0

Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200

47 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 00:36

Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG RÓT NƯỚC ĐÓNG CHAI TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC S7-200 Giảng viên hướng dẫn: Đà nẵng, 3/2022 TÓM TẮT ĐỒ ÁN Tên đề tài: Thiết kế hệ thống rót nước đóng chai tự động điều khiển PLC S7-200 Sinh viên thực hiện: Nội dung đồ án: Chương 1: Giới thiệu tổng quan đề tài Chương 2: Giới thiệu tổng quan PLC Chương 3: Thiết kế lắp ráp mơ hình rót nước đóng chai - Lựa chọn phương án thiết kế - Lựa chọn thiết bị hệ thống rót nước đóng chai - Thiết kế sơ đồ nối dây chi tiết cho hệ thống Chương 4: Lập trình cho hệ thống - Đưa nguyên lý hoạt động mơ hình - Lập giãn đồ thời gian - Lập trình điều khiển cho hệ thống Chương 5: Kết - nhận xét – đánh giá – kết luận - Đưa mơ hình chạy thực tế - Đánh giá nhận xét trình - Đưa kết luận cho đề tài ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Số thẻ sinh viên: Lớp: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử Họ tên sinh viên: Số thẻ sinh viên: Lớp: Ngành: Kỹ thuật điện, điện tử Tên đề tài đồ án: Thiết kế hệ thống rót nước đóng chai tự động điều khiển PLC S7-200 Đề tài thuộc diện:  Có ký kết thỏa thuận sỡ hữu trí tuệ đồi với kết thực Các số liệu liệu ban đầu: - PLC S7-200 ngơn ngữ lập trình - Phần mềm STEP7-MICROWIN - Phần mềm mô PLC S7-200 SIMULATOR Nội dung phần thuyết minh: - Tổng quan đề tài - Tổng quan PLC - Thiết kế lắp ráp mơ hình rót nước đóng chai - Lập trình điều khiển mơ hình - Kết luận Các vẽ, đồ thị (ghi rõ loại kích thước vẽ): Sơ đồ nối dây chi tiết vẽ A0 Họ tên người hướng dẫn: Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 24/10/2021 Ngày hồn thành đồ án: 1/3/2022 Trưởng mơn Đà nẵng, ngày… Tháng….năm 2022 Người hướng dẫn LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô giáo khoa Điện, đặc biệt thầy hướng dẫn TS giúp đỡ em suốt trình để em hồn thành tốt đề tài tốt nghiệp Qua chia sẻ, trao đổi giáo viên hướng dẫn suốt trình làm đồ án tốt nghiệp, em tiếp thu thêm nhiều kiến thức vơ bổ ích với kỹ mềm giúp cho thân em ngày hồn thiện Mặc dù cố gắng để hoàn thành đề tài tốt nghiệp cách tốt vối vốn kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận thơng cảm góp ý tận tình q Thầy, Cơ Bên cạnh em xin cảm ơn gia đình, bạn bè giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thời gian làm đề tài tốt nghiệp Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em hướng dẫn TS.Võ Quang Sơn Các nội dung tính tốn, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu, thơng tin trích dẫn đồ án rõ nguồn gốc rõ ràng phép cơng bố Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung đồ án Sinh viên thực Mục Lục CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG QUAN VỀ BĂNG CHUYỀN 1.2 MÁY CHIẾT RÓT 1.3 MÁY ĐÓNG NẮP CHAI CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ PLC 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PLC 2.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH 2.3 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA PLC 2.4 CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA PLC 2.4.1 Cấu trúc 2.4.2 Module đầu 2.4.3 Module phối ghép 2.4.4 Phân loại PLC 2.4.5 Ưu điểm tự động hoá 2.5 ỨNG DỤNG 2.6 GIỚI THIỆU PLC S7-200 SIEMENS 2.6.1 Giới thiệu chung plc s7-200 10 2.6.2 Giới thiệu module mở rộng 12 2.6.3 Cấu hình phần cứng 12 2.6.4 Một số loại CPU 22x 13 2.7 CÁC VÙNG NHỚ 2.7.1 Vùng nhớ đềm ngõ vào số I 15 2.7.2 Vùng nhớ đệm ngõ vào số Q .15 2.7.3 Vùng nhớ biến V 15 2.7.4 Vùng nhớ M 15 2.7.5 Vùng nhớ định thời T 15 2.8 NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH PLC S7-200 2.8.1 Phương pháp lập trình .16 2.8.2 Một số câu lệnh hay dùng 18 2.8.3 Timer tập lệnh điều khiển thời gian .19 2.8.4 Counter: tập lệnh với đếm .19 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ LẮP RÁP MƠ HÌNH RÓT NƯỚC ĐÓNG CHAI 22 3.1 TỔNG QUAN VỀ BĂNG CHUYỀN 24 3.1.2 Cơ cấu băng tải 22 3.1.3 Nguyên lý hoạt động băng tải .23 3.1.4 Cơ cấu đóng nắp chai 23 3.2 YÊU CẦU THIẾU KẾ 3.2.1 Lựa chọn phương án thiết kế 24 3.2.2 Băng tải 24 3.2.3 Lựa chọn nguồn 25 3.2.4 Lựa chọn van điện từ 26 3.2.5 Chọn xy-lanh khí nén 28 3.2.6 Lựa chọn relay trung gian 29 3.2.7 Lựa chọn cảm biến .31 3.2.8 Relay JQC3F-24VDC2-C 32 3.2.9 Lựa chọn động băng tải: .33 4.1 NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MƠ HÌNH 4.2 GIẢN ĐỒ THỜI GIAN 4.3 PHÂN KÊNH 4.4 CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 4.5 MƠ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 TỰ ĐÁNH GIÁ 5.2 TỔNG KẾT 5.3 ƯU ĐIỂM 5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 5.5 HƯỚNG PHÁT TRIỂN DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ Chương Hình 1.1 Hình ảnh thực tế dây chuyền Hình 1.2 Hình ảnh thực tế dây chuyền Hình 1.3 Máy đóng nắp chai Chương Hình 2.1 Cấu trúc PLC Hình 2.2 PLC S7200 12 Hình 2.3 Cấu trúc bên PLC .14 Hình 2.4 Chân cổng truyền 14 Hình 2.5 Giao diện làm việc phần mềm STEP 7- MICROWIN 17 Chương Hình 3.1 Cấu tạo băng tải 22 Hình 3.2 Cấu tạo cấu đóng nắp chai .23 Hình 3.3 Cấu tạo cấu nắp chai 23 Hình 3.4 Nguồn tổ ong 24VDC 25 Hình 3.5 Van điện từ 26 Hình 3.6 Cấu tạo van điện từ 26 Hình 3.7 Nguyên lý làm việc van điện từ .27 Hình 3.8 Xy- lanh khí nén 28 Hình 3.9 Nguyên lý hoạt động xilanh 28 Hình 3.10 relay trung gian 29 Hình 3.11 Cấu tạo relay trung gian .29 Hình 3.12 Nguyên lý hoạt động relay 30 Hình 3.13 Cảm biến NPN E3F-DS30C4 .31 Hình 3.14 relay JQC3F-24VDC-C 32 Hình 3.15 Động dẫn động 33 Chương Hình 4.1 Tồn mơ hình 35 Hình 4.2 Giao diện phần mềm mô 39 Thiết kế hệ thống rót nước đóng chai tự động điều khiển plc s7-200 LỜI NĨI ĐẦU Cùng với phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật Tự động hóa trở thành nghành thiếu công nghiệp đại Đây ngành khoa học góp phần áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất nâng cao hiệu chất lượng sản phẩm, giảm sức lao động người Tạo điều kiện cho phát triển xã hội nâng cao tri thức người Qua đó, giúp người tiếp cận khoa học công nghệ áp dụng vào sống nâng cao hiệu kinh tế lao động Được đồng ý giáo viên hướng dẫn TS Võ Quang Sơn nhóm chúng em định chọn đề tài tốt nghiệp: “Hệ thống rót nước đóng chai tự động điều khiển PLC S7-200” Nội dung thuyết minh: - Lời nói đầu - Chương 1: Tổng quan đề tài - Chương 2: Tổng quan PLC - Chuong 3: Thiết kế lắp ráp mơ hình chiết rót nước đóng chai - Chương 4: Lập trình điều khiển mơ hình - Chương 5: Kết luận ... hình chiết rót nước đóng chai - Chương 4: Lập trình điều khiển mơ hình - Chương 5: Kết luận Thiết kế hệ thống rót nước đóng chai tự động điều khiển plc s7-200 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 TỔNG... vị điều khiển cụ thể Tồn chương trình điều khiển lưu vào nhớ PLC Điều làm cho PLC giống máy tính, nghĩa có Thiết kế hệ thống rót nước đóng chai tự động điều khiển plc s7-200 vi xử lý, hệ điều. .. Tên đề tài đồ án: Thiết kế hệ thống rót nước đóng chai tự động điều khiển PLC S7-200 Đề tài thuộc diện:  Có ký kết thỏa thuận sỡ hữu trí tuệ đồi với kết thực Các số liệu liệu ban đầu: - PLC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Tài Thiết Kế Hệ Thống Rót Nước Đóng Chai Tự Động Điều Khiển Bằng Plc S7-200,