0

Chuyên đề chuyên đề CNTT: Các phím tắt nên biết khi sử dụng microsoft word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt

15 562 0
  • Chuyên đề chuyên đề CNTT: Các phím tắt nên biết khi sử dụng microsoft word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2014, 20:27

1.Các phím tắt nên biết khi sử dụng Microsoft Word Để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong việc soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, thay vì sử dụng các thao tác chuột để di chuyển các chức năng có sẵn thì bạn nên sử dụng các phím tắt. taimienphi.vn sẽ giới thiệu các bạn một số phím tắt với chức năng cơ bản nhất để bạn sử dụng hàng ngày.Tính đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất Microsoft đã cho ra mắt rất nhiều phiên bản cho bộ công cụ văn phòng Microsoft Office nói chung và Microsoft Word nói riêng, trong đó được được nhiều người lựa chọn nhất phải kể đến các phiên bản 2003, 2007, 2010 và 2013. Về cơ bản, phím tắt trong các phiên bản này đều khá giống nhau, có khác chỉ là những phiên bản sau được thêm nhiều phím tắt hơn những phiên bản trước.2. 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt Một số trình duyệt web thường chia sẻ số lượng lớn các phím tắt phổ biến. Cho dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, IE, Apple Safari hay Opera thì các phím tắt sau đây đều có thể sử dụng được. ..v..v.... Là những nội dung chính của tài liệu: Các phím tắt nên biết khi sử dụng Microsoft Word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn đọc https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Các phím tắt nên biết khi sử dụng Microsoft Word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1.Các phím tắt nên biết khi sử dụng Microsoft Word Để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong việc soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, thay vì sử dụng các thao tác chuột để di chuyển các chức năng có sẵn thì bạn nên sử dụng các phím tắt. taimienphi.vn sẽ giới thiệu các bạn một số phím tắt với chức năng cơ bản nhất để bạn sử dụng hàng ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất Microsoft đã cho ra mắt rất nhiều phiên bản cho bộ công cụ văn phòng Microsoft Office nói chung và Microsoft Word nói riêng, trong đó http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 được được nhiều người lựa chọn nhất phải kể đến các phiên bản 2003, 2007, 2010 và 2013. Về cơ bản, phím tắt trong các phiên bản này đều khá giống nhau, có khác chỉ là những phiên bản sau được thêm nhiều phím tắt hơn những phiên bản trước. CÁC PHÍM TẮT TRONG MICROSOFT WORD * Menu & Toolbars Alt, F10: Mở menu lệnh Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab: Thực hiên ngay khi thanh Menu được kích hoạt để chọn các thanh menu và thanh công cụ. Tab, Shift + Tab: Chọn các tính năng kế tiếp trên thanh công cụ. Enter: Mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbar. Alt + Spacebar: Hiển thị Menu hệ thống. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Home, End: Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng trong Menu con. * Tạo, Chỉnh Sửa Và Lưu Văn Bản Ctrl + N: Tạo văn bản mới. Ctrl + O: Mở một văn bản mới đã được soạn thảo trước đó. Ctrl + S: Lưu văn bản soạn thảo. Ctrl + C: Sao chép văn bản. Ctrl + X: Cắt một nội dung bất kì trong văn bản. Ctrl + V: Dán văn bản. Ctrl + F: Tìm kiếm từ/cụm từ hoặc đoạn văn bản. Ctrl + H: Chức năng thay thế, thay thế một từ/cụm từ bằng một từ/cụm từ khác. Ctrl + P: In ấn văn bản. Ctrl + Z: Trở lại trạng thái văn bản trước khi thực hiện lần chỉnh sửa cuối cùng. Ctrl + Y: Phục hồi trạng thái văn bản trước khi sử dụng lệnh Ctrl+Z. Ctrl + F4 , Ctrl + W, Alt + F4: Đóng lại văn bản. * Chọn Đoạn Văn Bản Hoặc Một Đối Tượng Nào Đó. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Di chuyển, chọn đoạn văn Shift + –>: Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía sau. Shift + <–: Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía trước. Ctrl + Shift + –>: Di chuyển con trỏ chuột đến một từ đằng sau. Ctrl + Shift + <–: Di chuyển con trỏ chuột đến một từ đằng trước. Shift + (mũi tên hướng lên): Di chuyển con trỏ chuột đến hàng trên Shift + (mủi tên hướng xuống): Di chuyển con trỏ chuột xuống hàng dưới. Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản. - Xóa đoạn văn bản hoặc một đối tượng Backspace: Xóa một kí tự phía trước. Ctrl + Backspace : Xóa kí tự phía trước. Delete: Xóa kí tự phía sau con trỏ chuột hoặc một đối tượng nào đó. Ctrl + Delete: Xóa một từ ở ngay phía sau con trỏ chuột. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 - Di chuyển đoạn văn bản Ctrl + Phím mũi tên bất kì : Di chuyển qua lại giữa các kí tự. Ctrl + Home: Di chuyển chuột về đầu đoạn văn bản Ctrl + End: Di chuyển con trỏ chuột về vị trí cuối cùng trong văn bản Ctrl + Shift + Home: Di chuyển chuột từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản. Ctrl + Shift + End: Di chuyển chuột từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản. - Định dạng văn bản Ctrl + B: In đậm. Ctrl + D: Mở hộp thoại thay đổi font chữ. Ctrl + I: In nghiêng. Ctrl + U: Gạch chân. - Căn lề đoạn văn bản http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Ctrl + E: Căn chỉnh đoạn văn bản đang chọn tại vị trí trung tâm. Ctrl + J: Căn chỉnh đều cho văn bản. Ctrl + L: Căn trái cho văn bản. Ctrl + R: Căn phải cho văn bản. Ctrl + M: Lùi đầu dòng đoạn văn bản. Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng Ctrl + M Ctrl + T: Lùi đoạn văn bản 2 dòng trở đi. Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng Ctrl + T. Ctrl + Q: Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản * Sao Chép Định Dạng Văn Bản Ctrl + Shift + C: Sao chép đoạn văn đang có định dạng cần sao chép. Ctrl + Shift + V: Dán định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn. * Tạo Số Mũ Ctrl + Shift + =: Tạo số mũ, ví dụ H 2 http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Ctrl + =: Tạo số mũ ở dưới (thường dùng cho các kí hiệu hóa học), ví dụ H 2 O * Làm Việc Trên Các Bảng Biểu Tab: Di chuyển và chọn nội dung của ô bảng biểu kế tiếp hoặc tạo một dòng mới nếu đang ở ô cuối cùng trong bảng. Shift + Tab: Di chuyển con trỏ chuột tới nội dung của ô liền kề. Shift + các phím mũi tên: Chọn nội dung của ô liền kề ngay vị trí đang chọn. Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên: Mở rộng vùng chọn theo từng ô bảng biểu. Shift + F8: Thu nhỏ kích thước vùng chọn theo từng ô. Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt): Chọn nội dung của toàn bộ ô bảng biểu. Alt + Home: Về ô đầu tiên của bảng biểu Alt + End: Về ô cuối cùng của dòng hiện tại. Alt + Page up: Trở lại ô bảng biểu đầu tiên của cột. Alt + Page down: Trở lại ô bảng biểu cuối cùng của cột. Mũi tên lên: Di chuyển con trỏ chuột lên trên một dòng Mũi tên xuống: Di chuyển con trỏ chuột xuống dưới một dòng. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 2. 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt Một số trình duyệt web thường chia sẻ số lượng lớn các phím tắt phổ biến. Cho dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, IE, Apple Safari hay Opera thì các phím tắt sau đây đều có thể sử dụng được. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Thao tác với Tab Ctrl + 1-8 – Chọn một tab cụ thể đang mở, số thứ tự đánh từ trái sang phải Ctrl + 9 – Chuyển tới tab cuối cùng Ctrl + Tab – Chuyển sang tab tiếp theo, thông thường là tab bên phải. (Ctrl+Page Up cũng làm việc nhưng chỉ trong IE). Ctrl + Shift + Tab – Chuyển sang tab trước đó, thông thường là tab bên trái. (Ctrl+Page Downcũng làm việc nhưng chỉ trong IE). Ctrl + W, Ctrl + F4 – Đóng tab hiện tại. Ctrl + Shift + T – Mở lại tab cuối cùng vừa đóng. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 [...]... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Các phím tắt khác Ctrl + P – In trang web hiện tại Ctrl + S – Lưu trang web đang mở về máy tính Ctrl + O – Mở một file trên máy tính Ctrl + U – Mở mã nguồn của trang hiện tại (Không làm việc trên IE) F12 – Mở các công cụ phát triển Developer Tools (Không làm việc trên Firefox) Với các phím tắt tiện dụng trên đây thì việc lướt web của bạn sẽ ngày một chuyên nghiệp và dễ dàng hơn Chúc các bạn... tới kết quả tìm kiếm tiếp theo trong các kết quả đã tìm thấy Ctrl + Shift + G, Shift + F3 – Chuyển về kết quả tìm kiếm trước đó trong các kết quả đã tìm thấy History & Bookmark Ctrl + H – Mở lịch sử duyệt web của trình duyệt Ctrl + J – Mở lịch sử Download của trình duyệt Ctrl + D – Lưu trang hiện tại đang mở vào Bookmark Ctrl + Shift + Del – Mở cửa sổ xóa lịch sử duyệt web http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836... Alt + Enter – Mở trang web vừa nhập tại thanh địa chỉ trên một tab mới Tìm kiếm Ctrl + K, Ctrl + E – Điều hướng tới ô tìm kiếm tích hợp sẵn trên trình duyệt (hoặc vào ô địa chỉ dưới chức năng tìm kiếm nếu trình duyệt không có ô tìm kiếm riêng rẽ) Ctrl + K không làm việc trên IE mà phải dùng Ctrl+E) Alt + Enter – Thực hiện và hiển thị kết quả tìm kiếm trên một tab mới Ctrl + F, F3 – Mở ô tìm kiếm thông... đang mở, kể cả các ứng dụng) Hoạt động kích chuột trên tab Kích chuột giữa (cuộn chuột) vào một Tab – Đóng tab Ctrl + chuột trái, Kích cuộn chuột – Mở link trong một tab mới Shift + chuột trái – Mở link trong một cửa sổ trình duyệt mới Điều hướng Alt + Mũi tên sang trái, Backspace – Back Alt + Mũi tên sang phải, Shift + Backspace – Forward F5 – Tải lại trang Shift + F5 – Tải lại trang và xóa cache,... chuột – Cuộn khung hình bằng cách kéo chuột lên hoặc xuống Thanh địa chỉ Ctrl + L, Alt + D, F6 – Điều hướng đặt con trỏ vào thanh địa chỉ Ctrl + Enter – Thêm tiền tố www và hậu tố com vào văn bản đã gõ trong thanh địa chỉ, và sau đó mở trang web với tên đầy đủ đó Ví dụ, nhập quantrimang vào thanh địa chỉ, sau đó nhấn Ctrl + Enter để mở trang www.quantrimang.com http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Ctrl và +, Ctrl + cuộn chuột lên – Phóng to trang web Ctrl và -, Ctrl + cuộn chuột xuống – Thu nhỏ trang web Ctrl + 0 – Trở về tỉ lệ mặc định F11 – Chuyển bật /tắt chế độ xem toàn màn hình Di chuyển Space, Page Down – Chuyển xuống 1 khung nhìn màn hình Page Up – Chuyển lên 1 khung nhìn màn hình Home – Lên đầu trang End – Xuống cuối trang Kích cuộn chuột – Cuộn khung hình bằng cách kéo chuột . https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Các phím tắt nên biết khi sử dụng Microsoft Word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1 .Các. dòng. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 2. 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt Một số trình duyệt web thường chia sẻ số lượng lớn các phím tắt phổ biến. Cho dù bạn đang sử dụng Mozilla Firefox, Google. http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 1 .Các phím tắt nên biết khi sử dụng Microsoft Word Để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả cao trong việc soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word, thay vì sử dụng các thao tác chuột
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề chuyên đề CNTT: Các phím tắt nên biết khi sử dụng microsoft word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt, Chuyên đề chuyên đề CNTT: Các phím tắt nên biết khi sử dụng microsoft word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt, Chuyên đề chuyên đề CNTT: Các phím tắt nên biết khi sử dụng microsoft word và 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt, Các phím tắt nên biết khi sử dụng Microsoft Word, 44 phím tắt hữu dụng trên tất cả trình duyệt

Từ khóa liên quan