Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo

5 2.4K 19
 Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo. 1. Lắng nghe một cách rộng lượng. Emerson nói rằng “Đầu tiên hãy hiểu, sau đó là được hiểu”. Làm thế nào để lắng nghe một nhóm khán giả? Hãy nghiên

123doc.vn

Ngày đăng: 03/08/2012, 23:50

Hình ảnh liên quan

được bạn. Bạn chăm chút hình dáng bên ngoài, vậy tại sao không chăm chút cho lời nói? Chỉ với một chút nỗ lực nhỏ, nó có thể trở nên to, øiòn, rõ, và có những sắc thái khác nhau - Làm thế nào để nói như một nhà lãnh đạo

c.

bạn. Bạn chăm chút hình dáng bên ngoài, vậy tại sao không chăm chút cho lời nói? Chỉ với một chút nỗ lực nhỏ, nó có thể trở nên to, øiòn, rõ, và có những sắc thái khác nhau Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan