0

Tài liệu hướng dẫn soạn giáo án bằng phầm mền powerponit hay

36 873 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 19:41

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 1 1 so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö trªn phÇn mÒm power point Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 2 Mở bài: Một số ký hiệu quy ước trong bài hướng dẫn: - Chuột trái : (CT) - Chuột phải: ( CP) - Đường dẫn: Ví dụ:  Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint. Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 3 3 NỘI DUNG   ớ ệ  ở  ộ   ầ ề !"#"$ %&ệ '&()*%&+,- .+  ạ ả /   ạ ệ ứ 01#234&3 5 (67## ạ ế  8963:;<-=3   ỏ ầ ề Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 4 4 Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình chiếu trong bộ phần mềm Microsoft Office. Biểu tượng của phần mềm PowerPoint 1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM. Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 5 5 2. KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM. Cách 1:  Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft PowerPoint. Cách 2: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Power Point trên màn hình nền. Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 6 6 Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 7 7 - Sau khi khëi ®éng Microsoft PowerPoint mét mµn h×nh hiÖn ra: 3. MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POWER POINT Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 8 8 &> ) &? )7! &@ A &@A $BC& C&- +,- !<# -=2 DEA +, Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 9 9 - Khi mµn h×nh lµm viÖc xuÊt hiÖn ®· cã mét Slide ®%îc më s½n. NÕu muèn më thªm Slide ta chØ viÖc nhÊn Enter - Sau khi khëi ®éng Microsoft PowerPoint mét mµn h×nh hiÖn ra: 3. MÀN HÌNH LÀM VIỆC CỦA POWER POINT Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 10 10 4. Thay ®æi nÒn cña c¸c siled.  F GDH$<→I  !"#$ [...]... Add text Click chuột Ngi thc hin: V Anh Dng 16 - Để thay đổi Font chữ ta thay đổi tương tự như với Word: Ta bôi đen phần văn bản cần thay đổi Font chữ, bấm chuột vào Format Font Thay đổi kiểu chữ Thay đổi cỡ chữ Thay đổi Font chữ Tạo chỉ số trên Thay đổi màu chữ Tạo chữ gạch chân Tạo chỉ số dưới Ngi thc hin: V Anh Dng 17 6 Chọn hiệu ứng cho bài soạn a Tạo hiệu ứng cho 1 Slide + Click Slide Show ->... bên phải của màn hình soạn thảo Tuỳ vào bài soạn mà ta có thể chọn các mẫu Slide có sẵn Chọn Slide có sẵn Ngi thc hin: V Anh Dng 11 b Thay đổi màu nền của các slides - Chọn một Slide cần thay đổi màu nền - Bấm chuột vào Format Background - Xuất hiện bảng chọn Background Ta chọn các màu có sẵn cho Slide, nếu muốn chọn màu khác bấm chuột vào More Colors - Bấm chuột vào Apply để thay đổi màu cho Slide... Ngi thc hin: V Anh Dng 18 6 Chọn hiệu ứng cho bài soạn b Tạo hiệu ứng cho 1 đối tượng Bước1: Chọn các TextBox hoặc đối tượng cần thay đổi hiệu ứng về chữ khi hiện trên màn hình Bước 2: Click chuột vào Slide Show Custom Animation Ngi thc hin: V Anh Dng 19 6 Chọn hiệu ứng cho bài soạn Xuất hiện bảng chọn Custom Animation nằm ở phía bên phải của màn hình soạn thảo khung tớnh nng Custom Animation Ngi thc... sẽ thay đổi màu nền cho tất cả các Slide có trong bài soạn Ngi thc hin: V Anh Dng 12 c.Tạo mới, sao chép, xoá, di chuyển các slide *Tạo Slide mới: + Click chuột vào biểu tượng New Silde trên thanh công cụ + Click chuột Insert -> New Sileds ( Bấm tổ hợp phím Ctrl+M) * Sao chép, xoá các Siled: + Chọn Silde cần thực hiện rồi thực hiện các thao tác như Word * Di chuyển các Siled: + Chọn Siled cần thay... Siled: + Chọn Siled cần thay đổi, click và giữ nguyên chuột kéo tới vị trí cần di chuyển Ngi thc hin: V Anh Dng 13 5 Soạn thảo trong powerpoint a Nhập văn bản + Click chuột vào biểu tượng Text Box trên thanh Drawing sau đó vẽ một khung trong vùng soạn thảo - Từ đây ta có thể gõ nội dung của bài soạn trong khung của Text Box Ngi thc hin: V Anh Dng 14 b Chèn hình vẽ + Chèn hình vẽ ta sử dụng các biểu tượng... tục nháy chuột chọn Timing, màn hình lại xuất hiện bảng chọn: Ngi thc hin: V Anh Dng 26 - Chọn kiểu bắt đầu do ta kích chuột hay xuất hiện cùng, xuất hiện sau khi kích chuột hay xuất hiện đồng thời trong ô Start - Chọn độ trễ sau bao nhiêu giây trong ô Delay - Chọn tốc độ nhanh hay chậm trong ô Speed - Chọn số lần lặp lại sự xuất hiện trong ô Repeat Ngi thc hin: V Anh Dng 27 7 CHẩN HèNH NH, M THANH,... (trình diễn) + Sau khi soạn xong và chọn hiệu ứng cho toàn bộ bài soạn ta nên chạy thử CT để kiểm tra, duyệt lại nội dung và chỉnh sửa nếu cần Cách 1: Bấm chuột vào biểu tượng Slide Show from curent slide nằm ở phía góc dưới của màn hình PowerPoint Ngi thc hin: V Anh Dng 33 Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Shift + F5 (Hoặc nhấn phím F5) + Khi muốn kết thúc trình chiếu quay về màn hình soạn thảo ta chỉ việc... Xuất hiện bảng chọn sau: + Chọn đường dẫn đến tệp âm thanh cần chèn sau đó bấm chuột vào tên tệp và bấm OK + Khi chạy CT, nếu muốn phát ra âm thanh thì bấm chuột vào biểu tượng chiếc loa trên màn hình hoặc để chế độ tự chạy Ngi thc hin: V Anh Dng 30 c Chèn phim: - Bấm chuột vào Insert Movies and Sounds Movie from File -> Xuất hiện bảng chọn sau: - Chọn đường dẫn đến tệp phim cần chèn sau đó bấm chuột... hin: V Anh Dng 24 + Xác định tốc độ hiệu ứng hiển thị: Click vào nút mũi tên phải của mục Speed, + Hướng di chuyển ( Nếu có): Click chuột vào Direction d Bỏ hiệu ứng cho đối tượng: + Click chọn đối tượng và nhấn vào nút Remove trên cửa sổ Custom Animation Ngi thc hin: V Anh Dng 25 6 Chọn hiệu ứng cho bài soạn + Nếu muốn thiết đặt số lần xuất hiện nhất định cho một đối tượng nào đó đã được đặt một hiệu... PowerPoint Ngi thc hin: V Anh Dng 33 Cách 2: Nhấn tổ hợp phím Shift + F5 (Hoặc nhấn phím F5) + Khi muốn kết thúc trình chiếu quay về màn hình soạn thảo ta chỉ việc nhấn phím ESC trên bàn phím 9 Lưu bài soạn, Mở lại bài soạn, Thoát khỏi Powerpoint ( Thực hiện như Word) Ngi thc hin: V Anh Dng 34 10 QUI TRèNH THIT K MT BI GING TRấN MY TNH Bc 1: Chn bi dy thớch hp Bc 2: La chn ni dung cn th hin trong bi dy ( ý tng . Power Point trên màn hình nền. Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 6 6 Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 7 7 - Sau khi khëi ®éng Microsoft PowerPoint. ề Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 4 4 Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình chiếu trong bộ phần mềm Microsoft Office. Biểu tượng của phần mềm PowerPoint 1. GIỚI. Người thực hiện: Vũ Anh Dũng Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 1 1 so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö trªn phÇn mÒm power point Người thực hiện: Vũ Anh Dũng 2 Mở bài: Một số ký hiệu quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn soạn giáo án bằng phầm mền powerponit hay, Tài liệu hướng dẫn soạn giáo án bằng phầm mền powerponit hay,

Từ khóa liên quan