0

Ứng dụng system dynamic quản lý các tranh chấp trong dự án xây dựng

5 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:02

Ứng dụng system dynamic quản lý các tranh chấp trong dự án xây dựng Ứng dụng system dynamic quản lý tranh chấp dự án xây dựng Application of system dynamic for dispute resolution in construction projects Ngày nhận bài: 29/10/2016 Ngày sửa bài: 21/11/2016 Ngày chấp nhận đăng: 5/12/2016 TÓM TẮT: Trong ngành xây dựng, tranh chấp xem tránh khỏi Thực tế số lượng tình tranh chấp ngành xây dựng ngày tăng lên đỏi hỏi phải có cách tiếp cận có hệ thống hiệu để giải tranh chấp Bài báo tổng kết lịch sử, xu hướng phát triển tương lai nghiên cứu học thuật ứng dụng thực tiễn việc giải tranh chấp xung đột quản lý xây dựng Bài báo cho thấy xu hướng giới việc sử dụng giải pháp thay để xử lý xung đột tranh chấp lĩnh vực xây dựng Đồng thời, tác giả giới thiệu Động học hệ thốngSystem Dynamics (SD) công cụ kỹ thuật để đánh giá cách định tính định lượng tranh chấp, chiến lược giải tranh chấp thực thi giải pháp xử lý tranh chấp Từ khóa: Xung đột, Tranh chấp, Tiến độ, Xây dựng, Động học hệ thống ABSTRACT: In construction industry, dispute is considered to be evitable The fact that the number of dispute case in construction trade increase rapidly triggers the need for a systematical and effective approach for dispute resolution.This paper is a review on the histories, trends and future developments of academic studies as well as industry practices on conflict and dispute resolution in Construction Management The report analyze various data to verify the popular trend of using ADR (Alternative Dispute Resolution) in resolving conflict and dispute in Construction It also introduces System Dynamic approach as a tool and technique for qualitative and quantitative assessment of dispute, dispute resolution strategy planning and implementation Key words: Conflict, Dispute, Schedule, Construction, System Dynamics PGS TS Phạm Hồng Luân Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TPHCM Đỗ Công Nguyên Học viên ngành Cao học Quản lý xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TPHCM Th.S Bùi Hoàng An Thạc sĩ Tài chính, Phịng Quản lý Dự án 1, Tổng Cơng ty Xây dựng số I – CTCP Phạm Hồng Luân, Đỗ Cơng Ngun, Bùi Hồng An Vai trị ngành Xây dựng Kinh tế Trên giới, ngành Xây dựng ln đóng vai trị quan trọng cấu kinh tế quốc gia Tại Việt Nam, theo Tổng cục thống kê , giá trị sản xuất xây dựng năm 2015 ước tính sơ đạt 113,478 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 5% giá trị vốn đầu tư nước Bản thân ngành xây dựng khơng góp phần tạo cải vật chất cho xã hội mà cịn góp phần giải quyết, đảm bảo vấn đề an sinh Theo thống kê Bộ Xây dựng, thời điểm 01/01/2013, tổng số lao động làm việc lĩnh vực xây dựng 2.283 nghìn người, tổng số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Ngành 68.649 doanh nghiệp Tình trạng tranh chấp, kiện cáo ngành xây dựng Tuy vai trị quan trọng kinh tế quốc dân, thân ngành xây dựng nói chung dự án xây dựng nói riêng tránh khỏi nguy xung đột tranh chấp Mỗi dự án xây dựng tồn nhiều bên liên quan tham gia bị ảnh hưởng dự án Ngoài ra, dự án kết hợp nhiều yếu tố: kinh tế, xã hội, kỹ thuật, mơi trường Do đó, việc cân ảnh hưởng bên liên quan đảm bảo mục tiêu Dự án mong mỏi người làm Quản lý dự án Trên giới, Sangwon et al (2013) có tiến thiết bị kỹ thuật quản lý, nhiên vấn đề lớn chậm trễ tiến độ vượt chi phí dự án tồn Tổng Văn phịng kế tốn Hoa Kỳ báo cáo 20 dự án hạ tầng lớn họ 17 bang với chi phí ước tính từ 205 triệu tới 2.6 tỉ USD có tình trạng vượt chi phí từ 40-400% Latham thống kê có 70% dự án Anh bàn giao với chi phí vượt khoảng 5% dự tốn, 38% nằm 5% giá trị đấu thầu Bromilow 1/8 số dự án xây dựng Úc kỳ vọng hoàn thành thời hạn trung bình tiến độ thường trễ 40% Flyvbjerg et al nghiên cứu 258 dự án siêu lớn triển khai 20 quốc gia, kết luận có tới 90% dự án bị vượt chi phí tượng tức thời mà kéo dài suốt 70 năm vừa qua Tại Việt Nam, qua khảo sát Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với 2.000 dự án xây dựng, đa số dự án bất động sản, 42 tỉnh, thành nước 30 dự lớn Bộ, ngành Tập đồn, Tổng Cơng ty thực hiện, cho thấy khoản chi phí vượt giá hợp đồng sau trúng thầu định thầu, dẫn đến tranh chấp phát sinh bên, dự án đình trệ, lãng phí tiền vơ lớn Các tranh chấp xây dựng không làm ảnh hưởng tới thân dự án, tiền thời gian bên liên quan mà ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu doanh nghiệp Trên thực tế, có vụ việc kiện cáo tranh chấp xây dựng kéo dài hàng thập kỉ, với giá trị tranh chấp tới nhiều tỷ đồng qua nhiều lần xét xử sơ thẩm, phúc thẩm tìm giải pháp triệt để 12.2016 83 Theo Sterman (2000) việc vượt chi phí, chậm trễ vấn đề chất lượng dự án xây dựng hủy diệt cơng ty Việc vượt chi phí chậm trễ ngành xây dựng, dự án quân ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế địa phương khả phòng thủ quốc gia Hệ thống văn pháp luật Việt Nam thiết lập khung pháp lý cho việc ngăn ngừa giải thực trạng tranh chấp xây dựng Luật tố tụng Dân năm 2004 quy định rõ Thẩm quyền tò án việc giải tranh chấp phát sinh hoạt động xây dựng Luật Xây dựng năm 2014 đưa 04 lựa chọn cho bên tranh chấp : thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại tòa án theo quy định Pháp luật Các văn pháp luật khác Luật thương mại (2005), Luật trọng tài (2010), Luật Đầu tư (2005), Nghị định 48/ND-CP (2010), Nghị định 15/ND-CP (2013), Nghị định 108/ND-CP (2000), Nghị định 63/ND-CP (2011) thống nguyên tắc giải tranh chấp lĩnh vực xây dựng Do thân Dự án xây dựng tổng thể nhiều mối liên hệ ràng buộc lợi ích nên việc phân tích tình tranh chấp để đưa đánh giá định lượng trách nhiệm lợi ích bên liên quan, làm sở cho việc áp dụng nguyên tắc giải tranh chấp nhằm đảm bảo quản lý tranh chấp xung đột cách hiệu vô quan trọng Việc đưa cơng cụ để người làm xây dựng ý thức cách định lượng xung đột, khả đến giải pháp công giải tranh chấp đòi hỏi thiết yếu Xung đột Theo Tillett (1999) trích dẫn Vũ (2009), xung đột bất đồng cách chủ động người với ý tưởng nguyên tắc đối lập với Ngồi ra, xung đột xem khác biệt lợi ích, mục tiêu mức độ ưu tiên cá thể, nhóm hay tổ chức khơng đáp ứng yêu cầu công tác, công việc hay quy trình, định nghĩa Gardiner and Simmons (1992) Gần Ng et al (2007) định nghĩa xung đột u cầu/ địi hỏi khơng đáp ứng đối nghịch Theo Brown et al trích dẫn Jaffar et al (2011), xung đột nghi ngờ hay truy vấn, đối đầu hay hành vi bất tương thích, tranh cãi hay tương tác đối kháng Deutsch lại định nghĩa xung đột hành vi bất tương thích, xung đột xảy mà hành vi bên làm ảnh hưởng cản trở hành động bên lại 84 12.2016 Vẫn trích dẫn Vũ (2009), ngành xây dựng xem ngành có xung đột chất (theo Barthorpe et al 2000), với chi phí gia tăng việc xử lý xung đột (Ng et al 2007, Cheung and Suen, 2002) Đặc biệt dự án xây dựng quốc tế với tham gia bên với văn hóa khác biệt nhau, mục tiêu khác nhau, việc xung đột gia tăng dự đốn (Kumaraswamy, 1998; Brew and Cairns, 2004) Một xung đột xảy ra, khơng quản lý cách phù hợp loại bỏ cách nhanh chóng, leo thang trở thành tranh chấp thường dẫn tới hậu nghiêm trọng việc chậm trễ tiến độ, gia tăng mức độ căng thẳng phá vỡ mối quan hệ hợp tác doanh nghiệp (Cheung and Suen, 2002; Chan and Suen, 2005) Jaffar et all (2011) nhấn mạnh kiểu nhân tố dẫn tới xung đột xây dựng bao gồm: vấn đề hành vi, vấn đề liên quan tới hợp đồng, vấn đề kỹ thuật Trong nghiên cứu năm 2006, nhóm nghiên cứu Achayrya xác định nhóm ngun nhân dẫn tới xung đột xây dựng : “thay đổi điều kiện thi công”, “nhân công gián đoạn”, “ việc xem xét yêu cầu thay đổi” “sai sót thiết kế” Cũng tìm hiểu nguyên nhân gây xung đột ngành xây dựng, nhiên Mitkus et al (2014) cho xung đột xây dựng giao tiếp không thành công Chủ Đầu tư Nhà thầu Đồng thời với xu hướng nghiên cứu tìm hiểu nguyên nhân, hậu đề giải pháp đề ngăn ngừa xung đột Dự án, có hướng nghiên cứu khác đáng lưu ý Loosemore et al (2000) tiến hành nghiên cứu xu hướng khuyến khích xung đột xây dựng Breaux et al (2007) tìm hiểu khía cạnh khác, việc quản lý xung đột cơng ty thiết kế Trên thực tế, xung đột lĩnh vực xây dựng tránh khỏi thực trạng cần phải chấp nhận Tất khía cạnh dự án xây dựng từ việc hồn thành cơng việc giản đơn quản lý dự án tới việc hoạch định kế hoạch, chiến lược tổ chức dính líu tới xung đột mức độ Việc tổ chức ứng xử xung đột dẫn tới thành bại dự án doanh nghiệp Tuy nhiên, số trường hợp xung đột giúp cho doanh nghiệp trì cạnh tranh ý chí để phát triển Tranh chấp Fenn et al (1997) khẳng định tranh chấp xung đột khái niệm hoàn toàn tách biệt Xung đột xảy có khơng thỏa mãn lợi ích Xung đột quản lý theo xu hướng giảm thiểu nguy tranh chấp Trong đó,tranh chấp ngun nhân ngăn cản kết thúc thành công dự án xây dựng Tranh chấp liên quan tới vấn đề cơng địi hỏi giải hịa giải, thỏa thuận hay trọng tài Năm 2006, Sai On et al khẳng định tranh chấp xây dựng tránh khỏi Về dạng xung đột xây dựng, Sai On et al nhắc tới Dickmann với quan điểm cho có dạng là: người, quy trình sản phẩm Theo Rhys Jones, vấn đề : quản lý, văn hóa, giao tiếp, thiết kế, kinh tế, áp lực đấu thầu, luật pháp, mong đợi khơng có thực, hợp đồng, tay nghề lao động… Với Brown, tranh chấp dạng xung đột mà đòi hỏi phải có giải pháp xử lý cịn theo Spittler, tranh chấp xây dựng liên quan tới khác biệt góc nhìn, lợi ích Về nguồn gốc tranh chấp, hậu giải pháp cho tranh chấp xây dựng, có nhiều nghiên cứu thực nhiều học giả, với nhiều giả thiết, công cụ kết luận khác Tuy nhiên có điểm tương đồng ý tưởng Trong nghiên cứu năm 2014, Mitkus et al tổng hợp nghiên cứu trước nguyên nhân gây tranh chấp xây dựng Theo Blake Dawson Waldron (2006), tranh chấp có nguồn gốc từ: thay đổi điều kiện cơng trường, diễn giải điều kiện hợp đồng, điều kiện làm việc, giao tiếp, vấn đề pháp lý, tiếp cận công trường, tiếp cận vật liệu Trong nghiên cứu Cheung Yiu năm 2006, tranh chấp gây : vấn đề quản lý, giao tiếp, người tài liệu hợp đồng Tuy nhiên, sau vào năm 2007, Yiu Cheung lại cho rằng, nguyên nhân tranh chấp do: chậm trễ, yêu cầu thay đổi, vấn đề chưa chắn (uncertainty), mong đợi khơng có sở Trước đó, nghiên cứu năm 1997, Kusmaraswamy nguyên nhân gây tranh chấp xây dựng do: thay đổi điều kiện công trường, thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, vấn đề không lường trước, vấn đề quản lý, chậm trễ, giao tiếp yêu cầu khơng có sở (unrealistic expectation) Quan điểm lần xác nhận lại phát Hawitt năm 1991 yếu tố cho nguyên nhân tranh chấp xây dựng, liệt kê gồm: thay đổi phạm vi công việc, thay đổi điều kiện công trường, ép đẩy nhanh tiến độ (acceleration), chậm trễ, ngừng chấm dứt dự án Có thể nhận thấy quan tâm đáng kể giới nghiên cứu với việc phân tích để tìm hiểu ngun nhân tranh chấp xây dựng Đã có bão hòa nghiên cứu nguyên nhân tranh chấp xây dựng dường có ý mức vào nguyên nhân mà thiếu tìm kiếm giải pháp để quản lý tranh chấp xung đột xây dựng Tranh chấp Tiến độ Xây dựng Có nhiều nguyên nhân gây tranh chấp Tiến độ xây dựng liệt kê Bruce M Jervis Paul Levin sách Luật xây dựng áp dung như: tình trạng chậm trễ tiến độ, việc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ từ phía Chủ đầu tư, Chủ đầu tư can thiệp vào trình tự thi công Nhà thầu, thị từ Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu ngừng/chấm dứt thi công Tuy nhiên, tình trạng chậm trễ tiến độ dẫn tới tranh chấp có lẽ quan tâm nhiều Việc nghiên cứu khơng tập trung vào việc tìm hiểu nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ, hậu mà cịn đưa khuyến nghị để giảm/tránh tình trạng Trong nghiên cứu vào năm 2014, Marzouk trình bày 10 ngun nhân gây chậm trễ tiến độ dự án Ai cập bao gồm: phân loại dự án hình thức đấu thầu, việc lập kế hoạch Dự án thiếu hiệu quả, yêu cầu thay đổi Chủ Đầu tư/ Tư vấn trình triển khai, việc chậm trễ việc phê duyệt vẽ từ Chủ Đầu tư, việc chậm trễ toán Chủ Đầu tư , việc quản lý công trường hiệu Nhà thầu, suất lao động thấp, tài cho dự án Nhà thầu gặp khó khăn, điều kiện địa chất khu vực xây dựng phức tạp, việc chậm định Chủ Đầu tư Trước đó, Malaysia, năm 2007, Sambasivan et al 10 nguyên nhân chậm trễ tiến độ là: nhà thầu lập kế hoạch không phù hợp, quản lý thi công nhà thầu không hiệu quả, nhà thầu thiếu kinh nghiệm phù hợp, tài chủ đầu tư không đảm bảo, vấn đề với nhà thầu phụ, thiếu hụt vật tư, nguồn lao động, mức độ sẵn sàng thiết bị, thiếu giao tiếp bên sai sót q trình triển khai xây lắp Sáu hệ việc chậm trễ nêu bao gồm: vượt thời gian, vượt q chi phí, tình trạng tranh chấp, trọng tài, kiện tụng hủy bỏ dự án Tại Iran, năm 2010, Khoshgoftar et al cho nguyên nhân gây chậm trễ dự án xây dựng vấn đề tài tốn cơng việc hồn thành, việc lập kế hoạch khơng phù hợp, quản lý công trường, quản lý hợp đồng hiệu quả, thiếu giao tiếp thông tin bên liên quan ngun nhân gây tình trạng chậm trễ xây dựng Tại Thái Lan, năm 2008, Toor et al kết luận nhân tố liên quan tới thiết kế, nhà thầu tư vấn đánh giá ngun nhân gây tình trạng chậm trễ Không tập trung nghiên cứu nguyên nhân hệ chậm trễ tiến độ xây dựng, có có nhiều báo giành quan tâm cho việc phân tích tiến độ dự án việc chuẩn bị khiếu nại thời gian Carmichael et al vào năm 2009 có bình luận thú vị phương pháp phân tích chậm trễ áp dụng để giải khiếu nại xây dựng Alkass năm 1996 có tổng kết phương pháp phân tích tình chậm trễ xây dựng thường áp dụng như: kỹ thuật xem xét ảnh hưởng toàn cục, kỹ thuật xem xét ảnh hưởng ròng, kỹ thuật điều chỉnh sơ đồ đường gantt thực tế, kỹ thuật phân rã , kỹ thuật chụp, kỹ thuật phân tích ảnh hưởng thời gian Các mơ hình giải tranh chấp Liên quan tới giải pháp giải tranh chấp xây dựng, có xu chủ đạo giới khuyến khích việc sử dụng giải pháp thay (Alternative Dispute Resolution- ADR) thay phương thức truyền thống thơng qua tòa án trước Năm 1999, Brooker et al cho Nhà thầu hoạt động lĩnh vực xây dựng thường ưa thích sử dụng luật sư việc giải tranh chấp liên quan tới vấn đề pháp lý Gần đây, nghiên cứu Kipli et al (2012) cho thấy hầu hết nhà thầu đồng ý ADR bảo vệ tính bí mật tranh chấp đảm bảo tính riêng tư tốt bên việc giải tranh chấp Trước đó, năm 2011, Makmor et al thực nghiên cứu xác nhận giải pháp đàm phán ưa thích với 67% phản hồi tích cực từ đối tượng khảo sát Cũng mức độ địa phương, phân tích Wang et al năm (2005) cho thấy sau giải pháp đàm phán, trọng tài chế giải tranh chấp phổ biến áp dụng cho dự án xây dựng có yếu tố quốc tế Trung Quốc Tiếp theo chế giải hòa giải, pháp lý, ý kiến chuyên gia, điều chỉnh, Ban đánh giá tranh chấp Trước đó, năm 1997, Chan et al lưu ý tranh chấp liên quan tới yếu tố nước thường giải hoàn tồn dựa hệ thống hịa giải/trọng tài Trung Quốc Ý tưởng chiến thuật mặc để giải tranh chấp xây dựng Loosemore et al nêu nghiên cứu vào năm 1999 Gần đây, vào năm 2013, Gabuthy et al có nghiên cứu thú vị hành vi thương lượng/ mặc việc giải tranh chấp Các tác giả cho số tình định, bên bị ép buộc (forced) phải mặc cả/ thương lượng hiệu giải tranh chấp cao nhiều so với tình mà bên liên quan có quyền tự lựa chọn mặc không (free to bargain) Một giải pháp giải tranh chấp thay khác thường xuyên áp dụng chế hòa giải Tuy nhiên, theo nghiên cứu Povey et al vào năm 2005 Nam Phi, người làm hịa giải có xu hướng giải tranh chấp cho bên cách đối kháng (win-loose) hỗ trợ bên việc tự tìm cách dàn xếp việc Để giải tranh chấp xây dựng, học giả không nghiên cứu hiệu giải pháp mà đồng thời đề xuất kỹ thuật hỗ trợ việc định Carneiro et al (2012) lại quan tâm tới khía cạnh khác giải xung đột tranh chấp xây dựng việc theo dõi quản lý mức độ căng thẳng tình xung đột Vũ với Carmichael (2009) thực nghiên cứu so sánh phong cách giải xung đột xây dựng Australia Việt Nam Nghiên cứu cho thấy có khác biệt văn hóa nước, nhiên có đồng thuận định việc bên tham gia sẵn sàng tham gia hợp tác để giải tranh chấp xây dựng Việc lựa chọn giải pháp tích hợp cho thấy hội để xung đột giải cách hiệu để đạt tới hiểu biết chung hội hợp tác toàn diện lâu dài (Kumaraswamy, 1998) Động học hệ thống- System dynamics Động học hệ thống / System Dynamics lý thuyết kỹ thuật mơ hình tốn học dùng để thiết lập khung giới hạn , nhằm đạt tới thấu hiểu dùng để thảo luận vấn đề phức tạp Bắt đầu phát triển vào thập kỷ 1950 để giúp tăng cường hiểu biết quy trình cơng nghiệp, ĐHHT sử dụng rộng khắp lĩnh vực cơng tư cho việc phân tích hoạch định sách Các mơ hình ĐHHT giải vấn đề tính đồng thời (nhân quả) cách cập nhật tất biến khoảng thời gian với dòng hồi đáp (feedback) âm dương thời gian trễ (delay) , tạo nên cấu trúc tương tác điều khiển ĐHHT khía cạnh lý thuyết hệ thống phương pháp để hiểu rõ hành vi động hệ phức tạp Theo Sterman (2000) thực tế hành vi phức tạp thường xuất phát từ tương tác (interaction/feedbacks) thành tố hệ thống xuất phát từ phức tạp thành tố hệ thống Các thành phần mơ hình ĐHHT feedback loop, tích lũy dịng vào stock time delays 12.2016 85 Hình Sơ đồ vòng lặp hồi đáp trình sản xuất Hình Sơ đồ Stock and flow ĐHHT ứng dụng rộng rãi từ lĩnh vực dân số học, sinh học hệ thống kinh tế…là hệ thống mà tồn quan hệ tương tác mạnh Một số ứng dụng Mơ hình System Dynamic lĩnh vực quản lý dự án xây dựng Năm 2008, Mbiti có nghiên cứu thú vị việc áp dụng SD lĩnh vực xây dựng Từ khởi đầu Học viện cơng nghệ Massachuset (MIT) từ thập kỉ 50 kỉ trước, mô hình SD sử dụng để mơ nhiều vấn đề động phức tạp Tuy nhiên việc áp dụng SD ngành khác thơng dụng lĩnh vực xây dựng Ogunlana, Lim & Saeed (1998) quan sát thấy mơ hình SD sử dụng cho việc mô tả vấn đề quản lý, nghiên cứu phát triển ngành khác nhiều so với ngành xây dựng Trong ngành xây dựng, mơ hình SD thường sử dụng mức độ vi mô mức độ vĩ mô Phần lớn mơ hình SD áp dụng cho dự án doanh nghiệp áp dụng cho thị trường hay ngành công nghiệp Các ví dụ việc ứng dụng SD cho dự án xây dựng bao gồm Chritamara & Ogunlana (2002), Hongagang, Mashayekhi & Saeed (1998), Love et al (2000), Love, Mandal &Li (1999), Nguyen & Ogunlana (2005), Ogunlana, Li & Sukhera (2003), Ogunlana, Lim & Saeed (1998),Tang& Ogunlana (2003a & b), Hongagang, Mashayekhi & Saeed (1998) Ví dụ việc áp dụng mơ hình SD cho việc nghiên cứu thị trường xây dựng Bajracharya, Ogunlana & Bach (2000), Kummerow (1999) and Turk & Weijnen (2002) Turk & Weijnen(2002), Kummerow (1999) Tuy nhiên, khơng có nhiều sách vĩ mơ lĩnh vực xây dựng đưa từ áp dụng mơ hình SD Về việc ứng dụng SD quản lý dự án, (Sterman, 1992) cho dự án xây dựng phức tạp liên quan tới hệ thống động phức tạp, hệ thống phức tạp gồm nhiều thành tố quan hệ lẫn nhau, động, bao gồm nhiều quy trình hồi đáp, liên quan tới 86 12.2016 quan hệ phi tuyến bao gồm liệu “cứng mềm” Một lĩnh vực ứng dụng thành công ĐHHT quản lý dự án Năm 1994, Rodrigues et al, so sánh vai trò system dynamics quản lý dự án với mơ hình truyền thống Các tác giả cho ĐHHT cung cấp công cụ hiệu để quản lý cách có hệ thống vấn đề chiến lược Các nghiên cứu ứng dụng SD quản lý tranh chấp xung đột dự án xây dựng Majidi (2003) nghiên cứu việc cải tiến kỹ thuật ngăn ngừa giải tranh chấp (DART) Tác giả cung cấp mơ hình, lý thuyết cơng cụ cho việc thấu hiểu đánh giá phức tạp tương tác động xung đột ứng dụng DART dự án xây dựng Menassa et al (2006) nghiên cứu lý thuyết option pricing real option pricing để đánh giá tỉ suất lợi nhuận/chi phí gắn liền với chi phí ADR dự án thiết kế xây dựng Ng et al (2007) thực nghiên cứu việc quản lý xung đột cách “động” cho dự án thiết kế thi công xây dựng quy mô lớn Năm 2011, Kishor Mahato et al có nghiên cứu xung đột động dự án xây dựng đê đập Nepal Năm 2008, Love et al có nghiên cứu với nỗ lực mơ hình hóa quan hệ nhân tranh chấp xây dựng Sử dụng liệu lấy từ nghiên cứu trước, mơ hình ý tưởng nhân (conceptual causal model) tranh chấp ngành xây dựng thành lập Nguyen et al (2005) đề xuất mơ hình SD để ghi nhận tính động dự án xây dựng trình triển khai Tám cấu trúc hồi đáp từ nghiên cứu trước động học dự án tính đặc trưc dự án xây dựng xác định giả thuyết động Chúng bao gồm cấu trúc lao đông, thiết bị, vật tư, tương tác lao động thiết bị, tiến độ, làm lại (rework), an toàn, chất lượng Gần đây, Sangwon et al (2013) sử dụng SD để đánh giá ảnh hưởng sai sót thiết kế Dự án xây dựng Một tác giả khác nghiên cứu khả ứng dụng SD cho việc mô chậm trễ gián đoán xây dựng Ibbs (2005) Tác giả cho mục đích SD nguyên nhân, xác định trách nhiệm, định lượng hóa ảnh hưởng từ thuyết phục bên liên quan khía cạnh Về khả ứng dụng SD việc phân tích chậm trễ gián đoạn dự án xây dựng phức tạp, Howick (2003) cho việc áp dụng SD giúp khơng nắm bắt thông tin “cứng” số mà cung cấp thông tin “mềm” hành xử người (sự mệt mỏi, thiếu đồng thuận…) Để áp dụng cho vấn đề pháp lý, Stephen et al (2005) nghiên cứu việc chấp thuận ý kiến chuyên gia trường hợp áp dụng system dynamic Theo đó, ý kiến chuyên gia dựa mơ ĐHHT đáp ứng tiêu chí tịa tối cao Hoa Kì thỏa mãn tiêu chí như: dựa giả thiết phép thử phương pháp khoa học, phải bao gồm phép thử lỗi bắt buộc, phải áp dụng tiêu chuẩn định việc xây dựng kiểm tra giả thiết Tổng kết việc áp dụng SD để giải tranh chấp xây dựng, Weil et al (1990) cho luật sư hệ thống pháp lý dần chuyển sang áp dụng giải pháp thay để giải tranh chấp Trong mơ hình ĐHHT đảm nhiệm vai trò quan trọng Tuy nhiên “ Việc dụng mơ hình khơng đưa giải pháp khắc phục tức khắc cho cơng việc khó khăn này, phần khó phần triển khai đàm phán thực” (Nyhart,1998) 10 Các nghiên cứu tương tự công bố Việt Nam Liên quan tới tranh chấp xung đột hợp đồng xây dựng, có nghiên cứu thú vị Hoàng Thành Huy ( 2006) nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới khả xung đột hợp đồng xây dựng Nguyễn Vũ Khánh Ngọc (2007) tìm hiểu chiến thuật đàm phán giải tranh chấp hợp đồng xây dựng Trong năm 2009 có Trần Hữu Quốc Vi tìm hiểu yếu tố gây xung đột quan trọng dự án xây dựng TPHCM, Trần Trung Kiên tìm hiểu yếu tố gây xung đột việc thực dự án hạ tầng kỹ thuật đề xuất giải pháp để giải Phạm Ngọc Hải (2010) lại tập trung tìm hiểu yếu tố gây tranh chấp quản lý vận hành nhà chung cư lựa chọn mơ hình quản lý phù hợp Tiến độ đề tài nghiên cứu hấp dẫn với nhiều tác giả Năm 2005, tác giả Đặng Thị Trang ứng dụng logic mờ phân tích chậm trễ cập nhật tiến độ Tiếp đó, năm 2006, Nguyễn Hữu Thiện tìm hiểu lập tiến độ mạng sở phân tích tác động yếu tố rủi ro quản lý xây dựng mơ hình CSRAM, Nguyễn Văn Tự phân tích chậm trễ tiến độ bên tham gia dự án việc thực hợp đồng giai đoạn thi công Việt Nam, Trần Đăng Khoa nghiên cứu giải pháp lập tiến độ xét đến khả tài nhà thầu giai đoạn đấu thầu cho dự án xây dựng Việt Nam Gần đây, năm 2011, Tiền Chí Long thực phân tích việc gia hạn tiến độ liên quan đến yếu tố thời tiết hợp đồng thi cơng, Võ Văn Trị phân tích định lượng trách nhiệm bên việc chậm trễ tiến độ dự án xây dựng gây công tác làm lại, Đặng Thanh Hồi nghiên cứu ứng dụng đề xuất cơng cụ tích hợp quản lý tiến độ xây dựng System Dynamics hướng nghiên cứu chưa phát triển mức Việt Nam Tuy nhiên, có nghiên cứu sớm Nguyễn Lương Bách (AIT- 1991) việc tự đáp ứng nhu cầu lương thực Việt Nam Gần đây, liên tục có nghiên cứu ứng dụng System Dynamics Bùi Hoàng Phương đề xuất việc kết hợp mơ hình EFQM SD để cải thiện văn hóa an tồn Hồ Hồng Duy nghiên cứu thay đổi quản lý thiết kế dự án xây dựng TPHCM mô SD Nguyễn Hữu Thừa ứng dụng SD để phân tích dịng tiền dự án xây dựng Trần Ngọc Sang ứng dụng SD để phân tích lợi nhuận cơng ty sản xuất thi công lắp đá granite Nguyễn Minh Quang kết hợp Value Stream Mapping SD để quản lý chất lượng thi công cho nhà thầu xây dựng Việt Nam Phạm Thanh Hải xây dựng mơ hình động quản lý thực công ty xây dựng SD Trước đó, Nguyễn Quang Trung sử dụng SD dự báo lợi nhuận dự án Bất động sản TPHCM, Lê Phúc Thịnh ứng dụng SD mô tính chất động thời gian làm việc xây dựng Có thể nói, tiếp cận với System Dynamic trễ so với giới, nhiên hướng nghiên cứu hấp dẫn thú vị nhà nghiên cứu Việt Nam 11 Tổng kết Trong ngành xây dựng, tranh chấp xem tránh khỏi Thực tế số lượng tình tranh chấp ngành xây dựng ngày tăng lên đỏi hỏi phải có cách tiếp cận có hệ thống hiệu để giải tranh chấp Bài báo tổng kết lịch sử, xu hướng phát triển tương lai nghiên cứu học thuật ứng dụng thực tiễn việc giải tranh chấp xung đột quản lý xây dựng Bài báo cho thấy xu hướng giới việc sử dụng giải pháp thay để xử lý xung đột tranh chấp lĩnh vực xây dựng Đồng thời, tác giả giới thiệu Động học hệ thống (SD) công cụ kỹ thuật để đánh giá cách định tính định lượng tranh chấp, chiến lược giải tranh chấp thực thi giải pháp xử lý tranh chấp TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH Kumaraswamy, M M and D W Chan (1998) "Contributors to construction delays." Construction Management & Economics 16(1): 17-29 Marzouk, M M and T I El-Rasas (2014) "Analyzing delay causes in Egyptian construction projects." Journal of Advanced Research 5(1): 49-55 Toor, S U R and S O Ogunlana (2008) "Problems causing delays in major construction projects in Thailand." Construction Management and Economics 26(4): 395-408 Acharya, N., et al (2006) "Critical construction conflicting factors identification using analytical hierarchy process." KSCE Journal of Civil Engineering 10(3): 165-174 Jaffar, N., et al (2011) "Factors of Conflict in Construction Industry: A Literature Review." Procedia Engineering 20(0): 193-202 Mitkus, S and T Mitkus (2014) "Causes of Conflicts in a Construction Industry: A Communicational Approach." Procedia - Social and Behavioral Sciences 110(0): 777-786 Ayudhya, B I N (2011) "Common disputes related to public work projects in Thailand." Sonklanakarin Journal of Science and Technology 33(5): 565 Bonwick, R J and V M Watts (1998) "Research information: The role of emotional factors in building disputation." Building Research & Information 26(6): 370-373 Fenn, P., et al (1997) "Conflict and dispute in construction." Construction Management and Economics 15(6): 513-518 10 Love, P E D., et al (2011) "Causal Discovery and Inference of Project Disputes." Engineering Management, IEEE Transactions on 58(3): 400-411 11 Sai On, C and Y Tak Wing (2006) "Are Construction Disputes Inevitable?" Engineering Management, IEEE Transactions on 53(3): 456-470 12 Carneiro, D., et al (2012) Stress Monitoring in Conflict Resolution Situations Ambient Intelligence - Software and Applications P Novais, K Hallenborg, D I Tapia and J M C Rodríguez, Springer Berlin Heidelberg 153: 137-144 13 Loosemore, M (1999) "Bargaining tactics in construction disputes." Construction Management and Economics 17(2): 177-188 14 Vu, A T and D G Carmichael (2009) "Cultural Difference and Conflict Management - A Vietnamese-Australian and Construction Industry Case Study." International Journal of Construction Management 9(2): 1-19 15 Howick, S (2003) "Using system dynamics to analyse disruption and delay in complex projects for litigation: can the modelling purposes be met?" Journal of the Operational Research Society 54(3): 222-229 16 Ibbs, W and M Liu (2005) "System dynamic modeling of delay and disruption claims." Cost Engineering 47(6): 12-15 17 Kishor Mahato, B and S O Ogunlana (2011) "Conflict dynamics in a dam construction project: a case study." Built Environment Project and Asset Management 1(2): 176-194 18 Love, P E., et al (2008) Causal modelling of construction disputes Procs 24th Annual ARCOM Conference 19 Majidi, N E (2003) Evaluation of frame work of construction ADR methode intergrated model of real option, probalistic analysis and SD Civil and Enviromental Engineering MIT, MIT Master: 78 20 Menassa, C and F P Mora (2006) An option based model for evaluating ADR investments in design and construction projects International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, Montréal, Canada 21 Menassa, C C and F P Mora (2009) Real options and system dynamics approach to model value of implementing a project specific dispute resolution process in construction projects Simulation Conference (WSC), Proceedings of the 2009 Winter 22 Ng, H., et al (2007) "Dynamic Conflict Management in Large-Scale Design and Construction Projects." Journal of Management in Engineering 23(2): 52-66 23 Nguyen, L D and S O Ogunlana (2005) "Modeling the dynamics of an infrastructure project." Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering 20(4): 265-279 24 Nguyễn, V K N (2010) Chiến thuật đàm phán giải tranh chấp Hợp đồng Xây dựng Ngành Quản lý Dự án Tp HCM, Đại học Bách Khoa Tp HCM Thạc sĩ 25 Stephens, C A., et al (2005) "System dynamics modeling in the legal arena: meeting the challenges of expert witness admissibility." System Dynamics Review 21(2): 95-122 26 Trần, T K (2010) Phân tích yếu tố gây xung đột việc thực Dự án Hạ tầng kỹ thuật đề xuất giải Ngành Quản lý dự án TpHCM, Đại học Bách Khoa tpHCM Thạc sĩ 27 Weil, H and R Etherton (1990) System dynamics in dispute resolution Proc 1990 Int System Dynamics Conf 12.2016 87 ... Sonklanakarin Journal of Science and Technology 33(5): 565 Bonwick, R J and V M Watts (1998) "Research information: The role of emotional factors in building disputation." Building Research & Information... options and system dynamics approach to model value of implementing a project specific dispute resolution process in construction projects Simulation Conference (WSC), Proceedings of the 2009... Thạc sĩ 25 Stephens, C A., et al (2005) "System dynamics modeling in the legal arena: meeting the challenges of expert witness admissibility." System Dynamics Review 21(2): 95-122 26 Trần, T
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng system dynamic quản lý các tranh chấp trong dự án xây dựng,