0

Sự tích hồ gươm

18 816 0
  • Sự tích hồ gươm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2013, 02:10

TRÖÔØNG THCS TAÂN THAØNH Gi¸o viªn: ÑOAØN THÒ NGAÂN HOA Kể lại truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh trong vai vua Hùng? I. Đọc – hiểu văn bản: 1. Đọc và kể: 2. Chú thích: 3. Bố cục: Lê Lợi nhận gươm Lê Lợi trả gươm 2 phần HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM Tuần: 4 Tiết: 13 II. Tìm hiểu văn bản Vì sao đức Long Quân cho Lê Lợi mượn gươm thần 1.Lê Lợi nhận gươm: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn còn non yếu. Đất nước đang bị giặc Minh đô hộ. Lê Thận bắt được lưỡi gươm dưới nước. Lê Lợi bắt được chuôi gươm trên rừng. Tra lưỡi vào chuôi vừa như in. Tinh thần nhất trí đoàn kết của toàn dân. Gươm thần đã về tay nghĩa quân như thế nào Chi tiết lưỡi gươm bắt được dưới nước, chi gươm trên rừng, rồi tra vào vừa như in có ý nghĩa thế nào? Thể hiện sự nhất trí, trên dưới một lòng đồng tâm giết giặc của nghóa quân Lam Sơn Thanh gươm báu mang tên Thuận Thiên, nghĩa là thuận theo ý trời, lại được nghĩa quân Lê Thận dâng cho chủ tướng Lê Lợi. ieàuĐ đó có ý nghĩa gì? Cuộc khởi nghĩa chính nghĩa, hợp lòng người, lòng trời. Ca ngợi vai trò minh chủ của Lê Lợi. Tung hoành khắp trận địa, làm cho quân Minh bạt vía. Mở đường cho nghĩa quân chiến thắng vẻ vang. Trong tay Lê Lợi gươm thần đã phát huy sức mạnh như thế nào? Gươm thần được trao trả trong hoàn cảnh nào? Ở đâu? Giặc tan, đất nước thái bình, vua dạo chơi trên hồ Tả Vọng. Thần đòi gươm và trả gươm trong hoàn cảnh đất nước bình yên. Điều đó có ý nghĩa gì? Thể hiện khát vọng yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta. 2. Lê Lợi trả gươm [...]... việc trả gươm của Lê họa đầy đủ thíchsự Hai bức tranh trên minh LợiGiải cho tên gọi Hồ Gươm hay hồ Từ đấy em tích Lê Lợi hồn gươm. Hồn Kiếm hiểu tên gọi Hồ Gươm hay hồ Hồn Kiếm xuất phát từ đâu? Từ đấy em hiểu thêm ý nghĩa nào của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm Ghi nhớ (SGK) Chi tiết nào dưới đây khơng phải chi tiết kì ảo? a Lê Thận ba lần thả lưới đều vớt được một lưỡi gươm b Lưỡi gươm, chi gươm phát... Thận dâng gươm thần cho Lê Lợi d Rùa vàng đòi lại gươm 1 Nghệ thuật: Các yếu tố kì ảo xen với các yếu tố hiện thực Truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm không thể hiện nội dung nào dưới đây? a.Ca ngợi tính chất chính nghĩa và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn b.Giải thích tên gọi Hồ Gươm c.Thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc d Ca ngợi người anh hùng dân tộc Lê Lợi e Kể về chiếc gươm thần... vọng hòa bình của dân tộc d Ca ngợi người anh hùng dân tộc Lê Lợi e Kể về chiếc gươm thần 2 Nội dung Ca ngợi tính chất chính nghĩa và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Giải thích tên gọi Hồ Gươm Thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Ca ngợi người anh hùng dân tộc Lê Lợi 1 Về nhà học bài 2 Đọc và sọan trước bài Thạch Sanh . sự tích Lê Lợi hoàn gươm. Từ đấy em hiểu tên gọi Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm xuất phát từ đâu? Từ đấy em hiểu thêm ý nghĩa nào của truyền thuyết Sự tích Hồ. thêm ý nghĩa nào của truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm Từ việc trả gươm của Lê LợiGiải thích tên gọi Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm Ghi nhớ (SGK) Chi tiết nào dưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tích hồ gươm, Sự tích hồ gươm, Sự tích hồ gươm