0

Chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx

4 300 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:21

Chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng ở cửa khẩu Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Qua đường điện thoại. Thời hạn giải quyết:2 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Phí kiểm dịch y tế biên giới diệt chuột và diệt côn trùng cho xông hơi diệt chuột bằng hoá chất và cấp phép diệt 0,63 USD/m3 khoang tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định chuột tàu biển thu: 2. Phí kiểm dịch y tế biên giới diệt chuột và diệt côn trùng cho diệt chuột bằng đặt mồi bẫy: + Tàu trọng tải tịnh dưới 1000 GRT thu: 150 USD/ tàu + Tàu trọng tải từ 1000 GRT trở lên thu: 300 USD/ tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 3. Phí kiểm dịch y tế biên giới diệt chuột và diệt côn trùng cho diệt côn trùng tàu biển thu: 0,3 USD/m3 Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân – tổ chức nộp hồ sơ cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang trước khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng 1 Tên bước Mô tả bước ngày. 2. Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế An Giang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, kiểm tra và xử lý khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại trung tâm Kiểm dịch Y tế quoc tế An Giang. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy yêu cầu tự viết đủ các thành phần sau: tên phương tiện, quốc tịch phương tiện, số IMO. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Phát hiện các dấu hiệu chứng tỏ có chuột trên tàu thủy, thuyền. Nghị định số 41/1998/NĐ- CP ng 2. - Phương tiện không chở hàng hoá. Nghị định số 41/1998/NĐ- CP ng . Giang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, kiểm tra và xử lý khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại trung. Chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền. trùng cho diệt chuột bằng đặt mồi bẫy: + Tàu trọng tải tịnh dưới 1000 GRT thu: 150 USD/ tàu + Tàu trọng tải từ 1000 GRT trở lên thu: 300 USD/ tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC 3. Phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx, Chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thủy potx,

Từ khóa liên quan