0

bài giảng lịch sử 4 bài 27 nhà nguyễn thành lập

32 1,973 1
  • bài giảng lịch sử 4 bài 27 nhà nguyễn thành lập

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:45

BUỔI ĐẦU THỜI NGUYỄN (TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1858) Lịch sử 4 Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập Lịch sử I. Sự ra đời của nhà Nguyễn Câu 1: Nhà Nguyễn được thành lập vào năm nào? Câu 2: Sau khi lên ngôi Hoàng đế Nguyễn ánh lấy niên hiệu là gỡ ? định đô ở đâu? Câu 3: Từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua cỏc đời Vua nào? Thảo luận nhóm bàn Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập Lịch sử Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập I. Sự ra đời của nhà Nguyễn Năm 1802 Câu 1: Nhà Nguyễn được thành lập vào năm nào? Lịch sử I. Sự ra đời của nhà Nguyễn - Sau khi lên ngôi Hoàng đế Nguyễn ánh lấy niên hiệu là Gia Long. - định đô ở Phú Xuân (Huế) Câu 2: Sau khi lên ngôi Hoàng đế Nguyễn ánh lấy niên hiệu là gỡ ? định đô ở đâu? Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập 1802 GIA LONG Kinh Đô Phú Xuân (Huế) thời đầu xây dựng Kinh Đô Phú Xuân (Huế) thời đầu xây dựng Cổng chính Kinh Đô Phú Xuân Cổng chính Kinh Đô Phú Xuân Lịch sử I. Sự ra đời của nhà Nguyễn Câu 3: Từ năm 1802 đến năm 1858, nhà Nguyễn trải qua cỏc đời Vua nào? Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập (1802 – 1820) 1. Vua Gia Long 2.Vua Minh Mạng (1820 – 1840) [...]...3 Vua Thiu Tr (1 840 1 847 ) 4. Vua T c (1 847 1883) Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp I S ra i ca nh Nguyn Nm 1802, Nguyn ỏnh lt triu Tõy Sn, lp nờn triu Nguyn Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp I S ra i ca nh Nguyn II S thng tr ca nh Nguyn Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp I S ra i ca nh Nguyn II S thng tr ca nh Nguyn PHIU HC TP VIT TIP VO... NGễI HONG HU - T CHC T tip iu hnh mnh trc TNG - . MI VIC H TRNG T TRUNG NG N A PHNG Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp I S ra i ca nh Nguyn II S thng tr ca nh Nguyn Quõn i ca nh Nguyn c t chc nh th no? Lớnh b binh Thu binh Tng binh Trm nga liờn lc Th 5 ngy 7 thỏng 4 nm 2011 Lch s Bi 27: Nhà Nguyễn thành lập II S thng tr ca nh Nguyn Gia Long quy nh x pht nhng k mu phn B lut v cựng mu ( chng li nh vua... ễng, cha, con chỏu, anh em ca nhng k ú t 16 tui tr lờn u b chộm u Con trai t 15 tui tr xung, m, con gỏi ca nhng k ú phi lm nụ t cho nh quan Ti sn ca cỏc k ú b tch thu X pht lng trỡ Lch s Bi 27: Nhà Nguyễn thành lập II S thng tr ca nh Nguyn Gia Long quy nh x pht nhng k mu B lut phn v cựng mu ( chng li nh vua v triu ỡnh ) nh th no? B lut Gia Long quy nh: nhng k mu phn v cựng mu, khụng phõn bit th phm... tch thu Mt cnh chộm u thi Nguyn Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp I Sự ra đời của nhà Nguyễn II S thng tr ca nh Nguyn Bộ luật Gia Long ra đời nhằm mc đích gỡ ? Bo v quyn hnh tuyt i ca nh vua, cao a v ca quan li, trng tr tn bo k chng i Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp I S ra i ca nh Nguyn II S thng tr ca nh Nguyn Theo em, với cỏch thống trị h khc ca cỏc vua thời Nguyễn, cuộc sng của nhõn dõn sẽ nh thế no?... nhõn dõn ta cú cõu: Con i nh ly cõu ny Cp ờm l gic, cp ngy l quan Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp I S ra i ca nh Nguyn II S thng tr ca nh Nguyn Nh Nguyn khụng mun chia s quyn hnh cho ai Nh Nguyn quan tõm v cng c quõn i B lut Gia Long bo v tuyt i quyn lc ca nh vua Thõu túm quyn hnh trong tay v bo v ngai vng ca mỡnh Lch s Bi 27: Nh Nguyn thnh lp Nm 1802, Nguyn ỏnh lt triu Tõy Sn, lp nờn triu Nguyn Cỏc... Nguyn Cỏc vua nh Nguyn dựng mi bin phỏp thõu túm quyn hnh vo tay mnh Cng c bi hc Nguyn nh lt triu Từy Sn, lp nn triu Nguyn vo nm no? a Nm 1802 b Nm 1806 c Nm 1858 2 3 5 4 1 0 Nhng ý no di õy th hin rừ s thng tr ca nh Nguyn? 2 3 4 1 0 a Cỏc vua ca nh Nguyn khụng chu chia s quyn hnh cho bt c ai b Nh Nguyn quan tõm cng c quõn i c Nh Nguyn ban hnh B lut Gia Long vi nhng iu lut ht sc h khc d Tt c cỏc . của nhà Nguyễn II. Sự thống trị của nhà Nguyễn Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập Lịch sử II. Sự thống trị của nhà Nguyễn I. Sự ra đời của nhà Nguyễn Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập Quân đội của nhà Nguyễn. triều Nguyễn. nên triều Nguyễn. Lịch sử Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập II. Sự thống trị của nhà Nguyễn I. Sự ra đời của nhà Nguyễn Lịch sử Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập Lịch sử PHIẾU HỌC TẬP VIẾT. nhà Nguyễn trải qua cỏc đời Vua nào? Thảo luận nhóm bàn Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập Lịch sử Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập I. Sự ra đời của nhà Nguyễn Năm 1802 Câu 1: Nhà Nguyễn được thành lập
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng lịch sử 4 bài 27 nhà nguyễn thành lập, bài giảng lịch sử 4 bài 27 nhà nguyễn thành lập,

Từ khóa liên quan