0

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Window XP bằng hình ảnh

10 578 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2014, 10:12

Để cài đặt Windows XP nhanh nhất là bạn chọn Boot từ CDROM XP, khi CDROM XP boot sẽ hiển thị màn hình đầu tiên kiểm tra các thiết bị phần cứng Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc học tập bộ mônHy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập Để cài đặt Windows XP nhanh nhất là bạn chọn Boot từ CDROM XP, khi CDROM XP boot sẽ hiển thị màn hình đầu tiên kiểm tra các thiết bị phần cứng như sau: Sau khi đã kiểm tra tìm thiết bị phần cứng tương thích, Windows XP hiển thị tiếp màn hình tiếp theo: Bạn nhấn phím Enter để tiếp tục việc cài đặt Windows XP Windows XP hiển thị màn hình kế tiếp và bạn nhấn phím F8 để tiếp tục việc cài đặt Màn hình tiếp theo Windows XP xác định việc chọn ổ đĩa cần cài đặt. Bạn nhấn Enter để tiếp tục việc cài đặt. Windows XP sẽ hỏi bạn chọn bản FAT hay NTFS, dùng các phím mũi tên để dịch chuyển và nhấn Enter để chọn và tiếp tục việc cài đặt. Màn hình tiếp theo Windows XP sẽ bắt đầu tiến hành copy các file hệ thống xuống ổ cứng. Sau khi copy xong, Windows XP sẽ hiển thị tiếp màn hình sau. Bạn xem tiến trình cài đặt Windows XP Nếu không cần thay đổi, bạn nên nhấn Next để tiếp tục việc cài đặt. Màn hình tiếp theo Windows XP yêu cầu bạn nhập tên của bạn vào. Và hỏi số CDKEY tùy theo cách thức cài đặt của bạn, hãy nhập số CDKEY vào và tiếp tục. Bạn có thể đặt Password cho Administrator hoặc không tùy bạn, nếu đặt bạn nên nhớ để đăng nhập Windows XP. Tiếp theo hãy chọn lại thời gian cho phù hợp với hiện tại và nhấn Next để tiếp tục Windows XP sẽ tiến hành cài đặt và bạn chỉ ngồi chờ xem tiến trình cài đặt. Sau khi xong, Windows XP sẽ khởi động lại và hiện ra màn hình như trên Bạn hãy nhập vào Password nếu Windows XP yêu cầu. . thích, Windows XP hiển thị tiếp màn hình tiếp theo: Bạn nhấn phím Enter để tiếp tục việc cài đặt Windows XP Windows XP hiển thị màn hình kế tiếp và bạn nhấn phím F8 để tiếp tục việc cài đặt . việc cài đặt. Màn hình tiếp theo Windows XP sẽ bắt đầu tiến hành copy các file hệ thống xuống ổ cứng. Sau khi copy xong, Windows XP sẽ hiển thị tiếp màn hình sau. Bạn xem tiến trình cài đặt Windows. Windows XP sẽ tiến hành cài đặt và bạn chỉ ngồi chờ xem tiến trình cài đặt. Sau khi xong, Windows XP sẽ khởi động lại và hiện ra màn hình như trên Bạn hãy nhập vào Password nếu Windows XP yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cài đặt Window XP bằng hình ảnh, Hướng dẫn chi tiết cài đặt Window XP bằng hình ảnh,