0

Thủ thuật vi tính tổng hợp cực hay

76 783 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 18:50

1. Tạo chú thích trong Excel32. Sử dụng tiện ích nén của Windows MeXP33. Chiếc máy tính ẩn trong MS Word44. Phóng lớn hoặc thu nhỏ văn bản thật nhanh với chuột có con lăn45. Tạo hiệu ứng cuốn góc ảnh bằng MS Word56. Sao chép thư mục bằng dòng lệnh57. Ẩn đồng hồ ở thanh System Tray68. Ẩn System Properties khi truy cập MyComputer69. Đếm những tên riêng trong Excel610. Chèn nhạc trong văn bản Word711. Tự động đăng nhập vào Windows XP2003712. Thay đổi password administrator từ Command Prompt813. Tự động refresh (làm tươi) hệ thống của Windows814. Windows Was Unable To Install The Modem915. Lổi Reset trên hệ điều hành Windows XP10STOP: c0000221 Unknown Hard ErrorSystemRootSystem32tdll.dll1117. Phục hồi công cụ Administrative Tools1118. Recycle Bin không xuất hiện trên màn hình Desktop1319. Xóa bỏ My Music, My Pictures, My Network Places trong trình đơn Start:1420. Đánh số thứ tự cho một danh sách trong Excel1421. Thay đổi thời gian sao lưu dự phòng của System Restore1522. Tạo nhiều thư mục theo chủ đề trong Windows XP1623. Xem ảnh ở chế độ Thumnail mà không hiển thị tên tập tin1624. Luyện đọc tiếng Anh với Windows XP1725. Đánh số trang cho hai cột trên cùng một mặt giấy trong Word1727. Không cho nhấn chuột phải trên trên màn hình Desktop1928. Lổi không thấy một số biểu tượng trên Desktop1929. Menu ngữ cảnh không xuất hiện khi nhấn chuột phải vào thư mục1931. Không cho phép Lưu Password DialUp Networking2132. Xem thông tin Bios2133. Hiển thị tất cả các phím tắt trong Microsoft Word 20002334. Sửa đổi trị số trong bảng tính Excel2435. Nạp thêm hình ảnh riêng vào ClipArt2538. Windows không chịu Shutdown3139. Tạo một tài khoản người dùng ẩn3140. Thu nhỏ tập tin ảnh trong Microsoft Paint31 Thñ thuËt m¸y tÝnh tæng hîp Tổng hợp thủ thuật máy tính 1. Tạo chú thích trong Excel 3 2. Sử dụng tiện ích nén của Windows Me/XP 3 3. Chiếc máy tính ẩn trong MS Word: 4 4. Phóng lớn hoặc thu nhỏ văn bản thật nhanh với chuột có con lăn 5 5. Tạo hiệu ứng cuốn góc ảnh bằng MS Word 5 6. Sao chép thư mục bằng dòng lệnh 5 7. Ẩn đồng hồ ở thanh System Tray 6 8. Ẩn System Properties khi truy cập MyComputer 6 9. Đếm những tên riêng trong Excel 7 10. Chèn nhạc trong văn bản Word 8 11. Tự động đăng nhập vào Windows XP/2003 8 12. Thay đổi password administrator từ Command Prompt 8 13. Tự động refresh (làm tươi) hệ thống của Windows 9 14. Windows Was Unable To Install The Modem 9 15. Lổi Reset trên hệ điều hành Windows XP 11 STOP: c0000221 Unknown Hard Error\SystemRoot\System32\ntdll.dll. 11 17. Phục hồi công cụ Administrative Tools 12 18. Recycle Bin không xuất hiện trên màn hình Desktop 13 19. Xóa bỏ My Music, My Pictures, My Network Places trong trình đơn Start: 14 20. Đánh số thứ tự cho một danh sách trong Excel 15 21. Thay đổi thời gian sao lưu dự phòng của System Restore 15 22. Tạo nhiều thư mục theo chủ đề trong Windows XP 16 23. Xem ảnh ở chế độ Thumnail mà không hiển thị tên tập tin 17 24. Luyện đọc tiếng Anh với Windows XP 17 25. Đánh số trang cho hai cột trên cùng một mặt giấy trong Word 18 27. Không cho nhấn chuột phải trên trên màn hình Desktop 19 28. Lổi không thấy một số biểu tượng trên Desktop 19 29. Menu ngữ cảnh không xuất hiện khi nhấn chuột phải vào thư mục 19 31. Không cho phép Lưu Password DialUp Networking 21 32. Xem thông tin Bios 21 33. Hiển thị tất cả các phím tắt trong Microsoft Word 2000 23 34. Sửa đổi trị số trong bảng tính Excel 24 35. Nạp thêm hình ảnh riêng vào ClipArt 25 36. Chuyển nhanh nội dung văn bản Word sang PowerPoint 26 38. Windows không chịu Shutdown 29 39. Tạo một tài khoản người dùng ẩn 29 Ng« Quang Nam GV tr– êng THCS VÜnh Ch©n H¹ Hoµ - Phó Thä– §T: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp 40. Thu nh tp tin nh trong Microsoft Paint 29 41. Cỏch thay i menu Start v Taskbar trong Windows 9x 30 42. To th mc (Folder) mt cỏch nhanh chúng 31 43. Bo v cụng thc trong Microsoft Excel 32 44. S dng thanh cụng c Word Count 33 48. Truy nhp nhanh cỏc Folder 36 49. Ci ting Vit cho Windows XP 37 50. Nhỳng Font vo bi son Power Point 37 54. To macro sa li tha khong trng trong Word 40 55. Chn nhng ni dung cú cựng kiu nh dng 41 56. To chỳ thớch t cho MS Word 41 57. To cỏc link trờn trang web khụng cú ng gch di 42 58. To tp tranh tụ mu bng Word 42 61. Cn bn v Bios 44 62. Burn! Ghi d liu trc tip lờn CD trong Windows XP 47 62. Bo v vn bn word 49 63. Mỏy tớnh khụng t ng tt ngun 50 64. Thay i tờn a 50 65. Tng tc Shutdown 51 66. To macro m s trong Word 51 67. Nộn biu d liu cho va mt trang in 52 68. Tng tc hot ng cho b nh 52 68. Tng tc hot ng cho b nh 53 70. Xem bn in o trc khi in tht 54 71. Chộp bi thuyt trỡnh Power Point ra a CD 54 72. Ti u húa b nh o 55 72. Ci t Recovery Console 56 73. Folder is not accessible . Access is denied 56 74. 10 bc ci t phn cng 57 75. Lm gỡ khi Win XP hoc Win 2000 khụng khi ng ? 59 76. Tng tc m Start Menu 61 77. Giu lnh Run ca menu Start 61 78. Khụng cho phộp s dng Control Panel 61 79. Tng tc chut 62 80. Li khi ci t Windows XP 62 81. Li Windows Media Player 63 82. Truy tỡm li trong Excel 63 83. Lit kờ tt c cỏc im phc hi (restore points)cú trong mỏy tớnh 63 84. Ci t v g b MS Paint trong Windows XP 65 85. Xoỏ Macro trong Excel 65 86. To chỳ thớch cho t trong MS Word 65 Ngô Quang Nam GV tr ờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp 87. Di chuyn nhanh trong Word 66 88. Li khi m Control Panel 67 89. Khc phc hin tng khụng tt mỏy khi Shutdown 68 90. i tờn nhiu file cựng mt lỳc 69 93. B ch Shortcut 70 94. Ting Vit Unicode trong Windows XP 71 95. Tụ mu xen k cho dũng trong bng tớnh 72 96. Xem hai ca s ang m cựng mt lỳc 72 97. a Flash vo Power Point 72 98. So sỏnh nh dng gia hai on vn bn 73 99. Hin th Folder kiu c 73 100. S dng tớnh nng khụi phc h thng 74 102. Khoỏ Windows bng Shortcut 75 103. Thay i v trớ ci chng trỡnh 75 104. T hp shortcut mi trong Word 75 1. To chỳ thớch trong Excel Bn cú mt bng tớnh , trong ú cú nhng ụ quan trng v bn mun khi bm chut vo nhng ụ ú s xut hin mt thụng bỏo nhc nh ngi xem . Bn thc hin nh sau : Chn nhng ụ cn to chỳ thớch ri m menu Data - Validation . Trong hp Data Validation chn th Input Message , nhp tiờu ca li nhn vo khung Title v ni dung vo khung Input Message (bn cú th gừ ting Vit Unicode) . Bm OK . Nu bn mun xúa thỡ bm Clear All . Trng hp mun qui nh iu kin cho d liu nhp vo , bn m menu Data chn Validation chn th Settings thit lp cỏc iu kin v to thụng bỏo trong th Error Alert 2. S dng tin ớch nộn ca Windows Me/XP Windows Me/XP cung cp cho ngi dựng tin ớch nộn tp tin v th mc bn khi dựng n tin ớch ca nh cung cp phn mm th ba Tuy khụng h tr nhng tớnh nng tng cng v nộn cng khụng cao lm nhng Ngô Quang Nam GV tr ờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp vi nhng ngi khụng khú tớnh , tin ớch ny ó dựng trong cụng vic m khụng phi bn tõm n tớnh tng thớch hoc yờu cu ng ký s dng . Vi WinMe , nu chn ch ci t Typical thỡ tin ớch ny cha cú sn , yờu cu bn phi ci t b sung . Vo Control Panel chn Add/Remove Programs . Trong th Windows Setup , chn thnh phn System Tools chn Details chn thnh phn Compressed Folders. Chc nng nộn c tớch hp vo Windows bng lnh Compressed Folder trong File/Send to (hoc chut phi/Send to) trong ca s Windows Explorer hay MyComputer . Mt khi bn ó to mt th mc nộn (thc cht õy l mt file nộn) , bn cú th nộn cỏc file , th mc khỏc bng cỏch kộo chỳng th vo th mc nộn . Bn cú th chy mt vi chng trỡnh n gin (ch cn mt file chy) trc tip t cỏc th mc nộn m khụng cn phi gii nộn chỳng . im c bit l bn lm vic vi th mc nộn m khụng h cú cm giỏc l nú ó b nộn bi vỡ ca s hin th ging ht nh mt th mc bỡnh thng . 3. Chic mỏy tớnh n trong MS Word: Cú l bn ớt bit l trỡnh son tho vn bn MS Word cú sn mt mỏy tớnh (Calculator) giỳp thc hin nhanh cụng vic tớnh toỏn ca bn . gi chic mỏy tớnh n ú , bn lm nh sau : Nhp chut phi lờn thanh menu chun . Chn Customize . Trong ca s hin ra chn tab Commands . Duyt n mc Tools nhỡn sang ca s bờn phi , bn kộo chut xung cho n khi thy biu tng Tools Calculate Nhn gi biu tng ú v kộo v t lờn thanh menu chun . Nh vy l bn ó tỡm ra chic mỏy tớnh n ú . thc hin cụng vic tớnh toỏn , bn ch vic nhp ri bụi en chn biu thc cn tớnh , sau ú nhp chut lờn biu tng Tools Calculate . Kt qu s ngay lp tc xut hin trờn thanh trng thỏi di cựng mn hỡnh . Ngô Quang Nam GV tr ờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp 4. Phúng ln hoc thu nh vn bn tht nhanh vi chut cú con ln Vi cỏc chng trỡnh ca b Office nh Word , Front Page , Excel , bn cú th d dng thay i kớch c hin th vn bn bng cỏch bm chn t l % trờn thanh cụng c . Nhng ngoi ra , cũn cú mt cỏch thay i mn hỡnh hin th vn bn cc nhanh nu mỏy tớnh ca bn s dng chut cú con ln (wheel mouse) : Nu mun phúng ln vn bn thỡ bn bm v gi phớm Ctrl ri y wheel v phớa trc , cũn mun thu nh vn bn thỡ bn cng bm v gi phớm Ctrl ri kộo wheel v phớa sau . Khi buụng phớm Ctrl , con ln li tr v chc nng cun vn bón bỡnh thng ca nú . 5. To hiu ng cun gúc nh bng MS Word u tiờn , bn nhp vo mc AutoShapes trờn thanh Drawing , vo phn Basic Shapes v chn AutoShape . Tip theo bn nhp chut phi vo hỡnh , chn Format AutoShape . Trong hp thoi Format AutoShape , chn th Colors and Lines . Nhp vo Color trong phn Fill v chn Fill Effects . Trong hp thoi mi xut hin , nhp qua th Picture , sau ú nhp Select Picture chn hỡnh bn mun a vo .Cui cựng nhp OK úng tt c cỏc hp thoi li . thay i mc cun gúc , bn chn nh , sau ú nhp vo biu tng hỡnh thoi mu vng gúc nh v iu khin qua li cho n khi cú mt gúc nh ng ý. 6. Sao chộp th mc bng dũng lnh Trong mụi trng Command Promt bn cú th s dng lnh Xcopy sao chộp cỏc th mc t a ny sang a khỏc . Gi s bn mun sao chộp tũan b th mc Phuoc trong a G: sang a N: bn lm nh sau : Vo Start Run g cmd v nhn phớm Enter . Trong ca s Comand Prompt bn g nh sau: Ngô Quang Nam GV tr ờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thñ thuËt m¸y tÝnh tæng hîp xcopy /E /Y /Q "G:\Phuoc\*.*" "N:\Phuoc\*.*" Nhấn phím Enter . Trong đó : xcopy : Chức năng sao chép tất cả các tập tin và thư mục bao gồm các thư mục . /E : Chép tất cả các thư mục con . /Y : Nếu nơi đến (Destination) của thư mục mà bạn muốn sao chép đến tồn tại tập tin này thì bạn có thể ghi đè nó . /Q : Không cho hiển thị thông tin trong quá trình sao chép . Để tìm hiểu thêm về lệnh này , bạn có thể dùng lệnh xcopy /? Và nhấn phím Enter hoặc chọn Help and Support để xem thông tin chi tiết về lệnh này . 7. Ẩn đồng hồ ở thanh System Tray Để ẩn đồng hồ trên thanh System Tray bạn mở Notepad và chép đọan mã sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=dword:00000001 Lưu tập tin này lại , đặt tên là hidden.reg 8. Ẩn System Properties khi truy cập MyComputer Để ẩn chức năng System Properties khi bạn nhấn chuột phải ở My Computer hoặc chọn System trong Control Panel bạn làm như sau : Vào Start – Run gỏ Regedit và nhấn phím Enter . Bạn tìm đến khóa sau : Ng« Quang Nam GV tr– êng THCS VÜnh Ch©n H¹ Hoµ - Phó Thä– §T: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Policies\Explorer Vo Edit chn New chn DWORD Value nhp vo giỏ tr ny l NoPropertiesMyComputer bn thit lp giỏ tr ny thnh 1 n nú . Thoỏt khi Registry v khi ng mỏy tớnh . 9. m nhng tờn riờng trong Excel Nu bn cú mt danh sỏch khong 65.000 tờn ngi trong mt bng tớnh Excel v hu ht nhng tờn ny u ging nhau. Vy lm th no m s lng nhng tờn khỏc nhau õy? Nu bng tớnh cú khong vi ngn n khong mi ngn tờn thỡ cú sn cụng thc n gin lm vic ny. u tiờn bn chn tt c cỏc tờn bng cỏch drag chut bụi en chỳng. Sau ú chn menu Insert v chn tip Name - Define. Ta t cho nú l Names. Nhp cụng thc ny vo: =SUM(1/COUNTIF(Names,Names)). K tip l bc rt quan trng: Nhn Ctrl-Shift-Enter. V vy l xong. Nhng cụng thc trờn s c thc hin rt chm nu s lng tin quỏ ln. Vỡ vy nờn s dng cỏch sau õy: Bụi en hng cú cha tờn v chn PivotTable and PivotChart Report t menu Data.Click Next v click Finish. Excel s to mt PivotTable rng trong worksheet mi. Drag tờn ca trng xut hin trong mc Drag items to the PivotTable report vo mc DropRow Fields Here v mc Drop Data Items Here. Ngô Quang Nam GV tr ờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp Bõy gi bn cú danh sỏch sỏch ca nhng cỏi tờn khỏc nhau, cựng vi s ln xut hin ca nú. 10. Chốn nhc trong vn bn Word Cú bao gi khi bn m ti liu Word ra thỡ õm nhc cng tri lờn ? Vi Word XP, bn cú th va san tho vn bn, va thng thc õm nhc ngay trong chng trỡnh . Cỏch thc hin nh sau :Bm chut phi lờn thanh cụng c v chn mc Web Tools . Khi thanh cụng c Web Tools xut hin , bn bm vo nỳt Sound (biu tng hỡnh cỏi loa) . Trong hp thai Background Sound, bn bm nỳt Browse a vo ng dn n tp tin õm thanh (*.mid) trờn mỏy . Ti mc Loop , bn nhp s ln mun chi lp li tp tin nhc ny . Nu mun chi liờn tc bn chn Infinite . Cui cựng bm nỳt OK . 11. T ng ng nhp vo Windows XP/2003 Nhn chut phi vo Start chn Run gừ control userpasswords2 v nhn phớm Enter . Nhn Add v nhp cỏc thụng tin cn thit nh tờn truy cp , nhn Next nhp password , nhn Next tip chn quyn ng quyn . Chn Others : Administrator . Nhn Finish kt thỳc . Sau ú bn b ỏnh du mc Users must enter a username and password to use this computer . Nhn OK kt thỳc . Nu bn thc hin ỳng , Windows s yờu cu bn nhp password thờm mt ln na . Bõy gi bn hóy thoỏt ra v tin hnh ng nhp tr li . 12. Thay i password administrator t Command Prompt Vo Start - Run gừ cmd v nhn phớm Enter . Cỳ phỏp ca lnh ny nh sau : net user <tờn ngi dựng><mt khu mi ca ngi dựng> Ngô Quang Nam GV tr ờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thñ thuËt m¸y tÝnh tæng hîp Ví dụ bạn muốn đổi password của user administrator thành admin , bạn gõ như sau : net user administrator admin Vậy là từ nay password administrator của bạn được đổi thành admin . 13. Tự động refresh (làm tươi) hệ thống của Windows Mỗi khi chỉnh lại các thông số của hệ thống hay xóa các đối tượng nào đó, bạn thường phải nhấn phím F5 hay chọn chức năng Refresh để làm tươi mới lại cấu hình hệ thống. Để tự động làm tươi hệ thống bạn mở Registry Editor và tìm khóa sau : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Updat e. Ở cánh bên phải, bạn thấy mục UpdateMode có giá trị REG_DWORD là 0x00000001 (1). Click chuột phải lên tên mục UpdateMode và chọn lệnh Modify trong menu chuột phải. Bạn thay giá trị 1 trong box Value data trên hộp thoại Edit DWORD Value bằng 0 (nếu là Windows XP) hay 00 (nếu là Windows 98/ME). Logoff hoặc khởi động máy tính 14. Windows Was Unable To Install The Modem Máy tính mới nâng cấp lên phiên bản Windows XP Service Pack 2 . Khi thử kết nối Internet , máy tính của em bổng xuất hiện lổi Windows was unable to install the modem . Mặc dù đã cài lại driver cho modem rồi nhưng vẩn còn tình trạng trên , mặc dù máy tính vẩn họat động bình thường nhưng không thể kết nối Internet được . Microsoft đã cảnh báo rằng , khi nâng cấp lên phiên bản Windows XP Service Pack 2 bạn có thể gặp các vấn đề lổi như một số phần mềm mà bạn cài Ng« Quang Nam GV tr– êng THCS VÜnh Ch©n H¹ Hoµ - Phó Thä– §T: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com Thñ thuËt m¸y tÝnh tæng hîp trên máy tính của bạn có thể bị mất hoặc bạn không thể vào được hệ điều hành , … Để giải quyết lổi này , bạn làm như sau : Vào Registry Editor bạn tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\Modem Bạn kiểm tra xem trong đây có các khóa như sau : ErrorControl , Group , Start , Tag , Type hay không . Nếu không có các khóa này , bạn tạo cho chúng bằng cách . Trên menu Edit chọn New – DWORD Value gỏ tên ErrorControl . Sau đó nhấn chuột phải vào khóa này và chọn Modify . Trong Value Data bạn nhập vào là 0 . Nhấn nút OK . Các tham số như Start , Type , Tag bạn cũng làm tương tự nhưng chỉ khác giá trị , bạn đặt cho hai khóa này giá trị là 3 , 1 , 4 Với khóa Group bạn làm như sau : Chọn Edit – New – String Value bạn nhập tên cho khóa này là Group . Nhấn chuột phải vào khóa này chọn Modify , sau đó bạn nhập vào là Extended base . Nhấn nút OK .Thóat khỏi Registry và khởi động lại máy tính 15. Lổi Reset trên hệ điều hành Windows XP Một ngày nào đó bạn mở máy tính của bạn lên , thay vì bạn vào hệ điều hành Windows XP nhưng nó lại khởi động lại máy tính . Tuy nhiên trước khi kiểm tra phần cứng máy tính của bạn , bạn nên sửa chữa lổi này bằng cách sau : Ng« Quang Nam GV tr– êng THCS VÜnh Ch©n H¹ Hoµ - Phó Thä– §T: 0973.233.509. Email: namhongkhanh@yahoo.com [...]... tụi trong vic bo v cụng thc l c cỏc ụ b locked theo mc nh, khụng cn phi thay i gỡ Nhng khi ngi dựng thay i (k c vic xúa) cỏc ụ cú cụng thc (bt u bng du = ) thỡ vic khúa s thc hin (ging nh vo menu Tools -> Protect Sheet) Cũn khi ngi dựng thay i ụ khụng phi l cụng thc thỡ vic thay i s c chp nhn (tng ng vi vic chn Tools\Unprotect Sheet) Vo menu Tools - Macro - Visual Basic Editor Ca s son tho Visual Basic... 0973.233.509 Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp to preview the voice ri nhn Preview , mỏy s c an vn bn y cho bn Ta cú th chnh tc c bng thanh trt Voice speed 25 ỏnh s trang cho hai ct trờn cựng mt mt giy trong Word M ti liu chn Tools - Options chn th View ỏnh du chn Field codes nhn OK (mc ớch l hin th mó ngun trong thao tỏc ỏnh s trang) Vo menu View - Header and Footer nhn nỳt InsertPageNumber... namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp Word Count, bn s mt ớt thi gian hn thay vỡ phi ngi m tng ch m nú, bn vo menu View - Toolbars - Word Count hoc vo menu Tools - Word Count - nhn nỳt Show Toolbar Bn ch vic nhn nỳt Recount l mi thụng tin mong mun s hin ra Trong trng hp mun thng kờ thụng tin ca on vn bn thỡ trc khi nhn Recount, bn cn ỏnh du on vn bn ú trc 45 Thờm v thay i menu ng cnh (context... Stretch/Skew (hay nhn Ctrl+W) Bõy gi chnh cỏc thụng s th Strech thu nh kớch thc ca tm hỡnh Lu ý: bn nờn gừ thụng s vo ụ Horizoltal (ngang) v ụ Vertical (dc) bng nhau, ch khụng thỡ bn s búp mộo tm hỡnh y! Sau ú vo File - Save lu tm nh mi thay i kớch thc hay Save As to tm nh mi Ngô Quang Nam GV trờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509 Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp. .. Ngô Quang Nam GV trờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509 Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp - Music Album : Dnh cho tp tin nhc theo tng Album Ngoi ra bn cũn cú th thay i c hỡnh dỏng th mc bng mc Folder Picture (khi ch Thumnails) hay FolderIcon ( phõn bit vi cỏc th mc khỏc) 23 Xem nh ch Thumnail m khụng hin th tờn tp tin Trong Windows Explorer ca Windows XP... Heading 1, hoc chi cõn go Ctrl+Alt+1 Vi style Heading 2 cng võy, phim tt l Ctrl+Alt+2 Trng hp bn thy ch ting Vit (do style Heading 1 va 2 cú phụng chuõn ca Windows, nờu ban dựng Unicode thi khụng phai gp rc rụi) ban phi vo menu Format - Ngô Quang Nam GV trờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509 Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp Style hay menu Format - Style and Formatting... ký c m, ln lt nhõn vi cỏc tr s trong nhng ụ c chn Thao tỏc ny hon thnh trong chp mt v tin lng ca anh em c tng hng lot 10% ỳng nh d nh Ngô Quang Nam GV trờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509 Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp 35 Np thờm hỡnh nh riờng vo ClipArt MS Word ó cho sn ngi dựng cụng c chốn hỡnh nh vo vn bn ú l ClipArt Thờ nhng cụng vi c cua ban lai yờu... Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509 Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp - Display shortcut menu on right-click: cú th hin th menu tt khi nhp nỳt phi chut vo thanh tỏc v hoc nỳt trờn thanh tỏc v - Enable moving and resizing: cú th kộo thanh tỏc v qua bt k cnh no trong ba cnh cũn li ca mn hỡnh Ngoi ra, cú th thay i kớch thc bng cỏch kộo thanh tỏc v hng v phớa mộp mn hỡnh cho... namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp Lu v t tờn cho tp tin ny l dragdrop.reg 31 Khụng cho phộp Lu Password DialUp Networking hn ch k xu vo mỏy tớnh ca bn chụm mt khu DialUp Networking ca bn Th thut sau s giỳp bn ngn nga k xu ly mt khu DialUp Networking trờn mỏy tớnh ca bn Vo Start Run g Regedit v nhn nỳt OK , bn tỡm n khúa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servi ces\RasMan\Parameters Vo View... phn cng cho phự hp vi mi mỏy bit thờm thụng tin chi tit, bn cú th c cỏc tp tin tr giỳp cha trong tp tin DEPLOY.CAB nh: deploy.chm, ref.chm v setupmgr.chm Ngô Quang Nam GV trờng THCS Vĩnh Chân Hạ Hoà - Phú Thọ ĐT: 0973.233.509 Email: namhongkhanh@yahoo.com Thủ thuật máy tính tổng hợp 38 Windows khụng chu Shutdown Bn kim tra xem BIOS xem cú bt chc nng APM (Advanced Power Managenent) hay cha Vo Control . namhongkhanh@yahoo.com Thñ thu t m¸y tÝnh tæng hîp Ví dụ bạn muốn đổi password của user administrator thành admin , bạn gõ như sau : net user administrator admin Vậy là từ nay password administrator của bạn. c Administrative Tools Bn l xúa nhm cụng c Administrative Tools trong h iu hnh Windows XP hoc bn vo Start All Programs chn Administrative Tools thỡ khụng thy biu tng trong Administrative . Sau. Thñ thu t m¸y tÝnh tæng hîp Tổng hợp thủ thu t máy tính 1. Tạo chú thích trong Excel 3 2. Sử dụng tiện ích nén của Windows Me/XP 3 3. Chiếc máy tính ẩn trong MS Word: 4 4. Phóng lớn hoặc thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ thuật vi tính tổng hợp cực hay, Thủ thuật vi tính tổng hợp cực hay, , Chuyển nhanh nội dung văn bản Word sang PowerPoint, Sử dụng thanh công cụ Word Count, Nhúng Font vào bài soạn Power Point, Căn bản về Bios

Mục lục

Xem thêm