0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra ppsx

3 477 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 20:20

Tiết 16+17+18: Ôn Tập Và Kiểm Tra I/Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn lại các bài hát đã học ở học kỳ I - Hát đều giọng đúng nhịp, đúng giai điệu của các bài hát. - Có thái đọ tích cực trong các tiết học. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 : Ôn Tập Các Bài Hát Và Các Bài TĐN Đã Học. - Giáo viên gợi ý cho học sinh lần lượt nhớ lại tên và tác giả các bài hát đã học. - HS nêu tên và tác giã các bài hát đã học. - Giáo viên cho học sinh ôn lại các bài TĐN 1+2+3+4 * Hoạt động 2: Kiểm Tra Học Kỳ I - Giáo viên Mời từng nhóm lên biểu diễn trước lớp. - Giáo viên động viên học sinh mạnh dạn, tự tin khi lên biểu diễn. * Cũng cố dặn dò: + Em Yêu Hoà Bình (Nguyễn Đức Toàn) + Bạn Ơi Lắng Nghe (Tô Ngọc Thanh) + Trên Ngựa Ta Phi Nhanh ( Phong Nhã) + Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em (Ngô Ngọc Báu) +Cò Lả ( DC.Đồng Bằng Bắc Bộ) - HS thực hiện - HS thực hiện - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi nhớ. . Tiết 16+17+18: Ôn Tập Và Kiểm Tra I/Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn lại các bài hát đã học ở học kỳ I - Hát đều giọng đúng nhịp, đúng giai điệu của các bài hát. - Có thái đọ tích cực. giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi. các bài hát đã học. - HS nêu tên và tác giã các bài hát đã học. - Giáo viên cho học sinh ôn lại các bài TĐN 1+2+3 +4 * Hoạt động 2: Kiểm Tra Học Kỳ I - Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra ppsx, Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập Và Kiểm Tra ppsx,