Ôn tập thơ hiện đại luyện thi đại học

110 1.7K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 20:39

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học. [...]... tình cảm thi ng liêng cao đẹp Mẹ thơng con gắn liền với tình thơng bộ đội, dân làng, đất nớc Những ớc mơ của mẹ thể hiện trong việc mẹ làm Mẹ làm việc hết sức mình cho con, cho đất nớc Những ớc mơ ấy đợc nâng cao dần trong từng lời ru Những tình cảm và ớc mơ ấy đợc gửi gắm trong khúc ca giầu nhạc điệu dân tộc - đó là khúc hát ru với những hình ảnh độc đáo, sự so sánh, đối sánh trong mỗi câu thơ và bình... nh trc kia - Hỡnh nh con thuyn hay con ngi ang iu khin thi n nhiờn Nh th ó kh c ho v p c a con ng i lỏi giú chinh phc thi n nhiờn Con bun lt giú vi bum trng: con bu m no giú cong cong nh v ng trng khuy t hay ỏnh trng thm m bao ph => Dự l hỡnh nh no thỡ cng u thi v v bay bng - Con thuyn nh bay trong khụng trung, lt bay rt nhanh v nh Hỡnh nh thi n nhiờn n t ng, chõn th c + s thng hoa cm xỳc ó em... Cõu dn dt m u (gii thiu tỏc gi, tỏc phm) - Hai cõu th cú l l nhng cõu th c sc nht trong bi th - Phõn tớch (ý chớnh) + MT ca bp l mt tri ca t nhiờn, em li ỏnh sỏng cho vn vt, nu thiu i ỏnh d ng ú thỡ m i sinh v t u s b hu dit (bp cn ỏnh sỏng) + em Cu Tai l ỏnh sỏng, l ngun sng, l mt tri bộ nh ca ng i m, l cu c i ca ng i m Th gian khụng th thiu ỏnh mt tri cng nh ngi m T ụi khụng th thiu vng mt tri bộ... ngang, m h ó bt chp nhng gian kh, thiu thn n tt cựng hon thnh nhim v - Trờn trn tuyn gay go ỏc lit, cỏc anh phi cựng chu bit bao khú khn gian kh , thi u th n + Thi kỡ u ca cuc khỏng chin chng Phỏp vụ cựng gian nan v t v , cỏc anh ó t ng ch u nh ng c n st run ngi vng trỏn t m hụi, cựng cnh ỏo rỏch vai, qun tụi cú vi mnh vỏ, chõn khụng gi y Cng chớnh t trong gian kh v thiu thn ca nhng ngy u tiờn b c... thnh cụng vi t v hỡnh nh nh ng ng i ph n Vi t Nam trong khỏng chin chng M -Vi õm hng ngt ngo sõu lng tha thit ca nhng khỳc hỏt ru, bi th l khỳc hỏt yờu th ng con, khỳc ca y khỏt vng ca ngi m T ễi trong nhng nm thỏng khỏng chin chng M cu n c Cỏch 2: Gii thiu ngi m trong thi ca: - Ngi m trong thi ca t sau cỏch mng thỏng Tỏm luụn l hỡnh t ng trung tõm, cú s phỏt tri n v t m vúc v chi u sõu tỡnh cm... ca s n nn, t trỏch, t thy phi i thay trong cỏch s ng Cỏi gi t mỡnh t nh c nh bn thõn khụng bao gi c lm ngi phn bi quỏ kh, phn bi thi n nhiờn, sựng bỏi hi n t i m coi r thi n nhiờn Thi n nhiờn tht nghiờm khc, lnh lựng nhng cng tht õn tỡnh, lng bao dung, v ng trng v thi n nhiờn l tr ng tn, bt dit Thỡ ra nhng bi hc sõu sc v o lớ lm ngi õu c ph i tỡm trong sỏch v hay t nh ng khỏi ni m tru tng xa... trng l ti quen thuc ca thi ca, l cm hng sỏng tỏc vụ t n cho cỏc nh th - Nguyn Duy, mt nh th tiờu biu cho th h tr sau nm 1975 cng gúp vo m ng th thi n nhiờn m t nh trng - Vi Nguyn Duy, ỏnh trng khụng ch l nim th m cũn c biu t mt hm ngha m i, mang d u n c a tỡnh cm thi i: nh trng l biu tng cho quỏ kh trong mi i ngi - i din trc vng trng, ngi lớnh ó git mỡnh v s vụ tỡnh trc thi n nhiờn, vụ tỡnh vi nhng... nhiờn, vụ tỡnh vi nhng k nim ngha tỡnh ca mt thi ó qua Bi th nh trng gin d nh m t nim õn h n trong tõm s sõu kớn y c a nh th II Thõn bi 1 Cm ngh v vng trng quỏ kh - nh trng gn vi nhng k nim trong sỏng thi th u ti lng quờ: Hi nh sng vi rng Vi sụng ri vi bin - Con ngi khi ú sng gin d, thanh cao, chõn tht trong s ho hp vi thi n nhiờn trong lnh: trn tr i v i thi n nhiờn - hn nhiờn nh cõy c - nh trng gn... Hỡnh tng bp la, ngn la - Hỡnh tng con chim tu hỳ - Hỡnh nh ngi b nhúm la v a chỏu bộ th - Nhng cõu th cm thỏn v cõu hi tu t lm cho ging th tha thit bi hi.: VD: .Ting tu hỳ sao m tha thit th! Tu hỳ i chng n cựng b Kờu chi hoi trờn nhng cỏnh ng xa? Hoc: ễi kỡ l v thi ng liờng bp la! Nhng vn chng lỳc no quờn nhc nh: Sm mai ny b nhúm bp lờn cha? 4 Phõn tớch ni dung bi th a Nhng hi tng v b v tỡnh b chỏu... ng c kh c kho i kờu mói, kờu hoi, trong hin thc ó tha thit, ting chim trong n i nh nh gic gió, kh c kho i m t i u gỡ da di t l m, khi n lũng ngi tri dy nhng hoi nim nh mong: ting tu hỳ sao m tha thit th ! Nh th ang k chuy n v b m nh tỏch hn ra trũ chuyn trc tip vi b: b cũn nh khụng b? Cũn gỡ hn vi nhng chi tit t s xỳc ng nh th? + m iu tha thit ca cõu th cũn gi ra tỡnh cnh vng v, cụi cỳt, vi vi . c.ượ ọ G i ý: ợ - T “đông” có nghĩa là phía đông, bi n đông.ừ ể - Hai nghĩa khác nhau c a t “đông”ủ ừ + Là đ ng t ch tr ng thái: đông đúc, nhi uộ ừ ỉ ạ ề + Là đ ng t ch tr ng thái: đông c ngộ ừ ỉ. di t s s ng.ố ằ ỷ ệ ự ố - Chông chênh” là m t t láy giàu giá tr g i t , g i c m. T “chông chênh” g i t t th không thăng b ng, khôngộ ừ ị ợ ả ợ ả ừ ợ ả ư ế ằ ch c ch n, không v ng chãi, g i s nguy. cũng r t th c:ả ả ấ ự - Không có kính không ph i vì xe không có kính.ả Bom gi t, bom rung kính v đi r i”.ậ ỡ ồ -Bom đ n kh c li t c a chi n tranh làm cho nh ng chi c xe y không có kính. Cái hình

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan