0

Môn quản lý dự án công nghệ thông tin đề tài xây dựng hệ thống văn phòng trực tuyến

50 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2023, 05:53

   BÀI TẬP LỚN MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống văn phòng trực tuyến Học viên lớp : Học viên tham gia : CNTT CPC K54 SASTRA CHANVESNA NHEM VISAL HENG SUYCHHORNG CHAB SITHA BUN SOPHEAK MỤC LỤC ĐỀ XUẤT DỰ ÁN I Thông tin chung II Mục tiêu dự án III Phạm vi dự án IV Giải pháp đề nghị PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH .8 I Chỉ tiêu hồn vốn khơng chiết khấu (PP - Payback Period) 11 II Chỉ tiêu giá trị (NPV - Net Present Value) 12 III Chỉ tiêu Tỉ suất hoàn vốn nội (IRR - Internal Rate of Return) 13 IV Giá trị thương mại mong muốn (ECV - Expected Commercial Value) .15 BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC VÀ ƯỚC LƯỢNG TG THỰC HIỆN 17 I Bảng phân công việc 17 II Ước lượng thời gian theo PERT (Đơn vị: Giờ công) 20 LẬP LỊCH THỰC HIỆN .24 I Bảng nhân lực tài nguyên 24 II Lịch biểu 27 QUẢN LÝ RỦI RO .31 I Xác định rủi ro 31 II Phân tích rủi ro .31 III Kế hoạch đáp ứng rủi ro .33 QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN MS PROJECT 36 I Bảng công việc 36 II Biểu đồ Gantt 37 III Bảng nhân lực tài nguyên 41 IV Báo cáo chi phí cơng việc tồn dự án 47 NHÓM THỰC HIỆN Tên dự án: Phát triển hệ thống văn phòng trực tuyến Tổ chức thực dự án: 5Person Sứ mệnh:     Đối với khách hàng: Tôn trọng cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm dịch vụ tốt Đối với đối tác: Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác phát triển bền vững Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, động, sáng tạo để người phát huy hết khả Đối với xã hội: Ln ý thức lợi ích gắn liền với lợi ích xã hội hoạt động đóng góp cho xã hội phần trách nhiệm MTA5P cộng đồng Những người thực hiện: TT Mã SV Họ tên CHAB SITHA Phụ trách Đề xuất dự án Phân tích tài SASTRA CHANVEASNA Bảng phân rã công việc, ước lượng thời gian BUN SOPHEAK Lập lịch thực NHEM VISAL Quản lý rủi ro HENG SUYCHHORNG Quản lý DA MS Project Email I Thông tin chung ĐỀ XUẤT DỰ ÁN Số hiệu: QLDA Tên dự án: Hệ thống văn phòng trực tuyến MtaOffice Ngày bắt đầu: 01/08/2022 Ngày kết thúc (dự kiến): 01/08/2024 Tổng tiền đầu tư: 8.000.000.000 Đ Nhà tài trợ: Tổng công ty CPC II Mục tiêu dự án Mục tiêu chung: Xây dựng hệ thống văn phòng trực tuyến cung cấp không gian làm việc thực tế ảo 3D giúp cho cá nhân, doanh nghiệp thay mơ hình văn phịng cũ, tiếp kiệm chi phí mua cở sở vật chất Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng, triển khai sản phẩm VR3D cung cấp tương tác thực tế ảo, người dùng tạo nhân vật 3D giống với cá nhân, mô 3D tất vật, người, thiết lập kết nối giao tiếp cá nhân chuyển dạng tương tác 3D - người có quyền tương tác, xoay lật để quan sát khung cảnh thực hành động với đối tượng người Thiết bị giúp cá nhân ngồi nhà tương tác làm việc trực tiếp với - Chất lượng, kích thước định dạng liệu VR3D liên tục cho tương tác trực tiếp Dữ liệu 3D bảo mật cẩn thận chặt chẽ trước đưa lên hoạt động - Hỗ trợ chuyển đổi cảnh quan bố trí văn phịng ảo liệu có sẵn (ở cơng ty có sẵn), văn phịng tự lên ý tưởng thiết kế, so sánh cảnh quan văn phòng cơng ty với văn phịng tự thiết kế - Xây dựng hệ thống phòng máy chủ phục vụ kết nối cho sản phẩm thông qua mạng Internet III Phạm vi dự án Các chức 1.1Xây dựng sản phẩm VR3D - Bộ sản phẩm bao gồm có kính VR3D, thiết bị tay cầm VR3D, loa, mic, ghế đặc biệt dành riêng cho sản phẩm giúp người dùng - Doanh nghiệp mở văn phòng ảo 3D cho phép tương tác, làm việc giới bên Các cá nhân kết nối đến văn phịng thơng qua sản phầm làm việc, hôi họp trao đổi, báo cáo - Xây dựng văn phịng riêng mình, cá nhân tạo văn phòng thực tế ảo - Đặc biệt sản phẩm cho phép tạo Bot lập trình theo yêu cầu đặt xây dựng nhân vật 1.2 Xây dựng hệ thống phòng máy chủ Server - Xây dựng hệ thống máy chủ rộng, phân tán nhiều khu vực chịu tải lớn, dễ dàng sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, khơng bị giản đoạn trình sử dụng - Máy chủ lưu trữ chặt chẽ gồm hệ thống liệu liên quan đến mô 3D vật Yêu cầu phi chức a Yêu cầu tính dễ sử dụng sản phẩm VR3D - Ngôn ngữ tự nhiên dễ hiểu - Giao diện dễ dàng sử dụng - Các biểu tượng, giao diện phù hợp với mơi trường văn phịng - Xây dựng hệ thống thơng báo gồm thơng báo kì hạn, thông báo khẩn b Khả hoạt động - Hệ thống phải đáp ứng nhu cầu xử lý cao liên tục - Dung lượng hệ thống lớn, có khả chịu tải lớn - Thời gian hoạt động hệ thống liên tục 24/24 - Hệ thống cập nhật hàng ngày c Bảo mật Chỉ người quản trị phép giám đốc phép thay đổi thông tin hệ thống - Nhân viên xem thơng tin hiển thị hệ thống, thực chấm cơng, thêm báo cáo hồn thành tiến độ công việc, gọi, nhắn tin Hệ thống phải đáp ứng khả an toàn, bảo mật theo mức: mức xác thực người sử dụng, mức CSDL - Mỗi nhân viên cấp tài khoản mật Muốn thay đổi phải làm văn báo cáo - Lưu lại dấu vết sửa chữa số liệu liên quan đến thông tin cá nhân, tài chính, dự án, cơng việc - Tồn liệu cần quản lý, phải lưu CSDL mã hóa phân quyền truy cập chặt chẽ, phân quyền cho người sử dụng đến chức - d Yêu cầu mặt pháp lý Phần mềm an tồn sử dụng, có xác nhận khơng có hại cho sức khỏe, an tồn cho mơi trường - Đảm bảo tính riêng tư an tồn cho liệu người dùng IV Giải pháp đề nghị Cơng nghệ sử dụng a Kính VR3D trang bị cơng nghệ tế ảo VR3D cho phép bố trí quang cảnh văn phịng trực tuyến Số hóa liệu liệu đưa dữu liệu trở thành mơ 3D gồm nhiều trạng thái, góc cạnh b Công nghệ kết nối từ xa, kết nối liên tục c Sử dụng công nghệ xác thực võng mạc để xác thực thực việc chấm công, xác nhận danh tính d Sử dụng máy chủ Server có đội ngũ kĩ thuật phục vụ đáp ứng yêu cầu dài e Lưu trữ liệu đánh giá blockchain để chống sửa đổi tăng tính bảo mật Mơ hình ứng dụng – Mơ hình khách chủ Client/Server Hệ thống sản phẩm kính VR3D kết nối đến máy chủ Server hoạt động hiệu quả, dễ nâng cấp, bảo trì lụa chọn mơ hình phù hợp, ngược lại, hệ thống hoạt động hiệu khó nâng cấp, bảo trì mơ hình ứng dụng không phù hợp Do vậy, việc lựa chọn mô hình ứng dụng cho phù hợp có vai trị quan trọng Mơ hình triển khai Với khách hàng: Bộ sản phẩm VR3D bán nhà phân phối sản phẩm nước khách hàng dễ dàng tìm kiếm truy cập vào website thức để tìm kiếm thơng tin hàng gần để mua sản phẩm hỗ trợ, tư vấn, lặp đặt miễn phí nhà, hưởng ưu đãi lớn Với công ty: Mua máy chủ, xây dựng hệ thống, thuê nhân viên, chọn thành phố lớn triển khai cho cơng ty doanh nghiệp mơ hình nhỏ trước đưa mơ hình lớn phục vụ cho nước PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Phân tích tài có vai trị quan trọng khơng với chủ đầu tư mà cịn quan có thẩm quyền định đầu tư nhà nước, quan tài trợ vốn cho dự án: Phân tích tài cung cấp thơng tin cần thiết để chủ đầu tư đưa định có nên đầu tư khơng mục tiêu tổ chức cá nhân đầu tư việc lựa chọn đầu tư vào đâu để đem lại lợi nhuận thích đáng Phân tích tài để quan có thẩm quyền định đầu tư nhà nước xem xét cho phép đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước Phân tích tài quan trọng để định tài trợ vốn cho dự án Dự án có khả trả nợ dự án phải đánh giá khả thi mặt tài Có nghĩa dự án phải đạt hiệu tài có độ an tồn cao mặt tài Phân tích tài cịn sở để tiến hành phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội Cả hai nội dung phân tích phải dựa việc so sánh lợi ích thu khoản chi phí phải bỏ Song phân tích tài tính đến chi phí lợi ích sát thực cá nhân tổ chức đầu tư Còn phân tích kinh tế - xã hội, khoản chi phí lợi ích xem xét giác độ kinh tế, xã hội Do dựa chi phí lợi ích phân tích tài tiến hành điều chỉnh để phản ánh chi phí lợi ích mà kinh tế xã hội bỏ hay thu Vì phương pháp phân tích tài PP, NPV, IRR, ECV áp dụng dự án “Xây dựng hệ thống văn phòng trực tuyến.” * Vốn đầu tư: Dự án “Xây dựng hệ thống văn phịng trực tuyến.” Có tổng số vốn đầu tư thời điểm tỷ VNĐ Tỷ lệ chiết khấu dự án i=20% * Xác định lợi nhuận dự án chi phí dự án xậy dựng hệ thống văn phòng trực tuyến:  Xác định lợi nhuận dự án: Một hệ thống thơng tin cung cấp nhiều lợi ích cho tổ chức như: tự động thực cơng việc đơn điệu, giảm sai sót, cung cấp dịch vụ hữu ích cho khách hàng nhà cung cấp, nâng cao hiệu tổ chức tốc độ, tính linh hoạt hệ thống… Lợi ích dự án bao gồm: Lợi ích hữu hình (tangible cost), Lợi ích vơ hình (intangible cost) Lợi ích hữu hình lợi ích đo tiền, ví dụ lợi ích giảm chi phí nhân sự, giảm chi phí giao dịch, mức lợi nhuận tăng… Khơng phải tất lợi ích hữu hình dễ dàng định lượng, lợi ích cho phép cơng ty tiết kiệm 50% thời gian thực cơng việc khó để định lượng tiết kiệm tiền Các lợi ích hữu hình phù hợp với tiêu chí sau:  Giảm chi phí  Giảm lỗi  Tăng tính linh hoạt  Tăng tốc độ hoạt động  Cải thiện việc điều khiển lập kế hoạch quản lý  Mở rộng thị trường hoạt động Lợi ích vơ hình lợi ích khơng thể dễ dàng đo tiền mang lại lợi ích trực tiếp cho tổ chức, ví dụ: Lợi ích nâng cao tinh thần làm việc nhân viên, Lợi ích việc giảm chất thải giảm tiêu thụ tài nguyên… Trong giai đoạn Khởi động lập kế hoạch dự án số lợi ích hữu hình tiềm coi lợi ích vơ hình lúc chưa có khả đo giá trị chúng Trong giai đoạn sau, lợi ích vơ hình trở thành lợi ích hữu hình ta hiểu rõ chức hệ thống thiết kế Lợi ích vơ hình phù hợp với tiêu chí sau:  Tăng tính cạnh tranh  Tăng tính linh hoạt tổ chức  Tăng tinh thần nhân viên  Khuyến khích tổ chức nâng cao nhận thức  Thông tin kịp thời  Xác định chi phí dự án: Chi phí dự án bao gồm chi phí hữu hình chi phí vơ hình Xét góc độ phát triển hệ thống, chi phí hữu hình bao gồm hạng mục chi phí phần cứng, chi phí lao động chi phí hoạt động đào tạo nhân viên chi phí bảo trì Chi phí vơ hình bao gồm hạng mục thiện chí khách hàng, giảm tinh thần làm việc nhân viên hoạt động khơng hiệu quả… Chi phí hữu hình gồm chi phí ban đầu (one-time cost) chi phí định kỳ (recurring costs) Chi phí ban đầu đề cập đến chi phí liên quan tới hoạt động khởi tạo, xây dựng khởi động hệ thống như: Chi phí phát triển hệ thống; Chi phí mua phần cứng phần mềm mới; Chi phí đào tạo người dùng; Chi phí chuẩn bị mơi trường; Chi phí chuyển đổi liệu hệ thống; Chi phí định kỳ đề cập đến chi phí liên quan tới hoạt động phát sinh hàng năm vận hành hệ thống như: Chi phí bảo hành sử dụng phần mềm; Chi phí phát sinh dung lượng lưu trữ liệu; Chi phí phát sinh truyền thơng; Chi phí th phần mềm phần cứng; Chi phí cung ứng chi phí khác (ví dụ giấy tờ, báo biểu,…) Vì phương pháp phân tích tài PP, NPV, IRR, ECV áp dụng dự án “Xây dựng hệ thống văn phòng trực tuyến” * Vốn đầu tư: tỷ Chi phí bỏ thu nhập qua năm theo tính tốn sau: Đơn vị tính VNĐ Năm Thu nhập công ty 10 tỷ 12 tỷ 14 tỷ 16 tỷ 20 tỷ 000 000 1.000.00 1.000.000 1.000.00 1.000.000 50 000 000 tỷ 50.000.0 00 tỷ 50.000.00 tỷ 50.000.0 00 tỷ 50.000.00 tỷ 300 000 000 1,5 tỉ 100 000 000 1,8 tỉ 100 000 000 2,1 tỉ 100 000 000 2,4 tỉ 100 000 000 tỉ 7,851 tỷ 2,149 tỷ 7,951 tỷ 4,049 tỷ 8,251 tỷ 5,749 tỷ 8,551 tỷ 7,449 tỷ 8,851 tỷ 11,149 tỷ Chi phí tên miền cho website Chi phí mua sever Chi phí xây dựng xưởng sản xuất sản phẩm VR3D Chi phí phát sinh Thuế(GTGT 10% TNDN 5%) Tổng chi phí NCF 10 o Xác định thời gian tối đa đáp ứng thiết bị cũ, tiến hành thay nâng cấp máy móc thiết bị có hiệu cao o Đội ngũ nhân viên kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc Mỗi ngày tiến hành kiểm tra thiết bị lần, tuần tiến hành bảo dưỡng thiết bị, sửa chữa, thay phụ tùng (nếu có) o Sử dụng hệ thống nhiều máy móc làm việc thay phiên, bảo trì o Đưa quy tắc, quy định sử dụng, vận hành 36 37 I Bảng công việc QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN MS PROJECT 38 II Biểu đồ Gantt 39 40 41 42 III Bảng nhân lực tài nguyên Bảng tài nguyên nhân lực 43 44 Biểu đồ thời gian tham gia nhân lực Name Start Finish Remaining Work Quản trị viên Wed 10/21/22 Fri 12/25/22 hrs Quản trị viên Wed 10/21/22 Tue 11/3/22 hrs 45 Quản trị viên Fri 10/23/22 Mon 7/19/22 20.9 hrs Quản trị viên Fri 10/23/22 Wed 3/17/23 11.85 hrs Quản trị viên Fri 10/23/22 Fri 7/2/23 30.8 hrs Quản trị viên Fri 10/23/22 Thu 7/15/23 28.52 hrs Quản trị viên Fri 10/23/22 Mon 12/7/22 hrs Thiết kế viên Wed 11/11/22 Mon 4/19/23 39.83 hrs Thiết kế viên Tue 11/17/22 Wed 4/14/23 21.12 hrs Thiết kế viên Thu 11/26/22 Wed 4/14/23 52.22 hrs Thiết kế viên Fri 11/20/22 Mon 4/19/23 24.23 hrs Thiết kế viên Tue 12/1/22 Mon 4/19/23 39.7 hrs Thiết kế viên Tue 12/15/22 Tue 4/27/23 31.62 hrs Thiết kế viên Tue 12/15/22 Tue 4/27/23 58.88 hrs Thiết kế viên Fri 12/25/22 Tue 4/27/23 73.08 hrs Thiết kế viên Tue 12/15/22 Mon 4/19/23 53.7 hrs Thiết kế viên 10 Tue 1/5/23 Fri 4/30/23 81.65 hrs Thiết kế viên 11 Tue 1/5/23 Mon 5/31/23 57.68 hrs Thiết kế viên 12 Tue 1/5/23 Fri 4/30/23 78.5 hrs Thiết kế viên 13 Mon Wed 5/5/23 65.25 hrs 46 1/11/23 Thiết kế viên 14 Mon 1/11/23 Wed 5/5/23 103.78 hrs Thiết kế viên 15 Thu 4/1/23 Tue 4/20/23 58.57 hrs Thiết kế viên 16 Tue 3/30/23 Tue 4/20/23 34.25 hrs Thiết kế viên 17 Fri 4/2/23 Wed 4/28/23 43.9 hrs Thiết kế viên 18 Tue 3/30/23 Wed 4/28/23 63.93 hrs Thiết kế viên 19 Tue 3/30/23 Tue 6/8/23 77.47 hrs Thiết kế viên 20 Thu 1/21/23 Wed 4/21/23 28.2 hrs Lập trình viên Tue 12/15/22 Tue 4/27/23 76.48 hrs Lập trình viên Fri 2/12/23 Tue 4/27/23 96.62 hrs Lập trình viên Thu 2/18/23 Fri 7/2/23 106.9 hrs Lập trình viên Thu 4/1/23 Tue 4/27/23 60.88 hrs Lập trình viên Fri 3/12/23 Fri 4/23/23 52.18 hrs Lập trình viên Wed 3/3/23 Fri 7/9/23 82.93 hrs Lập trình viên Tue 4/6/23 Wed 6/23/23 101.05 hrs Lập trình viên Tue 3/30/23 Wed 4/28/23 48.62 hrs Lập trình viên Thu 4/1/23 Wed 6/23/23 100.07 hrs Lập trình viên 10 Tue 4/6/23 Wed 6/23/23 91.65 hrs Chuyên gia Tue 12/15/22 Thu 4/22/23 19.98 hrs Chuyên gia Fri 12/18/22 Fri 7/9/23 45.42 hrs 47 Chuyên gia Fri 12/25/22 Thu 5/27/23 70.25 hrs Chuyên gia Thu 1/14/23 Tue 4/6/23 29.55 hrs Chuyên gia Wed 2/10/23 Fri 4/9/23 25.37 hrs Chuyên gia Mon 3/29/23 Wed 6/2/23 45.45 hrs Chuyên gia Tue 1/26/23 Tue 6/8/23 80.48 hrs Kiểm thử viên Wed 3/17/23 Thu 4/22/23 30.82 hrs Kiểm thử viên Wed 3/17/23 Mon 6/14/23 88.05 hrs Kiểm thử viên Mon 4/19/23 Mon 5/10/23 23.8 hrs Kiểm thử viên Wed 4/21/23 Mon 5/10/23 32.42 hrs Kiểm thử viên Thu 4/15/23 Fri 4/23/23 39.97 hrs Kiểm thử viên Wed 4/21/23 Mon 6/14/23 55.63 hrs Kiểm thử viên Thu 4/15/23 Tue 4/20/23 19.98 hrs Kiểm thử viên Thu 4/15/23 Tue 4/20/23 19.98 hrs Kiểm thử viên Tue 4/20/23 Fri 4/23/23 19.98 hrs Kiểm thử viên 10 Tue 4/20/23 Fri 4/23/23 19.98 hrs Kiểm thử viên 11 Thu 1/21/23 Mon 6/21/23 123.45 hrs Kiểm thử viên 12 Mon 4/19/23 Wed 6/2/23 72.47 hrs Thiết bị kiểm thử Thu 5/27/23 Mon 6/21/23 137.97 hrs Máy tính Tue 12/15/22 Mon 7/19/23 738.2 hrs 48 Máy chủ Mon 3/29/23 IV Báo cáo chi phí cơng việc tồn dự án 49 Wed 6/23/23 601.03 hrs 50 ... thống văn phòng trực tuyến. ” * Vốn đầu tư: Dự án ? ?Xây dựng hệ thống văn phịng trực tuyến. ” Có tổng số vốn đầu tư thời điểm tỷ VNĐ Tỷ lệ chiết khấu dự án i=20% * Xác định lợi nhuận dự án chi phí dự. .. tích tài PP, NPV, IRR, ECV áp dụng dự án ? ?Hệ thống văn phòng trực tuyến? ?? đảm bảo tính khả thi dự án mặt tài dự án chấp thuận 16 BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC VÀ ƯỚC LƯỢNG TG THỰC HIỆN I Bảng phân công. .. phẩm cho phép tạo Bot lập trình theo yêu cầu đặt xây dựng nhân vật 1.2 Xây dựng hệ thống phòng máy chủ Server - Xây dựng hệ thống máy chủ rộng, phân tán nhiều khu vực chịu tải lớn, dễ dàng sửa chữa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn quản lý dự án công nghệ thông tin đề tài xây dựng hệ thống văn phòng trực tuyến,