Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

16 1.7K 12
Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Duyệt qua Network Neighborhood để tìm nơi muốn liên kết Click phải vào thư mục chia sẻ mà muốn truy cập chọn Map Network Drive thực đơn Options ta thấy hộp Map Network Drive Trong trường Drive hộp thoại Map Network Drive, chọn ổ điã mạng chúng muốn liên kết với thư mục chia sẻ Nếu thấy cần, chọn Path gõ vào tên theo tổng quát UNC (Universal Naming Convention - xem cấu trúc phần dưới) để sửa lại đường dẫn tới tài nguyên chia sẻ (Việc thực sử dụng Network Neighborhood.) Nếu không quyền để truy cập vào tài nguyên chia sẻ cương vị người dùng khác quyền truy cập, trường hợp gõ tên người dùng vào trường Connect As Kích hoạt hộp kiểm tra Reconnect at Logon muốn liên kết lâu dài, loại kết nối phục hồi lần ta đăng nhập vào mạng Chọn OK để lưu thơng tin Ngồi ta dùng lệnh NET USE để thực công việc Lệnh NET USE dùng Universal Naming Convention (UNC) để truy cập tài nguyên dùng chung Tên UNC bắt đầu dấu phân cách đặt biệt \\, dấu bắt đầu tên UNC (tên UNC có dạng "\\computer_name\share_name[\sub_directory]" NET USE dùng đểû truy cập nguồn tài nguyên dùng chung Lệnh NET USE dùng hướng dẫn mạng (Network Redirector) máy tính NT để thiết lập nối kết dùng nguồn tài nguyên chung Chúng ta xem dùng file dùng chung ta xem trạng thái file dùng chung, File Manager cung cấp cho ta thông tin dùng chọn Properties thực đơn File Đề mục Nội dung Total Opens Tổng số user làm việc với file Total Locks Tổng số khóa file Open By Tên người dùng mở file For Loại truy xuất mà người dùng mở file Locks Một số khóa mà người dùng đặt file File ID Con số nhận diện file Khi dùng Windows Explorer để xem tài nguyên có ổ đĩa mạng xuất cho khai thác Chương 14 : Sử dụng máy in mạng Windows NT Hiện máy in mạng tài nguyên việc chia sẻ mạng cho người sử dụng Tuy máy in ngày rẻ với nhu cầu chất lượng ngày cao việc chia sẻ máy in đắt tiền mạng cần thiết Windows NT hệ điều hành mạng mà máy tính Windows NT cung cấp dịch vụ in ấn cho người sử dụng mạng Khi chia sẻ máy in mạng (cho nhiều người sử dụng) cần phải giải vấn đề sau : Máy in không làm việc lúc, phải nhận lúc có va chạm, mạng phải có chế xếp cơng việc cho máy in thực cách công việc in Các công việc in thực người sử dụng khác cần mức độ ưu tiên khác hệ thống quan lý in cần có khả thực điều I Cơ chế in mạng Windows NT Thông thường máy in mạng quản lý thông qua máy chủ mà thực nhiệm vụ quản lý cơng việc in, máy chủ thường gọi máy chủ in (Print server) chạy chương trình quản lý in Windows NT cho phép cài đặt máy in đâu mạng, máy có cài đặt Windows NT thực nhiệm vụ máy chủ in Nó quản lý máy in gắn trực tiếp vào hay máy in gắn vào máy khác mạng Để giải vấn đề đặt với công việc in mạng Windows NT sử dụng kỹ thuật gọi Spooling mà chủ yếu sau: Khi người sử dụng định thực công việc in cơng việc in khơng trực tiếp gửi máy in mà đặt file máy chủ in Ở việc thực giống hàng đợi rạp hát, vùng lưu trữ cơng việc in có nhiệm vụ ngăn chặn xung đột user chi xuất đồng thời máy in Máy chủ in trì hàng đợi để cất giữ công việc in đưa chúng tới máy in Trong người sử dụng làm tiếp cơng việc công việc in cất vào hàng đợi Khi máy in rảnh máy chủ in chuyển công việc in đứng đợi hàng tới máy in Tại máy chủ in phải có khả lưu trữ liệu lớn để lưu trữ nhiều công việc in lúc cần phải có khả đáp ứng yêu cầu đa dạng công việc in Để giải vấn đề nẩy sinh với máy in mạng Windows NT tiến hành phân biệt máy in vật lý gọi Printing device thực thể logic máy in gọi logic printer Máy in logic sử dụng để kiểm soát tác vụ sau : Công việc in gởi đâu Công việc in ấn gởi Thứ tự ưu tiên tác vụ in Người sử dụng in spool thông qua việc in máy in logic, họ sử dụng máy in logic máy in gắn máy họ thực liệu in máy in logic chuyển cho mạng qua đến máy chủ in trước đưa máy in mạng Hình 14.1: Máy chủ in spool Máy chủ in liên kết máy in logic với máy in vật lý, phải đảm bảo công việc in phải đưa đến máy in vật lý Tại có trường hợp mối quan hệ máy in logic máy in vật lý Một máy in logic liên kết với máy in vật lý Nhiều máy in logic liên kết với máy in vật lý Một máy in logic liên kết với nhiều máy in vật lý Hình 14.2: Liên kết máy in Logic máy in vật lý Nếu Server chưa cài đặt máy in logic, ta phải cài đặt máy in logic tương ứng với máy in thực tế cho Server Vào menu Start, chọn Settings, chọn Printers, chọn Add Printer như: Hộp sau hộp hội thoại Add printer winzar Chọn My Computer máy in khơng có card mạng nối trực tiếp vào Server Chọn Network printer server máy in nối trực tiếp vào mạng Chọn Next, chọn cổng nối với máy in (thường LPT1) Chọn tên hãng sản xuất loại máy in ta dùng, chọn Next, ta phải trả lời thêm vài câu hỏi phụ ta có muốn in trang test khơng? Có muốn đặt máy in ngầm định khơng? Sau cài đặt, thấy xuất thêm biểu tượng máy in mà vừa cài đặt khung máy in Chúng ta phải cho phép dùng chung máy in nàybằng cách lựa chọn máy in Trong khung Printers Ta nhắp chuột phải vào tên máy in đó, chọn Sharing hình sau: Khung Printer properties cho nhập thông số như: tên máy in logic (Share namem), tính chất khác an toàn mà muốn phục vụ mạng Cuối chọn OK, lúc này, ta thấy biểu tượng máy in có bàn tay đỡ chứng tỏ máy in phép dùng chung Nếu Server cài đặt nhiều loại máy in với nhiều chế độ khác nhau, ta chọn máy in ngầm định cách đánh dấu vào mục Set As Default Để máy trạm in qua Server, chưa cài đặt phải cài máy in sau: nhắp đúp vào tên Server có nối với máy in, khung Shared Printers danh sách máy in cài Server, chọn tên máy in cần nối bấm OK Quay trở lại khung hình Print Manager nhìn thấy thơng báo máy in phép sử dụng Thoát khỏi Print Manager in qua máy in mạng phần mềm Windows Winword, Excel, v.v Bất kỳ máy tính Windows NT cấu print server Tuy nhiên có người thành viên nhóm sau có quyền tạo máy in: Administrator (NT Worstation and Server) Server Operator (NT Server) Print Operator (NT Server) Power Users (NT Worstation) II Bảo mật máy in Windows NT có mức độ bảo mật in ấn sau: Quyền sở hửu máy in (Ownership) : người sử dụng tạo máy in người chủ sở hửu máy in có tồn quyền tất thuộc tính máy in logic Người chủ sở hửu máy in gán quyền cho người dùng khác quản lý tài liệu hay toàn quyền điều khiển việc in ấn Một người sử dụng có tồn quyền họ tồn quyền sở hửu máy in logic Quản lý thuộc tính máy in (Permissions): quyền quản lý máy in bao gồm quyền sau: No access: không phép truy cập Print: in Manage document: quản lý văn bản, có khả thực thao tác: Điều khiển khởi đặt tài liệu, Ngừng, phục hồi, khởi động lại,và xóa tài liệu Full control: toàn quyền điều khiển, thực quyền quản lý tài liệu quyền sau đây: Thay đổi trật tự in ấn tài liệu Ngừng, tổng hợp lại,che dấu máy in logic Thay đổi thuộc tính máy in logic Hủy máy in logic Thay đổi quyền máy in logic Có thể xem tài liệu máy in logic quản lý chúng theo nhiều cách Người sử dụng quản lý tất tài liệu mà họ tạo Để quản lý tài liệu người sử dụng khác, phải người chủ sở hửu máy in logic thành viên nhóm: Administrator Server Operator Print operator Bất kỳ máy in làm việc mơi trường mạng điều quan trọng xem xét chu kỳ làm việc (duty cycle) máy in Nghĩa phải xem xét số lượng trang in tối đa mà máy in in khoảng thời gian định Các máy in thiết kế cho mạng thường có chu kỳ làm việc (duty cycle) cao Các máy in gắn vào nơi đâu mạng Công việc in không phù thuộc vào thiết bị phần cứng hay thiết bị kết nối mà quản lý print server liệu chuyển vận mạng Chương 15 : Các dịch vụ mạng Windows NT Server Cũng hệ điều hành khác Windows NT có ưu, khuyết điểm nó, nhiên Windows NT chinh phục nhiều người dùng với ưu điểm chối cãi Là hệ điều hành mạng cho phép tổ chức quản lý cách chủ động theo nhiều mơ hình khác nhau: peer-to-peer, clien/server Nó thích hợp với tất kiến trúc mạng như: hình (start), đường thẳng (bus), vịng (ring) phức hợp Nó có số đặc tính ưu việt bảo đảm thực lúc nhiều chương trình mà không bị lỗi Bản thân Windows NT đáp ứng hầu hết giao thức phổ biến mạng hỗ trợ nhiều dịch vụ truyền thơng mạng Nó vừa đáp ứng cho mạng cục (LAN) cho mạng diện rộng (WAN) Windows NT cho phép dùng giao thức Windows NT TCP/IP, vốn giao thức sử dụng phổ biến hầu hết mạng diện rộng Internet Giao thức TCP/IP dùng tốt cho nhiều dịch vụ mạng môi trường Windows NT I Internet Information Server (IIS) Internet Information Server ứng dụng chạy Windows NT, tích hợp chặt với Windows NT, cài đặt IIS, IIS có đưa thêm vào tiện ích hình kiểm sốt (Performance monitor) số mục thống kê số lượng truy cập, số trang truy cập Việc kiểm tra người dùng truy cập dựa chế quản lý người sử dụng Windows NT Sau cài đặt IIS, thư mục InetSrv có thư mục gốc tương ứng cho dịch vụ chọn cài đặt IIS bao gồm dịch vụ: World Wide Web (WWW), chuyển file (FTP - File Transfer Protocol) Gopher Cả dịch vụ sử dụng kết nối theo giao thức TCP/IP Cài đặt dịch vụ Internet Information Server Khi cài đặt hệ điều hành Windows NT đến phần mạng Windows NT hỏi xem có cài đặt dịch vụ Internet Information Server hay khơng với hộp hội thoại Hình 15.1: Màn hình cài đặt IIS Để thực việc cài đặt Click vào phím Next Hệ thống bắt đầu cài đặt dịch vụ Internet Information Server Các dịch vụ IIS a WWW (World Wide Web) : Là dịch vụ Internet cho phép người sử dụng xem thông tin cách dễ dàng, sinh động Dữ liệu chuyển Web Server Web Client thông qua nghi thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Người quản trị xem thông tin người dùng truy cập, trang truy cập, yêu cầu chấp nhận, yêu cầu bị từ chối thông qua file lưu dạng sở liệu b FTP (File Transfer Protocol) Sử dụng giao thức TCP để chuyển file máy hoạt động theo mơ hình Client/Server, nhận u cầu từ client, FTP Server kiểm tra tính hợp lệ người dùng thông qua tên mật mã Nếu hợp lệ, FTP Server kiểm tra quyền người dùng tập tin hay thư mục xác định FTP Server Nếu hợp lệ hệ thống file NTFS có thêm kiểm tra mức thư mục, tập tin theo NTFS Sau tất hợp lệ, người dùng quyền tương ứng tập tin, thư mục Để sử dụng FTP có nhiều cách: Sử dụng Web Browser Sử dụng Command line Sử dụng từ command Windows c Gopher Là dịch vụ sử dụng giao diện menu để Gopher Client tìm chuyển thơng tin mà Gopher Server cấu hình Gopher sử dụng kết nối theo giao thức TCP/IP II Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) : Trong mạng máy tính, việc cấp địa IP tĩnh cố định cho host dẫn đến tình trạng lãng phí địa IP, lúc khơng phải host hoạt động đồng thời với nhau, có số địa IP bị thừa Để khắc phục tình trạng đó, dịch vụ DHCP đưa để cấp phát địa IP động mạng Trong mạng máy tính NT máy phát yêu cầu thơng tin TCPIP gọi DHCP client, cịn máy cung cấp thơng tin TCPIP gọi DHCP server Các máy DHCP server bắt buộc phải Windows NT server Cách cấp phát địa IP DHCP: Một user log on vào mạng, cần xin cấp địa IP, theo bước sau : Gởi thông báo đến tất DHCP server để yêu cầu cấp địa Tất DHCP server gởi trả lời địa cấp đến cho user User chọn địa số địa chỉ, gởi thơng báo đến server có địa chọn Server chọn gởi thông báo khẳng định đến user mà cấp địa Quản trị địa IP DHCP server: Server quản trị địa thông qua thời gian thuê bao địa (lease duration) Có ba phương pháp gán địa IP cho Worstation : Gán thủ công Gán tự động Gán động Trong phương pháp gán địa IP thủ cơng địa IP DHCP client gán thủ công người quản lý mạng DHCP server DHCP sử dụng để chuyển tới DHCP client giá trị địa IP mà định người quản trị mạng Trong phương pháp gán địa IP tự động DHCP client gán địa IP lần nối vào mạng Địa IP gán phương pháp gán vĩnh viễn cho DHCP client địa không đuợc sử dụng DHCP client khác Trong phương pháp gán địa IP động DHCP server gán địa IP cho DHCP client tạm thời Sau địa IP DHCP client sử dụng thời gian đặc biệt Đến thời gian hết hạn địa IP bị xóa Sau DHCP client cần nối kết vào mạng cấp địa chủ IP khác Phương pháp gán địa IP động đặc biệt hữu hiệu DHCP client cần địa IP tạm thời để kết nối vào mạng Ví dụ tình mạng có 300 users sử dụng subnet lớp C Điều cho phép mạng có 253 nodes mạng Bởi mổi computer nối kết vào mạng sử dụng TCP/IP cần có địa IP tất 300 computer khơng thể đồng thời nối kết vào mạng Vì ta sử dụng phương pháp ta sử dụng lại IP mà giải phóng từ DHCP client khác Cài đặt DHCP cài Windows NT server mà cài Client Các bước thực sau: Login vào Server với tên Administrator Click hai lần vào icon Network Ta thấy hộp hội thoại Network dialog box Hình 15.2: Màn hình cài đặt DHCP Chọn tab service click vào nút Add Ta thấy loạt service Windows NT server nằm hộp hội thoại Select Network Service Chọn Microsoft DHCP server từ danh sách service liệt kê phía nhấn OK thực yêu cầu Windows NT Để cập nhật khai thác DHCP server chọn mục DHCP manager Netwrok Administrator Tools III Dịch vụ Domain Name Service (DNS) Hiện mạng Internet số lượng nút (host) lên tới hàng triệu nên nhớ hết địa IP được, Mỗi host địa IP cịn có tên phân biệt, DNS sở liệu phân tán cung cấp ánh xạ từ tên host đếùn địa IP Khi đưa tên host, DNS server trả địa IP hay số thơng tin host Điều cho phép người quản lý mạng dễ dàng việc chọn tên cho host DNS server dùng trường hợp sau : Chúng ta muốn có tên domain riêng Interner để tạo, tách rời domain bên Chúng ta cần dịch vụ DNS để điều khiển cục nhằm tăng tính linh hoạt cho domain cục bạn Chúng ta cần tường lửa để bảo vệ khơng cho người ngồi thâm nhập vào hệ thống mạng nội Có thể quản lý trực tiếp trình soạn thảo text để tạo sửa đổi file dùng DNS manager để tạo quản lý đối tượng DNS như: Servers, Zone, Các mẫu tin, Domains, Tích hợp với Win, Cài đặt DNS cài Windows NT server mà cài Client Các bước thực sau: Login vào Server với tên Administrator Click hai lần vào icon Network Ta thấy hộp hội thoại Network dialog box tương tụ lựa chọn Microsoft DNS Server Để cập nhật khai thác DNS server chọn mục DNS manager Netwrok Administrator Tools Hộp hội thoại sau Hình 15.3: Màn hình DNS Manager Mỗi tập hợp thông tin chứa DNS database coi Resourse record Những Resourse record cần thiết liệt kê dươi đây: Tên Record Mô tả A (Address) Dẫn đường tên host computer hay tên thiết bị mạng khác mạng tới địa IP DNS zone CNAME () Tạo tên Alias cho tên host computer mạng MX () Định nghĩa trao đổi mail cho host computer NS (name server) Định nghĩa tên server DNS cho DNS domain PTR (Pointer) Dẫn đường địa IP đến tên host DNS server zone SOA (Start of authority) Hiển thị tên server DNS chứa thông tin tốt IV Remote Access Service (RAS) Ngoài liên kết chỗ với mạng cục (LAN) nối kết từ xa vào mạng LAN yêu cầu cần thiết người sử dụng Việc liên kết cho phép máy từ xa người sử dụng nhà qua đường dây điện thoại thâm nhập vào mạng LAN sử dụng tài nguyên Cách thơng dụng dùng modem để truyền đường dây điện thoại Windows NT cung cấp Dịch vụ Remote access Service cho phép máy trạm nối với tài nguyên Windows NT server thông qua đường dây điện thoại RAS cho phép truyền nối với server, điều hành user server, thực chương trình khai thác số liệu, thiết lập an toàn mạng Máy trạm nối với server có dịch vụ RAS thông qua modem hoạc pull modem, cable null modem (RS232) X.25 network Khi cài đặt dịch vụ RAS, cần phải đảm bảo quyền truy nhập từ xa cho người sử dụng tiện ích remote access amind để gán quyền đăng ký người sử dụng remote access server RAS có chế đảm bảo an toàn cho tài nguyên cách kiểm soát yếu tố sau: quyền sử dụng, kiểm tra mã số, xác nhận người sử dụng, đăng ký sử dụng tài nguyên xác nhận quyền gọi lại Hình 15.4: Mơ hình truy cập từ xa dịch vụ RAS Để cài đặt RAS lưa chọn yêu cầu hộp Windows NT server setup lúc cài đặt hệ điều hành Windows NT Với RAS tất ứng dụng thực máy từ xa, thay kết nối với mạng thơng qua card mạng đường dây mạng máy xa liên kết qua modem tới RAS Server Tất liệu cần thiết truyền qua đường điện thoại, tốc độ truyền qua modem chậm so với qua card mạng với tác vụ LAN liệu truyền nhiều Với khả to lớn dịch vụ mạng, hệ điều hành Windows NT hệ điều hành mạng tốt Hệ điều hành Windows NT vừa cho phép giao lưu máy mạng, vừa cho phép truy nhập từ xa, cho phép truyền file, vừa đáp ứng cho mạng cục (LAN) vừa đáp ứng cho mạng diện rộng (WAN) Intranet, Internet Với khả hệ điều hành Windows NT có vị trí vững việc cung cấp giải pháp mạng giới ... in máy in logic, họ sử dụng máy in logic máy in gắn máy họ thực liệu in máy in logic chuyển cho mạng qua đến máy chủ in trước đưa máy in mạng Hình 14.1: Máy chủ in spool Máy chủ in liên kết máy. .. phép cài đặt máy in đâu mạng, máy có cài đặt Windows NT thực nhiệm vụ máy chủ in Nó quản lý máy in gắn trực tiếp vào hay máy in gắn vào máy khác mạng Để giải vấn đề đặt với công việc in mạng Windows... ngày cao việc chia sẻ máy in đắt tiền mạng cần thiết Windows NT hệ điều hành mạng mà máy tính Windows NT cung cấp dịch vụ in ấn cho người sử dụng mạng Khi chia sẻ máy in mạng (cho nhiều người

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:19

Hình ảnh liên quan

Hình 14.1: Máy chủ in và spool - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Hình 14.1.

Máy chủ in và spool Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hình 14.2: Liên kết giữa máy in Logic và máy in vật lý - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Hình 14.2.

Liên kết giữa máy in Logic và máy in vật lý Xem tại trang 5 của tài liệu.
Ta nhắp chuột phải vào tên máy in đó, chọn Sharing như hình sau: - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

a.

nhắp chuột phải vào tên máy in đó, chọn Sharing như hình sau: Xem tại trang 6 của tài liệu.
Hình 15.1: Màn hình cài đặt của IIS - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Hình 15.1.

Màn hình cài đặt của IIS Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 15.2: Màn hình cài đặt của DHCP - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Hình 15.2.

Màn hình cài đặt của DHCP Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 15.3: Màn hình DNS Manager - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Hình 15.3.

Màn hình DNS Manager Xem tại trang 15 của tài liệu.
IV. Remote Access Service (RAS) - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

emote.

Access Service (RAS) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 15.4: Mô hình truy cập từ xa bằng dịch vụ RAS - Giáo trình mạng máy tính toàn tập P4

Hình 15.4.

Mô hình truy cập từ xa bằng dịch vụ RAS Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan