0

Đề Tài về: ''Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư ''

16 11 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 02:12

LỜI GIỚI THIỆU Việc ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ đại thúc đẩy lực lượng sản xuất nước tư chủ nghĩa phát triển, nhờ khơng tập đồn tư độc quyền thu lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống người lao động nghiệp cải thiện hình thành tầng lớp trung lưu xã hội Trước thực tế đó, cộng thêm sụp đổ mơ hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu Liên Xô Đông Âu, nhiều người nghi ngờ tính đắn khoa học kinh tế trị Mác- Lênin, đặc biệt học thuyết giá trị thặng dư “hòn đá tảng” học thuyết kinh tế Mác Những người phản bác học thuyết giá trị thặng dư cơng vào “hịn đá tảng” nhiều luận điểm khác Phê phán luận điểm đó, tập trung vào việc nghiên cứu máy móc lao động trình sản xuất giá trị thặng dư để giải thích quan niệm I MÁY MÓC VÀ LAO ĐỘNG 1) Máy móc sản xuất tư chủ nghĩa: Trên sở kỹ thuật thủ công, phương thức sản xuất tư chủ nghĩa xác lập cách hoàn chỉnh phát triển vững Do q trình phát triển chủ nghĩa tư tạo cho sở kỹ thuật tương ứng máy móc, đưa chủ nghĩa tư từ giai đoạn công trường thủ công lên giai đoạn cơng nghiệp khí Máy móc xuất vào kỷ 17 ngày hoàn thiện thời kỳ cách mạng công nghiệp, thông thường máy móc gồm ba phận Máy móc khơng ngừng cải tiến, phát triển, hình thức hồn thiện máy tự động người máy Trong lịch sử phát triển chủ nghĩa tư lúc đầu máy móc sử dụng từng xí nghiệp Về sau nhờ chế tạo máy phát lực mạnh nên máy động lực làm cho nhiều máy cơng tác hoạt động Nhiều máy công tác hoạt động máy lực trung tâm thông qua hệ thống chuyển lực thống nhất, gọi hệ thống máy móc Hệ thống máy móc hiệp tức giản đơn nhiều máy công tác loại hiệp tác nhiều máy công tác khác liên kết với Sự phát triển máy móc thành hệ thống máy móc đề cơng xưởng Cơng xưởng xí nghiệp đại cơng nghiệp sử dụng hệ thống máy móc để sản xuất Máy móc sử dụng phổ biến xã hội thơng qua cách mạng cơng nghiệp Về thực chất, cách mạng kỹ thuật thay lao động thủ cơng lao động sử dụng máy móc, xây dựng sở vật chất kỹ thuật Kỹ thuật cho phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, bảo đảm toàn thắng chủ nghĩa tư với chế độ phong kiến, xác lập thống trị tuyệt đối quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa tồn xã hội Phải máy móc tạo giá trị thặng dư? C.Mác giá trị hàng hoá kinh tế tư chủ nghĩa bao gồm giá trị tư liệu sản xuất tiêu dùng chuyển sang sản phẩm c lượng giá trị lao động sống thêm vào để bù lại tư khả biến dùng để mua sức lao động (ngang với giá trị sức lao động m giá trị thặng dư dơi ngồi giá trị sức lao động) Như vậy, nguồn gốc giá trị thặng dư lao động sống Những người phản bác học thuyết giá trị thặng dư cho điều thời C.Mác sống lao động thủ cơng chiếm ưu thế, cịn ngày thời đại cách mạng khoa học cơng nghệ, máy móc nguồn gốc chủ yếu giá trị thặng dư Sở dĩ có nhận thức sai lầm chưa phân biệt vai trị máy móc với tư cách nhân tố trình lao động vai trị máy móc với tư cách nhân tố q trình làm tăng gía trị Hàng hố vật phẩm thoả mãn nhu cầu người vào q trình tiêu dùng thơng qua mua- bán Vì vậy, khơng phải vật phẩm hàng hoá Hàng hố có hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị trao đổi a Giá trị sử dụng hàng hố: cơng dụng vật phẩm thoả mãn nhu cầu người (như gạo để ăn, vải để mặc, xe đạp để đi) Giá trị sử dụng hàng hoá thuộc tính tự nhiên hàng hố quy định Vì vậy, phạm trù vĩnh viễn Giá trị sử dụng hàng hố có đặc điểm giá trị sử dụng cho người sản xuất trực tiếp mà cho người khác, cho xã hội Giá trị sử dụng đến tay người khác, người tiêu dùng phải thông qua mua bán Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi b Giá trị hàng hoá: muốn hiểu giá trị ta phải từ giá trị trao đổi Giá trị trao đổi biểu quan hệ tỷ lệ số lượng trao đổi lẫn giá trị sử dụng khác Hai hàng hố có giá trị sử dụng khác trao đổi với theo tỷ lệ định chúng sản phẩm lao động, có sở chung hao phí sức lao động người Lao động xã hội người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá giá trị hàng hoá Như vậy, giá trị sở giá trị trao đổi, giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị Giá trị hàng hoá biểu mối quan hệ sản xuất người sản xuất hàng hoá phạm trù lịch sử, tồn kinh tế hàng hoá Lượng giá trị hàng hoá xác định nào? Nếu giá trị hàng hoá lao động xã hội kết tinh hàng hố lượng giá trị hàng hoá số lượng lao động xã hội hao phí để sản xuất hàng hố (gồm lao động sống lao động vật hoá thể tư liệu sản xuất) Vì lao động sản xuất hàng hố có tính hai mặt : lao động cụ thể lao động có ích hình thức cụ thể nghề nghiệp chuyên môn định Mỗi lao động cụ thể có mục đích riêng, phương pháp hoạt động riêng, công cụ lao động riêng, đối tượng lao động kết lao động riêng Thí dụ: lao động người thợ xây, thợ mộc, thợ may lao động cụ thể Kết lao động cụ thể tạo công dụng định, tức tạo giá trị sử dụng hàng hoá Lao động trừu tượng: lao động xã hội người sản xuất hàng hoá khơng kể đến hình thức cụ thể Các loại lao động cụ thể có điểm chung giống tiêu hao bắp, thần kinh sau q trình lao động Đó lao động trừu tượng, tạo giá trị hàng hố Tất nhiên, khơng phải có hai thứ lao động kết tinh hàng hoá mà lao động người sản xuất hàng hố có tính chất hai mặt mà thơi Trong sản xuất hàng hố giản đơn, tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hoá biểu mâu thuẫn lao động tư nhân lao động xã hội người sản xuất hàng hố Đó mâu thuẫn sản xuất hàng hoá giản đơn Mâu thuẫn sản xuất hàng hố giản đơn cịn biểu lao động cụ thể với lao động trừu tượng, giá trị sử dụng với giá trị hàng hố Bất q trình lao động kết hợp ba nhân tố chủ yếu: lao động có mục đích người, đối tượng lao động, tư liệu lao động (quan trọng công cụ lao động, công cụ khí hay máy móc) Sử dụng máy móc đại sức sản xuất lao động cao, làm nhiều giá trị sử dụng (nhiều cải) đơn vị thời gian Nhưng xét trình tạo làm tăng giá trị hàng hố tham gia vào khơng cịn xét với tư cách nhân tố vật nữa, mà coi lượng lao động vật hố định Và dù máy móc (kể rôbớt) quan trọng đến múc tự chuyển giá trị vào sản phẩm đừng nói đến việc tạo thêm giá trị Chính lao động sống “cải tử hoàn sinh” cho tư liệu sản xuất, có mày móc, chuyển giá trị chúng sang sản phẩm theo mức độ tiêu dùng trình lao động sản xuất Nhưng tư liệu sản xuất không chuyển vào sản phẩm giá trị nhiều giá trị mà bị tiêu hao q trình sản xuất C.Mác ví máy móc, thiết bị q trình làm tăng giá trị giống bình cổ cong trình hố học Khơng có bình cổ cong khơng thể diễn phản ứng hoá học, thân bình cổ cong điều kiện cho phản ứng hố học diễn ra, khơng trực tiếp tham gia vào phản ứng Cũng vậy, thiết bị, máy móc tạo đIều kiện cho việc làm tăng giá trị hàng hố thân khơng trực tiếp tham gia vào việc tăng giá trị đây, vấn đế đặt là, thông thường người sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến lại thu lợi nhuận siêu ngạch? Đó công nghệ tiên tiến làm tăng sức sản xuất lao động, hạ giá trị cá biệt hàng hoá xuống thấp giá trị thị trường (giá trị xã hội), thị trường, thông qua cạnh tranh lại bán theo giá trị thị trường, nên thu lợi nhuận siêu ngạch Xí nghiệp A có trình độ kỹ thuật cao có khối lượng sản phẩm lớn ngành, có gía trị cá biệt sản phẩm thấp giá trị thị trường, nên thu lợi nhuận siêu ngạch Như vậy, việc thu lợi nhuận siêu ngạch diễn qua cạnh tranh người sản xuất hàng hoá thị trường sản xuất Cơ chế thị trường khắc nghiệt dựa nguyên tắc “ mạnh yếu thua”, “cá lớn nuốt cá bé” Kẻ thắng nhận phần thưởng lợi nhuận siêu ngạch, kẻ thua bị trừng phạt, không thu lại đủ số lao động (sống khứ) hao phí Nhưng giá trị phần thưởng (+28) vừa khoản “ cúp phạt” nghĩa khơng vượt ngồi tổng số gía trị gía trị thặng dư tạp lĩnh vực sản xuất Nếu thiếu sức trừu tượng hóa, quan sát biểu bên ngồi khơng sâu vào chất tượng dễ lẫn lộn việc phân phối giá trị thặng dư với việc sản xuất giá trị thặng dư Từ tất yếu hiểu lầm rằng, máy móc nguồn gốc sinh giá trị siêu ngạch, mà không thấy máy móc đIều kiện để thu lợi nhuận siêu ngạch thông qua cạnh tranh Thực chất vấn đề sáng tỏ xí nghiệp trước việc ứng dụng công nghệ tiên tiến thu lợi nhuận siêu ngạch Khi cơng nghệ trở thành phổ biến, đối thủ cạnh tranh đuổi kịp trình độ tiên tiến giá trị thị trường hạ xuống, hàng hoá rẻ đi, người tiêu dùng hưởng lợi khơng có người sản xuất thu lợi nhuận siêu ngạch Nhưng động kiếm lợi nhuận siêu ngạch lại kích thích việc ứng dụng công nghệ hiệp cạnh tranh lại tiếp diễn Nhờ đó, kỹ thuật tiến không ngừng Mặt khác, cạnh tranh tác động tiến kỹ thuật tất yếu dẫn đén phân hoá giàu nghèo Muốn thu hẹp khoảng cách giàu nghèo nhà nước phải thực sách xố đói giảm nghèo, điều tiết thu nhập dân cư hỗ trợ người nghèo Cũng cần lưu ý máy móc phương tiện giảm nhẹ nỗi cực nhọc người lao động, tiết kiệm lao động sống khơng phải máy móc đIều kiện để thu nhiều lợi nhuận sử dụng lao động thủ cơng Khi nói giới hạn sử dụng máy móc chủ nghĩa tư bản, C.Mác nhà tư “không trả cho lao động sử dụng, mà trả cho giá trị sức lao động sử dụng Cho nên, việc sử dụng máy móc bị giới hạn số chênh lệch giá trị mày giá trị sức lao động bị máy thay Do đó, tiền cơng thấp ngăn cản việc sử dụng máy móc, lợi nhuận bắt nguồn khơng phải từ việc giảm bớt lao động trả công C.Mác dẫn kiện người Mỹ chế tạo máy đập đá, người Anh không sử dụng máy móc sử dụng “kẻ khốn khó” làm công việc thu nhiều lợi nhuận Việc nhận thức máy móc chuyển giá trị sang sản phẩm theo mức độ khấu hao không làm tăng giá trị, giúp hiểu nguồn gốc giá trị thặng dư mà cịn có ý nghĩa quan trọng việc quản lý kinh tế Trong tầm vĩ mơ phải tìm cách khấu hao máy móc nhanh tốt, nhằm tránh hao mịn vơ hình hao mịn hữu hình bảo quản sử dụng không hợp lý Trên tầm vĩ mô, nhà nước cần có sách khuyến khích doanh nghiệp khấu hao nhanh số nước tư chủ nghĩa phát triển làm 2) Lao động với sản xuất tư chủ nghĩa: Sức lao động tổng hợp thể lực trí lực người dùng để sản xuất cải vật chất Trong chế độ xã hội nào, sức lao động điều kiện sản xuất Nhưng sức lao động biến thành hàng hoá điều kiện lịch sử định Một là, người lao động phải người có tự thân thể, tự sử dụng sức lao động mình, kể tự bán sức lao động cho người khác Hai là, người lao động hoàn toàn hết tư liệu sản xuất, lại sức lao động tài sản Để khỏi chết đói, họ khơng có đường khác phải mang bán thứ tài sản Hai điều kiện vạch khả tính tất yếu chyển biến sức lao động thành hàng hoá Hàng hoá sức lao động đời đánh dấu giai đoạn phát triển xã hội- giai đoạn mà sản xuất hàng hoá phát triển cao chiếm địa vị thống trị kinh tế, sản xuất tư chủ nghĩa Do đó, hàng hố sức lao động phạm trù lịch sử đặc thù phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, sinh với phương thức sản xuất Cũng hàng hố khác, hàng hố sức lao động có hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng a Giá trị hàng hoá sức lao động: thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động Nói cách khác cụ thể giá trị hàng hoá sức lao động giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống người công nhân gia đình họ, chi phí để đào tạo người cơng nhân có trình độ chun môn định phù hợp với yêu cầu sản xuất tư chủ nghĩa Giá trị sức lao động cịn có tính lịch sử xã hội, tuỳ theo điều kiện cụ thể nước thời kỳ mà giá trị sức lao động cao hay thấp khác b Giá trị sử dụng hàng hố sức lao động: chỗ thoả mãn nhu cầu cuat người mua Nhưng khác với hàng hố thơng thường khác, hàng hố sức lao động có giá trị sử dụng đặc biệt đem tiêu dùng tạo giá trị lớn giá trị thân Phần giá trị lớn giá trị thặng dư mà nhà tư chiếm đoạt Quá trình tiêu dùng sức lao động trình lao động diễn lĩnh vực sản xuất Chính lĩnh vực này, đồng thời với việc tạo giá trị sử dụng giá trị giá trị thặng dư tạo 3) Phải C.Mác quy công trực tiếp tạo giá trị cho lao động thể lực Có người cho “C.Mác nhà khoa học tiền bối thời với C.Mác thời đại máy nước, máy dệt quan niệm cải lao động sáng tạo cải dạng vật Từ quy cơng trực tiếp tạo gía trị cho lao động thực thể” C.Mác nhấn mạnh cải vật thể lao động thực thể đồng thời có nêu luận điểm cải tinh thần lao động khoa học Sự kế tục, sáng tạo phải nối tiếp gợi ý Luận điểm hoàn toàn sai lầm, khơng nắm phương pháp trình bày C.Mác Khi nói giá trị hàng hố đo bắng thời gian lao động trung bình cần thiết hay thời gian lao động xã hội cần thiết Tức thời gian đòi hỏi để sản xuất giá trị sử dụng đIều kiện sản xuất bình thường xã hội với trình độ thành thạo trung bình cường độ lao động trung bình xã hội C.Mác đồng thời đề cập đến lao động phức tạp coi lao động phức tạp bội số lao động giản đơn Nói lao động giản đơn nhân bội lên , lao động phức tạp nhỏ tương đương với lượng lao động giản đơn lớn Nhưng áp dụng phương pháp trừu tượng hoá khoa học, C.Mác giả định “từ sau, trình bày đơn giản, trực tiếp coi loại sức lao động sức lao động giản đơn Điều đó, tránh cho khỏi phải quy lao động phức tạp lao động giản đơn trường hợp một” Những vơ tình hay hứu ý mà quên giả định cho C.Mác quy công tạo giá trị cho lao động đơn giản cho lao động thể lực II NỘI DUNG GÍA TRỊ THẶNG DƯ 1) Lao động thặng dư: Mác nói: “Nếu khơng có suất lao động khơng có thời gian rỗi cho ngươì lao động, khơng có thời gian rỗi khơng có lao động thặng dư Và khơng có nhà tư bản, lại khơng có chủ nơ Nói tóm lại khơng có giai cấp đại sở hữu” Chỉ nhờ lao động mà người thoát trạng thái súc vật lúc ban đầu mình, thân lao động người xã hội hoá đến mức xuất mối quan hệ lao động thặng dư người trở thành điều kiện sinh tồn người khác Vậy lao động phải có mức độ suất đó, trước bị kéo dài thời gian tất yếu cần cho người sản xuất để ni sống Nhưng dù mức độ suất cao thấp nữa, suất khơng lại nguyên nhân sinh giá trị thặng dư Nguyên nhân lao động thặng dư, vơ luận phương thức bóp nặn lao động thặng dư 1) Giá trị thặng dư: Nếu việc coi giá trị thời gian lao động cô đọng lại, lao động vật hoá quan trọng để nhận thức giá trị nói chung việc coi giá trị thặng dư thời gian lao động thặng dư cô đọng lại Chỉ lao động thặng dư vật hoá, quan trọng để nhận thức giá trị thặng dư Vì giá trị tư khả biến giá trị sức lao động mà tư mua, giá trị sức lao động lại định phần cần thiết ngày lao động Cịn giá trị thặng dư lại phần thặng ngày lao động định giá trị thặng dư so với tư khả biến lao động thặng dư so với lao động cần thiết hay tỷ suất giá trị thặng dư m lao động thặng dư v lao động cần thiết 10 Cả hai vế tỷ số biểu thị tỷ lệ hình thái khác nhau, trường hợp hình thái lao động vật hố, trường hợp khác hình thái lao động vận động Bây so sánh trình tạo giá trị với trình làm tăng giá trị thấy trình làm tăng giá trị chẳng qua q trình tạo giá trị k dài q điểm Nếu q trình tạo giá trị kéo dài đến đIểm mà giá trị sức lao động tư trả hồn lại vật ngang giá q trình giản đơn tạo giá trị mà thơi Cịn q trình tạo giá trị vân tiếp diễn q điểm trở thành trình làm tăng giá trị Với tư cách thống trình lao động trình tạo giá trị trình sản xuất trình sản xuất hàng hoá Với tư cách thống trình lao động trình làm tăng giá trị trình sản xuất trình sản xuất tư chủ nghĩa, hình thái tư chủ nghĩa sản xuất hàng hoá II QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ: có nhiều biện pháp hình thức để sản xuất giá trị thặng dư C.Mác khái quát thành hai phương pháp chủ yếu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối 1) Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: giá trị thặng dư đơn kéo dài ngày lao động mà có Kéo dài ngày lao động thời gian tất yếu mà người công nhân dùng để cung cấp vật ngang giá cần cho người sống đem lao động thặng dư cho tư bản, sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối Sự sản xuất sở chung cho chế độ tư chủ nghĩa điểm xuất phát để sản xuất giá trị thặng dư tương đối 11 Trong việc sản xuất giá trị thặng dư tương đối đó, ngày lao động chia thành hai phần: lao động tất yếu lao động thặng dư Để kéo dài lao động thặng dư ra, lao động tất yếu tất bị rút ngắn lại phương pháp khiến người ta sản xuất vật ngang giá với tiền cơng mà lại thời gian Việc sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối ảnh hưởng đến thời gian lao động mà thơi, cịn việc sản xuất giá trị thặng dư tương đối lại làm biến đổi hồn toàn biện pháp kỹ thuật kết hợp xã hội lao động Như phát triển với phương thức sản xuất thực tư chủ nghĩa 2) Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối: giá trị thặng dư mà trái lại có rút ngắn thời gian lao động tất yếu thay đổi tương xứng lượng tương đối hai phần hợp thành ngày lao động Ví dụ có ngày lao động mà biết giới hạn ngày lao động chia thành lao động tất yếu lao động thặng dư Đường thẳng ac a b c đại biểu chẳng hạn cho ngày lao động 12 giờ, phần ab 10 lao động tất yếu phần bc lao động thặng dư Nếu khơng kéo dài ac làm mà tăng việc sản xuất giá trị thặng dư lên Dù lượng ac cố định bc kéo dài được, khơng phải cách kéo dài bc ngồi điểm cố định c - điểm đồng thời điểm tận ngày lao động phải cách lùi điểm xuất phát b phía a b' b a c Giả dụ đường thẳng bb’ nửa bc nghĩa lao động Nếu ac, điểm b bị đẩy lùi phía b’ lao động thặng dư trở thành b’c, tăng lên nửa, tăng từ lên dù toàn ngày lao động 12 ln tính 12 Tuy nhiên, việc kéo dài lao động thặng dư từ bc thành b’c, từ lên đến không thực được, không rút ab thành ab’, rút lao động tất yếu từ 10 xuống Như việc rút ngắn lao động tất yếu tương xứng với việc kéo dàI lao động thặng dư phần thời gian lao động mà tư trước đến người công nhân dùng thực tế cho thân mình, biến thành thời gian lao động cho nhà tư Thế giới hạn nhà tư không thay đổi, phân chia lao động thành lao động tất yếu lao động thặng dư thay đổi Sự tăng lên sức sản xuất hay suất lao động hiểu nói chung thay đổi cách thức lao động Một thay đối làm rút ngắn thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hố cho số lượng lao động mà lại sức sản xuất nhiều giá trị sử dụng Khi nghiên cứu giá trị thặng dư kéo dài lao động mà có, giả định biết phương thức sản xuất Nhưng muốn kiếm giá trị thặng dư cách biến lao động tất yếu thành lao động thặng dư mà tư giữ y nguyên cách thức lao động cổ truyền biết có đơn kéo dài thời gian lao động thơi khơng đủ Muốn trái lại tư phải cải biến điều kiện kỹ thuật điều kiện xã hội, nghĩa phải cải biến phương thức sản xuất Chỉ tư tăng suất lao động lên được, mà hạ giá thấp giá trị sức lao động xuống mà rút ngắn thời gian cần thiết để tái sản xuất giá trị sức lao động Muốn cho việc nâng cao suất lên làm cho giá trị sức lao động hạ thấp xuống, việc phải thực ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm định giá trị sức lao động Nghĩa là, ngành cơng nghiệp cung cấp hàng hoá cần thiết cho đời sống công nhân, tư liệu để sản xuất hàng hố 13 Việc tăng suất lao động, làm cho giá hàng hố hạ xuống, đồng thời làm cho giá trị sức lao động hạ xuống Ngược lại, ngành công nghiệp không cung cấp tư liệu sinh hoạt, không cung cấp yếu tố vật chất tư liệu sinh hoạt đó, suất tăng lên khơng làm ảnh hưởng đến giá trị sức lao động Một hàng hoá mà giá rẻ đi, làm giảm giá trị sức lao động theo tỷ lệ nhiều mà hàng hố dùng để tái sản xuất sức lao động áo sơ mi chẳng hạn vật cần thiết bậc nhất, nhiều vật cần thiết bậc khác Giá áo sơ mi hạ xuống giảm bớt chi tiêu người cơng nhân để mua vật cá biệt thơi Tổng số vật cần thiết cho đời sống gồm có hàng hố ngành cơng nghiệp khác sản xuất Giá trị hàng hố thuộc loại phần giá trị sức lao động, toàn phần giảm giá trị sức lao động đo tổng số thời gian mà lao động tất yếu rút ngắn tất ngành sản xuất đặc biệt Kết cuối đó, coi kết trực tiếp mục đích trực tiếp Khi nhà tư hạ thấp giá áo sơ mi xuống, chẳng hạn cách nâng cao suất lao động lên khơng thiết nhà tư có ý định làm giảm bớt giá trị sức lao động rút ngắn ngày lao động mà người công nhân dùng để làm việc cho thân Nhưng lại có góp phần làm cho đạt kết đó, nhà tư giúp cho việc nâng tỷ suất chung giá trị thặng dư lên Phải phân biệt xu hướng chung tất yếu tư với hình thức biểu xu hướng Việc quy định giá trị theo thời gian lao động quy luật bắt buộc nhà tư dùng phương pháp cải tiến quy luật buộc phải bán hàng hố thấp giá trị xã hội hàng hố Đó quy luật cưỡng cạnh tranh, bắt buộc kẻ cạnh tranh với nhà tư phải dùng phương 14 thức sản xuất Vậy tỷ suất chung giá trị thặng dư bị ảnh hưởng, việc nâng cao suất lao động làm hạ thấp giá hàng hoá nằm phạm vi tư liệu sinh hoạt cấu thành yếu tố giá trị sức lao động Do chạy theo giá trị thặng dư cạnh tranh tác động quy luật giá trị, nhà tư ln ln tìm cách thay đổi đIều kiện sản xuất theo hướng ngày tối ưu để hạ giá trị cá biệt hàng hoá xuống thấp giá trị xã hội Nhà tư làm điều thu phần giá trị thặng dư trội giá trị thặng dư bình thường xã hội gọi giá trị thặng dư siêu ngạch III QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ Sản xuất giá trị thặng dư quy luật biểu chất phương thức sản xuất, phản ánh mục đích phương hướng sản xuất Giá trị thặng dư xét mặt chất không xét mặt lượng sản phẩm thặng dư phạm trù riêng chủ nghĩa tư Trong xã hội sản phẩm thặng dư bán thị trường có giá trị, chủ nghĩa tư giá trị sản phẩm thặng dư giá trị thặng dư Do đó, sản xuất giá trị thặng dư quy luật kinh tế chủ nghĩa tư Nội dung quy luật tạo ngày nhiều giá trị thặng dư cho nhà tư cách tăng cường phương tiện kỹ thuật quản lý để bóc lột ngày nhiều lao động làm thuê Là nhà tư , ta tư nhân cáh hoá, linh hồn ta linh hồn tư Mà tư có xu hướng tự nhiên, động nhất, cố tăng lên, cố tạo giá trị thặng dư, cố dùng phần bất biến tức tư liệu sản xuất để thu hút cho khối lượng lao động thặng dư nhiều Khi xã hội vào hình thái mà mặt kinh tế giá trị trao đổi mà giá trị sử dụng chiếm ưu thế, lao động thặng dư nhiều bị hạn chế phạm 15 vi nhu cầu định Nhưng tính cách sản xuất khơng gây nên thèm khát cao độ lao động thặng dư Nhưng vấn đề phải thu giá trị trao đổi hình tháI riêng biệt cách sản xuất vàng bạc 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Tài về: ''Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư '',