SỰ THÔI NHIỄM MÀU CỦA BAO BÌ CHẤT DẺO ĐƠN LỚP CÓ MÀU CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN pdf

17 725 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

SỰ THÔI NHIỄM MÀU CỦA BAO BÌ CHẤT DẺO ĐƠN LỚP CÓ MÀU CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN TÓM TẮT Đặt vấn đề: Hiện nay, việc sử dụng bao bì chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm ngày càng được phổ biến. Những bao bì chất dẻo kém chất lượng đặc biệt là bao bì chất dẻo đơn lớp có màu dễ thôi nhiễm các chất độc hại vào thực phẩm được chứa đựng bên trong gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử dụng. Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu thực trạng sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu vào thực phẩm ăn liền tại TP. HCM. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng thực phẩm ăn liền tại TP. HCM. Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện trên 120 mẫu gồm 60 mẫu chứa đựng dưa cải chua và 60 mẫu chứa đựng thịt heo quay được lấy ngẫu nhiên trên địa bàn TP. HCM. Kết quả: 08/60 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng thịt heo quay đạt theo Quyết định 867/1998/QĐ-BYT (chiếm tỷ lệ 13,33%). 55/60 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng dưa cải chua đạt theo Quyết định 867/1998/QĐ-BYT (chiếm tỷ lệ 91,67%). Kết luận: Đa số những thực phẩm dầu, mỡ, béo thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng chúng. Tất cả các phẩm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm đều không theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế ABSTRACT SURVEY OF COLOUR DISPERSING BY COLORED SINGLE LAYER PLASTIC PACKAGINGS USED FOR CONTAINING INSTANT FOOD IN HO CHI MINH CITY Đoan Vu To Uyen et.al. * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 12 - Supplement of No 4 - 2008: 307 – 311 Background: Currently, plastic packagings for containing food become popular. The low quality plastic packagings, especially colored single layer plastic packagings, disperse easily many toxic substances into the food inside. This study is carried out to evaluate the emigration of the color from colored single layer plastic packagings into instant food in Ho Chi Minh City. Objectives: Evaluate the emigration of the color from colored single layer plastic packagings into instant food. Method: This is a descriptive cross-sectional study. Total 120 packaging samples including 60 fermented cabbage packaging samples and 60 roast pig packaging samples were randomly selected from HoChiMinh City market. Results: 08/60 (13.33%) colored single plastic packaging samples used for packing roast pig meet the criteria of Ministry of Health. 55/60 (91.67%) colored single layer plastic packaging samples used for packing fermented cabbage meet the the criteria of Ministry of Health. Conclusion: Colored single plastic packagings used for packing roast pig, the food containing high oil and fat, disperse easily the color into the food inside. All colors dispersed by colored single layer plastic packagings are not allowed by Ministry of Health. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, việc sử dụng bao bì chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm ngày càng được phổ biến. Thực tế, người tiêu dùng gần như không quan tâm đến tính an toàn của bao bì mà chỉ đánh giá chúng qua hình thức bên ngoài. Bao bì chất dẻo đơn lớp có màu được làm bằng vật liệu HDPE (high density polyethylen)(0). Chính các đơn phân tử monome và các chất phụ gia dùng sản xuất bao bì gây độc cho người sử dụng chẳng hạn như vinyl clorua, chất ổn định có kim loại nặng như thiếc hữu cơ …, chất hóa dẻo gây độc tính qua đường ăn uống, chất tạo màu(1). Đối với những bao bì chất dẻo dùng trong thực phẩm phải dùng nguyên liệu nhựa nguyên sinh, nhưng vì lợi ích kinh doanh các nhà sản xuất bao bì dùng nguyên liệu là nhựa tái sinh pha với nhựa nguyên sinh hay nhựa tái sinh có nhiều độc tố gây hại cho người sử dụng, điển hình là bao bì chất dẻo đơn lớp được dùng tại các chợ, hàng quán do dễ sử dụng, tiện lợi, giá thành rẻ nên được dùng thông dụng để chứa đựng thực phẩm. Các chất màu trong bao bì chất dẻo đơn lớp có màu (BBCDĐLCM) có thể bị thôi nhiễm vào thực phẩm mà nó đang chứa đựng, đặc biệt là thực phẩm chứa nhiều chất béo, các chất màu này nếu không thuộc trong danh mục màu thực phẩm cho phép sử dụng của Bộ Y Tế hay là màu công nghiệp có thể nhiễm các chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng(1). Theo Quyết định 867/QĐ – BYT ngày 04 tháng 4 năm 1998 quy định bao bì chứa đựng thực phẩm không được thôi nhiễm màu(2), nhưng hiện nay ở nước ta chưa kiểm soát, đánh giá sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu được dùng tại các chợ để chứa đựng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm ăn liền. Nhận thấy đây là một vấn đề cần được quan tâm nhằm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, chúng tôi tiến hành khảo sát sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng thực phẩm ăn liền trên địa bàn TP.HCM. Từ kết quả khảo sát, chúng tôi đề xuất biện pháp kiểm soát, nội dung tuyên truyền và cảnh báo đối với người tiêu dùng. Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng thực phẩm ăn liền. - Xác định màu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm có thuộc trong danh mục màu thực phẩm cho phép sử dụng của Bộ Y Tế. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng và địa điểm nghiên cứu Đối tượng khảo sát là 120 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng dưa cải muối chua (thực phẩm có pH £ 5) và bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng thịt heo quay (thực phẩm dầu, mỡ, béo) mua tại các chợ trên địa bàn Tp. HCM. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Mô tả cắt ngang. Phân tích mẫu - Kiểm tra sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu vào từng lọai thực phẩm tiếp xúc trực tiếp - Định danh phẩm màu của những bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm màu. Phương pháp thử nghiệm Theo 867/1998/QĐ – BYT(2) và TCVN 5517 – 91(4) Kiểm tra sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu vào từng lọai thực phẩm tiếp xúc trực tiếp Ngâm mẫu trong dung dịch ngâm 30 phút (bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng dưa cải muối chua: ngâm trong dung dịch axit acetic 4%, bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng thịt heo quay: ngâm trong n – Heptan). Quan sát màu của dung dịch ngâm, nếu dung dịch ngâm có màu thì bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm màu vào thực phẩm tiếp xúc trực tiếp và tiếp tục thực hiện định danh phẩm màu bị thôi nhiễm Định danh phẩm màu của những bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm màu. Định danh phẩm màu được thực hiện theo TCVN 5517 - 91. Trong môi trường acid pH = 3 - 5 phẩm màu hữu cơ tổng hợp có tính axit được hấp thụ vào sợi len lông cừu trắng đã được loại béo, sau đó chiết phẩm màu từ sợi len bằng dung dịch amoniac. Dùng phương pháp sắc ký giấy để tách các phẩm màu và so sánh với các màu chuẩn. Đánh giá kết quả Dựa trên 2 yếu tố - Sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu vào thực phẩm tiếp xúc trực tiếp. - Màu bị thôi nhiễm có trong danh mục các phẩm màu cho phép sử dụng của Bộ Y Tế. Định nghĩa biến số Kết quả so sánh có 2 giá trị đạt và không đạt - Đạt: + Dung dịch ngâm thôi không làm hòa tan phẩm màu dùng trong bao bì chất dẻo đơn lớp có màu (màu bao bì không bị thôi nhiễm) + Màu trong bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm là màu theo danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y Tế. - Không đạt: + Màu trong bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm không là màu theo danh mục cho phép sử dụng của Bộ Y Tế. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Tỷ lệ mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm Bảng 1: Tỷ lệ mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm Mẫu Tổng số mẫu Thôi nhiễm (mẫu) Không thôi nhiễm (mẫu) Tỷ lệ thôi nhiễm (%) BBCDĐLCM đựng thịt heo quay 60 52 08 13,33 BBCDĐLCM đựng dưa cải chua 60 05 55 91,67 Nhận xét: Trong 120 mẫu được khảo sát về sự thôi nhiễm màu: - Bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng thịt heo quay không thôi nhiễm màu chiếm tỷ lệ thấp 08/60 mẫu (13,33%) - Bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng dưa cải chua không thôi nhiễm màu chiếm tỷ lệ cao 55/60 mẫu (91,67%) Định danh màu bị thôi nhiễm của mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu [...]... đơn lớp có màu đựng thịt heo quay đạt chiếm tỷ lệ thấp 08/60 mẫu (13,33%) - Bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng dưa cải chua đạt chiếm tỷ lệ cao 55/60 mẫu (91,67%) Biểu đồ: Khảo sát sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng TP ăn liền tại TP HCM KẾT LUẬN Từ kết quả khảo sát 120 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu cho chúng ta thấy: - Trong 60 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng. .. Bộ Y Tế) Như vậy đối với những thực phẩm dầu, mỡ, béo làm thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng chúng Các loại phẩm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm màu đều không nằm trong danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế KIẾN NGHỊ - Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với bao bì chất dẻo đơn lớp có màu dùng để chứa đựng thực phẩm tại các quầy bán lẻ ở các... danh màu bị thôi nhiễm của mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu Mẫu Tổng số mẫu Theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế (mẫu) Không theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế (mẫu) Tỷ lệ màu bị thôi nhiễm theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế (%) BBCDĐLCM đựng thịt heo quay 52 0 52 0 BBCDĐLCM đựng dưa cải chua 05 0 05 0 Nhận xét: Tất cả màu bị thôi nhiễm của mẫu bao bì chất dẻo đơn. .. đơn lớp có màu đựng thịt heo quay và mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng dưa cải chua đều không theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế Tỷ lệ mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đạt và không đạt Bảng 3: Dựa trên bảng 1 và bảng 2 Mẫu Tổng số mẫu Đạt (mẫu) Không đạt (mẫu) Tỷ lệ đạt (%) BBCDĐLCM đựng thịt heo quay 60 8 52 13,33 BBCDĐLCM đựng dưa cải chua 60 55 5 91,67 Nhận xét: - Bao bì chất dẻo. .. thịt heo quay có 8 mẫu đạt (chiếm 13,33%) và 52 mẫu không đạt (52 mẫu bị thôi nhiễm màu và 52 mẫu màu bị thôi nhiễm này đều không theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế) - Trong 60 mẫu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu đựng dưa cải chua có 55 mẫu đạt (chiếm 91,67%) và 5 mẫu không đạt (5 mẫu bị thôi nhiễm màu và 5 mẫu màu bị thôi nhiễm này đều không theo danh mục các phẩm màu cho phép của Bộ Y Tế)... lẻ ở các chợ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Cần có chế tài xử lý nếu phát hiện người kinh doanh nào còn cố tình vi phạm - Khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng những loại bao bì có chất lượng tốt và không màu dùng chứa đựng thực phẩm - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về tính độc hại của bao bì kém chất lượng dùng chứa đựng thực phẩm phù hợp với các đối tượng và trên các phương tiện... tính độc hại của bao bì kém chất lượng dùng chứa đựng thực phẩm phù hợp với các đối tượng và trên các phương tiện thông tin đại chúng - Tiếp tục khảo sát thêm các chỉ tiêu và các loại bao bì khác dùng chứa đựng thực phẩm . Khảo sát sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng thực phẩm ăn liền. - Xác định màu bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm có thuộc trong danh mục màu thực phẩm cho. những thực phẩm dầu, mỡ, béo thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu chứa đựng chúng. Tất cả các phẩm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm đều không theo danh mục các phẩm. Kiểm tra sự thôi nhiễm màu của bao bì chất dẻo đơn lớp có màu vào từng lọai thực phẩm tiếp xúc trực tiếp - Định danh phẩm màu của những bao bì chất dẻo đơn lớp có màu bị thôi nhiễm màu. Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ THÔI NHIỄM MÀU CỦA BAO BÌ CHẤT DẺO ĐƠN LỚP CÓ MÀU CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN pdf, SỰ THÔI NHIỄM MÀU CỦA BAO BÌ CHẤT DẺO ĐƠN LỚP CÓ MÀU CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN pdf, SỰ THÔI NHIỄM MÀU CỦA BAO BÌ CHẤT DẺO ĐƠN LỚP CÓ MÀU CHỨA ĐỰNG THỰC PHẨM ĂN LIỀN pdf

Từ khóa liên quan