0

Webmail nhưng thông tin cơ bản

30 574 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 09:04

Những kiến thức cơ bản về webmail WebmailMail Serverhcm.vnn.vnUserSEND TO me@yahoo.com WebMail Client = Browser(Yahoo, Hotmail, FPTNET, VASC,…)ChatChat ServerWebChat, mIRC, ICQ, Yahoo Messenger, MSN)Xây dựng một Intranet đơn giảnIntranet = LAN + TCP/IPLocal Area Networks (LANs)Mạng sở hữu riêng của một tổ chức, công tyPhạm vi giới hạnKhoảng vài km, Phục vụ từ 10 100 user Kênh truy cập chia sẻ (shared) 10100 MbpsThiết bị twisted pair, coaxial cable, fibre optic, wirelessChủ yếu là chuẩn EthernetChuẩn Ethernet cho LAN(IEEE 802.3)Thiết bị mạng - NICThiết bị mạng - NICChức năng của card mạngNối máy tính vào mạng Cung cấp địa chỉ MAC trong các lần kết nốiHiện thực CSMA/CD để truy cập kênh truyền vật lý, phát hiện và xử lý đụng độThiết bị mạng - CableFiberUTP và RJ-45 jackCoaxial cableChuẩn cáp EthernetEthernet10Base-T (100m, Unshielded Twisted Pair = UTP) 10Base-2 (~200m, Coax)10Base-5 (500m, Coax) 10Base-FL (2000m=2km, Multimode Fiber)Fast Ethernet 100Base-TX (100m over CAT5 UTP)100Base-FX (2000m=2km over MM Fiber)Gigabit Ethernet1000Base-SX (300m over MM Fiber)1000Base-LX (550m over MM Fiber, 3000m over SM Fiber)[...]... (straight): PC-switch, switch-router, PC-hub. 8765432187654321 Thiết bị mạng - NIC Thiết bị mạng - SwitchSwitch (Layer 2 - Data Link) là multi-port bridge Webmail Mail Serverhcm.vnn.vnUserSEND TO me@yahoo.com WebMail Client = Browser(Yahoo, Hotmail, FPTNET, VASC,…) Thiết bị mạng - BridgeBridges: chuyển tiếp hoặc chặn các frame dựa trên địa chỉ MAC Qui ước mã màu cáp UTPCáp... officerouter  distribution centerpacket  carde-mail address  postal addresse-mail message  message Các bước xây dựng LANThu thập yêu cầuwho, what, whom, how, Thiết kế mơ hình luận lýLựa chọn cơng nghệ Ethernet, FastEthernet, GigaEthernetThiết kế sơ đồ vật lýBố trí thiết bị, sơ đồ đi dây, outlet, Thực hiện – Kiểm tra Thiết bị mạng – RouterRouter (Layer 3 – Network) Mơ hình... khuyếch đại tín hiệu khi nối xa hơn 100mChỉ 2 port: 1 in 1 outHub (hay còn gọi là multi-port repeater) ABBưu điện A chuyển thiệp chúc mừng đến bưu điện BDistributionCenterDịch vụ Greeting Card Thiết lập địa chỉ IP . WebmailMail Serverhcm.vnn.vnUserSEND TO me@yahoo.com WebMail Client = Browser(Yahoo, Hotmail, FPTNET,. Network)ABBưu điện A chuyển thiệp chúc mừng đến bưu điện BDistributionCenterDịch vụ Greeting CardSự tương đồng thuật ngữ Khác biệt ???– E-mail message có thể được
- Xem thêm -

Xem thêm: Webmail nhưng thông tin cơ bản,

Hình ảnh liên quan

 Thiết kế mô hình luận lý - Webmail nhưng thông tin cơ bản

hi.

ết kế mô hình luận lý Xem tại trang 22 của tài liệu.
Mô hình luận lý mạng LAN đơn giản - Webmail nhưng thông tin cơ bản

h.

ình luận lý mạng LAN đơn giản Xem tại trang 23 của tài liệu.
Mô hình luận lý mạng LAN đơn giản (t.t) - Webmail nhưng thông tin cơ bản

h.

ình luận lý mạng LAN đơn giản (t.t) Xem tại trang 24 của tài liệu.
Các lệnh cơ bản để cấu hình router Cisco - Webmail nhưng thông tin cơ bản

c.

lệnh cơ bản để cấu hình router Cisco Xem tại trang 30 của tài liệu.