0

Đồ án dự toán bản chính thức buiminhkien (3)

54 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2023, 20:17

Đồ án dự toán xây dựng công trình trường đại học công nghệ giao thông vận tải khoa kinh tế xây dựng. gv hướng dẫn nguyễn thị nga B công trình nhà dân dụng nhiều tầng học sinh nguyễn thị yến làm nhóm 3 người ĐỒ ÁN DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA KINH TẾ VẬN TẢI - - ĐỒ ÁN DỰ TOÁN CƠNG TRÌNH : XÂY DỰNG NHÀ HỌC VIÊN , GIẢNG ĐƯỜNG HỆ 14 HẠNG MỤC : NHÀ HỌC VIÊN TẦNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THỊ THU HIỀN LỚP: 70DCKX21 NHĨM THỰC HIỆN: BÙI MINH KIÊN NGƠ THU UYÊN NGÔ THU NGÂN NGUYỄN THỊ YẾN Hà Nội, năm 2022 MỤC LỤC I: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 1.Giới thiệu cơng trình: .3 2.Các công tác chủ yếu a)Phần móng b)Phần thân c)Phần hoàn thiện 3.Trình tự xây dựng biện pháp thi công a) Trình tự thi cơng ĐỒ ÁN DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH b) Biện pháp thi công .5 Bảng diễn giải khối lượng công trình 17 II: LẬP GIÁ DỰ TỐN CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG 29 2.1 Căn lập dự toán 29 2.2 Phân tích giá vật liệu 29 BẢNG 1:BẢNG GIÁ VẬT LIỆU TẠI HIỆN TRƯỜNG 29 BẢNG 2: BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CƠNG 30 BẢNG 3: BẢNG TÍNH ĐƠN GIÁ CA MÁY 31 BẢNG : BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ CHI TIẾT GIÁ DỰ TOÁN 38 BẢNG 5:BẢNG GIÁ DỰ TOÁN HẠNG MỤC CƠNG TRÌNH 51 BẢNG :TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 56 BẢNG 7: TỔNG HỢP DỰ TỐN CƠNG TRÌNH 57 ĐỒ ÁN DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH I: NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 1.Giới thiệu cơng trình: - Tên cơng trình: Xây dựng nhà học viên , giảng đường hệ 14 - Chủ đầu tư: Trường SQ Lục Quân – BQP - Địa điểm xây dựng: Vĩnh Phúc - Loại cơng trình: Cơng trình dân dụng, cấp II - Quy mô: Nhà học viên tầng - Phạm vi: Vĩnh yên , Vĩnh Phúc 2.Các công tác chủ yếu a) Phần móng Đào đất Đổ bê tơng lót Lắp dựng cốt thép Lắp dựng ván khn Đổ bê tơng móng Xây phần ngầm :Bể phốt Đắp đất móng Vận chuyển đất đổ b) Phần thân Thi công bê tông cột BTCT (ván khuôn, cốt thép , đổ bê tông) 10 Thi công khung 11 Thi công dầm 12 Xây tường 13 Xây bậc tam cấp 14 Xây cầu thang c) Phần hoàn thiện 15 Trát tường 16 Láng 17 Lát 18 Trát trần 19 Lát đá 20 Lắp dựng cửa 3.Trình tự xây dựng biện pháp thi cơng 3.1 Trình tự thi cơng *) Phần móng - Đào móng - Đổ bê tơng lót móng - Lắp dựng cốt thép móng - Lắp dựng ván khn móng - Đổ bê tơng móng băng - Ván khn cổ móng - Đổ bê tơng cổ móng - Đắp đất móng - Vận chuyển đất đổ *) Phần bể phốt - Đào móng bể phốt - Vận chuyển đất - Đổ bê tơng lót móng - Lắp dựng ván khuôn đáy bể phốt - Lắp dựng cốt thép móng - Đổ bê tơng đáy bể phốt ĐỒ ÁN DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH - Xây thành bể phốt - Xây tường bể phốt - Đổ bê tông mặt bể - Lắp dựng ván khuôn đan - Lắp dựng cốt thép đan - Đổ bê tông đan *) Phần cột - Lắp dựng ván khuôn cột - Lắp dựng cốt thép cột - Đổ bê tông cột *) Phần Khung - Lắp dựng cốt thép - Lắp dựng ván khuôn - Đổ bê tông *) Phần Dầm - Lắp dựng ván khuôn - Lắp dựng cốt thép dầm - Đổ bê tông dầm *) Phần Sàn - Lắp dựng ván khuôn sàn - Lắp dựng cốt thép sàn - Đổ bê tông sàn *) Phần Xây tường - Xây tường - Xây bậc tam cấp *) Phần cầu thang - Lắp dựng ván khuôn gỗ xà dầm - Lắp dựng cốt thép cầu thang - Đổ Bê tông cầu thang - Xây phận kết cấu phức tạp - Lắp dựng lưới thép *) Phần hoàn thiện - Trát tường - Trát trần - Láng - Lát - Lát đá bậc tam cấp - Lát đá bậc cầu thang - Lắp dựng cửa đi, cửa đơn cửa sổ , cửa cầu thang khung nhôm 3.2 Bảng mã hiệu thi cơng dự kiến cơng trình MÃ CƠNG TÁC AB.25112 AB.11312 AB.11363 AB.11363 AB.41113 AB.41113 Danh mục công tác / Diễn giải KL Đơn vị tính CƠNG TÁC ĐÀO ĐẤT PHẦN MĨNG Đào móng cơng trình, chiều rộng móng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án dự toán bản chính thức buiminhkien (3),