0

nhật ký thực tập tốt nghiệp

32 52,905 709

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2014, 15:20

nhật ký thực tập tốt nghiệp HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHOA QUẢN LÝ o0o NHẬT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên: Trần Thị Hồng Nhung Lớp: Ngành: QLGD K2C Quản lý Giáo dục Giảng viên hướng dẫn: Đặng Thu Thủy Hà Nội – 2012 Danh mục các từ viết tắt QLGD Quản lý giáo dục GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GD Giáo dục ĐHQG HN Đại học Quốc gia Hà Nội SV Sinh viên LHS Lưu học sinh Phần 1. Thông tin chung 3 1. Mục đích yêu cầu của đợt thực tập Thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp được coi như những học phần bắt buộc đối với mỗi SV. Vào cuối học kì 5 SV khoa Quản lý đã có đợt thực tập cơ sở trong 3 tuần, chủ yếu là để quan sát, tìm hiểu các hoạt động QLGD trong thực tế, hoạt động của một cơ quan QLGD, của nhà trường hoặc các cơ sở GD khác và hoạt động tác nghiệp của một vị trí trong hệ thống QLGD. Bước sang học kì cuối cùng của khóa học, SV có đợt thực tập tốt nghiệp trong 7 tuần nhằm củng cố và có thêm những hiểu biết cơ bản về hoạt động quản lý của các cơ quan QLGD và cơ sở GD. Qua đợt thực tập này SV không chỉ được quan sát, tìm hiểu các hoạt động QLGD mà còn có khả năng vận dụng các kiến thức đã được trang bị vào thực hành một số hoạt động quản lý ở các cơ quan QLGD, các cơ sở GD, các tổ chức xã hội có hoạt động GD như : quản lý hoạt động đào tạo, quản lý học sinh sinh viên, quản lý cơ sở vật chất thiết bị, quản lý nghiên cứu khoa học, quản lý hoạt động dạy học & giáo dục, thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức cán bộ, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế…(thực hiện các hoạt động này trong vai trò của một chuyên viên hoặc trợ lý…). Qua đó giúp SV cập nhật, bổ sung kiến thức; xác định rõ mối quan hệ giữa lí luận và thực tiễn để xử lý các tình huống quản lý. Nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, trau dồi phẩm chất của một cử nhân QLGD, dần hoàn thiện các kĩ năng cần thiết để đáp ứng với các yêu cầu của công việc sau khi tốt nghiệp. Qua đợt thực tập, SV được củng cố, bổ sung các kiến thức chuyên ngành, các kĩ năng cần thiết cho công việc, nâng cao ý thức trách nhiệm về nghề nghiệp hoàn thiện cả về kiến thức, kĩ năng và thái độ của một cử nhân QLGD để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của xã hội. 2. Kế hoạch thực tập: 4 3. Nội dung thực tập: 5 Một số nội dung cơ bản của Công tác sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội, bao gồm: - Sắp xếp, quản lý hồ sơ SV - Kiểm tra hồ sơ và hậu kiểm tra hồ sơ SV - Giải quyết các chế độ chính sách cho SV: miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập… - Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ cho SV rút hồ sơ khi thôi học và sau khi tốt nghiệp - Giải đáp một số thắc mắc của SV - Phát lịch cho SV - Hỗ trợ tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan Phần 2. Ghi chép hàng ngày 6 STT Thời gian Hoạt động Biện pháp thực hiện hay cách làm Kết quả hay sản phẩm 1 Tuần 1 Ngày 19/12/2011 - Đến cơ sở thực tập nhận nhiệm vụ thực tập tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Tìm hiểu thực tế cơ sở thực tập và vị trí thực tập : nội quy cơ sở thực tập, cơ cấu tổ chức, các mặt hoạt động, cơ sở vật chất… - Làm quen với các chuyên viên trong Phòng - Gặp thầy Phó trưởng phòng Phạm Quang Vũ – người hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở thực tập, trao đổi cụ thể với thầy về các nội - Liên hệ trước với cơ sở thực tập, trình giấy giới thiệu và nguyện vọng cá nhân. Được sự đồng ý của cơ sở thực tập, hẹn rõ thời gian đến và gọi điện thông báo trước để cơ sở bố trí thời gian thích hợp. - Sử dụng các kĩ năng giao tiếp - Thái độ: nghiêm túc, niềm nở… - Nhận được vị trí thực tập tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. - Có những hiểu biết ban đầu về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Phòng, cơ sở vật chất, thiết bị… Qua trao đổi trực tiếp với thầy Phó trưởng phòng, có những hiểu biết cơ bản về công tác SV, được cung cấp một số văn bản, tài liệu về công tác SV của Phòng và của Trường . - Bài học kinh nghiệm: trước khi làm việc gì chủ động liên hệ, 7 dung thực tập và các hoạt động của Phòng. chuẩn bị trước thì sẽ thành công. 2 Từ ngày 20 đến ngày 22/12/2011 - Nghiên cứu các văn bản pháp quy liên quan đến cơ sở thực tập và công tác SV: + Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. + Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tìm hiểu qua cán bộ lãnh đạo và các chuyên viên của Phòng - Tìm hiểu qua mạng internet, downdload tài liệu có liên quan để nghiên cứu nhằm có được những đánh giá đúng và đầy đủ nhất về những hoạt động của đơn vị. - Có được những hiểu biết cơ bản về công tác SV: các nội dung của công tác SV, các chế độ chính sách của SV, những nét khác biệt của công tác SV ở các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với các trường đại học khác trực thuộc Bộ, ngành. - Bài học kinh nghiệm: Bất kỳ công việc nào, nhất là trong công tác quản lý, phải nắm vững cơ sở pháp lý liên quan, làm cơ sở và định hướng cho hoạt động. 8 + Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015. + Quyết định 58/2007/QĐ- BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên. + Quy định về công tác sinh 9 viên của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2875/QĐ- CT&HSSV, ngày 18/8/2009 của Giám đốc ĐHQG HN. + Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 597/CT- HSSV, ngày 28/01/2008 của Giám đốc ĐHQG HN. 3 Ngày 23/12/2011 - Xây dựng kế hoạch thực tập của cá nhân trên cơ sở hướng dẫn của Khoa Quản lý và thực tế cơ sở thực tập, thống nhất kế hoạch với cơ sở và giảng viên hướng dẫn. - Dựa trên hướng dẫn của Khoa Quản lý - Trao đổi với cán bộ hướng dẫn tại cơ sở và giảng viên hướng dẫn - Xây dựng được bản kế hoạch cá nhân cho kì thực tập - Bồi dưỡng kỹ năng lập kế hoạch - Bài học kinh nghiệm: cần phải lập kế hoạch trước khi thực hiện các công việc, học tập. 10 4 Tuần 2 Ngày 27/12/2011 - Sắp xếp bài thi, kiểm tra – so chữ các bài thi Đại học của các Thí sinh trúng tuyển với bài thu hoạch chính trị đầu năm của SV để chắc chắn Thí sinh trúng tuyển vào học là đúng người, không phải trường hợp thi hộ. - Theo sự hướng dẫn của chuyên viên - Sắp xếp khoa học các bài thi và bài thu hoạch chính trị đầu năm theo danh sách, ghi chú những SV thiếu bài thu hoạch hoặc có chữ khác nhau ở hai bài. Để riêng những bài thi có dấu hiệu khác thường và kiểm tra. Sau khi kiểm tra, so chữ, cùng chuyên viên phòng lập bản báo cáo gửi Phó trưởng phòng để tổng hợp giải quyết. - Đây là một trong những hoạt động kiểm tra hồ sơ SV, đảm bảo không có trường hợp sai sót, vi phạm quy chế tuyển sinh trong trường. - Hiểu thêm về hoạt động của Phòng và cả hoạt động tuyển sinh của trường. - Bồi dưỡng kỹ năng sắp xếp giấy tờ, tài liệu, kỹ năng kiểm tra. Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, sau kiểm tra phải có báo cáo, biên bản quá trình và kết quả kiểm tra. 5 Ngày 28/12/2011 - Kiểm tra hồ sơ SV hệ chính quy K56 khoa Khoa học quản lý - Dựa trên Quy định về Quản lý và lưu trữ hồ sơ và theo sự phân công, - Quản lý hồ sơ SV là nhiệm vụ quan trọng trong công tác SV, kiểm tra hồ sơ để thấy được hiện 11 [...]... cáo thực tập còn thiếu sót trong nhật bổ sung và hoàn thiện kí và báo cáo thực tập 20 Ngày - Xin nhận xét, xác nhận của - Sau khi hoàn thiện nhật - Hồ sơ thực tập được hoàn thiện, 16/02/2012 cán bộ hướng dẫn và cơ sở kí và báo cáo, xin nhận đầy đủ các chữ kí, con dấu cần thực tập vào nhật kí, kế xét và xác nhận của cán thiết hoạch thực tập và phiếu bộ hướng dẫn và cơ sở nhận xét, đánh giá 21 Ngày thực. .. Cách thực hiện như ở 10/02/2012 sư phạm cho SV trên 31 19 Tuần 7 Ngày - Chốt lại các nội dung thực - Hệ thống lại các công - Có được những nhận xét, đánh tập việc được thực tập 14/02/2012 giá về cơ sở thực tập, rút ra được các bài học kinh nghiệm cho bản thân, định hình được các công việc của bản thân trong tương lai - Hoàn thiện hồ sơ thực tập: - Bổ sung những phần - Nhật kí và báo cáo thực tập được nhật. .. sau khi tốt chuyên viên, sắp xếp cho SV rút hồ sơ nghiệp khóa K53 gồm đơn khoa học theo từng loại - Có kĩ năng sắp xếp tài liệu khoa xin rút hồ sơ dành cho SV cho SV sau tốt nghiệp và học sau tốt nghiệp và phiếu cho SV thôi học, sắp - Khối lượng công việc này là rất thanh toán liên quan thành từng tập 100 bản lớn do mỗi năm có hàng nghìn SV - Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để tiện lợi cho việc sử tốt nghiệp, ... xuyên học hỏi, cập nhật, bổ sung 44/2007/BDG&ĐT ngày 15 những hiểu biết về hoạt động, tháng 8 năm 2007 về học công việc bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và theo quy định về chế độ học bổng khuyến khích học tập của ĐHQG HN thì tiêu chuẩn để xét học bổng khuyến khích học tập là căn cứ vào điểm 27 học tập và điểm rèn luyện,... Chứng chỉ Nghiệp vụ - Yêu cầu SV xuất trình - Hiểu thêm về hoạt động của 02/02/2012 sư phạm cho SV thẻ SV, kiểm tra, đối Phòng chiếu thẻ SV với Chứng - Họa động này cần được thực chỉ Nghiệp vụ sư phạm hiện chính xác, cẩn thận, không 29 rồi trả Chứng chỉ cho SV để nhầm lẫn - Thái độ: cẩn thận, chính xác, niềm nở 15 Ngày - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ - Cách thực hiện như ở 03/02/2012 cho SV tốt nghiệp và... định và thực tiễn thực hiện cho thấy: Thực hiện miễn giảm học phí cho SV theo Nghị định 49 đã đảm bảo sự công bằng cho SV công lập và ngoài công lập vì trước đây thực hiện theo Quyết định 70/1998/QĐ-TTg thì SV học tại các trường ngoài công lập 25 không được miễn giảm Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ cho gia đình người học nên các trường cũng không phải gặp những khó khăn về tài chính khi thực hiện... nhật kí, kế xét và xác nhận của cán thiết hoạch thực tập và phiếu bộ hướng dẫn và cơ sở nhận xét, đánh giá 21 Ngày thực tập - Tổng kết, liên hoan chia - Chuẩn bị, tổ chức buổi - Buổi liên hoan chia tay ấm áp, 17/02/2012 tay cơ sở thực tập liên hoan ấm áp, vui vẻ vui vẻ Tổng kết đợt thực tập với những kiến thức, kỹ năng thu được, những điểm tích cực cần phát huy và những điểm hạn chế 32 cần khắc phục… -... ĐHQGHN… BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Các chính sách hỗ trợ học - Trao đổi trực tiếp với - Quy trình, thủ tục để được miễn tập chuyên viên Phòng giảm học phí: SV trong diện được Tìm hiểu về quy trình thực miễn giảm vẫn nộp học phí như hiện, những điểm thuận lợi SV bình thường, SV nộp các giấy và khó khăn khi thực hiện… tờ xác nhận diện miễn giảm cho 24 chuyên viên của Phòng, chuyên viên của Phòng lưu hồ sơ và xác... chính quy tập trung có thời - Giải thích rõ ràng, cặn hạn từ 1 năm trở lên tại các kẽ với thái độ cởi mở, cơ sở GD Đại học, cao lắng nghe cho SV hiểu đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, học liên tục liên thông lên trình độ đào tạo cao hơn Do vậy, SV đang theo học hệ vừa học vừa làm không được hưởng ưu đãi trong GD&ĐT 18 Ngày - Trả Chứng chỉ Nghiệp vụ... sinh viên Lào và Campuchia diện Hiệp định, mặc dù không thuộc diện trao đổi nhưng Nhà nước ta vẫn bao cấp 15 hoàn toàn chi phí học tập, ăn ở đi lại, tổ chức lễ tết, quan tâm giải quyết những khó khăn vướng mắc… và còn được nhận học bổng khuyến khích học tập nếu đạt kết quả học tập theo quy định - Công tác quản lý nội trú của LHS: LHS chủ yếu ở tại Trung tâm sinh viên quốc tế, Trung tâm này chịu trách nhiệm . đích yêu cầu của đợt thực tập Thực tập cơ sở và thực tập tốt nghiệp được coi như những học phần bắt buộc đối với mỗi SV. Vào cuối học kì 5 SV khoa Quản lý đã có đợt thực tập cơ sở trong 3 tuần,. pháp thực hiện hay cách làm Kết quả hay sản phẩm 1 Tuần 1 Ngày 19/12/2011 - Đến cơ sở thực tập nhận nhiệm vụ thực tập tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Tìm hiểu thực tế cơ sở thực. khóa học, SV có đợt thực tập tốt nghiệp trong 7 tuần nhằm củng cố và có thêm những hiểu biết cơ bản về hoạt động quản lý của các cơ quan QLGD và cơ sở GD. Qua đợt thực tập này SV không chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: nhật ký thực tập tốt nghiệp, nhật ký thực tập tốt nghiệp,