GS Hoàng Xuân Hãn

14 251 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2014, 20:00

[...]... Việt Nam Hà Huy Minh, con trai ông, cũng từng đoạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế dành cho học sinh phổ thông năm 1989 .Hoàng Xuân Sính là một nữ giáo sư, tiến sĩ khoa học toán học đầu tiên của Việt Nam Bà là cháu gái của nhà khoa học Hoàng Xuân Hãn ... thuật Quân sự ; PGS, TSKH Hà Huy Vui; GS, TSKH Hà Huy Bảng làm việc ở Viện Toán học Việt Nam; TS Hà Huy Tài đã từng đoạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế dành cho học sinh phổ thông năm 1991, hiện đang dạy toán ở Mỹ Ngoài ra, trong số các người thân của ông còn có GS, TSKH cầu đường Hà Huy Cương hiện đang làm giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự; GS, TSKH Hà Huy Khôi là Viện trưởng... Sử Hồ Xuân Hương •Thi văn Việt Nam •La Sơn Phu Tử •Chinh Phụ Ngâm Bị Khảo •Nghiên cứu Kiều Cùng nhiều công trình nghiên cứu, biên tập, chú thích các tác phẩm văn cổ như: Đại Nam Quốc sử Diễn Ca (Lê Ngô Cát) Mai Đình Mộng ký (Nguyễn Huy Hổ) Văn tế Thập loại Chúng sinh ( Nguyễn Du) Du Trong gia đình ông còn có bốn người theo nghiệp toán Đó là Hà Huy Hân giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự ; PGS, TSKH .
- Xem thêm -

Xem thêm: GS Hoàng Xuân Hãn, GS Hoàng Xuân Hãn, GS Hoàng Xuân Hãn