0

Skkn biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong môn tiếng việt

23 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 13:53

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 TRONG MÔN TIẾNG VIÊṬ Họ[.] CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP TRONG MÔN TIẾNG VIỆT Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Đơn vị công tác: Trường TH số Liên Thủy skkn1 Lệ Thủy, tháng 12 năm 2022 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Tất đổi giáo dục nhằm mục đích cuối nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước xu hướng hội nhập quốc tế Giáo dục Tiểu học có vị trí vơ quan trọng việc hình thành cho học sinh sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ sống để học sinh tiếp tục học lên Trung học sở  Bồi dưỡng kỹ sống nhằm thực yêu cầu đổi giáo dục Tiểu học Trong học sinh Tiểu học đối tượng quan tâm Bồi dưỡng kỹ sống cho học sinh với chất hình thành phát triển cho em khả làm chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó tích cực phù hợp trước tình sống Rõ ràng phải phù hợp với mục tiêu giáo dục Tiểu học cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Tiểu học Rèn luyện kỹ sống cho học sinh nhằm giúp em rèn luyện kỹ ứng xử thân thiện tình huống; thói quen kỹ làm việc theo nhóm, kỹ hoạt động xã hội Giáo dục cho học sinh thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ thân, phòng ngừa tai nạn giao thông, đuối nước tệ nạn xã hội Đối với học sinh tiểu học việc hình thành kỹ học tập sinh hoạt vơ quan trọng, ảnh hưởng đến q trình hình thành phát triển nhân cách sau Giáo dục kĩ sống nội dung đông đảo cha mẹ học sinh dư luận quan tâm chương trình giáo dục cần thiết học sinh Môn Tiếng Viê ̣t ở trường tiểu học có vai trò quan trọng góp phần quyết định chất lượng giáo dục toàn diê ̣n cho mỡi học sinh tiểu học Mơn Tiếng việt có nhiệm vụ hình thành, phát triển học sinh kĩ sử dụng Tiếng Việt ( nghe - nói - đọc - viết ) để học tập giao tiếp môi trường hoạt động lứa tuổi skkn2 Chương trình và nô ̣i dung môn Tiếng Viê ̣t ở tiểu học chứa đựng nhiều nô ̣i dung liên quan đến kĩ sống và có khả tích hợp kĩ sống rất cao Kĩ sống đă ̣c thù thể hiê ̣n tính ưu thế của môn Tiếng Viê ̣t là kĩ giao tiếp, sau đó là kĩ nhâ ̣n thức bao gồm nhâ ̣n thức xung quanh, tự nhâ ̣n thức, quyết định, Vì vâ ̣y qua mỡi bài học của mơn Tiếng Viê ̣t học sinh sẽ có hô ̣i hình thành, trau dồi và rèn luyê ̣n kĩ sống Khả giáo dục Kĩ sống của môn Tiếng Viê ̣t không chỉ thể hiê ̣n ở nô ̣i dung môn học mà còn thể hiê ̣n qua phương pháp dạy học của mỗi giáo viên Để hình thành các kiến thức và rèn luyê ̣n kĩ mà chương trình môn Tiếng Viê ̣t đă ̣t với mỗi học sinh tiểu học, người giáo viên cần phải vân dụng nhiều phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ đô ̣ng sáng tạo của học sinh Thông qua các hoạt đô ̣ng học tâ ̣p, học sinh được trải nghiê ̣m, rèn luyê ̣n kĩ hợp tác, bày tỏ ý kiến cá nhân, Tuy nhiên, giáo viên tổ chức thực hiê ̣n giáo dục kĩ sống qua môn Tiếng Viê ̣t thì lúng túng không biết lựa chọn kĩ nào? Sử dụng phương pháp nào? Và thực hiê ̣n vào thời điểm nào? Chính vì vâ ̣y mà hiê ̣u quả chưa cao hay còn mang nă ̣ng tính hình thức.Với học sinh thì khái niê ̣m kĩ sống là mô ̣t cái gì đó rất mơ hồ, không thiết thực và đă ̣c biê ̣t các em chưa có hứng thú rèn luyê ̣n và trau dồi kĩ sống Chính bởi những lí đó mà hiê ̣u quả của viê ̣c rèn luyê ̣n kĩ sống chưa cao Với ý nghĩa và tầm quan trọng của viê ̣c rèn luyê ̣n kĩ sống cho học sinh, bản thân muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiê ̣p:"Biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp môn Tiếng Viêt"  ̣ với mong muốn góp mô ̣t tiếng nói chung vào diễn đàn đổi mới phương pháp dạy học ở tiểu học chú trọng rèn luyê ̣n kĩ sống mà cả bâ ̣c học hết sức quan tâm và thực hiê ̣n 1.2 Điểm đề tài Sáng kiến thân tơi trực tiếp nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng chung cho môn Tiếng Việt lớp mà trực tiếp giảng dạy trường Điểm sáng kiến chỗ tơi tìm sưu tầm thêm biện pháp rèn luyện kĩ sống cho học sinh môn Tiếng Việt Giúp học sinh bồi dưỡng kỹ sống nhằm chuyển hóa kiến thức học thành hành động thực tế Qua trình bồi dưỡng giúp em giàu thêm kỹ sống cho thân hịa đồng mơi trường lứa tuổi Đồng thời tổng hợp lại cách có hệ thống biện pháp rèn kĩ skkn3 sống cho học sinh môn Tiếng Việt để anh, chị em đồng nghiệp tham khảo, thơng qua nâng cao chất lượng dạy học giáo dục PHẦN NỘI DUNG 2.1 THỰC TRẠNG 2.1.1 Thuận lợi * Giáo viên: - Giáo viên đào tạo bản, có đủ trình độ để dạy em lồng ghép kĩ sống phân môn Tiếng việt lớp - Giáo viên tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh - Giáo viên chủ nhiệm giáo viên dạy Tiếng Việt, thuận lợi việc nắm bắt tiến học trị mình.Từ có biện pháp hợp lí giúp học sinh khắc phục hạn chế - Giáo viên tiếp cận, trang bị đầy đủ công nghệ thông tin - Bản thân người giáo viên chủ nhiệm ln nhiệt tình, tích cực học hỏi, nhận thức rõ tầm quan trọng công tác phối, kết hợp với cha mẹ học sinh việc nâng cao chất lượng giáo dục Đội ngũ giáo viên có trình độ chun mơn đạt chuẩn 100%, có thời gian cơng tác lâu năm nên việc trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác chủ nhiệm có nhiều thuận lợi - Ln cập nhật, nắm bắt kịp thời thông tin, văn bản, thị có liên quan nội dung giáo dục kĩ sống bậc học - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tới công tác chuyên môn đạo kịp thời - Nhiều cha mẹ học sinh ngày quan tâm tới việc học em * Học sinh - Học sinh ham học hỏi ,tích cực trao đổi , phản hồi với giáo viên - Học sinh có ý thức thi đua học tập nhóm, lớp - Học sinh trang bị đầy đủ Tài liệu hướng dẫn học phương tiện liên quan , u thích mơn học - Học sinh ngày tham gia nhiều hoạt động tập thể, hoạt động xã hội skkn4 2.1.2 Khó khăn * Giáo viên: Qua thực tế dự thăm lớp giáo viên trường trường bạn nhận thấy: - Một phận giáo viên chưa thực quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh mà trọng truyền thụ kiến thức Tài liệu hướng dẫn học nên chưa chịu khó tìm tịi hình thức phương pháp tổ chức cho hoạt động nên làm hứng thú học sinh - Nhận thức nhiều giáo viên mơ hồ, chưa rõ, chưa đầy đủ rèn kĩ sống cho học sinh rèn kĩ gì; nhận thức chưa đủ, chưa rõ nên khơng thể tìm biện pháp, hình thức tổ chức hữu hiệu để rèn kĩ sống cho học sinh.  - Phong trào “Xây dựng trường học thân thiê ̣n, học sinh tích cực” tâ ̣p trung nhiều nô ̣i dung chung cho các bâ ̣c học, giáo viên chưa hiểu nhiều về nội dung phải dạy trẻ theo khối lớp những kĩ sống bản nào, chưa biết vâ ̣n dụng từ những kế hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ sống cho HS - Vẫn cịn buổi tập huấn lồng ghép giáo dục kĩ sống vào môn học cho giáo viên nên việc truyền tải thực gặp khơng khó khăn * Học sinh: - Học sinh học tập thụ động, chủ yếu nghe làm theo thầy giáo, sáng tạo, tính tự giác chưa cao, lười hoạt động - Đa phần học sinh vùng nông thôn nghèo nên học sinh có học kiến thức, khả ứng phó với tình sống kém, rụt rè, tính tự tin ít, tự ti nhiều - Việc tổ chức học tập lớp giáo viên chưa phát huy tính sáng tạo, hợp tác, khả giao tiếp học sinh, chưa tạo cho học sinh mạnh dạn tự tin học tập Việc tiếp thu theo mơ hình dạy học có nhiều bỡ ngỡ nên ảnh hưởng đến chất lượng học tập em skkn5 - Nhiều cha mẹ học sinh cịn nặng học tập kiến thức, trọng đến hình thành kĩ sống cho em 2.1.3 Thực trạng rèn kĩ sống cho học sinh lớp thông qua môn Tiếng Việt trường tiểu học Trong năm gần đây, đạo Phòng Giáo dục huyện Lệ Thủy,các giáo viên nhà trường tham gia buổi tập huấn rèn luyện kĩ sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động lên lớp Tuy việc triển khai nội dung gặp nhiều khó khăn: Nhiều giáo viên trọng đến hình thành kiến thức mà xem nhẹ phần giáo dục kĩ sống cho học sinh nên việc hình thành kĩ cho học sinh cịn nhiều hạn chế Khơng giáo viên hiểu chưa rõ rèn luyện kĩ sống cho học sinh nên vấn đề sử dụng phương pháp tổ chức chưa hữu hiệu Cịn hoạt động trải nghiệm thực tế môn Tiếng Việt quỹ thời gian hạn hẹp nên việc chuyển hóa kiến thức thành kĩ cịn gặp khó khăn cho học sinh Vì ngồi trang bị cho em kiến thức môn Tiếng Việt việc hình thành cho em kĩ sống vơ cần thiết, giúp học sinh có đủ khả tự thích ứng với mơi trường xung quanh, tự chủ, độc lập, tự tin giải công việc, đem lại cho em vốn tự tin ban đầu để trang bị cho em kĩ cần thiết làm hành trang bước vào đời Qua thực tế giảng dạy lớp 4, thấy kĩ sống học sinh chưa cao Chỉ số học sinh có hành vi, thói quen, kĩ tốt Cịn phần lớn em có nhận xét, đánh giá việc chưa có thái độ cách ứng xử, cách xưng hô chuẩn mực Khi bắt tay vào nghiên cứu đề tài này, tiến hành khảo sát kĩ học sinh lớp với chủ đề “ Kĩ em”, kết sau: Số KT Kĩ tốt Có hình thành Kĩ chưa tốt kĩ 34 SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ 13.9 20 55.6 11 30.5 skkn6 Thực hành thảo luận nhóm Tổng Biết cách lắng nghe, Chưa biết cách lắng nghe, hay tách số học hợp tác khỏi nhóm sinh SL % SL % 34 13 36.1 23 63.9 2.1.4 Nguyên nhân Qua số liệu ta thấy kỹ sống em đạt tỉ lệ thấp Sau tìm hiểu tơi biết tồn nhiều nguyên nhân: - Giáo viên thụ động kiến thức sách giáo khoa mà khơng chịu tìm tịi đọc thêm tài liệu khác liên quan đến giảng dạy đặc biệt dạy lồng ghép kĩ sống vào phân môn Tiếng Việt - Việc nghiên cứu, nắm bắt văn có liên quan chưa thật kĩ, chưa thực tâm huyết với học sinh nhận xét đánh giá … - Trong nhà trường, tượng tải với môn học gây nhiều áp lực người học Cùng với tác động nhiều chiều nguồn thông tin khác từ xã hội khiến cho học sinh đứng trước nhiều thách thức hòa nhập xã hội, kĩ sống bị xem nhẹ thời gian dài - Sự hướng dẫn thầy cô giáo, nhà trường kĩ sống cho học sinh chưa thật dễ hiểu, chưa cụ thể - Học sinh thiếu quan tâm, trau dồi kĩ sống, thể kĩ đại khái, chưa mạnh dạn thể khả thân - Học sinh ngại nói, ngại viết, khả tự học, tự tìm tịi cịn hạn chế 2.2 BIỆN PHÁP LỒNG GHÉP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG VÀO MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Tuỳ theo nội dung, yêu cầu đơn vị học đối tượng học sinh, giáo viên áp dụng nhóm giải pháp, giải pháp chủ đạo kết hợp với số giải bổ trợ khác Về tơi thấy có số giải pháp sau: skkn7 2.2.1 Biện pháp 1: Tích cực học hỏi, thay đổi nhận thức thân vai trò quan trọng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh qua môn học hoạt động giáo dục Tôi nghiên cứu kĩ lưỡng văn bản, định, nghị Bộ Giáo dục Đào liên quan đến vấn đề giáo dục kĩ sống cho học sinh thông qua môn học hoạt động giáo dục để hiểu sâu sắc mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình này, đặc biệt qua xác định rõ tâm trách nhiệm thân Hiểu làm tốt cơng tác tư tưởng làm cho bậc cha mẹ học sinh tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi Đảng, tin tưởng vào định hướng giáo dục đổi từ nội dung đến phương pháp dạy học, nội dung liên quan đến giáo dục kĩ sống cho học sinh để họ tham gia Thẳng thắn nhìn nhận vai trò giáo viên việc giáo dục kĩ sống cho học sinh trọng tâm, định Từ góp phần tạo nên giải pháp thiết thực tiên phong thực giải pháp Tơi tích cực gia buổi thảo luận, tọa đàm, để chia băn khoăn trăn trở kinh nghiệm công tác Đã hiểu đầy đủ sâu sắc mục đích, ý nghĩa tác dụng chương trình giáo dục kĩ sống cho học sinh từ tích cực phối hợp, giúp đỡ bậc cha mẹ học sinh thực tốt vai trị, trách nhiệm 2.2.2 Biện pháp 2: Giáo viên phải xác định rõ nhiê ̣m vụ của môn học và nhiêm ̣ vụ giáo dục kĩ sống cho học sinh qua môn học Môn Tiếng Viê ̣t là mô ̣t hai môn học chiếm nhiều thời lượng nhất chương trình của cấp tiểu học Môn Tiếng Viê ̣t có nhiều phân môn khác nhau, mỗi phân môn lại có nét đă ̣c thù riêng có mối quan ̣ chă ̣t chẽ bổ sung cho nhau, giúp giáo viên hoàn thành mục tiêu giáo dục Theo chương trình dạy học mơn Tiếng Việt khơng phân tách thành phân mơn riêng nội dung chương trình dạy phân theo tiết thiết kế theo phân môn Mục tiêu rèn kĩ skkn8 sống cho học sinh lớp qua môn Tiếng Viê ̣t thể hiê ̣n rất rõ và nhiều nhất ở ba phân môn, đó là phân môn tâ ̣p đọc, phân môn Kể chuyê ̣n và phân môn Tâ ̣p làm văn a) Rèn kĩ sống thông qua Tâp̣ đọc:      Với phân môn Tâ ̣p đọc ngoài viê ̣c củng cố và nâng cao kĩ đọc cho học sinh phân môn Tâ ̣p đọc còn mở rô ̣ng vốn hiểu biết, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, nhân cách cho học sinh Nô ̣i dung những bài Tâ ̣p đọc sách Tiếng Viê ̣t lớp phản ánh mô ̣t số vấn đề lớn lại gần gũi thiết thực đă ̣t sống thông qua ngôn ngữ văn học và những hình tượng giàu chất thẩm mĩ và nhân văn Do đó có tác dụng mở rô ̣ng tầm hiểu biết, tầm nhìn về tự nhiên, xã hô ̣i và đời sống, bồi dưỡng tư tưởng tình cảm và nhân cách cho học sinh.Viê ̣c giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp của môn Tâ ̣p đọc chiếm mô ̣t ưu thế quan trọng, mỗi bài văn, bài thơ, đều chứa đựng những ý nghĩa nhân văn sâu sắc Bằng cách tổ chức và dẫn dắt khéo léo đầy tính sư phạm của giáo viên các kĩ sống của các em sẽ được bồi dưỡng, hình thành và phát triển Khi tiến hành dạy Tập đọc, giáo viên phải thực quy trình tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình cụ thể, đối tượng học sinh cụ thể để điều chỉnh nội dung dạy học cho phù hợp Việc điều chỉnh nội dung dạy học mặt giúp học sinh chiếm lĩnh tri thức cách dễ dàng hơn, mặt khác việc học sinh hoạt động theo logo điều chỉnh giúp em hình thành nhiều kĩ định: kĩ hợp tác nhóm, kĩ giải vấn đề, kĩ giao tiếp Mục đích cuối nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học Bên cạnh đó, đảm bảo bồi dưỡng kỹ sống cho học sinh    b) Rèn luyện kĩ sống thông qua tiết Kể chuyện    Phân môn kể chuyê ̣n với nhiê ̣m vụ giúp củng cố cho các em kĩ kể chuyê ̣n đã được hình thành ở các lớp dưới còn có mô ̣t vai trò quan trọng nữa là giúp học sinh mở rô ̣ng vốn hiểu biết và cũng góp phần hình thành nhân cách của người mới Cùng với nội dung học tâ ̣p của các môn học học khác, những câu chuyê ̣n học sinh được nghe, được đọc và được kể ở lớp có tác dụng rất lớn viê ̣c mở rô ̣ng vốn kiến thức về người, về tình cảm, nhân cách Để phát huy hết khả rèn kĩ sống cho học sinh qua môn kể chuyê ̣n giáo viên cần chú ý tổ chức cho học sinh trao đổi, skkn9 đối thoại để nắm chắc ý nghĩa của câu chuyê ̣n, nói được nhâ ̣n xét riêng của các em về mỗi nhân vâ ̣t, chi tiết câu chuyê ̣n, những bài học mình rút được cho bản thân và cho mọi người  c) Rèn kĩ sống qua tiết Tâp̣ làm văn:         Ngoài viê ̣c trang bị kiến thức và rèn luyê ̣n kĩ làm văn thì môn Tâ ̣p làm văn còn giúp học sinh mở rô ̣ng vốn sống, rèn luyê ̣n tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh d) Rèn kĩ sống qua tiết Chính tả Phân mơn Chính tả tiểu học giúp em hình thành rèn luyện kĩ viết Khơng nội dung tiết tả chứa đựng việc giáo dục nhiều kĩ sống cho học sinh như: rèn tính cẩn thận, xác; rèn kĩ khám phá, trải nghiệm, chia sẻ, hợp tác, giáo dục bảo vệ môi trường thông qua tìm hiểu nội dung văn viết phần tập tả e) Rèn kĩ sống qua tiết Luyện từ câu Phân môn luyện từ câu giúp em củng cố mở rộng vốn từ bồi dưỡng thêm kĩ câu, đoạn văn, văn Thực chất mà nói Luyện từ câu phân mơn khó mơn Tiếng Việt địi hỏi người giáo viên phải có kiến thức chắn, vững vàng truyền tải nội dung Nội dung khơng gần gũi mà cịn mang tính xã hội Vì Luyện từ câu phân môn khác lồng ghép dạy kĩ sống cho học sinh vào Do địi hỏi người giáo viên phải có vốn hiểu biết rộng,nhanh nhạy, linh hoạt tổ chức thực nội dung dạy học tích hợp giáo dục kĩ sống Thực chất thiết kế hoạt đô ̣ng học thế này sở để hình thành rèn luyện cho em kĩ năng: kĩ giao tiếp, kĩ hợp tác nhóm, kĩ chia sẻ ý kiến Tất hoạt động thiết kế theo hướng tích cực hóa người học với mục đích giúp em tự lĩnh hội kiến thức hình thành kĩ sống 2.2.3 Biện pháp 3: Xác định nô ̣i dung địa chỉ giáo dục kĩ sống cần đạt và lựa chọn phương pháp - kĩ thuâ ̣t dạy học môn Tiếng Viêṭ lớp skkn10 Trong việc giáo dục KNS cho HS thực học Các nội dung địa giáo dục KNS mơn Tiếng Việt giúp GV khai thác số KNS có nội dung dạy học cách thức tổ chức hoạt động dạy học tăng cường thực hành, luyện tập KNS cho học sinh đạt kết cao Hay nói cách khác giáo viên phải xác định kĩ sống cần giáo dục nội dung học có liên quan phương pháp để thực nội dung Khả giáo dục KNS mơn Tiếng việt nội dung môn học mà thể qua PPDH GV Để hình thành kiến thức rèn luyện kĩ mà chương trình mơn Tiếng việt đặt với HS tiểu học, người giáo viên cần vận dụng nhiều PPDH phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS… thông qua hoạt động học tập, học sinh có hội rèn luyện, thực hành nhiều kĩ sống cần thiết - Giúp HS bước đầu hình thành rèn luyện cho học sinh kĩ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Giúp em nhận biết giá trị tốt đẹp sống - Học sinh tự biết nhìn nhận, đánh giá thân để tự tin, tự trọng không ngừng vươn lên sống - Giúp học sinh biết ứng xử phù hợp mối quan hệ với người thân, với cộng đồng, với môi trường tự nhiên Biết sống tích cực, chủ động điều kiện, hồn cảnh Trong thực tế khơng phải kĩ sống nào cũng đưa vào rèn luyê ̣n các tiết học mà người giáo viên phải biết cứ vào thực tế, đó chính là đối tượng học sinh của mình; môi trường giáo dục Có kĩ với học sinh này thì cần thiết với những học sinh khác thì không cần thiết Nếu lựa chọn quá nhiều kĩ sống cho mô ̣t tiết học thì tiết học sẽ trở nên nă ̣ng nề Bên cạnh đó là sự lựa chọn  các phương pháp và kĩ thuâ ̣t dạy học, có rất nhiều phương pháp và kĩ thuâ ̣t dạy học, song mỗi phương pháp và kĩ thuâ ̣t dạy học lại có ưu thế khác nhau, vâ ̣y mỗi giáo viên phải biết lựa chọn phương pháp và kĩ thuâ ̣t dạy học phù hợp tối ưu nhất cho phù hợp với đối skkn11 tượng học sinh của mình Chỉ có vâ ̣y thì viê ̣c chú trọng giáo dục kĩ sống mới có hiê ̣u quả  2.2.4 Biện pháp 4: Tạo hứng thú học tâ ̣p cho học sinh, làm thế nào để viêc̣ rèn luyê ̣n kĩ sống của các em trở thành mô ̣t nhu cầu không thể thiếu được và phải tạo cho em có hội rèn luyện phát triển Các vấn đề về kĩ sống nhiều cũng chỉ là những vấn đề rất thường nhâ ̣t hàng ngày cũng có là những vấn đề rất tế nhị, nếu không có sự khéo léo của người giáo viên cách dẫn dắt thì nhiều trở nên nă ̣ng nề khó hiểu Mô ̣t vấn đề đưa phải có tính mới mẻ, hấp dẫn thì mới cuốn hút được người học Với học sinh tiểu học cái gì mà gắn với thực tiễn cuô ̣c sống và các em được trải nghiê ̣m thực sự thì các em sẽ rất nhớ, vì vâ ̣y viê ̣c tạo các hô ̣i và cho các em tham gia trải nghiê ̣m là rất quan trọng Ví dụ: Tâ ̣p đọc: Khuất phục tên cướp biển Giáo viên tổ chức trị chơi khởi động tiết học với trị chơi" Phóng viên nhỏ" Các bạn lớp xử lí tình huống: Một bạn nhỏ bắt gặp nhiều người lạ đô ̣t nhâ ̣p vào nhà dân trô ̣m đồ Nếu bạn nhỏ ấy, em làm gì? Với cách tạo tình khởi động tiết học tạo cho em phấn khích, hào hứng để trình bày ý kiến mình, qua giáo viên dẫn dắt vào học hấp dẫn Qua giáo dục em hành động để bảo vệ an toàn cho mình mà vừa vạch trần được kẻ xấu Tâ ̣p làm văn: Luyêṇ tâp̣ giới thiêụ địa phương Sau hoạt động học xong, giáo viên tổ chức cho em trò chơi" Hướng dẫn viên du lịch" để giới thiệu cho khách tham quan về cảnh đẹp địa phương Qua trị chơi học sinh khơng củng cố nội dung mà học sinh thể khả giao tiếp, diễn đạt, vốn hiểu biết Để tạo hứng thú cho học sinh, học sinh vào hoạt động học rèn kĩ sống giáo viên phải có chuẩn bị kĩ càng, biết cân nhắc phương pháp thời điểm thực nội dung    2.2.5 Biện pháp Lựa chọn thời điểm phù hợp mỗi bài học để giáo dục kĩ kĩ sống cho học sinh    skkn12 Mỗi bài học đều có những mục tiêu chung và mục tiêu riêng và cũng sẽ được lựa chọn những kĩ sống phù hợp để chú trọng rèn luyê ̣n cho các em nên viê ̣c tìm thời điểm thích hợp để thực hiê ̣n cũng rất quan trọng Cũng có viê ̣c rèn luyê ̣n kĩ sống được thực hiên suốt cả tiến trình của bài học cũng có được thục hiê ̣n ở mô ̣t đơn vị học và cũng có được áp dụng sau mỗi bài học Vâ ̣y người giáo viên phải thực sự có sự đầu tư nghiên cứu kĩ tìm đường ngắn nhất mà lại đưa lại hiê ̣u quả cao nhất cho viê ̣c giáo dục kĩ sống cho các em Ví dụ: Tâ ̣p đọc: Thưa chuyê ̣n với mẹ Khi học sinh tìm hiểu với câu hỏi: Nhâ ̣n xét về cách xưng hô của hai mẹ Với chi tiết : Cương lễ phép với mẹ và mẹ ân cần, dịu dàng nói chuyê ̣n với Cương Giáo dục kĩ sống cho em: lễ phép, ngoan ngoãn điều kiện, hoàn cảnh Qua giáo dục em kĩ giao tiếp 2.2.6 Biện pháp 6: Tổ chức thực hành kĩ sống      Kĩ sống là điều không thể thiếu được của mỗi người, viê ̣c thực hành trải nghiê ̣m kĩ sống là không thể thiếu được Tùy vào mỗi bài mỗi kĩ sống cần đạt mà giáo viên tổ chức cho các em trải nghiê ̣m tại lớp theo tình huống khai thác của bài học hay để học sinh tự tìm hướng giải quyết vấn đề, sau đó học sinh tự nêu kĩ mà các em ứng dụng để giải quyết vấn đề đó Và điều quan trọng là kĩ sống cần phải được rèn luyê ̣n thường xuyên ở mọi nơi, mọi lúc.Với thời lượng ít ỏi của mỗi tiết học thì không thể giúp các em trải nghiê ̣m được hết nên giáo viên luôn phải có định hướng cụ thể để các em rèn luyê ̣n thêm và rèn luyê ̣n thường xuyên Chỉ có vâ ̣y thì hiê ̣u quả của viê ̣c rèn luyê ̣n kĩ sống mới đạt được Nếu khơng có thời gian để thực hành lớp giáo viên hướng dẫn, định hướng để học sinh tìm tình tương tự sống, ghi chép lại cách xử lí tình hơm sau trình bày trước lớp tất học sinh chia sẻ giải vấn đề, tình 2.2.7 Biện pháp 7:  Giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo công việc trước tiết dạy - Chọn kĩ cần thiết, phù hợp: skkn13 Chọn kĩ cần thiết, phù hợp với học sinh Các em có khả trực tiếp thực hành kĩ sau tiếp cận Ví dụ: Thực hành kĩ năng: Giao tiếp, ứng xử lịch sự, xưng hô mực giao tiếp với bạn - Học sinh dự đoán kĩ năng, yêu cầu kĩ cần đạt sau học tiết học Đây khâu chuẩn bị quan trọng giáo viên học sinh Học sinh đọc nội dung học, yêu cầu - Gợi ý học sinh nêu kĩ thông qua học: Giáo viên cho học sinh nêu yêu cầu, kĩ sau đọc trước học - Hướng dẫn học sinh nắm yêu cầu cần đạt sau học, từ xác định kĩ cần đạt Tạo hứng thú, cảm xúc lưu ý phải cảm xúc riêng, phải có liên tưởng từ xác định kĩ cần đạt - Giáo viên phải chuẩn bị câu hỏi gợi ý hướng dẫn học sinh tự xác định kĩ sống cần đạt Ví dụ: + Bài u cầu ? + Theo em, cần phải làm để đạt điều ? + Trọng tâm chỗ ? + Em cần có kĩ để thực vấn đề đó? + Sau học xong này, em rút điều gì? + Em ứng dụng nào, làm sống ngày gặp trường hợp ? - Giáo viên cần chuẩn bị giáo án lồng ghép thật cẩn thận ( có nêu cụ thể kĩ học sinh cần đấtu học này; kĩ thuật dạy học sử dụng dạy; phương tiện cần thiết phục vụ cho tiết dạy…) 2.2.8 Biện pháp 8: Tổ chức hoạt động thực tế môn Tiếng Việt Các kĩ sống hình thành học sinh nhờ q trình trải nghiệm vận dụng Ở mơn Tiếng Việt với dung lượng thời gian hạn chế, nội dung kiến thức skkn14 nhiều nên hoạt động trải nghiệm thực tế cịn nên việc hình thành kĩ sống cịn gặp khó khăn, trọng, lâu dần bị mai Vì vậy, giáo viên lập kế hoạch để tổ chức hoạt động thực tế, giúp em trải nghiệm, khắc sâu, vận dụng, thực hành kiến thức rèn luyện kĩ sống giáo dục Ví dụ: Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngồi như: Thăm di tích lịch sử địa phương; tham gia hoạt động bảo vệ mơi trường địa phương mình; trực tiếp gặp gỡ trò chuyện gương vượt khó học tập, sống, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ 2.2.9 Biện pháp 9: Giáo viên phải người mẫu mực hoạt động dạy học giao tiếp ngày Đối với học sinh tiểu học thân người giáo viên hình mẫu lí tưởng, gương sáng để em noi theo Vì vậy, để giáo dục kĩ sống cho em người giáo viên phải ln mẫu mực lời ăn, tiếng nói, hành vi, cử ngày, nơi, lúc Để làm điều đó, thân người giáo viên phải ln ý thức vai trị trách nhiệm Phải ln trau dồi đạo đức, tri thức thân Nâng cao tinh thần học hỏi để hồn thiện Người giáo viên phải tạo môi trường thân thiện giáo viên học sinh, tạo gần gũi, thân thiết để xóa bỏ khoảng cách người dạy người học lẽ học sinh tiểu học nhỏ tuổi ln có tâm lí e ngại, sợ sệt Mơi trường thân thiện giúp giáo viên truyền tải kiến thức cách dễ dàng, thơng qua giáo dục kĩ sống hiệu 2.2.10 Biện pháp 10: Tạo mối quan hệ thân thiện học sinh học sinh học Tiếng Việt Lứa tuối học sinh tiểu học lứa tuổi vô tư, hồn nhiên dễ dàng bị xúc động, kích động Để “Trường học thật trở thành ngơi nhà thứ hai em " việc tạo môi trường thân thiện học sinh với yếu tố mang tính định Đây điều kiện quan trọng để skkn15 phát triển khả giao tiếp học sinh Bởi học sinh mạnh dạn, tự tin mơi trường mà ln gị bó áp đặt Vì vậy, tiết học Tiếng Việt giáo viên phải người chủ động tạo cho em khơng khí gần gũi, thân thiết nhà, anh em gia đình Với hoạt động nhóm, cách chia sẻ học, cách hợp tác nhóm, trao đổi nhóm đơi, huy động kết giúp em hình thành nhiều kĩ cho thân Muốn làm trước hết, người giáo viên cho học sinh tự lựa chọn vị trí ngồi để qua phần nắm đặc điểm tính cách em: mạnh dạn hay nhút nhát, thụ động hay tích cực, thích thể hay khơng thích Và tiếp tục qua tuần học sau, thân ý quan sát biểu thái độ học tập, cử chỉ, hành vi vị trí ngồi mà em chọn để bắt đầu có điều chỉnh phù hợp Ln tạo tâm lí thi đua học; động viên, khen thưởng kịp thời; nhắc nhở, khuyên răn lúc Điều quan trọng làm để học sinh hợp tác với cách có hiệu 2.2.11 Biện pháp 11: Giáo viên tuyên truyền bậc cha mẹ thực hiê ̣n dạy em kĩ sống Trước hết, người lớn phải gương mẫu, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với em đảm bảo an toàn cho em Tạo điều kiê ̣n tốt nhất cho em vui chơi Thầy cô giáo, cha mẹ khuyến khích em nói lên quan điểm mình, nói chuyện với thành viên lớp, gia đình cảm giác và lựa chọn mình, cần giúp em hiểu nên có thơng số để theo đó mà lựa chọn, cố gắng không trích định em Việc hình thành kĩ tự kiểm sốt thân, rèn luyện tính tự tin cho em tham gia hoạt động buổi thảo luận trường sau Thầy cô giáo, cha mẹ giúp em phát triển sở thích, ý thích đảm bảo người lớn cung cấp thêm phương tiện để em thực ý thích Việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thực lúc nào, học Để việc rèn luyện diễn cách thường xuyên đạt hiệu cao tiếp tục qua biện pháp skkn16 Để hình thành kiến thức rèn luyện kĩ sống cho học sinh qua môn Tiếng Việt, người giáo viên cần phải vận dụng nhiều phương pháp dạy phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh như: thực hành giao tiếp, trò chơi học tập, phương pháp nêu giải vấn đề, phương pháp tổ chức hoạt động nhóm, phương pháp hỏi đáp,…Thông qua hoạt động học tập, phát huy trải nghiệm, rèn kĩ hợp tác, bày tỏ ý kiến cá nhân, đóng vai,…học sinh có hội rèn luyện, thực hành nhiều kĩ sống cần thiết 2.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua việc tiến hành soạn giảng, kết hợp biện pháp đề xuất thực tế, kết giảng dạy giáo dục rèn kĩ sống cho học sinh tốt nhiều Kết thu sau: - Trong tiết học dạy lồng ghép, học sinh học hào hứng, tích cực tham gia hoạt động Học sinh biết chăm lắng nghe, thực hành cách tương đối xác, em mạnh dạn, tự tin trình bày trước lớp Đặc biệt học sinh tự tin cố gắng vươn lên học tập - Ở tiết học Tiếng Việt, làm quen với cách học này, học sinh mạnh dạn, tự tin học tập giao tiếp học sinh hạn chế Sau bảng tổng hợp kết khảo sát số dạy Tiếng việt lớp 4.2 thực giải pháp nêu trên: Số KT Kĩ tốt Có hình thành Kĩ chưa tốt kĩ 36 SL Tỉ lệ SL 23 63.9 10 Tỉ lệ 27.8 SL Tỉ lệ 8.3 Thực hành thảo luận nhóm Tổng số Biết cách lắng nghe, Chưa biết cách lắng nghe, hay tách học sinh hợp tác khỏi nhóm SL % SL skkn17 % 36 33 91.7 8.3 Từ bảng số liệu cho thấy kỹ sống em thể rõ rệt cao nhiều so với kết khảo sát đầu năm học Điều khẳng định vận dụng số biện pháp mang lại hiệu cao dạy học PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa đề tài Rèn luyện kĩ sống cho học sinh việc làm cần thiết xã hội, em học giỏi kiến thức mà phải tơi luyện kĩ sống qua tạo cho em mơi trường lành mạnh, an tồn, tích cực, vui vẻ Học sinh giáo dục rèn luyện kĩ sống thích hợp thích ứng với môi trường xã hội, tự giải số vấn đề thiết thực sống vấn đề sức khỏe, môi trường, tệ nạn xã hội,…các em tự tin, chủ động khơng bị phụ thuộc vào người lớn mà tự bảo vệ mình, tự đem lại lợi ích đáng, điều kiện thuận lợi cho thân rèn luyện, học tập phấn đấu vươn lên đáp ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.” Đây yếu tố định để em trở thành người động sáng tạo, phát triển toàn diện, trở thành cơng dân có ích cho xã hội tương lai Vấn đề cốt lõi giáo dục kĩ sống là: học để biết, học để làm, học để tự khẳng định học để chung sống 3.2 Kiến nghị- đề xuất * Về phía cha mẹ học sinh: - Quan tâm tới em mình, tạo điều kiện tốt để em tham gia hoạt động nhà trường cách tích cực có hiệu Qua đó, hình thành phát triển tồn diện kĩ sống thân * Về phía giáo viên: - Nâng cao ý thức, trách nhiệm vai trò cơng tác giáo dục kĩ sống cho học sinh skkn18 - Tìm hiểu, vận dụng thêm hình thức dung phong phú, sáng tạo để hình thành giáo dục kĩ cho người học * Về phía nhà trường: - Tạo điều kiện tổ chức nhiều hoạt động thực tế cho học sinh * Về phía PGD: - Thơng qua phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng nội dung chương trình giáo dục kĩ sống cho học sinh để cha mẹ học sinh thấy rõ tầm quan trọng cần thiết vấn đề - Tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kĩ giáo dục kĩ sống, lồng ghép giáo dục kĩ sống vào môn học cho cán , giáo viên Cung cấp đủ tài liệu, đồ dùng dạy học cho trình dạy học để nội dung giáo dục kĩ sống có hiệu - Tổ chức hội thi cho giáo viên học sinh nội dung liên quan đến giáo dục kĩ sống cho học sinh skkn19 GIÁO ÁN TỐN BÀI DẠY: CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ ( TT) Ngày dạy : ./ / 2021 Người dạy: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc I. Yêu cầu cần đạt: Kiến thức: - Biết cách thực phép chia cho số có ba chữ số Kĩ năng: - Áp dụng để tính giá trị biểu thức số giải tốn số trung bình cộng Phẩm chất - Rèn tính cẩn thận tính 4.Góp phần phát triển lực: - Phát triển tư tính nhẩm nhanh II. Đồ dùng dạy học: - GV : máy tính - HS : Vở III. Hoạt động lớp: Ổn định: KTBC: - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm tập 1b/85, kiểm tra tập nhà số HS khác 2996 : 28 = 107 ; 2420 : 12 = 201 (dư 8) - GV chữa bài, nhận xét Bài mới: a) Giới thiệu - Giờ học tốn hơm em biết cách thực phép chia cho số có ba chữ số b) Hướng dẫn thực phép chia * Phép chia 1944 : 162 (trường hợp chia hết) - GV viết lên bảng phép chia, yêu cầu HS thực đặt tính tính - HS lớp làm bài, HS trình bày rõ lại bước thực chia - GV theo dõi HS làm - GV hướng dẫn lại, HS thực đặt tính tính nội dung SGK trình bày Vậy 1944 : 162 = 12 - Phép chia 1944 : 162 phép chia hết hay phép chia có dư? - GV hướng dẫn HS cách ước lượng thương lần chia + 194 : 162 ước lượng : = 20 : 16 = (dư 4) 200 : 160 = (dư 4) skkn20 ... dụng chung cho môn Tiếng Việt lớp mà trực tiếp giảng dạy trường Điểm sáng kiến chỗ tơi tìm sưu tầm thêm biện pháp rèn luyện kĩ sống cho học sinh môn Tiếng Việt Giúp học sinh bồi dưỡng kỹ sống nhằm... dục kĩ sống cho học sinh thực lúc nào, học Để việc rèn luyện diễn cách thường xuyên đạt hiệu cao tiếp tục qua biện pháp skkn1 6 Để hình thành kiến thức rèn luyện kĩ sống cho học sinh qua môn Tiếng. .. bạn - Học sinh dự đoán kĩ năng, yêu cầu kĩ cần đạt sau học tiết học Đây khâu chuẩn bị quan trọng giáo viên học sinh Học sinh đọc nội dung học, yêu cầu - Gợi ý học sinh nêu kĩ thông qua học: Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong môn tiếng việt,