Đề tài: Chia sẻ tài liệu trực tuyến doc

8 420 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL PLANNING FORM Tên đề tài : CHIA SẺ TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN Giáo viên HD : NGUYỄN THƯỜNG KIỆT Trường : INFOWORLD SCHOOL Cấp độ : Đề Tài Tốt nghiệp Tóm Tắt Đề Tài: Mục tiêu của website là tạo ra một cộng đồng chia sẻ tài liệu trực tuyến, và thông qua đó các thành viên có thể trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và trao đổi cơ hội hợp tác. Nếu để một mình bạn phải chuẩn bị xây dựng cấu trúc một dự án, soạn một hợp đồng tư vấn … sẽ mất nhiều thời gian. Dựa trên căn cứ đó, bạn sẽ giảm rất nhiều thời gian và đôi khi cả tiền bạc để có được một tài liệu thực sự chất lượng. Do đó website này cũng cung cấp các tài liệu mẫu để giúp các mọi người hoàn thành tốt công việc của mình. Website giúp người sử dụng có thể Tìm kiếm “hàng triệu” các file tài nguyên về các lĩnh vực đã được đăng tải bởi các thành viên chia sẻ cho nhau. Đăng tải và chia sẻ với cộng đồng người sử dụng Internet file có 5 dạng sau : *.doc (văn bản WORD) *.xls (file đuôi EXCEL) *.ppt (file đuôi POWERPOINT phục vụ giới thiệu) *.pdf (Acrobat Reader) *.zip (các file nén theo kiểu ZIP) Người sử dụng có thể đăng ký một cách dễ dàng để trở thành là thành viên của trang website. Cập nhật chia sẻ tài liệu của mình với cộng đồng người sử dụng internet. Các thông tin cần quản lý 1. File Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL 2. Loại file (file văn bản, file hình, file video, ) 3. Định dạng file (.doc, .xls, .zip, ) 5. Nhân viên 6. Phân quyền 7. User 8. Thông tin về quảng cáo 8. Thông tin về hỏi đáp/complain của user 9. Thông tin về quá trình upload file 10. Thông tin về quá trình download file Các yêu cầu về nghiệp vụ Admin: 1. Search, thêm, xoá, sửa các thông tin quản lý 2. Reset password 3. Phân quyền cho từng user ứng với từng màn hình 4. Theo dõi quá trình upload/download file của user 5. Quản lý chi phí của từng file (có 2 loai file: miễn phí và có phí) 6. Thống kê số lượng, chi phí các file download theo ngày, theo user 7. Thống kê số lượng các file upload theo theo ngày, theo user 8. Xuất Report User: 1. Đăng ký thành viên, update profile, đổi mật khẩu, quên mật khẩu 2. Tìm kiếm thông tin file theo nhiều tiêu chí cùng lúc 3. Xem thông tin các file đã update 4. Upload file 5. Download file Yêu cầu khác - Validation cho tất cả các field Datetime, Numeric, Phone number, Email, - Các dòng của Grid phải có màu xen kẽ nhau - Chiều cao của các button phải thông nhất - Khoảng cách giữa các control phải thống nhất Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL - Lấy độ phân giải màn hình làm chuẩn là: 1024x768 - Có tích hợp Ajax - Có phân trang cho tất cả các list Các giai đoạn thực hiện - Lấy Requirement Output: Requirement Document - Phân tích Output: tài liệu phân tích, bao gồm workflow - Thiết kế (Layout) Output: tất cả các giao diện phần admin và user - Thiết kế (Database) Output: tài liệu mô tả chi tiết về database, bao gồm ERD - Tạo kế hoạch làm việc cho tuần thứ 4 trở đi (coding, testing, viết document, ) Output: File phân công công việc cho mỗi thành viên trong nhóm trong suốt dự án - Thực hiện Tạo cấu trúc thư mục (trước khi coding) Tạo layout bằng Visual studio (Demo) từ file design Tạo database từ file design Tạo Unit Test Cases (Mỗi màn hình là 1 file UT) Viết các class chung (Interact data, common function) Coding cho tất cả màn hình - Testing Dựa vào Unit Test Cases đã tạo, thực hiện unit test cho tất cả màn hình - Deployment - Tạo file hướng dẫn sử dụng. Các Kết Quả Đạt Được Sau Khi Hoàn Thành Đề Tài:  Nắm vững các qui trình trong phát triển phần mềm  Khảo sát – Thu thập thông tin  Phân tích  Thiết kế Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL  Cài đặt  Thử nghiệm  Sinh viên lập kế hoạch thực hiện dự án  Sinh viên tự xây dựng mục tiêu và hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn của đề tài.  Sinh viên hiểu và thực hiện trọn vẹn các quy trình từ phân tích, thiết kế, triển khai hệ thống sử dụng .Net Framework 2.0, 3.5 hoặc sinh viên chọn công nghệ khác  Sinh viên có thể phát triển ứng dụng trên môi trường WebForm hoặc WinForm.  Có thể sử dụng công nghệ COM+ để viết các Component , ứng dụng Client truy xuất đến component COM+ thông qua .Net Remoting và WebService.  Sinh viên phải có các kỹ năng viết và kỹ năng trình bày khi xây dựng được một bộ tài liệu hoàn chỉnh cho dự án và trình bày trước hội đồng về kết quả đạt được.  Sinh viên biết cách làm việc hiệu quả khi phối hợp với nhau hoặc làm việc nhóm. Thời Gian Tiến Hành  Bắt đầu: 11/04/2011  Kết thúc: 11/08/2011  Nhóm làm việc gồm 3 đến 5 người hoặc nhiều hơn tùy theo mức độ đề tài.  Lịch biểu công việc được thể hiện trên planing project. CÁC CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG Câu hỏi chính:  Mục tiêu chính của phần mềm?  Những đối tượng nào sẽ sử dụng hệ thống này?  Số lượng người truy cập cùng lúc? Các Câu Hỏi Phụ  Làm thế nào để tăng cường tốc độ thực thi của ứng dụng ? Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL  Làm thế nào để mở rộng phạm vi và tốc độ truy cập , tốc độ xử lý của hệ thống khi số lượng người dùng tăng lên. ` KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ Xác Định Các Sản Phẩm Bắt Đầu Dự Án:  Mỗi nhóm phải có project plan triển khai xuyên suốt project.  Bảng danh sách các câu hỏi dùng để phân tích yêu cầu.  … Giữa Dự Án:  Bảng mô tả chi tiết yêu cầu nghiệp vụ của đề tài rút ra từ quá trình phân tích.  Bảng phân tích mô hình CSDL, kiến trúc hệ thống.  Trình bày về sản phẩm đang triển khai.  Hoàn thành quyển báo cáo đề tài (theo mẫu).  … Cuối Dự Án:  Slide chiếu và nội dung trình bày giới thiệu về mô hình CSDL đã thiết kế, trình bày tóm tắt trước hội đồng các phần chính đã thể hiện trong quyển báo cáo.  Quyển báo cáo đề tài + CD.  Các file CSDL và file Script ( hay tập tin backup ).  Đóng gói ứng dụng. Tiêu Chí Đánh Giá Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL a. Tiêu chí: Đánh giá trong quá trình thực hiện đề tài: giáo viên hướng dẫn sẽ đánh giá thông qua: o Thái độ làm việc. o Chất lượng công việc và tiến độ làm việc. o Đánh giá các kiến thức và kỹ năng khác thông qua quá trình làm việc. Đánh giá thông qua sản phẩm: o Các tài liệu, báo cáo từ học viên. o Xem xét ứng dụng đã được đóng gói. Đánh giá thông qua buổi trình bày: o Nội dung chuẩn bị trình bày. o Kỹ năng trình bày đề tài. o Kỹ năng trả lời các của hỏi phản biện. Tiêu chí chung: o Bảng câu hỏi bắt đầu dự án có chất lượng nhằm có được đầy đủ các thông tin phục vụ cho quá trình phân tích. o Quyển báo cáo ngắn gọn, chính xác, nội dung đầy đủ, thứ tự sắp xếp logic, nộp báo cáo đúng thời gian quy định. Mục lục rõ ràng, người đọc dễ dàng tìm kiếm các phần cần trong báo cáo dựa vào mục lục. o Bố cục slide chiếu cân đối, sử dụng các hình ảnh và hiệu ứng thích hợp. Trình bày mạch lạc, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu và ngắn gọn, o Cái đặt ứng đúng như bản phân tích. o Ứng dụng có tính khả thi, đáp ứng được nhu cầu thực tế. o Trả lời tốt các câu hỏi của giáo viên phản biện. b. Hình thức: Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL Kết quả của Project sẽ đánh giá theo hai cột điểm của Giáo viên hướng dẫn và Hội đồng phản biện như sau: Chịu trách nhiệm đánh giá Điểm Giáo viên hướng dẫn (GVHD) 100 Hội đồng phản biện (HĐPB) 100 Tổng điểm = (GVHD + HĐPB)/2 Trong đó, mỗi bộ phận chịu trách nhiệm đánh giá sẽ đánh giá hai cột điểm là điểm nhóm và điểm cá nhân theo biểu mẫu từ khoa Tin học, cột điểm nhóm chỉ mang tính chất tham khảo. CÁC YÊU CÂU KIẾN THỨC, KỸ NĂNG : Các yêu cầu đối với sinh viên khi nhận đề tài: với những kiến thức gì, kỹ năng gì để học viên có thể hoàn tất đề tài. Học những kỹ năng và kiến thức như thế nào? KỸ NĂNG VÀ NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT ĐÃ ĐƯỢC HỌC QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 1. Kỹ năng lập kế hoạch thực hiện dự án   2. Kỹ năng làm việc nhóm   3. Kỹ năng phân tích và thiết kế, sử dụng UML  4. Ứng dụng mô hình 3 lớp.  5. Kỹ năng ứng dụng các công nghệ mới như Linq, webpart,….   6. Ứng dụng Webservice, XML, Remoting,….   7. Thiết kế giao diện   8. Tạo CSDL , SQL nâng cao  9. Phát triển ứng dụng với Winfrom, WebForm   10. Viết báo cáo và trình bày   Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com Let’s make a difference INFOWORLD SCHOOL CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT:  Group project plan  Group Weekly report  Project Milestones  Group Learning Log  End-of-Project Self-Assessment QUẢN LÝ DỰ ÁN: Liệt kê các công việc cần kiểm soát và các biện pháp hỗ trợ cho sinh viên trong suốt qua trình triển khai dự án. Các phương thức đánh giá hoạt động của dự án? □ Tranh luận trong cuộc họp. □ Thảo luận với GVHD. □ Bảng đánh giá cá nhân. □ Bảng đánh giá nhóm □ Khác. Bản quyền của InfoworldSchool 43 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP. HCM – ĐT: 9321939 / 9321941;10G Tô Hiến Thành P14, Q10 – ĐT : 4042222 Website: www.infoworldschool.com . đề tài : CHIA SẺ TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN Giáo viên HD : NGUYỄN THƯỜNG KIỆT Trường : INFOWORLD SCHOOL Cấp độ : Đề Tài Tốt nghiệp Tóm Tắt Đề Tài: Mục tiêu của website là tạo ra một cộng đồng chia sẻ. triệu” các file tài nguyên về các lĩnh vực đã được đăng tải bởi các thành viên chia sẻ cho nhau. Đăng tải và chia sẻ với cộng đồng người sử dụng Internet file có 5 dạng sau : * .doc (văn bản WORD) *.xls. Requirement Document - Phân tích Output: tài liệu phân tích, bao gồm workflow - Thiết kế (Layout) Output: tất cả các giao diện phần admin và user - Thiết kế (Database) Output: tài liệu mô tả chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Chia sẻ tài liệu trực tuyến doc, Đề tài: Chia sẻ tài liệu trực tuyến doc, Đề tài: Chia sẻ tài liệu trực tuyến doc