0

De toan so 1

1 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2023, 00:30

ĐỀ SỐ 1 PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) *Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1 (0,5 điểm) Công thức tính diện tích hình thang là A) S = (a + b) x h C) S = (a + b) h x 2 B) S = (a + b)[.] ĐỀ SỐ PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) *Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: (0,5 điểm) Cơng thức tính diện tích hình thang là: A) S = (a + b) x h C) S = (a + b) : h x B) S = (a + b) : h D) S = (a + b) x h : Câu 2: (0,5 điểm) Phần tơ đậm hình chiếm phần trăm? A) 30% C) 62,5% B) 50% D) 80% Câu 3: (0,5 điểm) Chu vi hình trịn có bán kính r = 4dm A) 12,56dm B) 25,12dm C) 25,56dm D) 50,24dm Câu 4: (0,5 điểm) Tam giác ABC có độ dài đáy 16cm, chiều cao tương ứng độ dài đáy Diện tích tam giác ABC là: A) 128cm2 B) 64cm2 C) 12,8m2 D) 6,4cm2 Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống a/ 14m2 25dm2 = .…dm2 c/ 3m3= … cm3 b/ 54309dm3 =………….m3 d/ 45 phút = ……… PHẦN II/ TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: (2 điểm) Đặt tính tính: a) 39 phút + 25 phút c) ngày x b) năm tháng – năm tháng d) 24 phút : Bài 2: (2 điểm) Tìm x: a) x : = 107,8 - 29,25 b) x + 16,7 = 50,5 : 2,5 Bài 3: (2 điểm) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75dm, chiều rộng 5m chiều cao 6m Người ta quét vơi trần nhà bốn tường phía phịng Tính diện tích qt vơi, biết diện tích cửa 12,5m2 Bài 4: (1 điểm) Nhà bác Hoa có bể dạng hình lập phương đựng đầy nước đựng 8000 lít nước Em tính xem diện tích xung quanh bể Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: De toan so 1,