0

Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me

38 3,372 15
  • Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:52

Giới thiệu về cách thức mô hình hoạt động của mạng xã hội ZingMe Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạngxã hội và ChuẩnOpen SocialNguyễn Hồng HảiProject LeaderOpen Social Team, VNG Corphttp://developer.me.zing.vnXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 1Tóm tắt• Mạng hội & chuẩn Open Social 0.9• Zing Me hỗ trợ Open Social• Ứng dụng mẫu• Cuộc thi viết Ứng dụng Open Social trên Zing Me• Hỏi & đápXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 2Mạng hộiXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 3Phát triển ứng dụng trên Mạng hộiXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 4Vấn đề gặp phảiMỗi mạng hội có chuẩnriêng dẫn tới•Mất thời gian viết•Tốn chi phí•Thiếu nhân sự …Open Social• Tập hợp các hàm (API) chuẩn để dễ dàng xây dựng Ứngdụng web chạy được trên nhiều mạng hội.Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 5Vấn đề được giải quyếtChỉ cần viết ứng dụng mộtlần, có thể sử dụng trênhàng trăm mạng hộitrên thế giới•Mất thời gian viết•Tốn chi phí•Thiếu nhân sự …“Hello worlds”: Hiện danh sáchbạn bèXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 6Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open SocialZing Me h ỗ trợ Open SocialUser của Zing Me?170 triệu lượt truy cập/ tháng10 tỷ request/ tháng7470,000 570,000 1,200,000 2,600,000 2,600,000 5,100,000 goonline.vnloveme.vntamtay.vnyume.vnfacebook.comme.zing.vnUnique visitorSource: Google DoubleClick Adplaner, Jul 2010User của các Ứng dụng trên Zing Me?Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 81.5 triệu người sửdụng/ ngày10.000 đ/ 1 lầnthanh toánDoanh thu mộttháng?Ý tưởng cho Application?Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 9Source: http://apps.myspace.com/index.cfm?fuseaction=apps.mainÝ tưởng cho Application?Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 10Source: http://directory.opensocial.org/gadgets/directory?synd=cad[...]... Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và ChuẩnOpen SocialNguyễn Hồng HảiProject LeaderOpen Social Team, VNG Corphttp://developer .me .zing. vnXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 1 Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open SocialMơ hình ho ạt động20 Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open SocialXử lý phía Home Server• Home Server cần xử lý các request:–... bèXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 6 Phát triển ứng dụng trên Mạng hội Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 4Vấn đề gặp phảiMỗi mạng hội có chuẩnriêng dẫn tới•Mất thời gian viết•Tốn chi phí•Thiếu nhân sự … Ứng dụng Trắc nghiệm• Từng bước xây dựng?Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 19 Zing Open Social APIs• Java... Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 2 Mạng hội Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 3 Mục đích của cuộc thi • Vịng 3: Chạy thử nghiệm ứng dụng trên Zing me • Thời gian: 16/12/10 – 16/01/11• Trao giải thưởng: 21/01/11Tiêu chí đánh giá Thang điểmSố lượng người tham gia 50%Mức độ ổn định 50% Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social Zing Me h ỗ... web chạy được trên nhiều mạng hội. Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 5Vấn đề được giải quyếtChỉ cần viết ứng dụng mộtlần, có thể sử dụng trênhàng trăm mạng hội trên thế giới •Mất thời gian viết•Tốn chi phí•Thiếu nhân sự … Thực tập viết Ứng dụng OpenSocial?Cuộc thi Viết Ứng dụng Open Social trên Zing Me Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social26... /social/rest/people/ @me/ @self– GET /social/rest/people/{guid}/@friends– POST /social/rest/activities/ @me/ @self/@app– POST /social/rest/mediaitems/ @me/ @self• Xem thêm tài liệu tại đâyXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 18 Tóm tắt• Mạng hội & chuẩn Open Social 0.9• Zing Me hỗ trợ Open Social• Ứng dụng mẫu• Cuộc thi viết Ứng dụng Open Social trên Zing Me • Hỏi &... ngày• Cơ hội được chia sẻ lợi nhuận hoặc mua quyền sử dụngtừ VNG• Cơ hội nghề nghiệpXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 34 Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open SocialLấy danh sách bạn bè• Sử dụng OpenSocial PHP Client.• Zing Me cung cấp lớp ZingMeClient:– Là lớp bọc lên OpenSocial PHP Client.– Đơn giản, dễ sử dụng.– Cần có: consumerKey, consumerSecret,...Mơ hình ho ạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 15 Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 27 Mục đích của cuộc thi • Vịng 1: Gửi ý tưởng về ứng dụng trên Zing me • Các cả nhân/nhóm gửi ý tưởng ứng dụng dự thi về appchallenge @zing. vn. • Thời gian nhận bài dự thi: 20/09/10-30/09/10•Chọn ra... (feed).• Code23$method = $_GET['method'];switch ($method) {case "getTest":// lấy dữ liệu các bài trắc nghiệmbreak;……} User của các Ứng dụng trên Zing Me? Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 81.5 triệu người sửdụng/ ngày10.000 đ/ 1 lầnthanh toánDoanh thu mộttháng? Ý tưởng cho Application?Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open... http://directory.opensocial.org/gadgets/directory?synd=cad Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open SocialTạo request đến Home Server• Gadget Zing Me hỗ trợ hàm makeRequest• Tham số: makeRequest(url, callback)– url: địa chỉ cần thực hiện request (home server).– callback: hàm xử lý khi nhận được kết quả từ server.• Chú ý:– Home Server phải trả về kết quả ở dạng JSON.–Request sẽ tự có thêm tham số ownerId.21... Cần có: consumerKey, consumerSecret, userId.24class ZingMeClient {function getInstance($consumerKey, $consumerSecret, $userId);function getPeople($params);function createActivity($message, $linkTitle = NULL, $linkURL = NULL, $userIdTo = '');function uploadMedia($data) {} Ý tưởng cho Application?Xây dựng Ứng dụng Web trên Mạng hội và Chuẩn Open Social 11 Open Social• Tập hợp các . trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 2 Mạng xã hộiXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội và Chuẩn Open Social 3Phát triển ứng dụng trên Mạng xã hộiXây. trên Mạngxã hội và ChuẩnOpen SocialNguyễn Hồng HảiProject LeaderOpen Social Team, VNG Corphttp://developer .me .zing. vnXây dựng Ứng dụng Web trên Mạng xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me, Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me, Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me

Hình ảnh liên quan

Mô hình hoạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me - Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me

h.

ình hoạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me Xem tại trang 14 của tài liệu.
Mô hình hoạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me - Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me

h.

ình hoạt động của Ứng dụng Open Social trên Zing Me Xem tại trang 15 của tài liệu.
Mô hình hoạt động - Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me

h.

ình hoạt động Xem tại trang 20 của tài liệu.
ngoài, có độ tuổi từ 16 trở lên. Hình thức dự thi theo cá nhân hoặc nhóm - Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me

ngo.

ài, có độ tuổi từ 16 trở lên. Hình thức dự thi theo cá nhân hoặc nhóm Xem tại trang 28 của tài liệu.