0

Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx

4 247 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2014, 13:21

Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Một ngày Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Kiểm tra y tế phương tiện xuất, nhập cảnh: - Tàu biển trọng tải dưới 10.000 GRT: 68USD/tàu - Tàu biển trọng tải từ 10.000 GRT trở lên: 78USD/tàu - Tàu khách du lịch quốc tế: 68USD/tàu - Thuyền vận tải hàng hóa qua biên giới (bao gồm cả ghe, đò, xuồng có vận tải hàng hóa qua biên giới: 20.000 đ/thuyền, ghe, đò, xuồng Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy và nộp tại Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương (209. Yersin, Phú Tên bước Mô tả bước Cường, TDM, Bình Dương). 2. Bước 2: Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra thực tế việc xử lý vệ sinh tàu thủy 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy do Trung tâm Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Bản khai kiểm dịch y tế (theo mẫu) 2. - Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (theo mẫu) Thành phần hồ sơ 3. - Giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuyền (nếu có) Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. - Bản khai kiểm dịch y tế (Mẫu – Phụ lục IV-4) Quyết định sô 171/2003/QĐ-BYT 2. - Giấy khai y tế kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mẫu – Phụ lục IV-5) Quyết định sô 171/2003/QĐ-BYT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . hành kiểm tra thực tế việc xử lý vệ sinh tàu thủy 3. Bước 3: Sau khi tiến hành kiểm tra y tế, cá nhân, tổ chức sẽ nhận được Giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy do Trung tâm Y tế Dự phòng. việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy và nộp tại Trung. Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx, Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx,

Từ khóa liên quan