0

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) pptx

5 1,127 0
  • Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) pptx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 06:21

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Qúa trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. - Hiểu khái niệm “lãnh địa phong Kiến”,đặc trưng của kinh tế lãnh địaPhong Kiến - Nguyên nhân xuất hiện Thành Thị Trung Đại.Phân biệt sự khác nhau giữa nền kinh tế Lãnh Địa và nền kinh tế trong Thành Thị Trung Đại. 2.Kĩ năng: -Biết xác định vị trícác quốc gia Phong Kiến Châu Âu trên bản đồ. -Biết vận dụng phương pháp so sánh,đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến. 3.Tư tưởng: -Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người:chuyển từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến. B.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC -Bản đồ Châu Âu thời Phong Kiến -Tranh ảnh mô tả hoạt động trong Lãnh Địa Phong Kiến và Thành Thị Trung Đại. C.THIẾT KẾ BÀI HỌC: I.Ôån định lớp: II.Kiễm tra bài cũ: III.Bài mới:Lịch sử xã hội loài người đã phát triễn liên tục qua nhiều giai đoạn.Học lịch sử lớp 6,chúng ta đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì Cổ Đại,chúng ta sẽ học nối tiếp một thới kì mới:Thời Trung Đại. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG KT BS -HS đọc SGK -HS Quan sát bản đồ phong kiến Châu Âu -GV khi tràn vào lãnh thổ của Đế Quốc Rô-ma người Giec-mam đã làm gì? -GV Những việc làm ấy đã có tác động gì đến sự hình thành xã hội phong kiến Châu Âu? -GV quan hệ giữa Lãnh chúa và Nông nô ở châu Âu như thế nào? HS đọc SGK-quan sát H/1 Em hiểu thế nào là Lãnh địa? -Hãy miêu tả và nhận xét về Lãnh địa Phong Kiến ở H/1? 1.Sự hình thành XHPK ở Châu Âu: -Cuối thế kỉ V,người Giec-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại,lập nên nhiều vương qu ốc mới. -Xã hội gồm 2 giai cấp:Lãnh chúa Phong Kiến vàNông Nô. 2.Lãnh địa Phong Kiến -Là vùng đất rộng lớn do Lãnh Chúa làm chủ trong đó có lâu đài thành quách. -Trình bày đời sống,sinh hoạt trong Lãnh địa? -Đặc điểm chính của nền kinh tế Lãnh địa là gì? -HS thảo luận:phân biệt sự khác nhau giữa xã hôïi Cổ Đại và xã hội Phong Kiến? -HS đọc SGK phần 3 -GV Đặc điểm của Thành thị là gì?Thành thị xuất hiện khi nào? -GV cư dân trong thành thị gồm những ai?họ làm những nghề gì? - HS:thảo luận -Thành thị ra đời có ý nghỉa gì? -Đời sống trong Lãnh địa: +Lãnh chúa sống xa hoa đầy đủ. +Nông nô:đói nghèo cực khổ. -Đặc điểm kinh tế tự cung tự cấp,không trao đổi với bên ngoài. 3.Sự xuất hiện các thành thị trung đại: -Cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển hàng hóa thừa được đem đi bán-thị trấn ra đời –Thành thị trung đại xuất hiện. -Thợ thủ công và thương nhân sản xuất và buôn bán trao đổi hàng hóa. III.Củng cố-luyện tập -XHPK ở Châu Âu được hình thành như thế nào? -Ý nghĩa sự ra đời của Thành thị? IV.Dặn dò: Học bài-bài tập 1,2 và soạn bài 2. D.Rút kinh nghiệm. . SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Qúa trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. - Hiểu. 3.Tư tưởng: -Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người:chuyển từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến. B.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC -Bản đồ Châu Âu thời Phong Kiến -Tranh. Phong Kiến và Thành Thị Trung Đại. C.THIẾT KẾ BÀI HỌC: I.Ôån định lớp: II.Kiễm tra bài c : III .Bài mới :Lịch sử xã hội loài người đã phát triễn liên tục qua nhiều giai đoạn.Học lịch sử lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) pptx, Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) pptx, Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) pptx

Từ khóa liên quan