0

thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3

108 352 0
  • thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại  công ty ô tô vận tải số 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 14:34

thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Phần I Vài nét khái quát về công ty ô tô vận tải số 3 1. Lịch sử ra đời của công ty Công ty vận tải vận tải ô tô số 3 là một doanh nghiệp nhà nước chuyên kinh doanh vận tải trực thuộc cục đường bộ việt nam – Bộ giao thông vận tải, quý trình hình thành và phát triển của công ty được đánh bởi mốc thời gian chính sau: Tháng 3 năm 1983 Bộ giao thông vận tải ban hành quyết định số 531/QĐ-BGTVT thành lập xí nghiệp vận tải ô tô số 3, xí nghiệp mới này được hình thành trên cơ sở được sát nhập 3 xí nghiệp đã tồn tại từ trước : *Xí nghiệp vận tải hàng hoá số 20 *Xí nghiệp vận tải hàng hoá số 2 *Xí nghiệp vận tải hàng hoá quá cảnh C1 Từ khi thành lập đến năm 1986 duy trì hình thức công ty với hai xí nghiệp trực thuộc 3-1và xí nghiệp 3-2. Qua nhiều năm hoạt động vận tải hàng hoá, xí nghiệp đã hoàn thành những nhiệm vụ và mục tiêu được giao một cách xuất sắc vào năm 1993 khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, chấm dứt dứt thời kỳ bao cấp. Để đáp ứngvà theo kịp bước chuyển chung của nền kinh tế xí nghiệp vận tải ô tô số 3 đổi tên thành công ty vận tải ô tô số 3, tên giao dịch quốc tế LORRIMEX N03. công ty ô tô vận tải số 3 là một doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng hạch toán kinh tế độc lập và hoạt động theo luật kinh tế hiện hành. Trụ sở chính của công ty đặt tại số 65 phố cảm hội phường đống mác quận Hai Bà Trưng – Hà Nội. 2. Các thành tích và chỉ tiêu kinh tế mà công ty ô tô vận tải số 3 đạt được 1 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Từ khi thành lập công ty đạt được nhiều thành tích như đã được Đảng, Nhà nước , cơ quan cấp trên tặng thưởng nhiều huân chương và bằng khen. - Một số tập thể cán bộ, cá nhân lái xe được phong tặng danh hiệu anh hùng tập thể lao động tiên tiến đạt được nhiều thành tích trong lao động SXKD.Ngoài ra công ty còn được chọn là mô hình thí điểm cho các chính sách mới của đảng và nhà nước về kinh tế như cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, đổi mới khoa học công nghệ, cải cách cơ cấu quản lý. - Từ khi thành lập cho đến nay công ty vẫn luôn là doanh nghiệp đứng đầu trong ngành vận tải của nhà nước.Hàng năm công ty nộp ngân sách hàng tỷ đồng, tiền thuế và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm CBCNV và liên tục cải thiện đời sống của CBCNV trong công ty. - Đặc biệt tháng 3 năm 2002 được vinh dự được nhà nước tặng huân chương lao động hạng 3 * Những chỉ tiêu kinh tế kinh tế quan trọng mà công ty ô tô vận tải số 3 đạt được trong vòng 3 năm 1999-2001: Biểu 1: STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện Năm 1999 Thực hiện Năm 2000 Thực hiện Năm 2002 I Sản lượng Tấn 90.555 95.712 97.380 1 Hàng vận chuyển Tấn/km 22.940.874 26.860.000 25.090.000 II Doanh thu Đồng 4.480.177.01 2 19.300.000.00 0 57.512.474.000 1 Doanh thu Đồng 1.071.686.32 4 12.700.000.00 0 12.848.421.000 2 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 vận tải 2 Doanh thu khác Đồng 3.418.490.69 8 6.600.000.000 44.664.033.000 Nhìn vào bảng số liệu trên hầu hết các chỉ tiêu của công ty những năm gần đây ta thấy được sản lượng hàng vận chuyển có chiều hướng tăng lên từ năm 1999 đến năm2001, năm 2000 tăng hơn 5000 tấn so với năm1999, năm 2001 tăng hơn 2000 tấn so với năm 2000 và tăng hơn 7000 tấn so với năm 1999 Năm 2000-2001 sản lượng hàng hóa vận chuyển có chiều hướng tăng.Tuy nhiên doanh thu lại không tăng mạnh như sản lượng bởi giá cước vận chuyển giảm mạnh, hơn nữa trên thị trường vận tải xuất hiện đối thủ cạnh tranh như công ty vận tải số 1( Hải Phòng ), công ty vận tải số 5 (vinh- nghệ an), công ty vận tải số 6 (đà nẵng) và các hãng vận tải tư nhân khác trên khắp các tỉnh thành.Ngoài ra cùng với hiện trạng xe cộ cũ nát của công ty để khắc phục tình hình này công ty đã đẩy mạnh các hoạt động khác của công ty như dịch vụ đăng kiểm Để tạo ra bước đột phá trong doanh thu chính vì thế tổng doanh thu năm 2001của công ty đạt được hơn 57 tỷ đồng cao nhất trong mấy năm gần đây. 3. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức Quản lý của công ty Để đáp ứng những đòi hỏi trong cơ chế thị trường hiện nay công ty ô tô vận tải số 3 đã tổ chức lại bộ maý Quản lý khá căn bản, kết hợp với việc bố trí lại lao động theo hướng tinh thần giảm dần những vẫn đảm bảo chất lượng của các phòng ban. Mô hình tổ chức bộ máy Quản lý của công ty hiện nay được phản ánh qua sơ đồ sau: 3 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 * Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban - Đảng uỷ: là cơ quan lãnh đạo ra quyết định chủ trương chính sách cho công ty. - Giám đốc :Thay mặt nhà nước điều hành cao nhất mọi hoạt động sxkd của doanh nghiệp và là người thực hiện chủ trương chính sách, các hoạt động khác của công ty. Giám đốc có quyền điều hành cao nhất trong doanh nghiệp, do vậy mọi mệnh lệnh của giám đốc người lao động phải chấp hành. - Phó giám đốc kinh doanh và phó giám đốc kỹ thuật : tham mưu cho giám đốc và giúp giám đốc điều hành mọi công việc của công ty theo sự phân công và uỷ quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giao. - Phòng tổ chức lao động : làm tham mưu cho giám đốc trong việc tổ chức bộ máy quản lý công ty quản lý nhân sự, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chức lao động khoa học cho công nhân, lập kế hoạch và quản lý tiền lương, tiền thưởng, làm thủ tục đóng và chi trả BHXH, giải quyết BHLĐ an toàn giao thông, phù hợp với chính sách, 4 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 chế độ của nhà nước và đặc điểm của công ty phòng tổ chức lao độngđặt trực tiếp dưới sự chỉ đạo của giams đốc công ty. - Phòng kế toán tài chính : là phòng giữ vị trí quan trọng trong việc điều hành quản lý kinh tế, thông tin kinh tế trên mọi lĩnh vực kinh doanh, phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo công ty điều hành kinh tế. Kiểm tra việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn đưa vào sản xuất phải đảm bảo đúng chế độ nhà nước mang lại hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn nhà nước giao. Phòng đặt dưới sự chỉ đạo của giám đốc công ty. - Phòng kỹ thuật : làm tham mưu cho giám đốcvề công tác quản lý phương tiện, bảo dưỡng sửa chữa xe máy. Duy trì và phát phát triển trình độ cho cán bộ kỹ thuật từ phòng ban tới các đội xe về nghiệp vụ. phòng đặt dưới sự chỉ đạo của phó giám đốc kỹ thuật. - Phòng kế hoạch điều độ: tham mưu trực tiếp cho giám đốc trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động kinh doanh. Xây dựng các định hướng vận tải công nghệ và dịch vụ, tiếp cận thị trường, đề xuất những phương án kinh doanh có hiệu quả tìm kiếm khách khách hàng. - Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: làm tham mưu cho giám đốc trong việc kinh doanh xuất nhập khẩu, phục vụ nghành giao thông vận tải, lập kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, tìm hiểu thị trường trong nước và ngoài nước để xuất, nhập các mặt hàng đã ghi trong giấy phép kinh doanh, phục vục cho nghành giao thông vận tải và sản xuất tiêu dùng của nhân dân - Phòng hành chính: Quản lý hồ sơ đất đai và nhà ở tham mưu cho lãnh đạo bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt làm việc trong toàn công ty theo dõi và thực hiện các nghĩa vụ thuế đất đai, nhà ở, định mức các cơ quan chức năng. 5 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 - Xí nghiệp sửa chữa ô tô: Căn cứ vào kế hoạch được giao quan hệ với các đội xe lập lịch trình cho xe vào bảo dưỡng sửa chữa.Ngơài ra tìm kiếm thêm công việc nhằm bảo đảm đời sống cho công nhân. - Đội xe: Nắm vào quản lý chắc tình hình lái xe, phương tiện hàng ngày, hàng tháng, đôn đốc lái xe thực hiện nghiên chỉnh kế hoạch vận tải, kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, nộp đúng đủ mức khoán hàng tháng. - Trạm vận tải đại lý: Nắm vững tình hùnh bến bãi kho tàng, đường xá hàng hoá để thông báo kịp thời cho phòng kịp thời cho phòng kế hoạch điều độ giúp cho việc vận chuyển được thuận lợi, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương. 4. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán của công ty ô tô vận tải số 3 và cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán *Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty ô tô vận tải số 3 Hiện nay ở các doanh nghiệp SXKD ngời ta sử dụng 3 hình thức tổ bộ máy kế toán: -Hình thức tổ chức kế toán tập trung -Hình thức tổ chức kế toán phân tán -Hình thức tổ chức kế toán vừa tập trung vừa phân tán Song do yêu cầu đặc điểm SXKD và đợc lựa chọn trên một số đặc điểm về quy mô và bộ máy quản lý của công ty. tổ chức bộ máy kế toán không nằm ngoài nhữngđặc điểm đó nên hình thức tổ chức công tác của công ty là hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung. Theo hình hình thức tổ chức bộ máy kế toán này thì sơ đồ kế toán như sau: Sơ đồ phòng kế toán 6 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 *Cơ cấu bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của từng thành viển trong bộ máy kế toán 4.1.Cơ cấu bộ máy kế toán . Phòng kế toán gồm 6 ngời,1kế toán trởng 4 kế toán viên ,1 thủ quỹ 7 Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán tiền lơng Kế toán tổng hợp Kế toán nh thanh toán Kế toán tscs Thủ quỹ Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 1.Kế toán trưởng 2.Phó phòng kế toán(kiêm kế toán TSCĐ ) 3.Kế toán tổng hợp 4.Kế toán ngân hàng, thanh toán 5.Kế toán tiền lơng 6. thủ quỹ 4.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán của công ty *Kế toán trởng : Là ngời đứng đầu phòng kế toán, chịu trách nhiệm chung trớc ban lãnh đạo công ty về những báo cáo tài chính mà phòng kế toán lập ra và việc thực hiện việc lập báo cáo quyết toán cuối quý. *Phó phòng kế toán:Có trách nhiệm theo dõi hạch toán doanh thu,trực tiếp thanh toán cớc với chủ hàng và lái xe, theo dõi hạch toán công nợ trên cớc phí.Ngoài ra còn giải quyết các công việc khi kế toán trởng tạm vắng mặt. *Kế toán tổng hợp :Có nhiệm vụ ghi chép tổng hợp các số liệu trên cơ sở nhật ký, bảng kê chi tiết.Hàng hoá lên bảng cân đối các tài khoản, tính toán tổng doanh thu,tổng chi phí giá thành vận tải, lãi lỗ trong kinh doanh,cân đối số phát sinh phải nộp và số đã nộp ngân sách. *Kế toán ngân hàng, thanh toán:Có nhiệm vụ trên cơ sở chứng kế toán đ- ợc giám đốc duyệt, trực tiếp với phiếu thu chi lên các bảng thanh toán tạm ứng với các đơn vị và CBCNVC.Theo dõi hạch toán số d tiền gửi ngân hàng, lập các chứng từ thanh toán séc, uỷ nhiệm chi chuyển tiền cho khách hàng.Theo dõi quyết toán các khoản phải trả,theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ.Các khoản thanh toán với khách hàngvề mua bán nguyên vật liệu phụ tùng,nhiên liệu phơng tiện vận tải,giám sát thanh toán các dịch vụ *Kế toán TSCĐ: Có nhiệm vụ mở sổ sách thẻ tài khoản,theo dõi hạch toán toàn bộ các danh mục tài sản.Hàng tháng tính mức khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn cho từng loại tài sản theo mức khoán chế độ quy định của nhà nớc. Mở sổ theo dõi mức trích đến từng đầu xe,máy móc thiết bị nhà 8 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 xởng.Hàng tháng lên báo cáo tăng giảm tài sả.xác định giá trị còn lại của từng tài sản làm cơ sở cho hội đồng công ty thanh lý, nhợng bán. *Kế toán tiền lơng: Thực hiện việc chi trả lơng,trích các khoản BHXH, BHYT để đóng cho CBCNV. Thanh toán các khoản lơng ốm,tai nạn,thai sản với cơ quanBHXH theo chế độ quy định. *Thủ quỹ: có nhiệm vụ bảo quản tiền mặt,thu tiền và thanh toán chi trả cho các đối tợng theo chứng từ đợc duyệt. 5. Hình thức sổ kế toán. Là một dơn vị nhà nớc hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác kế toán hiện nay ở công ty đợc áp dụng theo chế độ kế toán do Bộ tài chính quy định. Về tình hình sổ sách kế toán công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ trong nhiều năm qua để ghi sổ kế toán. hình thức này hoàn toàn phù hợp với mô hình hoạt động kinh doanh và trình độ kế toán của nhân viên kế toán công ty. Hình thức này đã giúp kế toán công ty nâng cao hiệu quả của kế toán viên, rút ngắn thời gian hoàn thành quyết toán và cung cấp số liệu cho quản lý. Các hoạt động kinh tế tài chính đợc phản ánh ở chứng từ gốc đều đợc phân loại để ghi vào các sổ nhật ký chứng từ. Cuối tháng tổng hợp số liệu từ các nhật ký chứng từ để ghi vào sổ cái các tài khoản. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ như sau: 9 NHẬP KÝ CHỨNG TỪ SỔ C IÁ CHỨNG TỪ GỐC BẢNG PH N BÂ Ổ BẢNG KÊ SỔ QUỸ THẺ,SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT B O C OÁ Á KẾ TO NÁ BẢNG TỔNG ỢP Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Ghi chú: Ghi cuối tháng Ghi hàng ngày Đối chiếu Hình thức nhật ký chứng từ có ưu điểm: giảm nhẹ khối lợng công việc ghi sổ kế toán do việc ghi theo quan hệ đối ứng ngay trên tờ sổ, kết hợp kế toán toán tổng hợp và kế toán đối chiếu tiến hành dễ dàng hơn, kịp thời cung cấp số liệu cho việc tổng hợp tài liệu để lập báo cáo tài chính, tuy nhiên hình thức này còn có nhược điểm mẫu sổ phức tạp nên đòi hỏi cán bộ CNV có trình độ chuyên môn vững vàng không thuận tiện cho cơ giới hoá, kế toán. 10 [...]... với giá: 8.000.000 IV Kết quả thanh lý - Chi phí thanh lý : 2.200.000 - Giá trị thu hồi thanh lý :180.000.000 Ngày 25 tháng 8 năm 20001 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng 20 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 21 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3. .. : 729.000.000 Nợ TK 133 : 72.900.000 Có TK 112 : 801.900.000 28 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 29 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Hoá đơn (GTGT) Liên (Giao cho khách hàng) Ngày 10/8/2001 Đơn vị bán hàng : Tổng công ty xăng dầu Việt Nam... và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Giá trị còn lại = Nguyên giá TSCĐ - Giá trị hao mòn 2.Tài sản sử dụng Tại Công ty ô tô vận tải số 3 theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ được kế toán sử dụng trên tài khoản 211-“Tài sản cố định hữu hình” 3 Trình tự hạch toán Tại Công ty ô tô vận tải số 3 hạch toán TSCĐ theo hình thức nhật ký chứng từ Sơ đồ hạch toán TSCĐ tại Công ty ô tô. . .Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Phần ii Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty ô tô vận tải số 3 Chương I: Kế toán TSCĐ và chi phí khấu hao TSCĐ *Tài sản cố định là tư liệu lao động có giá trị lớn, và thời gian sử dụng lâu dài(ở nước ta hiện nay quy định tài sản cố định phải có giá trị từ 5 triệu trở lên và. .. +Ngày 3 tháng 7 Nợ TK 152 (3) : 23. 000.000 Nợ TK 133 :2 .30 0.000 Có TK 33 1 : 25 .30 0.000 27 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 - Ngày 4/7 Công ty có mua săm lốp của công ty cao su sao vàng trị giá chưa thuế là 35 .000.000 trong đó thuế GTGT l0% là 3. 500.000 Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt +Ngày 4 tháng 7 Nợ TK 152(4) :35 .000.000.000... - Ông (Bà): Nguyễn Quang ÂN( Đại diện bên nhận) - Địa điểm giao nhận : Tại Công ty ô tô vận tải số 3 Xác nhận về việc giao nhận như sau: STT Tên ký Số hiệu Nước Năm Năm sản đưa sản A C D B 1 2 Nguyên giá TSCĐ Giá mua Chi phí NG TSCĐ 3 18 4 5 Hao mòn Tỷ Số lệ HM HM đã tính 6 7 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 1 mpt 135 ... kinh tế phát sinh trên thì kế toán định khoảnnhư sau: - Ngày 3/ 8 a) Nợ TK 241 :30 0.000.000 Nợ TK 133 ( 133 2) :30 .000.000 Có TK 112 b) Nợ TK 241 Nợ TK 133 ( 133 2) Có TK 111 c) Nợ TK 211 :33 0.000.000 : 4.000.000 : 400.000 : 4.400.000 : 33 4.400.000 CóTK 241 :33 4.400.00 16 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 d) Nợ TK 414 :200.000.000... tháng Thực trạng tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty ô tô vận tải số 3 1.Đặc điểm TSCĐ của công ty ô tô vận tải số 3 Tình hình tăng, giảm TSCĐ tại công ty ô tô vận tải số 3 Nhóm TSCĐ Nhà cửa Máy móc Phươn thiết bị vật kiến thiết bị tiện vận vận tải trúc tải, truyền quản lý Chỉ tiêu dẫn TSCĐ khác Cộng I Nguyên giá TSCĐ 1 .Số dư đầu kỳ 81567042 494 439 92 7 536 1456 10409110 99 9 95 0 168 533 854 77 2 .Số tăng trong... Cuối kỳ 71177217 32 119 938 25 138 354 4 731 0989 31 490705 1 031 49745 12 6 12 8 52 14 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Qua bảng trên ta thấy tổng TSCĐ về phương tiện vận tải, truyền dẫn và nhà cửa vật kiến trúc chi m tỷ trọng lớn gần 90% Tổng TSCĐ Hiện nay công ty đang mở rộng địa bàn hoạt động và mở rộng thêm một số ngành nghề... 801.800.000 Số tiền bằng chữ: Tám trăm linh một triệu tám trăm đồng chẵn./ - Căn cứ vào hoá đơn GTGT, biên bản kiểm nghiệm , kế toán lập phiếu nhập kho 30 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Phiếu nhập kho Đơn vị: Cty ô Số: 35 tô vận tải số 3 - Địa chỉ : 65 NợTK : 111 phố cảm hội Có TK : 152(2) Mẫu số : 01 VT QĐ số :114 – TC/QĐ/CĐKT . toán. 10 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Phần ii Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty ô tô vận. kinh tế mà công ty ô tô vận tải số 3 đạt được 1 Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Từ khi thành lập công ty đạt được. Thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3 Phần I Vài nét khái quát về công ty ô tô vận tải số 3 1. Lịch sử
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3, thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3, thực trạng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty ô tô vận tải số 3, Sổ cái TK 241, I.Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu tại công ty, I. kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngg, Chi phí sản xuất chung, Giá vốn hàng bán, Kế toán vốn bằng tiền, I.Kế toán tiền mặt, I.Kế toán các khoản thu, Sổ cái tài khoản 331, Sổ Cái TK 416, II. Kế toán phân phối lãi, TK421: Lợi nhuận chưa phân phối

Từ khóa liên quan

Trích đoạn