0

Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em ppt

3 926 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2014, 20:20

Tiết 14: Ôn Tập : - Ba Bài Hát Đã Học - Trên Ngựa Ta Phi Nhanh - Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Cò Lả - Nghe Nhạc Bài Ru Em (DC. Xơ Đăng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập vui tươi. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập ba bài hát đã học + Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. + Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. + CòLả. -Giáo viên cho học sinh hát lại ba bài hát trên dưới nhiều hình thức để nhớ lại lời ca và giai điệu của các bài hát. - Cho học sinh tự nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của bài hát. - Giáo viên hỏi học sinh tư thế và tác phong của người học sinh khi chào cờ phải như thế nào? - Hỏi học sinh tác giả của ba bài hát trên là ai? - HS thực hiện. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy + Hát cá nhân. - HS nhận xét. - HS trả lời. + Nghiêm trang. + Không nô đùa. - HS trả lời. + Phong Nhã * Hoạt động 2: Nghe nhạc Bài Ru Em - Giáo viên cho học sinh nghe giai điệu của bài hát - Giáo viên giói thiệu tác giả và tác phẩm. - Giáo viên trình bày lại bài hát và yêu cầu học sinh hát theo. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát:Bài Ca Đi Học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. +Ngô Ngọc Báu +DC.Đồng Bằng Bắc Bộ. - HS nghe mẫu. - HS lắng nghe. - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS chú ý. - HS ghi nhớ. . 1 4: Ôn Tập : - Ba Bài Hát Đã Học - Trên Ngựa Ta Phi Nhanh - Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em - Cò Lả - Nghe Nhạc Bài Ru Em (DC. Xơ Đăng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời và đúng giai điệu của ba. em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập ba bài hát đã học + Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. + Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em. + CòLả. -Giáo. ba bài hát đã học. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Cũng cố một số ký hiệu ghi nhạc. - Tạo không khí học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em ppt, Bài giảng Âm nhạc lớp 4 - Ôn Tập : Ba Bài Hát Đã Học, Trên Ngựa Ta Phi Nhanh, Khăn Quàng Thắm Vai Em ppt,

Từ khóa liên quan