Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh

30 1.7K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 16:30

Tài liệu dưới đây nhằm giới thiệu đến các em học sinh, những người mới bắt đầu sử dụng tiếng Anh các từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh miêu tả cụ thể, sẽ giúp người học nhớ từ vựng tốt hơn và hiệu quả hơn. Cuối tài liệu có tổng hợp các cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng, cách sử dụng các mạo từ,... Mời bạn đọc tham khảo. TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA HÌNH ẢNH Bảng chữ cái viết hoa Số đếm Màu sắc - Hình khối Các bộ phận của cơ thể 01 [...]... danh từ không đếm được, ONE SALT = một muối? Không ổn, do đó, SALT là danh từ không đếm được - Danh từ chung: có thể là danh từ cụ thể, trừu tượng, tập hợp nhưng không bao giờ là danh từ riêng (hiển nhiên rồi, đúng không bạn!) - Danh từ cụ thể có thể bao hàm cả danh từ riêng Thí dụ: "sông Hương" là danh từ riêng nhưng ta có thể nhìn thấy được sông Hương nên nó cũng là danh từ cụ thể Về hình thức, danh... hoặc có thể là danh từ không đếm được Danh từ số nhiều: luôn luôn là danh từ đếm được với đơn vị số đếm là hai hoặc nhiều hơn hai Thí dụ: TWO APPLES = hai trái táo Cách chuyển danh từ số ít sang số nhiều: Về danh từ, rắc rối nhất cho người Việt chúng ta là cách chuyển hình thức số ít của danh từ sang hình thức số nhiều Tại sao? Vì trong tiếng Việt, danh từ số ít, khi dùng với đơn vị đếm từ hai trở lên... hình thức, danh từ có 4 hình thức như sau: Danh từ đơn: là danh từ cấu tạo bởi một từ duy nhất Thí dụ: WOMAN = người đàn bà, COMPUTER = cái máy vi tính, MONEY = tiền Danh từ phức: là danh từ cấu tạo bởi hai danh từ đơn Thí dụ: FIRE-FLY = con đom đóm (FIREFLY = FIRE (lửa) + FLY (con ruồi)), SEAT BELT = dây an tòan (SEAT BELT = SEAT (chỗ ngồi)+BELT(dây nịch)) Danh từ số ít: là danh từ đếm được với... /kɔ:l/ Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều Phần này sẽ đi sâu hơn về danh từ trong tiếng Anh Danh từ là từ chỉ tên của người, con vật, sự vật, trạng thái, khái niệm Về thể loại, danh từ được chia thành nhiều loại Ta có: * Danh từ cụ thể : là danh từ chỉ những gì có thể nhìn thấy được, sờ mó được Thí dụ: Cái bàn =TABLE, cái ghế = CHAIR, con mèo = CAT, con chó = DOG, con sông = RIVER, * Danh từ trừu... ngữ + HAVE + Đại từ tân ngữ hoặc danh từ + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ - Lưu ý: + Tùy hoàn cảnh nói, HAVE phải được chia theo đúng thì Nếu cần, bạn xem lại bài học về tất cả các thì trong tiếng Anh + Đại từ tân ngữ: bạn xem lại bài Đại từ tân ngữ nếu cần + Danh từ: nếu không dùng đại từ tân ngữ, bạn có thể thay danh từ riêng chỉ tên người vào chỗ này (Peter, Tom, John ) hoặc ngữ danh từ chỉ nghề nghiệp... đơn vị đếm từ hai trở lên cũng giữ nguyên hình thức, không hề thay đổi (một con vịt, hai con vịt, ba con vịt ), còn trong tiếng Anh thì hình thức của danh từ có sự thay đổi từ số it sang số nhiều Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó nhớ những quy tắc sau đây, việc chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều trong tiếng Anh cũng không đến nỗi phức tạp lắm THÊM "S" vào danh từ số ít để chuyển thành số nhiều Thí dụ:... thống Bill Clinton * Danh từ tập hợp: là danh từ chỉ một nhóm, một đoàn thể, một tập hợp của người, vật, con vật, sự vật Thí dụ: một bầy cá = A SCHOOL OF FISH, một đàn chim = A FLOCK OF BIRDS, một nhóm người = A GROUP OF PEOPLE * Danh từ đếm được: là danh từ có thể thêm con số vào ngay trước nó Thí dụ: ONE PIG = Một con heo, ONE TABLE = một cái bàn * Danh từ không đếm được: là danh từ mà ta không thể... NHỮNG ĐỘNG TỪ MÀ ĐỘNG TỪ THEO SAU NÓ PHẢI LÀ TO INFINITIVE (VERB + TO INFINITIVE) Trong tiếng Việt, trong cùng một câu, ta có thể đặt hai động từ liền kề nhau, ví dụ như: TÔI THÍCH HỌCNGOẠI NGỮ nhưng trong tiếng Anh ta hầu như không bao giờ được đặt hai động từ liền kề nhau mà không thêm gì cả Ngữ pháp tiếng Anh đòi hỏi ta phải thêm ING vào động từ đứng sau hoặc thêm TO trước động từ đứng sau Trong... THÊM VES) ONE WIFE = 1 người vợ TWO WOLVES = 2 con sói (BỎ F, TWO WIVES (BỎ FE, THÊM VES) NGOÀI NHỮNG DANH TỪ THEO QUY TẮC TRÊN, CÓ NHIỀU DANH TỪ KHÔNG THEO QUY TẮC NÀO CẢ KHI CHUYỂN SANG HÌNH THỨC SỐ NHIỀU CHÚNG TA CHỈ CÓ CÁCH HỌC THUỘC LÒNG NHỮNG DANH TỪ NÀY SAU ĐÂY LÀ DANH SÁCH MỘT SỐ NHỮNG DANH TỪ CÓ HÌNH THỨC SỐ NHIỀU BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP: Số ít Số nhiều MOUSE = con chuột MICE GOOSE = con ngỗng... sông = RIVER, * Danh từ trừu tượng: là danh từ chỉ những khái niệm, tình trạng mà ta chỉ có thể hình dung, cảm nhận Thí dụ như: tình yêu = LOVE, cái đẹp = BEAUTY, * Danh từ riêng: là danh từ chỉ tên riêng của một người, sự vật, con vật, địa danh hoặc sự kiện Chúng ta phải viết hoa chữ cái đầu tiên của danh từ riêng Ví dụ: China = Trung Quốc, England = nước Anh, The Great Walls = Vạn Lý Trường Thành, . SIngapore tháng sau) * PREPARE TO DO SOMETHING: chu n bị, sẵn sàng làm gì đó - Prepare to be surprised when you go to a foreign country (Hãy chu n bị tinh thần là bạn sẽ bị ngạc nhiên khi đi. 20thtwentieth 30th thirtieth 1,000,000 th one millionth Cách chuyển số đếm sang số thứ tự * Chỉ cần thêm TH đằng sau số đếm là bạn đã chuyển nó thành số thứ tự. Với số tận cùng bằng Y, phải đổi. fail" (Có một câu nói nổi tiếng: "Nếu bạn không lên kế họach thì tức là bạn đang lên kế hoạch chu n bị thất bại) * FORGET TO DO SOMETHING: quên làm gì đó - Don't forget to take the raincoat.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan