0

Bài giảng lịch sử 4 bài 7 đinh bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

31 5,203 1
  • Bài giảng lịch sử 4 bài 7 đinh bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:15

PHÂN MÔN : LỚP 4 LỊCH SỬ • Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra ở thời gian nào, trong hoàn cảnh nào? Kiểm tra bài cũ   !"#$%&'( )*"+ &,&-.!/ "0"( • Chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938 có ý nghĩa như thế nào ? 12"3456789:; <787&= 2"">"+ ?!"#$ ) 2@<3&'(A"+ ?&'BC) BDD"'( Tình hình nước ta như thế nào sau khi Ngô Quyền mất ? Phân môn: Lịch sử Bài:Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Xem sách giáo khoa trang 25 ( Ngô Quyền trị vì… lăm le xâm lược) Thảo luận nhóm đôi, (Trong thời gian hai phút) Tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất: Tình hình nước ta sau khi Ngô Quyền mất: - Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc . Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc . - Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt - Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước thành 12 vùng. đất nước thành 12 vùng. - Ruộng đồng bị tàn phá. Ruộng đồng bị tàn phá. - Quân thù ngoài bờ cõi lăm le. - Quân thù ngoài bờ cõi lăm le. Cảnh Hoa Lư thời “ loạn 12 sứ quân” Tìm hiểu về Đinh Bộ Lĩnh: Em biết gì về ông Đinh Bộ Lĩnh ? - Sinh ngày rằm tháng Hai năm 924 ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình.Cha của ông là Đinh Công Trứ, là bộ tướng của Dương Đình Nghệ. Đinh Công Trứ mất, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở nương nhờ người chú ruột là Đinh Thúc Dự. - Đinh Bộ Lĩnh mất năm Kỷ Mão (979) 5 E F [...]... thi tiu hc : Bộ thỡ chn nghộ, chn trõu Trn by ó ly bụng lau lm c Ln lờn xõy dng c Mi hai s tng bõy gi u thua BI HC Ngô Quyền mất Đất nớc rơi vào cảnh loạn lạc do các thế lực phong kiến gây nên trong hơn hai mơi năm Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất nớc ( năm 968) Cng c bi: Ni dung bi ó hc: ... ú Bn v trớ quõn s chim úng 12 s quõn Xem sỏch giỏo khoa trang 26 ( inh B Lnh xõy dng lc lng l Thỏi Bỡnh.) Tho lun nhúm 4 tr li (Trong thi gian bn phỳt) 1 inh B Lnh ó lm gỡ giỳp nhõn dõn dp lon mang li hũa bỡnh cho t nc ? 2 Sau khi thng nht t nc, inh B Lnh ó lm gỡ? 1 inh B Lnh ó lm gỡ giỳp nhõn dõn dp lon mang li hũa bỡnh cho t nc ? - Xõy dng lc lng, em quõn i dp lon 12 s quõn - Thng nht t nc (nm... sng ca nhõn dõn B chia ct thnh 12 vựng Lc c t nc quy v mt mi c t chc li quy c ng rung tr li Lng mc, ng rung b tn phỏ, xanh ti, nhõn dõn dõn nghốo kh, sng m no, hnh phỳc, khp ni chựa mỏu vụ ớch thỏp dng c xõy MT TRC N TH INH TIấN HONG BấN TRONG N TH INH TIấN HONG TNG VUA INH TIấN HONG TI HOA L Hỡnh nh inh B Lnh thi niờn thiu ó i vo th ca tui tr Vit Nam t thi tiu hc : Bộ thỡ chn nghộ, chn trõu Trn by... l Hoa L, i C Vit, niờn hiu l Thỏi Bỡnh Vit i sng nhõn dõn di thi inh B Lnh cú gỡ thay i so vi thi lon 12 s quõn ? - Nhõn dõn c sng hũa bỡnh , m no , hnh phỳc Tin ng gi l Thỏi Bỡnh, l tin t xa nht Vit Nam, S kinh ụ Hoa L Cung in kinh ụ Hoa L Cnh Hoa L ngy nay Phong cnh c ụ Hoa L ngy Tho lun nhúm 4 tr li (Trong thi gian bn phỳt) So sỏnh tỡnh hỡnh t nc trc v sau khi thng nht ? So sỏnh tỡnh hỡnh t nc . lượng, đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân. - Thống nhất đất nước (năm 968). 2. Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì? - Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. . với một số sứ quân rồi đem quân đánh các sứ quân khác. Được nhân dân ủng hộ, ông đánh đâu thắng đó. Bản đồ vị trí quân sự chiếm đóng 12 sứ quân Xem sách giáo khoa trang 26 ( Đinh Bộ Lĩnh xây. đồng bị tàn phá. - Quân thù ngoài bờ cõi lăm le. - Quân thù ngoài bờ cõi lăm le. Cảnh Hoa Lư thời “ loạn 12 sứ quân Tìm hiểu về Đinh Bộ Lĩnh: Em biết gì về ông Đinh Bộ Lĩnh ? - Sinh ngày rằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lịch sử 4 bài 7 đinh bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, Bài giảng lịch sử 4 bài 7 đinh bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, , Xem sách giáo khoa trang 26 ( Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng…. là Thái Bình.)

Từ khóa liên quan