0

An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử

169 441 0
  • An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 15:15

• Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử• Các giao thức sử dụng cho thư tín điện tử• An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử• An toàn thư tín trên máy trạm• Quản trị an toàn hệ thống thư tín điện tử• An toàn thư tín sử dụng mật mã• Thực hành xây dựng và quản trị hệ thống thư tín điện tử, xây dựng hệ webmail, mail client AN TOÀN THƯ TÍN ĐIỆN TỬ Nội dung • Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử • Các giao thức sử dụng cho thư tín điện tử • An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử • An toàn thư tín trên máy trạm • Quản trị an toàn hệ thống thư tín điện tử • An toàn thư tín sử dụng mật mã • Thực hành xây dựng và quản trị hệ thống thư tín điện tử, xây dựng hệ webmail, mail client TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Nội dung: – Khái niệm email – Lịch sử phát triển – Cách thức hoạt động – Các hiểm hoạ đối với thư tín điện tử TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Khái niệm email: – Email là thư dựa trên ký tự được gửi qua máy tính từ người này đến người khác – Email là phương pháp lý tưởng cho việc gửi tài liệu bằng cách đính kèm – Email là cách liên lạc với mọi người, với cơ quan làm việc hoặc bất cứ ở đâu trên thế giới miễn là ở đó có kết nối vào mạng internet TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Lịch sử phát triển: – Năm 1971 Ray Tomlinson thực hiện gửi thành công một thông báo thư tín điện tử đầu tiên trong mạng ARPANET – Tomlinson đã sửa đổi hệ thống xử lý thông báo để người sử dụng có thể gửi các thông báo cho các đối tượng nhận không chỉ trong một hệ thống mà trên các hệ thống ARPANET khác – Sau đó nhiều công trình nghiên cứu khác đã được tiến hành và thư tín điện tử đã nhanh chóng trở thành một ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trên ARPANET trước đây và Internet ngày nay TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Cách thức hoạt động: – Soạn thảo thư: Thực hiện nhập các trường chính như: chủ đề, nội dung, đối tượng nhận, – Gửi thư: Thư sẽ được chuyển đổi sang một định dạng chuẩn xác định bởi RFC 822 (Standard for the Format of ARP Internet Text Messages). – Thư sau khi chuyển đổi sẽ gồm hai phần: phần tiêu đề (header) và phần thân (body). Phần tiêu đề gồm một số thông tin như: thời gian gửi, đối tượng gửi, đối tượng nhận, chủ đề, thông tin về định dạng. Phần thân chính là nội dung của thư. TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Cách thức hoạt động: – Thư được gửi từ máy của người dùng (MUA- Mail User Agent) – MUA kết nối đến MTA (Mail Transport Agent- nằm trên máy chủ thư) – MUA cung cấp cho MTA: Định danh đối tượng gửi, định danh đối tượng nhận thư – Máy chủ thư sẽ thực hiện các thao tác: Định danh đối tượng nhận, thiết lập kết nối, truyền thư. – Máy chủ thư sẽ kiểm tra xem đối tượng nhận có nằm trong miền thuộc máy chủ thư hay không, nếu như thuộc thì máy chủ thư sẽ sử dụng dịch vụ phân phối cục bộ LDA (Local Delivery Agent) để phân phối thư. Còn nếu không thuộc nó sẽ gửi tiếp thư đến máy chủ thư có tên miền tương ứng • Mô hình hệ thống thư điện tử TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Các hiểm họa đối với thư điện tử: – Bị đọc lén thư (cá nhân, chính phủ trong nước, ngoài nước, các tổ chức vv ) – Thu thập và phân tích đường truyền – Giả mạo (giả mạo người gửi thư) – Bom thư TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ [...]...CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG CHO THƯ TÍN ĐIỆN TỬ CÁC GIAO THỨC SỬ DỤNG CHO THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Nội dung – Giao thức SMTP – Giao thức POP3 – Giao thức IMAP Giao thức SMTP Giao thức SMTP • Do Jon Postel thuộc Trường đại học Nam California đã phát triển vào tháng 8 năm 1982 • Được sử dụng để truyền thư tín điện tử một cách tin cậy và hiệu quả • Chạy trên tầng TCP/IP và sử dụng cổng 25 Giao thức SMTP A... mới thì cần phải có một phương thức nhằm cho phép ứng dụng thư client xác định xem máy chủ có hỗ trợ các phần mở rộng hay không – Công việc này được thực hiện qua lệnh “enhanced hello” (EHLO) – Nếu máy chủ hỗ trợ các phần mở rộng SMTP, máy chủ sẽ phúc đáp kết quả thực hiện lệnh đã thành công và liệt kê phần mở rộng hiện máy chủ đó hỗ trợ Nếu máy chủ không hỗ trợ phần mở rộng SMTP, sẽ có thông báo kết... nhận gửi tín hiệu trả lời OK, sau đó đóng phiên giao dịch • TURN TURN Lệnh này yêu cầu người nhận hoặc là phải gửi tín hiệu OK và sau đó đóng vai trò là Sender-SMTP, hoặc là phải gửi tín hiệu từ chối và trả về đúng vai trò ReceiverSMTP Giao thức SMTP • Các mở rộng của giao thức SMTP – Các phần mềm thư client và các SMTP server ngày được bổ sung thêm nhiều tính năng mới – Đối với các máy chủ SMTP... TO: DATA Giao thức SMTP Ví dụ người gửi hongdq gửi thư tại máy fis-kma.edu tới người dùng thaith, toannq và khoanc trên máy fit-kma.edu như sau: S: MAIL FROM: R: 250 OK S: RCPT TO: R: 250 OK S: RCPT TO: R: 550 No such user here S: RCPT TO: R: 250 OK S: DATA R: 354 Start mail input; end with .... chỉ của SMTP Server mà thư sẽ được chuyển tới tiếp theo – Reverse-path là địa chỉ SMTP Server mà thư vừa đi qua Giao thức SMTP • Các lệnh SMTP cơ bản – HELO HELO domain> Định danh Sender-SMTP đối với Receiver-SMTP, tham số thư ng là tên máy – MAIL MAIL FROM: CRLF> Khởi tạo phiên giao dịch mail tới một hoặc nhiều mailbox và đồng thời định danh người gửi bằng tham... reverse-path để định danh người gửi • SAML SAML FROM: Khởi tạo phiên giao dịch dữ liệu mail phân phối tới một hoặc nhiều terminal và nhiều mailbox Tham số reverse-path để định danh người gửi • VRFY VRFY Yêu cầu người nhận mail xác nhận một người sử dụng • EXPN EXPN Yêu cầu xác nhận tham số để định danh một danh sách thư • HELP HELP [... BBN-UNIX.ARPA Simple Mail Transfer Service Ready S: HELO USC-ISIF.ARPA R: 250 BBN-UNIX.ARPA – Lệnh QUIT thực hiện đóng kênh truyền tải thông tin, ví dụ: S: QUIT R: 221 BBN-UNIX.ARPA Service closing transmission channel Giao thức SMTP • Lưu chuyển mail – Đó là quá trình chuyển thư từ một SMTP Server này sang một SMTP Server khác – Hai tham số dùng cho quá trình chuyển là: forward-path và reverse-path – Forward-path... hoặc S: RCPT TO: R: 551 User not local; please try Giao thức SMTP • Kiểm tra và mở rộng danh sách thư - SMTP cung cấp thêm một số đặc tính như: kiểm tra tên người sử dụng bằng lệnh VRFY, và mở rộng danh sách mail bằng lệnh EXPN Các lệnh này có cú pháp như sau: VRFY EXPN Giao thức SMTP • Ví dụ về... Định danh một người nhận dữ liệu mail thông qua tham số forward, nếu nhiều người nhận thì sử dụng nhiều dòng lệnh – DATA DATA Các dòng sau lệnh này sẽ là dữ liệu thư – RSET RSET Chỉ ra phiên giao dịch thư hiện tại sẽ bị loại bỏ – SEND SEND FROM: CRLF> Khởi tạo phiên giao dịch dữ liệu thư phân phối tới một hoặc nhiều terminal Tham số reverse-path để định danh người... FROM: Giao thức SMTP • Đóng và mở phiên giao dịch – Tại thời điểm kênh truyền tải được mở thì có sự trao đổi thông tin để chắc chắn rằng các máy đang truyền thông với nhau Hai lệnh sau đây được sử dụng để đóng mở phiên giao dịch cho kênh truyền tải HELO QUIT – Trong lệnh HELO máy sẽ gửi lệnh tự định danh cho nó, tương tự như một lời chào "Chào các bạn, . AN TOÀN THƯ TÍN ĐIỆN TỬ Nội dung • Tổng quan về hệ thống thư tín điện tử • Các giao thức sử dụng cho thư tín điện tử • An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử • An toàn. điện tử • An toàn thư tín trên máy trạm • Quản trị an toàn hệ thống thư tín điện tử • An toàn thư tín sử dụng mật mã • Thực hành xây dựng và quản trị hệ thống thư tín điện tử, xây dựng hệ webmail,. QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ TỔNG QUAN VỀ THƯ TÍN ĐIỆN TỬ • Nội dung: – Khái niệm email – Lịch sử phát triển – Cách thức hoạt động – Các hiểm hoạ đối với thư tín điện tử TỔNG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử, An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử, An toàn máy chủ thư tín điện tử và nội dung thư tín điện tử