0

Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

22 881 7
  • Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 11:49

Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 3Quản dự án Hệ thống thông tin hướng đối tượngChương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20062Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungMô tả các kỹ năng cần thiết của người quản dự án.Mô tả các đặc điểm riêng của một dự án OOSAD.Liệt kê và mô tả các kỹ năng và các hoạt động của người quản dự án thông qua:fGiai đoạn bắt đầufGiai đoạn lập kế hoạchfGiai đoạn thực hiệnfGiai đoạn kết thúcChương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20063Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungGiải thích đường tới hạn (critical path), biểu đồ Gantt, sơ đồ mạng.Giải thích các gói phần mềm thương mại có thể trợ giúp các công việc quản như thế nào.Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20064Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuản dự án trong SDCHình 3.1. Quản dự án trong quá trình phát triển hệ thống (SDC).Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20065Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNgười quản dự ánCác hoạt động và các kỹ năng của người quản dự ánfLãnh đạo.fQuản lý.fQuan hệ với khách hàng.fGiải quyết vấn đề kỹ thuật.fQuản mâu thuẫn.fQuản nhóm.fQuản thay đổi và rủi ro.Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20066Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNgười quản dự ánProject management is as much an art as a scienceHình 3.2. Người quản dự án với nhiều hoạt động khác nhau.Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20067Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuá trình phát triển hệ thống OOSADTrong OOSAD, toàn bộ SDC được lặp lại nhiều lần. Mỗi lần lặp bao gồm các giai đoạn của SDC, nhưng trong mỗi lần lặp các giai đoạn của SDC được thực hiện trong một phạm vi nào đó.Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20068Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuá trình phát triển hệ thống OOSADHình 3.3. Trong OOSAD, toàn bộ SDC được lặp lại nhiều lần.Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng20069Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuá trình phát triển hệ thống OOSADEach iteration involves a workflow, consisting of SDC steps.Hình 3.4. Dòng công việc của một lần lặp.Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng200610Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuá trình phát triển hệ thống OOSADSDC focus changes from iteration to iterationHình 3.7. Một dự án OOSAD tiêu biểu có 6 đến 9 lần lặp.[...]... 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 20064Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Quản dự án trong SDCHình 3.1. Quản dự án trong quá trình phát triển hệ thống (SDC). Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200618Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTKết thúc dự án Kết thúc dự án (project closedown) là giai đoạn cuối cùng của quá trình quản dự án, tập trung vào việc kết thúc dự án. Chương 3. Quản. .. CNTTHoạt động và công việc quản dự án Các giai đoạn của dự án fGiai đoạn 1. Bắt đầu dự án fGiai đoạn 2. Lập kế hoạch dự án fGiai đoạn 3. Thực hiện dự án fGiai đoạn 4. Kết thúc dự án Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 20062Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNội dungMô tả các kỹ năng cần thiết của người quản dự án. Mô tả các đặc điểm riêng của một dự án OOSAD.Liệt kê và mô... đầu tiên của quản dự án, bao gồm xác định phạm vi, qui mô và độ phức tạp của dự án, sự thiết lập các thủ tục của dự án. Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200610Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuá trình phát triển hệ thống OOSADSDC focus changes from iteration to iterationHình 3.7. Một dự án OOSAD tiêu biểu có 6 đến 9 lần lặp. Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200611Nguyễn... dự án HTTT hướng đối tượng 20065Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTNgười quản dự án Các hoạt động và các kỹ năng của người quản dự án fLãnh đạo.f Quản lý. fQuan hệ với khách hàng.fGiải quyết vấn đề kỹ thuật.f Quản mâu thuẫn.f Quản nhóm.f Quản thay đổi và rủi ro. Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200622Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTXác định đường tới hạnNetwork... của người quản dự án thông qua:fGiai đoạn bắt đầufGiai đoạn lập kế hoạchfGiai đoạn thực hiệnfGiai đoạn kết thúc Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200616Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTHình 3.15. Bản phân tích chi phí - lợi ích về tài chính của một dự án phát triển hệ thống. Cost-benefit analysis is a key component of the BPP Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 20065Nguyễn... án. Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200619Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTCác công cụ quản dự án Lập đường tới hạnSơ đồ mạngfNetwork diagramSơ đồ GanttfGantt chartCấu trúc phân rã công việcfWork Breakdown Structure (WBS)Các công cụ phần mềm Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200612Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTBắt đầu dự án Bắt đâu dự án (project initiation)...Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 20069Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuá trình phát triển hệ thống OOSADEach iteration involves a workflow, consisting of SDC steps.Hình 3.4. Dịng cơng việc của một lần lặp. Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 20068Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuá trình phát triển hệ thống OOSADHình 3.3. Trong OOSAD, tồn bộ... determinedHình 3.20. Sơ đồ mạng của một dự án cho thấy thời gian dự kiến của mỗi hoạt động và thời gian hoàn thành sớm nhất và muộn nhất của mỗi hoạt động. Chương 3. Quản dự án HTTT hướng đối tượng 200614Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTGantt: Focus is on time.This diagram is an importantcomponent of the BPP.Hình 3.13. Biểu đồ Grantt cho thấy các công việc của dự án, thời gian của các công việc này . 3. Quản lý dự án HTTT hướng đối tượng2 0061Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTChương 3Quản lý dự án Hệ thống thông tin hướng đối tượng Chương 3. Quản lý dự án. việc quản lý như thế nào.Chương 3. Quản lý dự án HTTT hướng đối tượng2 0064Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTTQuản lý dự án trong SDCHình 3.1. Quản lý dự án trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng, Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng, Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1. Quản lý dự án trong quá trình phát triển hệ thống (SDC). - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.1..

Quản lý dự án trong quá trình phát triển hệ thống (SDC) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 3.2. Người quản lý dự án với nhiều hoạt động khác nhau. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.2..

Người quản lý dự án với nhiều hoạt động khác nhau Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 3.3. Trong OOSAD, toàn bộ SDC được lặp lại nhiều lần. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.3..

Trong OOSAD, toàn bộ SDC được lặp lại nhiều lần Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 3.4. Dòng công việc của một lần lặp. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.4..

Dòng công việc của một lần lặp Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 3.7. Một dự án OOSAD tiêu biểu có 6 đến 9 lần lặp. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.7..

Một dự án OOSAD tiêu biểu có 6 đến 9 lần lặp Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 3.13. Biểu đồ Grantt cho thấy các công việc của dự án, thời gian của các công việc này (d = days) và các công việc đi trước. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.13..

Biểu đồ Grantt cho thấy các công việc của dự án, thời gian của các công việc này (d = days) và các công việc đi trước Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 3.14. Sơ đồ mạng cho thấy các công việc hình chữ nhật (hoặc hình bầu dục) và các mối quan hệgữa các công việc này - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.14..

Sơ đồ mạng cho thấy các công việc hình chữ nhật (hoặc hình bầu dục) và các mối quan hệgữa các công việc này Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3.15. Bản phân tích chi phí - lợi ích về tài chính của một dự án phát triển hệthống. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.15..

Bản phân tích chi phí - lợi ích về tài chính của một dự án phát triển hệthống Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.18. Ví dụ về đường tới hạn. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.18..

Ví dụ về đường tới hạn Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 3.19. Sơ đồ mạng của một dự án cho thấy các hoạt động (được biểu diễn bằng các vòng tròn) và chuỗi các hoạt độ ng này  (được biểu diễn bằng các mũi tên). - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.19..

Sơ đồ mạng của một dự án cho thấy các hoạt động (được biểu diễn bằng các vòng tròn) và chuỗi các hoạt độ ng này (được biểu diễn bằng các mũi tên) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 3.20. Sơ đồ mạng của một dự án cho thấy thời gian dự kiến của mỗi hoạt động và thời gian hoàn thành sớm nhất và muộn  nhất của mỗi hoạt động. - Quản lý dự án hệ thống thông tin hướng đối tượng

Hình 3.20..

Sơ đồ mạng của một dự án cho thấy thời gian dự kiến của mỗi hoạt động và thời gian hoàn thành sớm nhất và muộn nhất của mỗi hoạt động Xem tại trang 22 của tài liệu.

Từ khóa liên quan