0

Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc pdf

9 1,704 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 11:20

Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc Có rất nhiều thông tin trên internet giúp về interview. Câu hỏi ai cũng biết trước, và có thể câu trả lời cũng được chuẩn bị. Bên phỏng vấn và bên bị “xét hỏi” đều thuộc bài của nhau. Tuy nhiên, người thắng là người biết trả lời đúng vào ngữ cảnh, nhất là liên quan đến công việc họ đang tìm. Và khó hơn cả là những câu bất ngờ.Xin gửi một trang web hướng dẫn interview, giúp cho những người mới học tiếng Anh biết thêm và luyện tập trước khi ra “pháp trường”. Quí bạn thấy internet giá trị như thế nào trong hội nhập. Dịch tạm 20 câu để bạn biết là thời hội nhập, câu hỏi…chập chập, không như ta thường nghĩ. Questions start the minute the interview does, and to show that you are an exceptional candidate, you need to be prepared to answer not only the typical questions, but also the unexpected. You can expect questions regarding your qualifications, your academic preparation, career interests, experience, and ones that assess your personality. 1. Tell me about yourself – Kể cho chúng tôi nghe về anh/chị chút. The most often asked question in interviews. You need to have a short statement prepared in your mind. Be careful that it does not sound rehearsed. Limit it to work-related items unless instructed otherwise. Talk about things you have done and jobs you have held that relate to the position you are interviewing for. Start with the item farthest back and work up to the present. 2. Why did you leave your last job? Sao anh lại bỏ việc gần đây? Stay positive regardless of the circumstances. Never refer to a major problem with management and never speak ill of supervisors, co- workers or the organization. If you do, you will be the one looking bad. Keep smiling and talk about leaving for a positive reason such as an opportunity, a chance to do something special or other forward-looking reasons. 3. What experience do you have in this field? Những kinh nghiệm liên quan đến công việc Speak about specifics that relate to the position you are applying for. If you do not have specific experience, get as close as you can. 4. Do you consider yourself successful? Anh có cho rằng, anh là người thành đạt You should always answer yes and briefly explain why. A good explanation is that you have set goals, and you have met some and are on track to achieve the others. 5. What do co-workers say about you? Bạn bè nói về anh thế nào Be prepared with a quote or two from co-workers. Either a specific statement or a paraphrase will work. 6. What do you know about this organization? Anh biết gì về chúng tôi This question is one reason to do some research on the organization before the interview. Find out where they have been and where they are going. What are the current issues and who are the major players? 7. What have you done to improve your knowledge in the last year? Năm qua anh đã làm gì để hoàn thiện mình Try to include improvement activities that relate to the job. A wide variety of activities can be mentioned as positive self-improvement. Have some good ones handy to mention. 8. Are you applying for other jobs? Anh có định xin việc khác nữa không Be honest but do not spend a lot of time in this area. Keep the focus on this job and what you can do for this organization. Anything else is a distraction. 9. Why do you want to work for this organization? Sao lại muốn làm việc ở đây This may take some thought and certainly, should be based on the research you have done on the organization. Sincerity is extremely important here and will easily be sensed. Relate it to your long-term career goals. 10. Do you know anyone who works for us? Có ai biết về chúng tôi không Be aware of the policy on relatives working for the organization. This can affect your answer even though they asked about friends not relatives. Be careful to mention a friend only if they are well thought of. 11. What kind of salary do you need? Lương bổng anh chị muốn A loaded question. A nasty little game that you will probably lose if you answer first. So, do not answer it. Instead, say something like, That’s a tough question. Can you tell me the range for this position? In most cases, the interviewer, taken off guard, will tell you. If not, say that it can depend on the details of the job. Then give a wide range. 12. Are you a team player? Có tinh thần đồng đội You are, of course, a team player. Be sure to have examples ready. Specifics that show you often perform for the good of the team rather than for yourself are good evidence of your team attitude. Do not brag, just say it in a matter-of-fact tone. This is a key point. 13. How long would you expect to work for us if hired? Nếu được tuyển, anh định làm bao lâu Specifics here are not good. Something like this should work: I’d like it to be a long time. Or As long as we both feel I’m doing a good job. 14. Have you ever had to fire anyone? How did you feel about that? Anh đã từng phải đuổi việc ai chưa, anh cảm thấy thế nào This is serious. Do not make light of it or in any way seem like you like to fire people. At the same time, you will do it when it is the right thing to do. When it comes to the organization versus the individual who has created a harmful situation, you will protect the organization. Remember firing is not the same as layoff or reduction in force. 15. What is your philosophy towards work? Triết lý của anh về công việc The interviewer is not looking for a long or flowery dissertation here. Do you have strong feelings that the job gets done? Yes. That’s the type of answer that works best here. Short and positive, showing a benefit to the organization. 16. If you had enough money to retire right now, would you? Anh đủ tiền để về hưu chưa Answer yes if you would. But since you need to work, this is the type of work you prefer. Do not say yes if you do not mean it. 17. Have you ever been asked to leave a position? Đã ai bắt anh thôi việc If you have not, say no. If you have, be honest, brief and avoid saying negative things about the people or organization involved. 18. Explain how you would be an asset to this organization. Hãy nói làm sao anh trở thành tài sản của tổ chức này You should be anxious for this question. It gives you a chance to highlight your best points as they relate to the position being discussed. Give a little advance thought to this relationship. 19. Why should we hire you? Tại sao chúng tôi lại phải tuyển anh Point out how your assets meet what the organization needs. Do not mention any other candidates to make a comparison. 20. Tell me about a suggestion you have made. Nói vài kiến nghị anh đã từng có Have a good one ready. Be sure and use a suggestion that was accepted and was then considered successful. One related to the type of work applied for is a real plus. Chia sẻ tiếp: Lương bổng và tại sao lại xin việc nơi đây? Người tuyển dụng muốn biết ứng viên mong đợi lương là bao nhiêu để so với khả năng thật sự họ có thể trả. Và sao lại bỏ việc nơi cũ. Đó là câu hỏi tế nhị nhưng vẫn được hỏi và phải trả lời. Tránh: Không nên nói, lương bổng không quan trọng, chỉ thích làm việc – dân ta hay ngượng chuyện này. Xin vào cơ quan bao cấp VN thì OK, nhưng sang xứ Tây là trượt vì họ cho là nói dối. Nhưng trả lời thẳng tuột là cần 8000$/tháng ngay cũng dễ out. Nên: Chau mày đôi chút để ngoại giao kiểu “That’s tough question – câu hỏi khó nhỉ”, ra ý khen bên hỏi. Và tranh thủ hỏi lại bên “Điều tra xét hỏi” là với công việc này thì mức lương nằm trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Và thế là quả bóng đã đá sang bên kia. Thông thường thì bên phỏng vấn (là người đàng hoàng) sẽ nói thẳng. Hoặc không, họ cũng nói là với công việc thế này thì lương nằm trong biên độ nào, và tùy theo kinh nghiệm, khả năng mà trả thêm bớt. Trong chừng mực nào đó, có thể nói biên độ lương bạn muốn trong khoảng nào thì chấp nhận. Dân Mỹ không hay nói thẳng, nhưng tôi dự phỏng vấn dân Úc thì họ đòi thẳng thừng, ví dụ lương năm dưới AUS 110K thì không chấp nhận. Tuy nhiên, khi được nhận văn phòng chỉ cho AUS 90K, ứng viên vẫn vui vẻ. Tôi không tham dự về chuyện mặc cả lương bổng nên chịu, không có kinh nghiệm. Nhưng dân Tây thích mặc cả sao cho mình tốt nhất. Đương nhiên khéo léo đừng để già néo đứt dây. Một lần, tôi dự phỏng một bạn. Anh ta đã nghiên cứu kỹ hồ sơ nhân thân của cơ quan mới nên đã trả lời như thuộc lòng, rằng tổ chức đây vì người nghèo, có mục đích phát triển toàn cầu. Lý do đi tìm việc bởi chỗ anh sắp đóng cửa (thật thà – nếu không bên tuyển dụng cũng tìm ra vì có ref trong hồ sơ) trong 1-2 năm tới. Hơn nữa cũng muốn thử sức mình trong thách thức mới. Anh đã xem TOR của công việc này và thấy rất giống với công việc đang làm, nhưng ở một mức độ cao hơn. Ví dụ quản lý dự án bên chỗ anh chỉ vài chục ngàn đô la nhưng bên quí vị lên vài triệu đến vài chục triệu. Đương nhiên công việc khó hơn thì lương bổng cũng được mong đợi là cao hơn hiện nay. Anh nói, việc lương bổng có thể bàn sau nếu anh là người được tuyển. Tôi thấy bên “Điều tra xét hỏi” gật đầu lia lịa. Có thể họ không tuyển anh ấy vào vị trí quản lý dự án, nhưng qua trả lời, ứng viên chứng tỏ đã hiểu nơi làm việc mới, và được đánh giá rất cao. Cách trả lời về lương bổng cũng làm họ hài lòng. Khi hỏi về công việc cũ nên tránh: nói xấu sếp cũ, bạn cũ, cơ quan cũ, những rắc rối bạn đang gặp. Vì như thế, họ sẽ là nạn nhân của việc nói xấu tiếp theo. Nên nói về cơ hội mới, thách thức mới và nhìn về tương lai. Bạn đi thi hay xin việc, nếu những người phỏng vấn có những câu hỏi chuyên nghiệp, trông thái độ đàng hoàng, tôn trọng bạn thì sẽ mong đợi nơi mới sẽ tốt đẹp. Nếu mới vào phòng, họ nhìn mình với vẻ mặt coi thường thì khó mà chờ đợi điều gì tốt đẹp trong công việc mới, ngay cả khi bạn được tuyển. . Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc Có rất nhiều thông tin trên internet giúp về interview. Câu hỏi ai cũng biết trước, và có thể câu trả lời cũng được chuẩn bị. Bên phỏng vấn và. như thế, họ sẽ là nạn nhân của việc nói xấu tiếp theo. Nên nói về cơ hội mới, thách thức mới và nhìn về tương lai. Bạn đi thi hay xin việc, nếu những người phỏng vấn có những câu hỏi chuyên. “Điều tra xét hỏi” là với công việc này thì mức lương nằm trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Và thế là quả bóng đã đá sang bên kia. Thông thường thì bên phỏng vấn (là người đàng hoàng) sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc pdf, Kinh nghiệm: Phỏng vấn & Xin việc pdf,

Từ khóa liên quan