Đề tài hệ quản lý phân phối hàng hoá

26 473 1
Đề tài hệ quản lý phân phối hàng hoá

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Một doanh nghiệp sản xuất các loại chất tẩy rửa có một hệ thống đại lý khắp các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dựa trên yêu cầu của các đại lý, công ty sẽ cung cấp hàng với chủng loại và số lượng mà đại lý yêu cầu. Công ty chỉ cung cấp cho các đại lý mỗi tuần một lần. Như vậy, hàng tuần đại lý gửi phiếu yêu cầu trong đó ghi rõ loại hàng, số lượng cho công ty và căn cứ vào phiếu yêu cầu, công ty sẽ cung cấp đầy đủ các loại hàng mà đại lý yêu cầu nội trong ngày hôm sau. Khi hàng đã được giao cho đại lý, phiếu yêu cầu sẽ được đóng dấu đã giao và công ty lưu giữ lại phiếu yêu cầu đó. Vậy công ty sẽ kiểm soát được đã giao cho đại lý đó các chủng loại hàng nào với số lượng là bao nhiêu.

ti: H qun lý phõn phi hng hoỏ . MC LC I. BI TON 2 II. Mễ HèNH QUAN NIM D LIU 3 1. PHN TCH BI TON 3 2. Mễ HèNH QUAN NIM D LIU (ERD) 4 3. Mễ T THC TH 4 Mụ t thc th Mt Hng 4 Mụ t thc th Phiu Yờu Cu 5 Mụ t thc th i Lý 5 Mụ t thc th a Bn 5 Mụ t thc th t Khuyn Mói 5 Mụ t thc th Thỏng 5 Mụ t thc th Tun 6 4. MO TA MOI KET HễẽP 6 Mụ t mi kt hp CT Phiu Yờu cu 6 Mụ t mi kt hp CT Khuyn Mói 6 Mụ t mi kt hp CT Hng trong tun 7 Mụ t mi kt hp Thanh Toỏn 7 III. Mễ HèNH X Lí (TA MERISE) 7 1. Mễ HèNH QUAN NIM X Lí. 7 Mễ HèNH X Lí CP 0 8 Mễ HèNH X Lí CP 1 8 Mễ HèNH X Lí CP 2 11 MT S QUY TRèNH X Lí C BIT 12 2. Mễ HèNH T CHC X Lí 12 TIP THEO HèNH TRANG BấN 14 TIP THEO HèNH TRANG BấN 15 IV. CI T, THIT K GIAO DIN 17 1. PHN H CễNG TY (SERVER) 17 2. PHN H I Lí (CLIENT) 22 V. CHNG TRèNH MINH HA CC GIAO DIN 25 VI. KT LUN 26 1 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hoá . I. BÀI TOÁN HỆ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA CHO CÁC ĐẠI LÝ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP Một doanh nghiệp sản xuất các loại chất tẩy rửa có một hệ thống đại lý khắp các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Dựa trên yêu cầu của các đại lý, công ty sẽ cung cấp hàng với chủng loại và số lượng mà đại lý yêu cầu. Công ty chỉ cung cấp cho các đại lý mỗi tuần một lần. Như vậy, hàng tuần đại lý gửi phiếu yêu cầu trong đó ghi rõ loại hàng, số lượng cho công ty và căn cứ vào phiếu yêu cầu, công ty sẽ cung cấp đầy đủ các loại hàng mà đại lý yêu cầu nội trong ngày hôm sau. Khi hàng đã được giao cho đại lý, phiếu yêu cầu sẽ được đóng dấu đã giao và công ty lưu giữ lại phiếu yêu cầu đó. Vậy công ty sẽ kiểm soát được đã giao cho đại lý đó các chủng loại hàng nào với số lượng là bao nhiêu. Vào ngày thứ hai hàng tuần các đại lý phải báo cáo về công ty số lượng đã bán được trong tuần qua trong mỗi chủng loại, từ đó công ty suy ra được số tồn tại đại lý. Công ty tính được số tồn tại đại lý trong mỗi chủng loại bằng cách: Số tồn = Số tồn tuần trước + Số lượng hàng - Số lượng hàng cung cấp tuần này đã bán trong tuần Công ty sẽ yêu cầu các đại lý thanh toán tiền một lần vào cuối tháng, mỗi tháng số lượng hàng thực bán trong tháng. Số hàng thực bán trong tháng của đại lý là số hàng được bán trong 4 tuần cộng lại. Tùy tình hình bán, công ty có thể quyết định thưởng cho đại lý, bằng cách chiết khấu % nào đấy trên số tiền mà đại lý phải thanh toán; điều này sẽ do phòng kinh doanh của công ty quyết định. Công ty cũng có thể phát động đợt khuyến mãi cho khách mua lẻ thông qua các đại lý: như bình nước xã thơm loại 2 lít thay vì giá bán lẻ là 21.000 đồng nay còn 19.000 đồng, và đợt khuyến mãi này áp dụng theo hình thức sau: mỗi đại lý được bán giá khuyến mãi cho 1000 bình bắt đầu từ ngày 15/5/2002. Đây là đợt khuyến mãi cho khách mua lẻ, đại lý bán cho khách hàng với giá khuyến mãi những mặt hàng có trong danh sách khuyến mãi mà công ty cung cấp và đến cuối tháng, đại lý thanh toán với công ty với giá khuyến mãi đã được áp dụng trong tháng cho những mặt hàng đó. Số đợt khuyến mãi trong năm, sản phẩm được khuyến mãi, hình thức khuyến mãi (cho 1000 đơn vị bán ra kể từ ngày nào đấy, hoặc cho một khoảng thời gian nào đấy, hoặc mua 5 tặng 1, v.v…) là do Công ty quyết định. Trong một tháng có thể có nhiều đợt khuyến mãi khác nhau, nhưng khi có thì áp dụng đồng loạt cho các đại lý trên cùng một địa bàn (Ví dụ: Tp.HCM, hoặc tỉnh Đồng Nai). Công ty và các đại lý cần ghi nhớ những đợt khuyến mãi để đến cuối tháng kiểm tra việc thanh toán cho được chính xác. Như vậy, khi đại lý thanh toán tiền vào cuối tháng, công ty sẽ kiểm tra những mặt hàng nào là có trong danh sách khuyến mãi và giá khuyến mãi là bao nhiêu. Số lượng dữ liệu các đại lý báo cáo về rất lớn, nếu tính lũy tiến trong năm. Công ty cần lưu giữ dữ liệu trong năm để cuối năm tổng kết cho từng đại lý, có quyết định khen thưởng thêm cho đại lý. Hàng quý, công ty muốn thống kê số lượng tiêu thụ qua mỗi hình thức khuyến mãi, sắp xếp theo từng đại lý, từng mặt hàng. Yêu cầu:  Xây dựng một ứng dụng tin học để phục vụ cho công ty và cho các đại lý, giữa đại lý và công ty được nối qua modem để chuyển báo cáo, ứng dụng phải chú ý đến yếu tố nhiều số liệu cần được lưu trữ.  Báo cáo trình bày: Mô hình quan niệm và xử lý, thuyết minh cấu trúc vật lý đã cài đặt, mô tả thiết kế giao diện, cài đặt theo cấu trúc Client-Server. Thực hiện: 2 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hoá . Ứng dụng tin học gồm 2 phân hệ: công ty và đại lý  Bên công ty lưu trữ một cơ sở dữ liệu gồm tất cả thông tin cần thiết.  Bên đại lý lưu trữ cơ sở dữ liệu gồm: Các chủng loại hàng, số lượng hàng nhận, thông tin bán hàng, thông tin về các đợt khuyến mãi. Những thông tin nào thuộc Công ty thì sẽ do Công ty chuyển đến Đại lý, Đại lý chỉ sử dụng, không được phép sửa đổi. Thực hiện nghiệp vụ: hàng tuần lập phiếu yêu cầu các mặt hàng cho công ty và chuyển dữ liệu này cho công ty, cuối tuần lập báo cáo số lượng hàng đã bán trong tuần trong mỗi chủng loại, cuối tháng thanh toán tiền cho công ty. II. MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU 1. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN Phân tích các sự kiện có trong đề bài và một số giả thiết được đưa thêm vào dưới đây:  Đại lý: Chứa đựng thông tin về các đại lý của công ty.  Phiếu yêu cầu: Giúp công ty xác định lượng hàng cần cung ứng cho đại lý. Mối quan hệ Phiếu yêu cầu – Mặt hàng thể hiện thông tin các mặt hàng cùng với số lượng yêu cầu (Chi tiết yêu cầu). Phiếu yêu cầu phát sinh hàng tuần từ đại lý, suy ra có một mối quan hệ giữa Phiếu yêu cầu và yếu tố thời gian được ghi nhận (tuần).  Mặt hàng: Với các thuộc tính: mã hàng, tên hàng, quy cách, đơn giá. Đơn giá này do công ty ấn định trước cho đại lý, đơn giá này có thể thay đổi nếu mặt hàng trong thời kỳ khuyến mãi, hoặc biến động theo thị trường tại từng thời điểm. Giả thiết trong bài toán này đơn giá này ổn định trong một thời gian dài, còn thực tế thì đơn giá này có thể sẽ gắn cùng với một giá trị thời gian xác định.  Một đại lý thuộc một địa bàn xác định, và đợt khuyến mãi thì áp dụng đồng loạt cho các đại lý trên cùng một địa bàn. Ta có mối kết hợp Đại lý – Địa bàn, và nếu biết đại lý thuộc địa bàn thì mặc nhiên biết được đợt khuyến mãi trên địa bàn đó là có hiệu lực áp dụng cho đại lý.  Mối kết hợp giữa Đợt khuyến mãi – Mặt hàng diễn tả một danh sách các mặt hàng, giá khuyến mãi của mặt hàng đó trong một đợt khuyến mãi.  Khuyến mãi: Hình thức khuyến mãi thông thường là giảm giá, giá này ta gọi là ĐơngiáKM. Ví dụ nếu giảm cho 1000 đơn vị hàng đầu tiên kể từ ngày A thì 1000 gọi là SoLuongKM. Hình thức khuyến mãi mua hàng tặng hàng (5 tặng 1, …), giả sử công ty gởi đại lý 500 chai nước xả thơm để tặng khách hàng thì 500 chai này công ty sẽ không tính vào số lượng hàng xuất (cho một phiếu yêu cầu bất kỳ) cho đại lý.  Thông tin bán hàng trong tuần: Số lượng mỗi loại hàng bán tại đại lý là con số tổng kết cuối cùng, ở đây ta không chú ý đến chi tiết từng món hàng đã được bán cụ thể cho ai, bán có hoá đơn không hay không.  Thứ hai hàng tuần các đại lý phải báo cáo về công ty số lượng đã bán được trong tuần qua trong mỗi chủng loại, từ đó công ty suy ra được số tồn tại đại lý. Thông tin bán hàng phụ thuộc mỗi đại lý cụ thể, đồng thời phụ thuộc vào từng tuần, mối kết hợp Tuần – Mặt hàng – Đại lý thể hiện thông tin bán hàng trong tuần của đại lý.  Hàng tuần đại lý gửi phiếu yêu cầu trong đó ghi rõ loại hàng, số lượng cho công ty, ta có mối kết hợp Tuần - Phiếu yêu cầu.  Công ty yêu cầu các đại lý thanh toán tiền một lần vào cuối mỗi tháng, Đó là số tiền tương ứng số hàng thực bán trong tháng (4 tuần) cộng lại. Như vậy có mối kết hợp giữa đại lý và thời gian (Tháng) về xác lập thời hạn, số tiền thanh toán. Chúng ta đề nghị mô hình quan niệm cho Hệ thống thông tin (HTTT) Quản lý phân phối hàng hóa cho các đại lý của một doanh nghiệp như sau: 3 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố . 2. MƠ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU (ERD) Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ MƠ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU Ngày lập: 01/01/2003 Ta nhận ra rằng, hầu hết các thơng tin xuất hiện ở cơng ty sẽ được phân về (phân tán) và lưu trữ tại các đại lý tương ứng, đó là các đợt khuyến mãi, danh mục các mặt hàng có trong kho đại lý, …). Trường hợp ngược lại, cơng ty cần nhận từ đại lý phiếu u cầu cung ứng hàng, số lượng hàng bán trong tuần. Tuy nhiên, khi thực sự cài đặt, độ lớn của khơng gian lưu trữ dữ liệu ở đại lý sẽ chiếm quy mơ nhỏ hơn, do cơng ty là nơi tập trung dữ liệu của tất cả các đại lý. 3. MƠ TẢ THỰC THỂ Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả thực thể Mặt Hàng Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú MaHang Mã số mặt hàng cung ứng Khoá TenHang Tên chi tiết hàng QuyCach Quy cách của hàng 4 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố . DonGia Giá xuất hàng tại công ty, bán tại đại lý Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả thực thể Phiếu u Cầu Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú MaPhieu Mã số của Phiếu yêu cầu Khoá NgayLap Ngày lập Phiếu yêu cầu và gửi lên Công ty TinhTrang Cho biết Phiếu yêu cầu đã được phiếu đã chuyển lên công ty chưa, Công ty đã cung cấp hàng hay chưa. Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả thực thể Đại Lý Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú MaDaiLy Mã số của đại lý Khoá TenDaiLy Tên của đại lý DiaChi Đòa chỉ của đại lý Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả thực thể Địa Bàn Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú MaDiaBan Mã số của từng đòa bàn nơi Công ty cung cấp hàng cho các Đại lý trong đòa bàn Khoá TenDiaBan Tên chi tiết của đòa bàn đó Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả thực thể Đợt Khuyến Mãi Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú MaDotKM Mã số của đợt khuyến mãi Khoá TuNgay Ngày bắt đầu của đợt khuyến mãi DenNgay Ngày kết thúc của đợt khuyến mãi HinhThucKM Hình thức của từng đợt khuyến mãi Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả thực thể Tháng Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú Thang Tháng cụ thể trong một năm Nam Năm cụ thể nào đó 5 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố . Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả thực thể Tuần Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú NgayDauTuan Ngày đầu trong tuần của một tháng (bao gồm thông tin tháng, năm) 4. MÔ TẢ MỐI KẾT HP Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả mối kết hợp CT Phiếu u cầu Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú SoLuongYC Số lượng của từng loại hàng đại lý yêu cầu công ty cung cấp Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả mối kết hợp CT Khuyến Mãi Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú SoLuongKM Số lượng khuyến mãi trong từng loại hàng DonGiaKM Đơn giá khuyến mãi áp dụng cho hàng 6 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố . Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả mối kết hợp CT Hàng trong tuần Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú SLTonDauTuan Số lượng tồn đầu tuần của mặt hàng trong kho của đại lý. SLNhapTrongTuan Số lượng nhập trong tuần của mặt hàng theo phiếu yêu cầu được đáp ứng SLXuatTrongTuan Số lượng tổng kết bán cuối cùng trong tuần của mặt hàng của đại lý. Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả mối kết hợp Thanh Tốn Ngày lập: 01/01/2003 Tên tắt thuộc tính Diễn giải Ghi chú TongSoTien Tổng số tiền cần thanh tốn của đại lý ChietKhau Giảm chiết khấu cho đại lý TinhTrang Cho biết đại lý đã thanh tốn tiền trong tháng hay chưa. III. MƠ HÌNH XỬ LÝ (TỰA MERISE) 1. MƠ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ. Chúng ta sẽ đưa thêm những giả định để bổ sung cho những ý ngầm định khơng được nêu trong phần đề bài trong q trình triển khai các mơ hình xử lý:  HTTT này là một nhánh trong một HTTT lớn của tồn cơng ty với mục tiêu phục vụ cho việc phân phối hàng hố. Có một tổ nào đó sử dụng chương trình này để điều phối việc giao hàng.  HTTT của chúng ta nhận phiếu u cầu xuất hàng cho đại lý từ HTTT lớn nói trên, và tổ phân phối hàng chỉ có nhiệm vụ xuất hàng theo đúng số lượng trong phiếu u cầu, chun chở đến đại lý, ký nhận giao hàng với đại lý, và xác nhận đã giao hàng trên phiếu u cầu. Thơng tin phiếu giao hàng sẽ được nơi có trách nhiệm tương ứng xử lý tiếp (ngồi phạm vi HTTT của chúng ta).  Khi ký hợp đồng với đại lý, cơng ty và đại lý đã có những thoả thuận về số lượng hàng u cầu thêm dựa trên lượng hàng tồn hiện tại tại đại lý. HTTT này khơng quan tâm trường hợp đại lý còn nợ tiền hàng tháng sẽ tiếp tục nhận hàng, u cầu thêm hàng hay khơng. Điều này hàm ý rằng mọi dữ liệu về phiếu u cầu mặt hàng khi đến HTTT của chúng ta đã được xác nhận hợp lệ, chúng ta chỉ việc xuất hàng theo đúng số lượng u cầu và xác nhận việc xuất hàng mà thơi.  Thanh tốn là thao tác thủ cơng ( chuyển khoản, trao tiền mặt), tuy nhiên việc tính ra con số tiền cần thanh tốn của đại lý là tự động.  Khi có một Đại lý mới tham gia hệ thống, mặc định cơng ty đã giao hàng đợt đầu tiên mà khơng cần chờ phiếu u cầu, và thơng tin về đại lý này chúng ta sẽ lấy từ hệ thống lớn của cơng ty.  Thơng tin về các mặt hàng của cơng ty cũng sẽ lấy từ hệ thống lớn của cơng ty. Như thế, mơ hình xử lý của HTTT của chúng ta sẽ như sau: 7 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố . MƠ HÌNH XỬ LÝ CẤP 0 Đầu vào của HTTT: - Đại lý gởi các thơng tin đặt hàng. - Đại lý gởi các thơng tin báo cáo số lượng hàng bán trong tuần. Đầu ra của HTTT: - Đại lý nhận thơng tin các đợt khuyến mãi. - Đại lý nhận thơng tin về hàng giao theo u cầu. - Đại lý nhận thơng tin về số tiền cần thanh tốn trong tháng. MƠ HÌNH XỬ LÝ CẤP 1 Xử lý gởi đơn u cầu hàng và Xử lý báo cáo hàng bán trong tuần cùng diễn ra trong tuần nhưng khơng theo trình tự trước sau, nên trong mơ hình này diễn đạt hai q trình như là hai q trình độc lập nhau (có thể hiểu là song song hay tuần tự). Hai q trình này đều cùng lệ thuộc vào q trình thứ ba, kết nối qua mạng, trước khi tiến hành truyền dữ liệu. Hai q trình trên xuất phát từ hai điểm khác nhau nhưng sau đó cùng nhập chung ở đoạn kết nối mạng, sau đó lại tách riêng theo quy trình nghiệp vụ vốn có (dĩ nhiên vẫn có thể sử dụng lẫn nhau dữ liệu mà chúng phát sinh). 8 /26 Đại lý Đại lý HTTT Quản lý phân phối hàng hóa cho đại lý SL xuất trong tuần phiếu yêu cầu SL hàng giao theo yêu cầu danh mục hàng khuyến mãi tổng số tiền thanh toán Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hoá . 9 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hoá . Mô tả các quy tắc xử lý 1). Tiếp nhận lập Phiếu yêu cầu (PYC): Đại lý có yêu cầu cung ứng hàng và lập PYC. 2). Thống kê số lượng hàng bán trong tuần: Hàng tuần đại lý cần ghi nhận lại số lượng bán các mặt hàng. 3.) Kết nối với công ty: Liên kết mạng với công ty chuẩn bị chuyển dữ liệu từ đại lý lên công ty. 4.) Truyền dữ liệu: Bắt đầu công việc truyền dữ liệu khi đại lý đã sẵn sàng kết nối với công ty. 5.) Kiểm tra đường truyền: Coi lại hệ thống phần cứng mạng tại đại lý đã sẵn sàng kết nối. 6.) Kiểm tra số lần truyền : Nếu số lần truyền dữ liệu bị hỏng vượt quá một ngưỡng nào đó, có thể do hệ thống mạng bị bận, đợi dịp khác thuận lợi để thử truyền lại. 7.) Công ty tiếp nhận PYC, số liệu báo cáo: Dữ liệu truyền từ đại lý đã chuyển lên server công ty. 8.) Cấp hàng: Công ty cấp hàng cho đại lý theo PYC nhận được. 9.) Cập nhật tồn kho đại lý: Hàng theo yêu cầu đã được giao cho đại lý, đại lý xác nhận hàng đã nhận. 10.) Tính số tiền cần thanh toán: Dựa trên số lượng hàng bán báo cáo bởi đại lý + thông tin hàng khuyến mãi, công ty tính ra số tiền đại lý cần thanh toán trong tháng. 10 /26 [...].. .Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố 11.) Thơng báo, nhắc đại lý thanh tốn: Gọi điện báo, nhắc nhở đại lý đến hạn thanh tốn tiền hàng cho cơng ty MƠ HÌNH XỬ LÝ CẤP 2 Mơ tả các quy tắc xử lý 1) Kiểm tra hàng thuộc danh sách khuyến mãi: Nếu hàng có khuyến mãi, cơng ty ghi nhận giá khuyến mãi để báo cho đại lý, và để tính tiền sau này 2) Báo cho đại lý nhận hàng, và giao hàng cho đại lý: Hàng theo... cho đại lý thuộc địa bàn Đại lý tiếp nhận đợt KM 13 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố Đại Lý Mạng/Đường truyền kết nối có yêu cầu mặt hàng trong tuần chi tiết PYC chuẩn bò truyền { } 7Đ Đ Đ Kết nối với công ty phiếu yêu cầu chi tiết PYC đã truyền } { chở hàng và giao nhận hàng ở đại lý } Hàng đã giao PYC đã giao hàng Thông báo đáp ứng hàng thiết lập trạng thái đã giao hàng { chi tiết hàng đã... yêu cầu mặt hàng Công ty 7Đ hàng bán theo giá khuyến mãi } báo cho đại lý nhận hàng { } danh mục, đơn giá, SL hàng sẽ giao dữ liệu truyền bò hủy bỏ, chờ lần khác } cập nhật số lượnghàng ở đại lý { số lượng hàng nhập trong tuần } SLNhập Trong tuần Tiếp theo hình trang bên 14 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố Đại Lý Mạng/Đường truyền kết nối Công ty { } chi tiết số lượng bán các mặt hàng trong... theo u cầu của đại lý được cơng ty đáp ứng và giao nhận 3.) Tính tổng số tiền: Tổng số tiền hàng trong tháng của đại lý ( trên số lượng hàng bán của đại lý) 4.) Chiết khấu: Nếu trong tháng đại lý bán vượt mức nào đó sẽ được cơng ty giảm chiết khấu trên số tiền phải thanh tốn 11 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố MỘT SỐ QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐẶC BIỆT Mơ tả các quy tắc xử lý 1) Xử lý thống kê: Thống... kê số lượng hàng bán trong tuần Cơng ty tiếp nhận phiếu u cầu Kiểm tra hàng thuộc danh sách khuyến mãi Báo cho đại lý nhận hàng Giao hàng cho đại lý Cập nhật số lượng hàng ở đại lý Cơng ty tiếp nhận số liệu Kiểm tra hàng thuộc danh sách khuyến mãi, đối chiếu đơn giá Tính tổng số tiền Xem xét giảm trừ chiết khấu Thơng báo đại lý đến thanh tốn Nhắc thanh tốn Xử lý thống kê Lập danh sách mặt hàng cần KM,... sau tham gia vào HTTT Đại lý Hệ thống kết nối mạng Cơng ty Bảng phân loại các thủ tục chức năng, là bước chi tiết hóa các quy tắc xử lý trong mơ hình quan niệm xử lý: STT 1 Tên Thủ tục Chức năng Điền phiếu u cầu Thời gian Trong ngày Bản chất Tự động Chỗ làm việc Đại lý Xuất xứ Tiếp nhận, lập phiếu 12 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố 2 3 Kết nối với cơng ty 1.Chọn dữ liệu cần truyền lên cơng... kết nối lại 5 6 9 10 11 12 13 14 Đại lý Đại lý Trong tuần Trong tuần Tự động Tự động Đại lý Đại lý Kiểm tra số lần truyền hỏng Trong tuần Tự động Đại lý Nhập số lượng hàng bán trong tuần cho từng mặt hàng Cơng ty tiếp nhận phiếu u cầu Cuối tuần Tự động Đại lý Tự động Cơng ty 1.Kiểm tra hàng thuộc danh sách khuyến mãi 2.Thiết lập giá cho hàng giao Báo cho đại lý nhận hàng Trong tuần Tự động Cơng ty Trong... báo cáo: - Thống kê hàng bán theo đại lý - Thơng kê hàng bán theo khuyến mãi Trong báo cáo này trình bày mẫu một loại báo cáo: báo cáo hàng xuất trong tháng của một đại lý 2 PHÂN HỆ ĐẠI LÝ (CLIENT) A Hệ thống Thực đơn của màn hình chính  Hệ thống 1 Kết nối cơng ty 2 Bảo mật 3 Thốt chương trình  Nghiệp vụ 1 Phiếu u cầu 2 Danh mục hàng hố 3 Thơng tin khuyến mãi 4 Thơng tin bán hàng  Giúp đỡ 1 Hướng... lượng hàng tiêu thụ qua mỗi hình thức khuyến mãi, theo từng mặt hàng, từng đại lý 2.) Lập danh sách các mặt hàng khuyến mãi: Cơng ty đưa ra các đợt khuyến mãi với số lượng hàng, mặt hàng, và đơn giá khuyến mãi 3.) Thơng báo cho các đại lý: Các đại lý nhận thơng tin về các đợt khuyến mãi nếu thuộc địa bàn khuyến mãi 2 MƠ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ   Các phòng ban, diễn viên sau tham gia vào HTTT Đại lý Hệ thống... toán tiền 7Đ đại lý chưa thanh toán Đònh kỳ nhắc thanh toán số tiền thanh toán được nhắc Tiếp theo hình trang bên 15 /26 IV CÀI ĐẶT, THIẾT KẾ GIAO DIỆN 1 PHÂN HỆ CƠNG TY (SERVER) A Hệ thống Thực đơn của màn hình chính  Hệ thống 1 Bảo mật 2 Thốt  Nghiệp vụ 1 Phiếu u cầu 2 Danh mục hàng hố 3 Thơng tin khuyến mãi 4 Thơng tin bán hàng  Báo cáo 1 Thống kê hàng bán theo đại lý 2 Thơng kê hàng bán theo khuyến . (HTTT) Quản lý phân phối hàng hóa cho các đại lý của một doanh nghiệp như sau: 3 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố . 2. MƠ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU (ERD) Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI. /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hoá . I. BÀI TOÁN HỆ QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA CHO CÁC ĐẠI LÝ CỦA MỘT DOANH NGHIỆP Một doanh nghiệp sản xuất các loại chất tẩy rửa có một hệ thống đại lý. loại hàng DonGiaKM Đơn giá khuyến mãi áp dụng cho hàng 6 /26 Đề tài: Hệ quản lý phân phối hàng hố . Hệ thống thơng tin: QUẢN LÝ PHÂN PHỐI HÀNG HĨA CHO CÁC ĐẠI LÝ Mơ tả mối kết hợp CT Hàng trong

Ngày đăng: 21/09/2014, 15:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • A. Hệ thống Thực đơn của màn hình chính

 • B. Màn hình Phiếu yêu cầu

 • C. Màn hình Danh mục hàng hoá

 • D. Màn hình Thông tin khuyến mãi

 • E. Màn hình Thông tin bán hàng

 • F. Màn hình Báo cáo

 • A. Hệ thống Thực đơn của màn hình chính

 • B. Màn hình phiếu yêu cầu

 • C. Màn hình danh mục hàng hoá / Màn hình Thông tin khuyến mãi:

 • D. Màn hình Thông tin bán hàng:

 • E. Màn hình Đăng nhập hệ thống/ Giúp đỡ/ Giới thiệu (chung cho cả hai phân hệ)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan