0

TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH

2 692 0
  • TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2017, 17:03

TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH “Kinh nghiệm vấn xin việc tiếng anh gì?” vấn đề nhiều người quan tâm Bởi lẽ, nhu cầu tìm kiếm công việc tốt ngày cao, để đạt điều cần thiết phải có vốn tiếng anh thành thạo, vượt qua vòng vấn xin việc Hầu hết người tự trang bị cho kinh nghiệm vấn xin việc tiếng anh trước tham gia vấn Những kinh nghiệm tích lũy, chia sẻ từ vấn xin việc, thật dễ dàng tìm thấy kinh nghiệm chung câu hỏi phổ biến, việc chuẩn bị trước vấn, hay cách trả lời câu hỏi vấn,…là điều bạn cần phải quan tâm Nếu bạn chưa rõ điều này, Aroma phân tích “bỏ túi” số kinh nghiệm vấn xin việc tiếng anh hữu ích: 1.Các mẫu câu hỏi vấn xin việc tiếng anh phổ biến Ngoài câu hỏi chuyên môn liên quan tới vị trí bạn ứng tuyển, hầu hết nhà tuyển dụng bắt đầu câu hỏi đơn giản, mục đích xem cách ứng xử bạn thông qua việc tìm hiểu thông tin cá nhân Thế nên, bạn đứng trước gương luyện tập chúng nhà: • Tell me about yourself/Could you tell me a little bit about yourself/Introduce yourself ( Hãy giới thiệu đôi chút thân) • What are your strengths/weaknesses? ( Điểm mạnh/điểm yếu bạn gì?) • Why did you leave your job? ( Tại bạn nghỉ việc?) • What did you like most and least about your last job? ( Điều bạn thích thích công việc cuối mình?) • What were your three most significant accomplishments in your last job? (3 thành tích quan trọng bạn công việc cuối bạn gì?) • What specific skills did you gain from your last job? ( Bạn đạt kỹ cụ thể từ công việc cuối mình?) • Describe an important project you worked on ( Hãy mô tả dự án quan trọng mà bạn làm việc) • Describe your last employer’s management style ( Hãy mô tả phong cách quản lý Chủ sử dụng lao động cuối bạn) • What is the most important thing you learned at your last job? ( Điều quan trọng mà bạn học từ công việc cuối mình?) • Do you have any questions for me? ( Bạn có câu hỏi cho không?) Chuẩn bị kỹ lưỡng trước tham gia vấn Trước tham gia vấn, xem xét vị trí bạn ứng tuyển để tìm hiểu kỹ cụ thể mà công việc yêu cầu Đồng thời, ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm công việc mà bạn có để nhớ lại tình mà bạn thực hành kỹ năng, kinh nghiệm Hãy xem xét tình cụ thể để trả lời câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa Đặc biệt, nhớ lại vai trò cụ thể mà bạn trải qua tình huống, hành động làm để đạt thành công Một điều bỏ qua xem lại thân đạt thành tích gì, thất bại công việc Chắc chắn nhà tuyển dụng không bỏ qua câu hỏi Họ hỏi dự án công việc mà bạn tham gia, bạn mong chờ điều công việc ứng tuyển Nếu bạn chuẩn bị list kinh nghiệm vấn rõ ràng, chi tiết giúp bạn trả lời câu hỏi cách tự tin dễ dàng suốt vấn 3.Cách trả lời vấn xin việc tiếng anh ăn điểm Hãy trả lời ngắn gọn có thể: Rất dễ để bạn lạc đề, trả lời lan man bạn không bình tĩnh sẵn sàng xử lý tình đặt Trước trả lời câu hỏi, nghĩ ví dụ cụ thể tình khứ để trả lời câu hỏi có liên quan Hãy đưa câu trả lời rõ ràng ngắn gọn, giải thích cách bạn xử lý tình huống, mô tả kết đạt Do đó, cách tập trung thông qua ví dụ cụ thể, câu trả lời bạn ngắn gọn chủ đề Đừng đổ lỗi hoàn cảnh hay người khác: Nếu bạn mô tả vấn đề đặc biệt tình khó khăn ( ví dụ: dự án nhóm không thành công), đổ lỗi cho hoàn cảnh cho người khác Tuy nhiên, câu hỏi bạn, khác Hãy tập trung mà bạn quản lý tình hình, cách bạn giải chúng, đừng đổ lỗi cho điều hay khiến bạn không thành công Việc “bỏ túi” câu hỏi phổ biến, chuẩn bị trước vấn hay cách đưa câu trả lời vấn kinh nghiệm vấn tiếng anh xin việc hữu ích mà bạn bỏ qua Nếu không ý kinh nghiệm quan trọng này, bạn hối hận đó! ... hình, cách bạn giải chúng, đừng đổ lỗi cho điều hay khiến bạn không thành công Việc “bỏ túi” câu hỏi phổ biến, chuẩn bị trước vấn hay cách đưa câu trả lời vấn kinh nghiệm vấn tiếng anh xin việc. .. list kinh nghiệm vấn rõ ràng, chi tiết giúp bạn trả lời câu hỏi cách tự tin dễ dàng suốt vấn 3.Cách trả lời vấn xin việc tiếng anh ăn điểm Hãy trả lời ngắn gọn có thể: Rất dễ để bạn lạc đề, trả... ứng tuyển để tìm hiểu kỹ cụ thể mà công việc yêu cầu Đồng thời, ngẫm nghĩ lại kinh nghiệm công việc mà bạn có để nhớ lại tình mà bạn thực hành kỹ năng, kinh nghiệm Hãy xem xét tình cụ thể để trả
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH, TỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH,

Từ khóa liên quan