0

tuyển tập các câu hoi trắc nghiệm môn tư tưởng HCM

17 1,446 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2014, 12:57

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHĐỀ KÌ 3 – 2012Lưu ý:-Các câu hỏi được tổng hợp từ trí nhớ của các bạn sau khi thi về ghi lại. Thế nên tính chính xác của câu hỏi cũng như các đáp án chỉ mang tính tương đối, tham khảo-Các đáp án trong này cũng là của sinh viên tự làm, dựa trên giáo trình, slide bài giảng, vở ghi chép cũng như việc tra cứu trên mạng hay suy luận của cá nhân…, không phải là đáp án của nhà trường nên có thể không chính xác, chỉ mang tính tham khảo-Tài liệu này được 1 thành viên trên forum svktqd.com sưu tầm từ nhiều nguồn và tự tổng hợp TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ KÌ 3 – 2012 Lưu ý: - Các câu hỏi được tổng hợp từ trí nhớ của các bạn sau khi thi về ghi lại. Thế nên tính chính xác của câu hỏi cũng như các đáp án chỉ mang tính tương đối, tham khảo - Các đáp án trong này cũng là của sinh viên tự làm, dựa trên giáo trình, slide bài giảng, vở ghi chép cũng như việc tra cứu trên mạng hay suy luận của cá nhân…, không phải là đáp án của nhà trường nên có thể không chính xác, chỉ mang tính tham khảo - Tài liệu này được 1 thành viên trên forum svktqd.com sưu tầm từ nhiều nguồn và tự tổng hợp - Link tài liệu môn học: http://www.svktqd.com/forum/showthread.php?t=98880 Câu hỏi Các đáp án 1) Ai là người thầy đầu tiên của Đảng? 2) HCM phê phán, coi nhẹ vấn đề thuôc địa tại đại hội nào? ĐH VII (7/1935) 3) Quan điểm: Đảng cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân là thuộc … của Đảng cộng sản Việt Nam. A: bản chất B: vai trò C: D: 4) Bác Hồ rời trường thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa (Nga) về trung quốc thời gian nào? (đáp án có ghi rõ tháng và năm) 1938 5) Quốc tế cộng sản ra đời năm nào? 3/1919 (QT thứ III) 6) Theo HCM tưởng của ai là "đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau"? Phan Bội Châu 7) Phong trào "hũ gạo tiết kiệm" và "tuần lễ vàng" được phát động vào thời gian nào? 7/1945 (sau khi nước ra giành độc lập) 8) Bác Hồ ở Nga trong thời gian nào? 1923 - 1924 9) Ở Trung Quốc Bác lấy tên là gì? Lý Thụy 10) Khi đến Pháp, Bác đặt chân đến thành phố nào đầu tiên? Macxay 11) Bác ra đi tìm đường cứu nước năm nào? 5/6/1911 12) Nguyễn Ái Quốc gia nhập đảng xã hội pháp năm nào? 1919 13) Các bài báo của bác khi hoạt động ở Pháp được đăng trên những báo nào? Người cùng khổ, nhân đạo, đời sống công nhân 14) HCM đã tiếp thu tinh thần nào của phật giáo? Bình đẳng, bác ái 15) HCM khẳng định "1 đảng mà giấu giếm khuyết điểm là 1 đảng hỏng " được viết trong tác phẩm nào? Sửa lối làm việc 16) HCM quay trở lại Pháp vào năm nào? 1917 17) HCM hoạt động tại Nga vào thời gian nào? Lần 1: 1923 Lần2: 1934 - 1938 www.svktqd.com Page 1 18) Pháp nổ tiếng súng đầu tiên xâm lược nước ta vào năm nào? 8/1858 19) Tên của Bác tại Xiêm là gì? Thầu Chín 20) Hội nghị của Đảng nào mà Bác không tới kịp? Đông dương cộng sản liên đoàn 21) Tinh hoa Bác tiếp thu từ nhân loại là gì? 22) Giá trị của tưởng HCM? 23) Bác đến Thái Lan năm nào? mùa thu 1928 – cuối năm 1929 24) Bác sáng lập ra tờ "Thanh niên" vào thời gian nào? 21/6/1925 25) Tờ báo nào do Bác sáng lập là tờ báo vô sản đầu tiên? Người cùng khổ 26) Bác đưa đảng Lao động VN ra hoạt động chính thức vào năm nào? 1951 27) Pháp xâm lược nước ta vào năm nào? 1858 28) Chức năng của văn hóa? 29) HCM khẳng định "1 Đảng mà giấu giếm khuyết điểm là 1 Đảng hỏng " được viết trong tác phẩm nào? sửa lối làm việc 30) Điền từ "tức là vô luận việc j đều do làm ra, và từ nhỏ đến to từ gần đến xa đều thế cả"? người (trong sửa lối làm việc) 31) Điền từ "Nếu một dân tộc hóa mà phát triển tới cực điểm thì tức là tới chỗ "? thế giới hóa 32) Câu "Nếu một dân tộc hóa mà phát triển tới cực điểm thì tức là tới chỗ thế giới hóa " trích từ đâu? Bài phát biểu của Chủ tịch HCM, trong cuộc gặp gỡ giới trí thức, văn nghệ sĩ ở thủ đô Hà Nội vào lúc tình thế nước nhà hết sức căng thẳng 33) "Tôi tin rằng toàn quốc đồng bào, nhất là các nhà giàu có, trong sự quyên góp này " phát động trong phong trào nào? Thư gửi đồng bào toàn quốc nhân dịp "Tuần lễ Vàng" 34) "Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" viết ngày tháng năm nào, trích ở đâu? 19/12/1946, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 35) Trong "vùng tự do" theo HCM có mấy thành phần kinh tế? 36) Bạn đồng minh của thực dân và phong kiến? bệnh quan liêu tham ô lãng phí 37) Giai đoạn hình thành và phát triển tưởng HCM (theo mốc thời gian)? - Trước 1911: hình thành tinh thần yêu nc - 1911 - 1920: qúa trình tìm kiếm con đg giải phóng (tiến bộ vượt bậc từ cn người yêu nước trở thành chiến sĩ cách mạng) - 1921 - 1930: hình www.svktqd.com Page 2 thành cơ bản - 1930 - 1945: thử thách kiên trì, giữu vững qđ - 1945 - 1960: tiếp tục phát triển mới 38) Vì sao "trung với nước" lại ở trước "hiếu với dân"? 39) Câu "Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng, lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông" của ai? Hồ Chí Minh 40) Người thầy đầu tiên của HCM là ai? Nguyễn Sinh Sắc 41) Cái gì là "thước đo của sự giàu có về vật chất, sự vững mạnh tiến bộ về tinh thần của dt"? cần kiệm liêm chính 42) Câu nói nào sau đây của HCM? a) Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại b) Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại c) Lao động tất cả các nước đoàn kết lại d) Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại 43) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến? 19/12/1946 44) Câu “Ngọc càng mài càng sáng ” trích trong tác phẩm nào? Đạo đức cách mệnh 45) Bác đến Pháp mục đích gì? A. B. Học tập phong trào CM chống chủ nghĩa sản C. Tìm hiểu về tự do, bình đẳng, bác ái của Pháp D. Cả 3 phương án 46) Cầu nối giữa các ngành kinh tế theo tưởng HCM là: A: Thương nghiệp B: dịch vụ. C: D: 47) Điền từ vào chỗ chấm: Định nghĩa về văn hoá của HCM viết trong nhà tù. 48) Câu "Đoàn kết toàn dân phụng sự tổ quốc" được Bác nói vào thời gian nào? 3-3-1951 49) Bác ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? 5/6/1911 50) Khái niệm "Đảng cầm quyền" ghi ở Di chúc www.svktqd.com Page 3 51) Cho 1 luận điểm về Văn hoá và hỏi nó nằm trong phần chức năng hay vai trò hay tính chất 52) Tiến lên XHCN theo Bác phải: A: nhanh B: mạnh C: từng bước một D: công nghiệp hoá ngay lập tức. 53) Chế độ XHCN có "công hữu về TLSX" là đúng hay sai? 54) Cơ sở hình thành TT HCM là do? a) Phong trào yêu nước b) Bị áp bức c) Phong trào đấu tranh đầu tk 20 vô sản giai cấp d) Phong trào đấu tranh tại Pháp của vô sản. 55) Kinh tế XHCN theo Bác bao gồm các thành phần nào? a) công nông thương b) nông công thương c) nông thương công d) công nông dịch vụ 56) Để che đậy cho sự xấu xa của chế độ bóc lột, giết người, CN thực dân luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát của nó bằng những châm ngôn lý tưởng? Bác ái, bình đẳng 57) Bác bị quân Tưởng bắt vào thời gian nào? 29/8/1942 58) Chọn câu nhầm lẫn về các giai đoạn của Bác (thường nhầm về thời gian) 59) Nội dung của "cần, kiệm, liêm, chính"? 60) HCM đã đọc được tưởng chủ nghĩa MLN trong số báo ra ngày bao nhiêu? 16 - 17/7/1920 trên báo nhân đạo (luymalite) 61) Cái tên nào được Bác sử dụng trong thời gian dài nhất? Hồ Chí Minh 62) UNESCO công nhận HCM là "anh hùng giải phóng dân tộc" và "danh nhân văn hóa kiệt xuất" năm bao nhiêu? 1987 63) Khối liên minh giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản được ví như hình tượng gì? 2 cánh của một con chim 64) Lần thứ 2 đến Pháp Nguyễn Ái Quốc đã ở thành phố nào? Năm nào? Paris 65) Năm thành lập hội Liên Việt? 1947 (còn mặt trận Liên Việt là năm 1951) 66) Các tên gọi của HCM? 67) Khi lên tàu đi Pháp bác làm nghề gì? www.svktqd.com Page 4 68) tưởng HCM không chịu ảnh hưởng của…? A: Thiên Chúa giáo B: Nho giáo C: Phật giáo D: Thuyết Tam Dân 69) "Non sông VN có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có bước tới đài vinh quang " được Bác viết vào thời gian nào? 9/1945 trong thư gửi HS nhân ngày khai trường 70) Khoảng thời gian Bác ở Liên Xô? Lần 1: 1923 Lần2: 1934 - 1938 71) Năm nào HCM trở thành người cộng sản? 12/1920 72) Quan điểm "Tư tưởng HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc " được đề cập ở văn kiện đại hội mấy? văn kiện đại hội 9 73) Nguồn gốc lí luận trực tiếp quyết định bản chất tưởng HCM là? CN Mác - Lênin 74) tưởng chủ đạo trong "chính cương vắn tắt" "sách lươc vắn tắt" là? độc lập, tự do 75) Bác đến Mỹ sống ở thành phố nào? Boston 76) Năm thành lập Đảng LĐVN? 1951 77) Bác viết thư cho 1 đồng chí trong Quốc tế Cộng sản đề nghị được giao việc sau nhiều ngày không được hoạt động vào ngày tháng năm nào? 78) Bác nhắc đến "liêm" nghĩa là gì? "kiệm" nghĩa là gì? 79) Giai đoạn nào hình thành và phát triển tưởng HCM? 80) Bác Hồ rời TQ năm bao nhiêu? 81) Khi bác đọc được Sơ thảo luận cương của Lê nin, Người nói (điền vào chỗ trống 2 cụm từ) 82) Theo bác lực lượng nào là nòng cốt trong việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp? A: công nhân B: nông dân C: tiểu sản D: trí thức 83) Câu "rằng đây bốn bể 1 nhà, vàng nâu đen trắng " là câu nói của ai? Bác 84) Theo Bác, vai trò của Đảng trong Cách mạng là gì? A: nòng cốt B: quan trọng nhất C: cốt lõi D: 85) Nội dung của XD đạo đức mới có? đáp án là liên quan đến đời sống mới 86) Bác Hồ bị bắt ở HK năm nào? 1931 87) Điền từ trong khái niệm văn hóa 88) Bác Hồ học quốc học Huế vào thời gian nào? 1908 89) Liên bang xô viết thành lập năm bao nhiêu? 90) Đại đoàn kết quốc tế bao gồm? A. phong trào giải www.svktqd.com Page 5 phóng dân tộc B. phong trào công nhân thế giới C. những người yêu chuộng hòa bình D. cả 3 91) Đại hội III năm bao nhiêu? 3/1960 92) Hội VN CM thanh niên có tính chất là gì? 93) Bác hồ viết bản phê phán (không nhớ tên) vào thời gian nào? 94) 3 loại giặc theo Bác là gì? Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm 95) Nền kinh tế theo quan điểm độc lập tự chủ của HCM? 96) Cở sở lý luận chủ yếu hình thành nên tưởng HCM 97) Cơ sở hình thành tử tưởng của bác về con người 98) Nhiệm vụ quan trọng nhất của thời kỳ quá độ lên CNXH 99) Câu nào đúng với tưởng của đảng về chủ nghĩa mác lênin và tưởng hồ chí minh? 100) Câu nói “Dù có phải hy sinh cả dãy trường sơn ” được Bác viết trong thời gian nào? 7/1945 101) Bí danh nào được Bác dùng? A: Trần Lực B: Nguyễn Ái Quốc C: T.L D: cả 3 102) Đại hội trung ương 8: đề ra mục tiêu gi?, 103) “Dễ trăm lần không dân cũng khó/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” do ai sáng tác? Thanh Tịnh 104) Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách… nguyên tắc lãnh đạo của Đảng 105) CM ở nước thuộc địa và CM ở chính quốc có quan hê? 106) Liên bang Xô Viết thành lập năm nào? 1917 107) có câu đáp án là Khổng Tử/ mạnh tử/ chọn Khổng tử 108) Đại đoàn kết quốc tế bao gồm: A: phong trào giải phóng dân tộc B: phong trào công nhân thế giới C: những người yêu chuộng hòa bình D: cả 3 109) Bác Hồ tham gia thành lập vào Hội liên hiệp các nước thuộc địa vào năm nào? 1921 www.svktqd.com Page 6 110) Chủ trương tạm gác khẩu hiệu cm ruộng đất tập trung vào nv gp dt được thông qua tại HN TW lần mấy? HNTW8 (5/41) 111) Ai là người đầu tiên đưa ra tt Nhà nước của dân, do dân, vì dân? tổng thống Mĩ Abraham Lincoln 112) Đối tượng cm sản dân quyền theo HCM là ai? Đế quốc thực dân 113) Trận Valmy của các dân tộc thuộc địa đăng trên báo nào 114) Bác sáng lập hội liên hiệp thuộc địa năm bao nhiêu? 1921 tại pháp 115) tưởng chủ đạo trong "chính cương vắn tắt" "sách lươc vắn tắt" là độc lập, tự do dân tộc 116) Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường của Bác Hồ được viết năm bao nhiêu? Tháng 9/1945 117) Thành phần kinh tế "nửa XHCN"? hợp tác xã! 118) Báo nguời cùng khổ ra đời năm nào? 1/4/1922 119) Câu nói “học học nưa học mãi” là câu nói của ai? lê nin 120) Trong lễ thành lập ĐCSVN có đại diện của Đông Dương CSĐ, ANCSĐ 121) Bác Hồ bị bắt ở HongKong khi đó mang tên gì? Tống Văn Sơ 122) TTHCM kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại, chọn câu sai: a.truyền thống gia đinh b.chủ nghĩa mác lênin c.tư tưởng cm sản anh d. tưởng cách mạng gì gì đó Mỹ 123) Mục tiêu của môn học tưởng hồ chí minh? A. Nâng cao năng lực học tập B.Soi sáng con đường cho CMVN C.Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức CM và bản lĩnh chính trị D.Là một bộ phận trong kho tàng lý luận CM 124) Mặt trận việt minh được thành lập vào thời gian nào A:1946 B:1954 C:1951 D:1960 125) Phân phối trong chế độ XHCN là A: theo bình quân B: theo nhu cầu C: theo lao động D: 126) Bác Hồ lần đầu tiên về nước sau 30 năm hoạt động tại đâu? Bác Hồ từ Nậm Quang www.svktqd.com Page 7 (Tĩnh Tây, Quảng Đông, Trung Quốc) cùng một đoàn gồm 6 người (kể cả Bác), luồn rừng lội suối đi về phía biên giới Việt - Trung, về đến bên này cột mốc 108, thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng với bí danh Già Thu 127) Báo mà HCM viết được coi là báo đầu tiên của Việt Nam là gì? A: ng cùng khổ B: thanh niên C: cứu quốc D: 128) Bệnh mệnh lệnh là gì? 129) Đảng ta nhận ra TTHCM kế thừa và phát triển chủ nghĩa mác lê nin bắt đầu từ bao giờ A: Đại hội II B: Đại hội III C: Đại Hội V D: Đại hội VII. 130) Nói về chủ nghĩa bản, HCM dùng những hình ảnh nào để nói? con đỉa có 2 cái vòi 131) tưởng khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh của ai? Phan Chu Trinh 132) Điều quan trọng nhất khi xd nền văn hóa mới là gì? nói đi đôi vs làm 133) Nguyên tắc tổ chức/xây dựng đảng là: tập trung dân chủ Nguyên tắc sinh hoạt đảng: phê bình và tự phê bình Nguyên tắc lãnh đạo của đảng: tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách 134) Theo HCM , khi so sánh vs PT CN, PT yêu nước VN có ưu điểm hơn gì A: Có tinh thần đấu tranh CM triệt để B: Gây nhiều tổn thất cho Pháp C: Đông đảo các giai cấp tầng lớp tham gia D: Có đường lối phù hợp 135) Điền cụm từ vào chỗ trống “Trong giai đoạn này quyển lợi của giai cấp công nhân và nd lđ và của dân tộc là một. Chính vì Đảng LĐ VN là Đảng của Giai cấp CN và ND LĐ …” A: Cho nên nó phải là Đảng của mọi ng VN B: Nên phải đứng ra nắm quyền lãnh đạo C: Nên mọi hoạt động www.svktqd.com Page 8 của Đảng phải vì lợi ích của nhân dân D: Cho nên nó phải là Đảng của dân tộc VN (trang 134) 136) Chọn phương án đúng với tưởng HCM về đoàn kết A: Đại ĐK dân tộc và vấn đề sách lược B: Đại ĐK dân tộc là vần đề chiến lược (trang 201) C: Đại ĐK dân tộc là phương pháp chính trị D: Đại ĐK dân tộc là thủ đoạn chính trị 137) Trong cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc HCM luôn tìm các phân hóa triệt để kẻ thù, lam cho cách mạng thêm bạn bới thù. Đó là luận điểm nào A: Đã là địa chủ tức là kẻ địch của nông dân, thì phải đánh đổ và thâu tóm hết ruộng đất của chúng B: chia địa chủ làm 3 loại: đại và trung, tiểu địa chủ là không ro ràng và có chỗ không đúng C: Chỉ có bọn đại địa chủ mới cho thế lực thực sự và đứng hẳn vê phe đế quốc D: Đối với tiểu, trung địa chủ mà chủ trương lợi dung họ là sai lầm và nguy hiểm 138) Trong văn bản số 24, bài “Nói chuyện tại hội nghị đại biểu mặt trận Liên - Việt toàn quốc” ngày 10/1/1955. Hồ chí Minh coi cái nền, cái gốc của đại đoàn kết là gì? A: Đại đoàn kết toàn dân B: Truyền thông yêu nước nhân ái, tinh thần … của dân tộc Việt Nam C: Đại đoàn kết công nhân và nông dân D: đoàn kết là liên minh công, nông, trí thức 139) Theo hồ chí minh, đội ngũ cán bộ công chức cần có những tiêu chuẩn nào sau đây? Chọn đáp án đúng A: Hăng hái hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng B: Có tinh thần quốc tế www.svktqd.com Page 9 trong sáng C: Tuyệt đối trung thành với cách mạng D: Tự lực cánh sinh 140) Hồ chí minh ra nhiệm vụ: “ Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân tộc học Phương đông” trong tác phẩm nào A: Báo cáo về bắc kì, trung kì , nam kì B: Bản án chế độ thực dân pháp C: Đường cách mệnh D: Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt chương trình tóm tắt. 141) Theo hcm, nền tảng độc lập của 1 quốc gia là ở vấn đề nào sau đây: A: độc lập về chính trị B: độc lập về văn hóa C: độc lập về kinh tế D: độc lập về quan hệ quốc tế 142) Lấy gương người tốt việc tốt để hàng ngày giáp dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới.trong câu nói trên, HCM đã đề cập tới vấn đề nào của cách mạng? A: Vấn đề đạo đức B: Các chuẩn mực đạo đức cơ bản C: Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới (trang 259, mục c) D: Cả 3 phương án trên 143) Theo HCM, chống lại vấn đề phi đạo đức là chống lại cái gì? A: chủ nghĩa bản và bọn đế quốc B: ngheo nàn lạc hậu C: đầu óc hữu D: cả 3 đáp án 144) Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, mâu thuẫn cơ bản của Việt Nam lúc đó là gì? A: Mâu thuẫn giữa địa chủ phong kiến và nông dân B: Mâu thuẫn giữa công nhân và sản C: Mâu thuẫn giữa toàn bộ dân tộc với thực dân Pháp D: Mâu thuẫn giữa dân tộc và địa chủ phong kiến 145) Lựa chọn cụm từ điền vào chỗ trống: “Tự do cho đồng bào tôi… đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. A: Độc lập tự do. B: Bình đẳng cho nhân dân tôi. C: Độc lập cho tổ quốc tôi. D: Hạnh phúc cho nhân www.svktqd.com Page 10 [...]... triển văn hóa A: Quá trình vận dụng tưởng hcm của đảng ta vào thực tiễn B: Hệ thống quan niệm, quan điểm, lý luận về cách mạng VN mà cốt lõi là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH C: Giá trị to lớn của của tưởng hcm là 1 bộ phận trong kho tang lý luận cách mạng thế giới D: Cả 3 PA trên A: Gửi Bản yêu sách tại Hội nghị Véc xây B: Đọc "Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa"... Phương tây đối vs A: HCM tiếp thu giá trị TT nhân quyển trong HCM, câu nào sai tuyên ngôn của Mỹ năm 1776 B: HCM tiếp thu lý ng tự do bình đẳng bác ái của các nhà khai sáng Pháp C: Thực tiễn HĐ tại Anh đã tạo ra sự thay đổi quan trọng từ ng yêu nước thành ng CS của NAQ D: HCM đã học tập PP dân dủ thông qua HĐ thực tiễn tại Anh 153) Lí ng XHCN của Hồ Chí Minh được hình thành khi nào: A: Khi tiếp...146) Đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh trước tiên để phục vụ cho sự nghiệp gì? 147) Hồ chí Minh lý giải như thế nào về ng quan giữa văn hóa và chính trị? 148) Đối ng nghiên cứu của TTHCM? 149) Sự kiện đánh dấu bước ngoặt về chất trong tưởng và cuộc đời HCM, đưa HCM từ một người yêu nước chân chính trở thành người cộng sản đầu tiên của... trong thời kỳ 1920-1930 175) Trong Đường Kách mệnh viết: “Vì bị áp bức bóc lột mà sinh ra cách mệnh, cho nên ai bị áp bức bóc lột càng nặng thì cách mệnh càng bền chí cách mệnh càng kiên quyết… công nông là người chủ của cách mệnh.” Sở dĩ như vậy vì: 176) Trong kháng chiến chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, tưởng Hồ Chí Minh đã định hướng cho việc hình thành ba tầng mặt trận Một trong những hình... phương án đúng: 177) Theo Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ công chức cần có những tiêu chuẩn nào sau đây? Chọn phương án đúng: 178) Theo tưởng Hồ Chí Minh, việc xây dựng Đảng về đường lỗi thuộc nội dung nào trong công tác xây dựng Đảng: 179) Xây dựng đạo đức mới theo tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nội dung gì trong những nội dung sau: www.svktqd.com Page 15 của dân, do dân, vì dân B: CM gp dt và CM... trong thời đại mới C: Xây dựng đời sống văn hóa mới XHCN D: Xây dựng lối sống mới 180) Chủ nghĩa cá nhân theo tưởng hồ chí minh sẽ dẫn đến hậu quả A: B: Kém tinh thần trách nào nhiệm C: Làm tổn hại đến lợi ích của cách mạng D: Tất cả 181) Trong các luận điểm sau đây luận điểm nào là của HCM A: Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm, là điều kiện giải phóng dân tộc B: Xóa bỏ tình trạng người bóc... mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cm TG" Câu nói trên được trích trong tác phẩm nào? thức đúng đắn C: Sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kt, phát triển dân chủ D: Sẽ tạo điều kiện để phát triển kt, xh A: Liên Xô vĩ đại B.Thường thức chính trị C Di chúc D.Sửa đổi lối làm việc 174) Lựa chọn p/a đúng: Những ởng cơ bản về CMVN của HCM A: Xây dựng nhà nước www.svktqd.com Page 14... A: Mặt trận Việt Minh B: Mặt trận ĐK VN, Lào và Campuchia C: Mặt trận Liên Việt D: Mặt trận tổ quốc VN A: Hăng hái hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng B: Có tinh thần quốc tế trong sang C: Tuyệt đối trung thành với cách mạng D: Tự lực gánh sinh A: Xây dựng Đảng về ởng lý luận B: Xây dựng Đảng về tổ chức C: Xây dựng Đảng về chính trị D: Xây dựng Đảng về đạo đức A: Xây dựng con người mới xã hội chủ... Nhưng vận dụng một cách sáng tạo và phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay 151) Nhà nước vì dân theo TTHCM có nghĩa là A: Dân là chủ của quyền lực NN B: Dân có quyền quyết định những vấn đề lớn của đất nước C: MĐ HĐ của NN là để thực hiện quyển lực của ND, vì lợi ích ND (trang 215) D: Dân thiết lập, nuôi dưỡng và ủng hộ NN 152) Trong các câu nói sau về Ảnh hưởng của VH Phương tây đối vs A: HCM tiếp thu giá... đền Hùng và gặp các cán bộ, chiến sĩ sư đoàn Quân tiên phong đang tập kết tại Phú Thọ, chuẩn bị về tiếp quản thủ đô 158) Bác dự đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ nhất năm nào? 159) Phẩm chất cốt lõi để xây dựng đạo đức? 160) Chuẩn mực đạo đức quan trọng nhất của…? Trung với nước, hiếu với dân 161) Chủ nghĩa nào được HCM đánh giá là phù hợp với hoàn cảnh Chủ nghĩa tam dân nước ta? 162) HCM quan điểm . TTHCM kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại, chọn câu sai: a.truyền thống gia đinh b.chủ nghĩa mác lênin c .tư tưởng cm tư sản anh d. tư tưởng cách mạng gì gì đó Mỹ 123) Mục tiêu của môn học tư. lớn của của tư tưởng hcm là 1 bộ phận trong kho tang lý luận cách mạng thế giới D: Cả 3 PA trên 149) Sự kiện đánh dấu bước ngoặt về chất trong tư tưởng và cuộc đời HCM, đưa HCM từ một người. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ KÌ 3 – 2012 Lưu ý: - Các câu hỏi được tổng hợp từ trí nhớ của các bạn sau khi thi về ghi lại. Thế nên tính chính xác của câu hỏi cũng như các đáp án chỉ mang tính tư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: tuyển tập các câu hoi trắc nghiệm môn tư tưởng HCM, tuyển tập các câu hoi trắc nghiệm môn tư tưởng HCM,

Từ khóa liên quan