0

Chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy pptx

4 324 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2014, 10:21

Chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Biên phòng ở cửa khẩu Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Qua đường điện thoại Thời hạn giải quyết:2 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. - Phí kiểm dịch y tế biên giới diệt chuột và diệt côn trùng cho kiểm tra và cấp giấy miễn diệt chuột thu: 100 USD/ tàu Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. - Phí kiểm dịch y tế biên giới diệt chuột và diệt côn trùng cho gia hạn miễn diệt chuột thu: 50 USD/ tàu. Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Cá nhân – tổ chức nộp hồ sơ cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang trước khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng 1 ngày. 2. Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế An Giang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và kiểm tra (nếu cần) khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế An Giang. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy yêu cầu tự viết đủ các thành phần sau: tên phương tiện, quốc tịch phương tiện, số IMO. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. - Không phát hiện các dấu hiệu chứng tỏ có chuột trên tàu thủy, thuyền. Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng 2. - Phương tiện không chở hàng hoá. Nghị định số 41/1998/NĐ-CP ng 3. - Khi phương tiện có chứa hàng hóa mà không thể dở hàng ra được (Kiểm dịch y tế quyết định gia hạn Nghị định số Nội dung Văn bản qui định miễn diệt chuột thêm 1 tháng và ghi trên giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh cũ) 41/1998/NĐ-CP ng . Giang tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và kiểm tra (nếu cần) khi phương tiện cập cửa khẩu hoặc cảng, cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy. 3. Cá nhân – tổ chức nhận giấy chứng nhận tại. Chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy Thông tin Lĩnh vực thống kê:Y tế dự phòng và môi trường Cơ quan có thẩm. định gia hạn Nghị định số Nội dung Văn bản qui định miễn diệt chuột thêm 1 tháng và ghi trên giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh cũ) 41/1998/NĐ-CP ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy pptx, Chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy pptx,

Từ khóa liên quan