0

Phương pháp khoa học trong học tập

4 976 24
  • Phương pháp khoa học trong học tập

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2012, 21:44

Phương pháp khoa học trong học tập Không có phương pháp khoa học trong học tập, thì năng suất học tập thấp, kiến thức tiếp thu không vững chắc và khó ứng dụng kiến thức trong thực tế. Muốn nâng cao 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp khoa học trong học tập, Phương pháp khoa học trong học tập

Hình ảnh liên quan

bậc học cao hơn, thực tập là hình thức học tập không thể thiếu ở các trường, nhất  là  ở  trường  đại  học - Phương pháp khoa học trong học tập

b.

ậc học cao hơn, thực tập là hình thức học tập không thể thiếu ở các trường, nhất là ở trường đại học Xem tại trang 3 của tài liệu.