0

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

23 901 1
  • Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 11:49

Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 20061Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 5Xác định các yêu cầu hệ thốnghướng đối tượng20062Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungPhân loại / danh mục các yêu cầu hệ thốngTính mở rộng và TCOTìm hiểu thực tếPhỏng vấnJADKhảo sát dùng bản câu hỏiPhân tích tài liệuQuan sátLập tài liệu20063Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTDanh mục các yêu cầu hệ thốngYêu cầu hệ thốngfsystem requirementfYêu cầu hệ thống là đặc điểm hoặc tính năng cần thiết để thỏa mãn các yêu cầu nghiệp vụ.Năm loại yêu cầu hệ thốngfXuất (output)fNhập (input)fCác quá trình (process)fHiệu suất (performance)fĐiều khiển (control)20064Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTính mở rộng và tổng chi phíTính mở rộngfscalabilityfKhả năng điều chỉnh tính năng của hệ thống khi thay đổi các yêu cầu nghiệp vụ.fThông tin về khối lượng dữ liệu nhập, xuất vàcác quá trình hiện tại và tương lai.20065Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTính mở rộng và tổng chi phíTổng chi phí sở hữufTCO – Total Cost of OwnershipfTổng cộng các chi phí trực tiếp và gián tiếp.fNgười phát triển hệ thống phải xác định vàghi nhận các chi phí gián tiếp: hệ thống ít tốn kém ban đầu có thể trở thành tốn kém nhất.20066Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTìm hiểu thực tếTổng quanfPhần mềm dùng để thu thập và phân tích các sự kiện; tuy nhiên, nó không thể thực hiện việc tìm hiểu thực tế.fBước đầu tiên để tìm hiểu thực tế (fact finding) là xác định thông tin cần thiết.fLập kế hoạch tìm hiểu thực tế.20067Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTìm hiểu thực tếAi, Cái gì, Khi nào, Ở đâu và Như thế nào? (5W + 1H)fAi (Who) thực hiện các thủ tục trong hệthống?fCái gì (What) đang được thực hiện?fCác hoạt động đang được thực hiện ở đâu(Where) ?fKhi nào (When) một thủ tục được thực hiện?fMột thủ tục được thực hiện như thế nào(How)?Câu hỏi quan trọng khácfTại sao (Why)?20068Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTìm hiểu thực tếHệ thống hiện tại Hệ thống đề nghịCái gì được thực hiện? Tại sao nó được thực hiện?Cái gì nên được thực hiện?Nó được thực hiện ở đâu?Tại sao nó được thực hiện ở đó?Nó nên được thực hiện ở đâu?Khi nào nó được thực hiện? Tại sao nó được thực hiện lúc đó?Khi nào nên thực hiện nó?Ai thực hiện nó? Tại sao người này thực hiện nó?Ai nên thực hiện nó?Nó được thực hiện như thế nào?Tại sao nó được thực hiện bằng cách này?Nó nên được thực hiện như thế nào?Hình 5.1. Các câu hỏi 5W + 1H.20069Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTPhỏng vấnPhỏng vấn là một phương pháp quan trọng để thu thập dữ liệu về các yêu cầu hệ thống thông tin.Phỏng vấn để phát hiện thông tin về:fCác ý kiến của người được phỏng vấn.fCác cảm nghĩ của người được phỏng vấn.fTình trạng hiện tại của hệ thống.fCác mục tiêu về tổ chức và nhân sự.fCác thủ tục không chính thức.200610Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTPhỏng vấnXác định người được phỏng vấn.Xác định mục tiêu phỏng vấn.Đặt các câu hỏi phỏng vấn.Chuẩn bị cuộc phỏng vấn.Điều khiển cuộc phỏng vấn.Lập tài liệu phỏng vấn.Đánh giá cuộc phỏng vấn.[...]... 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 5 Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng 200620Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuan sátQuan sát (observation) cho cái nhìn vềnhững người sử dụng hiện tại đang làm gìvới hệ thống. Nhìn thấy trực tiếp các mối quan hệ giữa những người ra quyết định. .. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTDanh mục các yêu cầu hệ thống  Yêu cầu hệ thống fsystem requirementf Yêu cầu hệ thống là đặc điểm hoặc tính năng cần thiết để thỏa mãn các yêu cầu nghiệp vụ.Năm loại yêu cầu hệ thống fXuất (output)fNhập (input)f Các quá trình (process)fHiệu suất (performance)fĐiều khiển (control) 200611Chương 5. Xác định các. .. 20069Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTPhỏng vấnPhỏng vấn là một phương pháp quan trọng để thu thập dữ liệu về các yêu cầu hệ thống thông tin.Phỏng vấn để phát hiện thông tin về:f Các ý kiến của người được phỏng vấn.f Các cảm nghĩ của người được phỏng vấn.fTình trạng hiện tại của hệ thống. f Các mục tiêu về tổ chức và nhân sự.f Các thủ tục... từ các thành viên chính trong công ty về:f Các quan điểm.f Các hiểu biết.f Các tác động.f Các đặc điểm.Khi nào sử dụng bản câu hỏi? Các loại câu hỏifCâu hỏi mởfCâu hỏi đóng 20064Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTính mở rộng và tổng chi phíTính mở rộngfscalabilityfKhả năng điều chỉnh tính năng của hệ thống khi thay đổi các yêu. .. hiện bằng cách này?Nó nên được thực hiện như thế nào?Hình 5.1. Các câu hỏi 5W + 1H. 20065Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTính mở rộng và tổng chi phíTổng chi phí sở hữufTCO – Total Cost of OwnershipfTổng cộng các chi phí trực tiếp và gián tiếp.fNgười phát triển hệ thống phải xác định vàghi nhận các chi phí gián tiếp: hệ thống ít tốn...200613Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTPhỏng vấnINTERVIEW REPORTInterview notes approved by:Person interviewed:Interviewer:Date:Primary Purpose:Summary of Interview:Open Items:Detailed Notes:Hình 5.10. Biên bản cuộc phỏng vấn. 200621Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuan... thăm dị (probing question) 200619Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTPhân tích tài liệuXem tài liệu của hệ thống hiện tại.Xem các sổ tay về chính sách.Có đuợc các bản sao của các biểu mẫu và các tài liệu hiện tại.Xem các biểu mẫu trống, các biểu mẫu đã điền. Các mục dữ liệu cần thêm vào, các mục dữ liệu không sử dụng.Xem tài liệu... ra quyết định với những thành viên khác trong công ty.Đặt các câu hỏi về hoạt động của hệ thống hiện tại.Quan sát tất cả các bước trong chu kỳ xửlý.Xem xét mỗi biểu mẫu, mẩu tin và bản báo cáo. 20068Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTTìm hiểu thực tế Hệ thống hiện tại Hệ thống đề nghịCái gì được thực hiện? Tại sao nó được thực hiện?Cái... cầu nghiệp vụ.fThông tin về khối lượng dữ liệu nhập, xuất và các quá trình hiện tại và tương lai. 20062Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungPhân loại / danh mục các yêu cầu hệ thống Tính mở rộng và TCOTìm hiểu thực tếPhỏng vấnJADKhảo sát dùng bản câu hỏiPhân tích tài liệuQuan sátLập tài liệu 200614Chương 5. Xác. .. liệuQuan sátLập tài liệu 200614Chương 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTPhương pháp phát triển hệ thống JADJoint Application Development (JAD) cóthể thay thế cho các cuộc phỏng vấn với những người sử dụng.JAD là một kỹ thuật cho phép người phân tích thực hiện việc phân tích các yêu cầu và thiết kế giao diện người sử dụng với những người . 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 5Xác định các yêu cầu hệ thốnghướng đối tượng 20062Chương 5. Xác định. 5. Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTDanh mục các yêu cầu hệ thống Yêu cầu hệ thốngfsystem requirementfYêu cầu hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng, Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng, Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Hình ảnh liên quan

Hình 5.1. Các câu hỏi 5W + 1H. - Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Hình 5.1..

Các câu hỏi 5W + 1H Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 5.14. So sánh giữa câu hỏi mở và câu hỏi đóng trong bản câu hỏi. - Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

Hình 5.14..

So sánh giữa câu hỏi mở và câu hỏi đóng trong bản câu hỏi Xem tại trang 18 của tài liệu.
f Bảng tính - Xác định các yêu cầu hệ thống hướng đối tượng

f.

Bảng tính Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan