0

Quản Trị Học _ Nhóm 6.Pdf

50 5 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2023, 15:24

Lớp QTH 1 LT Sinh viên thực hiện Nhóm 6 Giảng viên hướng dẫn PGS TS Ąặng Hoàng Linh HỌC VIỆN NGOƱI GIAO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ a BẢN TÓM TẮT Quản trị học Hà Nội, tháng 01 năm 2023 16 7 16 7 16 7 16 7 16[.] HỌC VIỆN NGOƱI GIAO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ a BẢN TÓM TẮT Quản trị học Lớp: QTH.1_LT Sinh viên thực hiện: Nhóm Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Ąặng Hoàng Linh Hà Nội, tháng 01 năm 2023 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 Quản Trị Học Chương 1.1 TỔ CHỨC VÀ CÁC HOƱT ĄỘNG CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC Khái niệm hình thái cấu định để đạt mục đích chung “ “ Tổ chức tập hợp hai hay nhiều người hoạt động Đặc trưng - Mang tính mục đích Là đơn vị xã hội gồm nhiều người Hoạt động theo cách thức định Thu hút phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt mục đích Hoạt động mối quan hệ tương tác với tổ chức khác Cần nhà quản trị để liên kết phối hợp Hoạt động Nghiên cứu mơi trường Có vốn Có đầu vào khác Sản xuất Phân phối sản phẩm, dịch vụ Không ngừng đổi đảm bảo chất lượng Phân phối lợi ích 1.2 QUẢN TRỊ TỔ CHỨC Khái niệm dạng quản trị mục tiêu định điều kiện biến động môi trường “ “ Quản trị tác động chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt - Ba dạng quản trị chính: + Quản trị giới vơ sinh: nhà xưởng, ruộng đất, máy móc thiết bị, sản phẩm,… + Quản trị giới sinh vật: vật nuôi, trồng + Quản trị xã hội loài người: doanh nghiệp, gia đình,… - Quản trị tiến trình động ““ Quản trị tổ chức “ Quản trị tổ chức trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra nguồn lực hoạt động tổ chức nhằm đạt mục đích tổ chức với kết hiệu cao điều kiện biến động môi trường Các chức quản trị Phân theo trình quản trị + Lập kế hoạch + Tổ chức + Lãnh đạo + Kiểm tra Phân theo hoạt động tổ chức + Quản trị marketing + Quản trị nghiên cứu phát triển + Quản trị sản xuất + Quản trị + Quản trị tài dịch vụ hỗ + Quản trị nhân lực trợ tổ chức + Quản trị chất lượng “ - Phương diện bản: + Phương diện tổ chức – kỹ thuật + Phương diện kinh tế - xã hội Vai trò quản trị tổ chức Giúp tổ chức thành viên thấy rõ mục đích hướng Phối hợp nguồn lực thành chỉnh thể, tạo nên tính trồi Giúp tổ chức thích nghi với môi trường Quản trị khoa học, nghệ thuật, nghề - Một khoa học: Xuất phát từ tính quy luật quan hệ quản trị trình hoạt động tổ chức: quy luật kinh tế, công nghệ, xã hội,… - Một nghệ thuật: Xuất phát từ tính đa dạng phong phú vật, tượng kinh tế xã hội quản trị; chất quản trị tổ chức,… - Một nghề: Hình thành từ phân cơng chun mơn hóa lao động xã hội, hoạt động quản trị phải số người đào tạo, có kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp thực Ví dụ: Chủ tịch tập đoàn VinGroup Phạm Nhật Vượng (trang 33) 1.3 LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ TỔ CHỨC Hệ thống lý thuyết hệ thống “ Hệ thống tập hợp phần tử có quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại cách có quy luật để tạo thành chỉnh thể, từ làm xuất thuộc tính gọi “tính trồi”, đảm bảo thực chức định “ “ - Lý thuyết hệ thống khoa học nghiên cứu quy luật đời, hoạt động “ biến đổi hệ thống nhằm quản trị hệ thống - Quan điểm toàn thể quan điểm nghiên cứu lý thuyết hệ thống Các thành phần hệ thống Phần tử Môi trường Đầu vào Đầu Mục tiêu Cơ cấu (cấu trúc) Chức Nguồn lực Hành vi Trạng thái Động lực Quỹ đạo Cơ chế Nghiên cứu hệ thống Quan điểm nghiên cứu + Quan điểm macro (vĩ mô) + Quan điểm micro (vi mô) + Quan điểm mezzo (hỗn hợp) Phương pháp nghiên cứu hệ thống + Phương pháp mơ hình hóa + Phương pháp “hộp đen” + Phương pháp tiếp cận hệ thống Điều khiển điều chỉnh hệ thống “ Điều khiển hệ thống trình tác động liên tục lên hệ thống để hướng hành vi tới mục tiêu định điều kiện môi tường biến động “ “ - Quá trình điều khiển trình thu thập, xử lý, bảo quản, truyền đạt thông tin định quản trị - Điều chỉnh tác động để san sai lệch hệ thống bị chệch quỹ đạo dự kiến Có phương pháp điều chỉnh sau: + Phương pháp khử nhiễu + Phương pháp bồi nhiễu + Phương pháp chấp nhận sai lệch “ 1.4 ĄỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ HỌC Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu quan hệ phát sinh trình hoạt động tổ chức - Nghiên cứu mối quan hệ người nhằm tìm quy luật chế vận dụng quy luật trình tác động lên người Quản trị học khoa học liên ngành Nó sử dụng tri thức nhiều khoa học khác nhau: kinh tế học, trị học, tâm lý học,… Phương pháp nghiên cứu quản trị học Lấy phương pháp phân tích hệ thống làm phương pháp nghiên cứu chủ yếu Nội dung môn quản trị học - Cơ sở lý luận phương pháp luận khoa học quản trị - Quá trình đề định quản trị đảm bảo thông tin cho định - Các chức quản trị - Đổi hoạt động quản trị tổ chức Giải tình huống: Bệnh viện thành phố X (trang 35) Chương 2.1 VẬN DỤNG QUY LUẬT TRONG QUẢN TRỊ Khái niệm Niệm “ Quy luật mối liên hệ chất, tất yếu, phổ biến, bền vững, thường xuyên lặp lặp lại vật tượng điều kiện định “ Đặc điểm - Con người tạo quy luật điều kiện quy luật chưa có ngược lại - Các quy luật tồn tại, hoạt động không lệ thuộc vào việc người có nhận biết hay khơng - Các quy luật đan xen vào tạo thành hệ thống thống Cơ chế sử dụng quy luật - Phải nhận biết quy luật quyđược luật - Tổ chức điều kiện chủ quan tổ chức - Tổ chức thu thập xử lý thông tin sai phạm Chú ý: Quản trị theo quy luật đòi hỏi: - Nhận thức rõ thực trạng tổ chức - Phân tích đúc kết nhằm nhận thức đầy đủ - Tìm tịi, sáng tạo biện pháp, hình thức sinh động, cụ thể người, không cần tới quản lý” Lúc này, vị giáo sư kinh tế biết người phát biểu vừa vị giáo sư bác sĩ đáng kính, thầy hầu hết bác sĩ trẻ trung tâm Đồng thời vị giáo sư bác sĩ đảm nhận chức vụ trưởng khoa trung tâm Khi vị giáo sư bác sĩ phát biểu xong, hầu hết bác sĩ y tá im lặng khơng có ý kiến thêm Câu 1: Giả sử bạn ông giáo sư kinh tế hướng dẫn tập huấn, bạn giải thích để ơng giáo sư bác sĩ đồng tình với ý kiến bạn? Câu 2: Bạn có nghĩ nhà khoa học lớn vị giáo sư bác sĩ lại phát biểu lời khơng? Hãy giải thích nhà khoa học cao cấp lại phát biểu vậy? Câu 1: Trước hết cảm ơn ý kiến đóng góp vị giáo sư bác sĩ, sau hỏi lại: “Vậy theo ơng hiểu quản trị? Và công việc trưởng khoa ơng thường làm gì?” - Nếu ơng bác sĩ hiểu quản trị trả lời rõ ràng cụ thể cơng việc hàng ngày khẳng định: “Như ơng hiểu quản trị Chính ông thực công việc: lên kế hoạch hoạt động trung tâm, phân công công việc cho nhân viên, kiểm tra trình làm việc họ, chịu trách nhiệm có cố xảy ra, lúc ông thực công việc nhà quản trị.” - Nếu ông bác sĩ chưa hiểu đầy đủ sâu sắc quản trị giải thích thêm: Có nhiều cách hiểu quản trị hiểu chung rằng: Quản trị hoạt động cần thiết phải thực người kết hợp lại với tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung Khi người hợp tác với tập thể để làm việc, người ta tự giác làm việc cần làm, theo cách nghĩ riêng => Vì cần có quản trị để thống hoạt động, triển vọng đạt kết chắn gia tăng hiệu Người quản lý ví đầu tàu, đầu tàu sai hướng chệch đường làm cho đồn tàu bị lật bánh Ngược lại, chuyển động hướng đồn tàu tới đích an tồn Và theo ơng nói quản trị "chỉ áp dụng cho cơng ty kinh doanh, xí nghiệp quốc doanh tư nhân, mà áp dụng đây” => Quả sản xuất kinh doanh cơng việc nhà quản lý thể rõ ràng Nhưng khơng có nghĩa lĩnh vực khác không cẩn tới quản trị Trong lĩnh vực nghệ thuật, hoạt động quản trị đánh giá cao: Người nhạc trưởng không đánh trống, không thổi kèn, dùng tay để huy mà tạo giao hưởng tuyệt vời Nếu khơng có hoạt động người nhạc trưởng người chơi ý làm cho nhạc trở nên lộn xộn, khơng có hiệu Ngay gia đình cần có người đứng đầu đạo việc gia đình yên ấm, hạnh phúc Riêng y học có lẽ ơng rõ cơng việc xảy hàng ngày, lấy số ví dụ điển hình: Khi bệnh viện xảy ca phẫu thuật việc người trưởng khoa giao nhiệm vụ cho bác sĩ mổ phịng mổ, bác sĩ lại đạo y tả củng thực ca mổ thành công => Như trưởng khoa bác sĩ mổ thực cơng tác quản trị Điều khẳng định khơng có hoạt động quản trị bác sĩ y tá lại có phối hợp nhịp nhàng đến nhờ mà mục đích cứu chữa người bác sĩ có hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Hay bệnh viện có khoa điện tim, hay ca phẫu thuật cần có giúp đỡ máy móc Nếu tình trạng cúp điện đột ngột xảy nguy hiểm cho bệnh nhân Nhưng có kế hoạch dự đốn tình trạng cơng việc tiếp diễn thuận lợi, an toàn Câu 2: Nếu đứng cương vị giáo sư bác sĩ mà nói khó chấp nhận Ơng người có học thức cao, có cấp giáo sư, đảo tạo bản, lâu dài, chắn ông học quản lý trước Nếu khơng học để lên cấp giáo sư, ơng phải tìm hiểu vấn đề Ơng nhân viên trung tâm tập huấn thời gian dài, mà lại phát biểu Thực ơng có ý q trình tập huấn khơng? * Sở dĩ vị giáo sư bác sĩ phát biểu vì: - Ơng người tâm huyết với nghề, ông nghĩ giống ông nên khơng cần tới quản lý Ơng nghĩ cứu chữa người trách nhiệm nghĩa vụ bác sĩ nên không cần đạo mà tự ý thức Ông thầy hầu hết bác sĩ trẻ trung tâm nên ông không nghĩ bảo học trị hoạt động quản trị - Ông chưa hiểu ý nghĩa hoạt động thực tiễn quản trị mà hiểu lý thuyết CASE STUDY: CHỦ HÃNG MITSHUSHITA Chủ hãng Mitshushita (có nhãn hiệu JVC) rút ra: "Nếu ta tin vào nguyên tắc vững đến mức ta sẵn sàng biến chúng thành phận người ta khơng có khó khăn mà ta khơng thể đương đầu vượt qua " Năm 1983, chủ tịch J&J, Vistakon, Inc., nhà sản xuất kính áp tròng đặc biệt, nghe bác sĩ nhãn khoa nghĩ cách sản xuất kính áp trịng dùng lần với giá rẻ Một nhân viên J&J mà chưa gặp gọi điện cho chủ tịch Vistakon, để truyền tải tin tức Họ nhanh chóng mua quyền cơng nghệ, tập hợp đội ngũ quản lý để giám sát phát triển sản phẩm xây dựng sở tiên tiến Florida để sản xuất kính áp tròng dùng lần gọi Acuvue Johnson & Johnson làm nào? Hè 1987, Acuvue sẵn sàng Chưa đầy năm, Vistakon tung sản phẩm khắp nước Mỹ chiến dịch quảng cáo đình đám J&J sẵn sàng chịu chi phí sản xuất hàng tồn kho cao, trước kính sát trịng bán Tuy nhiên lực sản xuất tốc độ cao giúp trước sáu tháng so với đối thủ, khiến họ không đuổi kịp Vistakon tận dụng lợi ích việc phân cấp đó, quản lý tự chủ, tốc độ linh hoạt mà quan tâm đến nguồn lực tài chính, có tập đồn khổng lồ đáp ứng tiêu chí Thành Johnson & Johnson đạt được? Năm 1991, doanh số đứng đầu với 225 triệu USD, chiếm 25% thị phần thị trường kính áp trịng Hoa Kỳ Nhưng Vistakon khơng ngủ qn, ông tiếp tục vật liệu mở rộng khả đeo kính áp trịng chí số cơng nghệ làm cho ống kính bị lỗi thời => J&J, làm việc chăm việc phát triển tư cởi mở với ý tưởng LINK: https://a1digihub.com/dinh-vi-chienluoc/#Case_Study_ve_su_that_bai_trong_nguyen _tac_gia_tri_o_Sears CASE STUDY: VERTU SỤP ĄỔ Ngày 13/7, thương hiệu “sang chảnh” Vertu thức khai tử - kết thúc 19 năm thăng trầm gã nhà giàu giới di động Sự sụp đổ có lẽ dự báo từ trước Vertu liên tiếp đổi chủ sở hữu vướng vào rắc rối tài vài năm trở lại Những lỗi quản trị doanh nghiệp mắc phải: - Thiếu thông tin Trong thời đại công nghệ 4.0, tin tức cập nhật THƯỜNG thường xuyên, smartphone nhờ mà lên ngơi, Vertu lại q trọng việc phát triển công nghệ phần mềm - Tính bảo thủ Vertu biết tới thương hiệu có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt giới, mặt chuyên môn, Vertu lại gây thất vọng với hệ điều hành hệ thống lỗi thời Các sản phẩm thương hiệu ln có giá vài ngàn, chí vài chục ngàn USD Với mức giá đó, Vertu kén khách hàng, thực tế có doanh nhân thành đạt hay tay chơi thích khoe “dám” sở hữu thương hiệu Hệ tất yếu, smartphone đời tệp khách hàng Vertu tiệm cận không - Những tiền lệ định trước giới hạn lựa chọn Suốt lịch sử, điện thoại di động cải tiến cho tiện nghi nhất, đa Vertu cố giữ cho cái… lỗi thời, phần mềm ứng dụng không khác 15 năm trước Khi ngày có nhiều sản phẩm điện thoại phù hợp với giai cấp, lứa tuổi Vertu tơn nhắm tới giới thượng lưu xã hội Có thể nói, khác biệt mà thương hiệu cất công gây dựng, Vertu sai cố chấp giữ lấy giá trị khơng cịn phù hợp với thời CASE STUDY: UPWORK Upwork nơi tìm kiếm việc làm tự toàn cầu tiếng Mỹ, kết nối công ty người làm Số lượng tham gia chiếm tới 20 triệu người Chúng trở thành tảng tìm kiếm việc làm lớn từ trước tới Upwork hoạt động nào? - Với Freelancer: Để người tìm kiếm việc làm doanh nghiệp kết nối với nhau, Upwork cập nhật thêm chức trị chuyện trực tiếp Từ đó, hai bên dễ dàng trao đổi cụ thể công việc, bàn bạc hợp tác Khi làm việc Upwork, sử dụng số tùy chọn hữu ích - Với nhà tuyển dụng: Trên Upwork, doanh nghiệp tiến hành vấn, thuê Freelancer làm việc cho Khách hàng doanh nghiệp cần đưa mô tả rõ ràng đặc điểm công việc, mức lương phải trả tương xứng với cơng việc Đồng thời, khách hàng u cầu Freelancer trình bày CV, nộp đơn ứng tuyển cho cơng việc người làm xin tuyển Upwork có thông tin người làm qua tảng như: • Sắp xếp Freelancer theo thứ tự đánh giá tốt, mức độ hồn thành cơng việc • Danh sách Freelancer phù hợp với cơng việc • Kinh nghiệm làm việc ứng viên • Tìm kiếm ứng viên theo dạng cơng việc làm, từ khóa liên quan Ưu điểm Upwork gì? - Dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Upwork tốt Giúp người dùng thuận lợi trình giao dịch với Upwork, đội ngũ chăm sóc viên tảng hoạt động liên tục 24/7 - Rất dễ sử dụng Giao diện đại với đa dạng màu sắc, cách bố trí tn theo phong cách riêng ln thay đổi chủ đề theo tháng mang cảm giác mẻ Có thể kiếm tiền tảng với mức phí ưu đãi - Hỗ trợ tốn tiện lợi với hệ thống đa dạng Về việc hoàn thiện hệ thống toán, Upwork đề nhiều phương thức chi trả khác vào hệ thống Khách hàng gửi tiền từ Paypal, thẻ tín dụng vào tài khoản Upwork để bắt đầu thành nhà tuyển dụng tảng Upwork LINK: https://tenten.vn/tin-tuc/upwork-la-gi/ CASE STUDY: VINAMILK Cơ cấu tổ chức Vinamilk Các cấp cấu tổ chức Vinamilk Theo sơ đồ cấu tổ chức Vinamilk, cấp công ty phân tầng theo thứ tự sau: cấp quản trị tối cao, cấp quản trị trung gian, cấp quản trị sở công nhân viên Thông qua sơ đồ, Vinamilk có phận chức sau:  Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông cấu tổ chức Vinamilk bao gồm tất cổ đơng – người có quyền biểu từ cổ đông phổ thông đến cổ đông ưu đãi biểu Đại hội đồng quan định cao công ty cổ phần Đại hội cổ đơng có quyền định phương án kinh doanh nhiệm vụ đảm bảo sản xuất dựa định hướng phát triển cơng ty Ngồi ra, đại hội đồng cổ đơng cịn định sửa đổi hay bổ sung vào vốn điều lệ công ty Một số quyền hạn khác hội đồng cổ đông bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hay định giải thể, tổ chức lại công ty  Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị quan quản lý cao cấu tổ chức Vinamilk Vị trí có tồn quyền nhân danh doanh nghiệp định tất vấn đề liên quan đến mục tiêu, quyền lợi công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền cấp đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Vinamilk đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị 10 đại hội đồng cổ đông  Giám đốc, Tổng giám đốc công ty: Giám đốc hay Tổng giám đốc công ty cấu tổ chức Vinamilk người điều hành công việc kinh doanh cơng ty Vị trí hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm người số hội đồng tuyển dụng nhân Hiện nay, Tổng giám đốc Vinamilk bà Mai Thị Kiều Liên Bà xem người giúp đưa thương hiệu Vinamilk lên đồ giới với nhiều đóng góp cho cơng ty xã hội Những chiến lược định sáng suốt bà giúp Vinamilk liên tục đầu tư, cải tiến, đem lại nhiều sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng nước Đồng thời, mảng xuất khẩu, kinh doanh quốc tế công ty đạt nhiều thành tựu ấn tượng  Ban kiểm soát: Bao gồm thành viên đại hội đồng cổ đông bầu Nhiệm kỳ ban kiểm soát bầu năm Các thành viên bầu lại số nhiệm kỳ khơng hạn chế Ban kiểm sốt có chức nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, mức độ cẩn trọng trình quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Đặc biệt, đơn vị hoạt động độc lập với hội đồng quản trị ban giám đốc Mơ hình quản trị Vinamilk Đối với Vinamilk, công ty đưa thành viên độc lập vào hội đồng quản trị, đệ trình đại hội đồng cổ đơng để phê duyệt chuyển đổi sang mơ hình quản trị cấp Có thể nói, cơng ty tiên phong chuyển đổi sang mơ hình quản trị tiên tiến bậc Việc chuyển đổi cấu tổ chức Vinamilk nhằm mục đích giúp cổ đơng có khả giám sát tốt so với hội đồng quản trị hay ban giám đốc Đây là tiền đề giúp gia tăng giá trị công ty tương lai Ưu nhược điểm cấu tổ chức Vinamilk Ưu điểm • Cơng việc tập trung đầu mối nhất, nhân viên dễ dàng trao đổi báo cáo • Đội ngũ cán nhân viên phát huy đầy đủ ưu chun mơn hóa ngành nghề • Đơn giản hóa việc đào tạo nguồn nhân lực • Thuận lợi cho cơng tác kiểm tra Nhược điểm • Dễ nảy sinh nhiều tranh cãi, mâu thuẫn trình đề mục tiêu/chiến lược cho tổ chức • Sự chun mơn hóa cao khiến số công việc bị kéo dài thời gian nhân viên kiêm nhiệm, cần phải thực quy trình chuyển giao sang phịng ban, cá nhân khác • Người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm nặng nề mục tiêu doanh số, chiến lược hoạt động tương lai công ty LINK: https://amis.misa.vn/57107/co-cau-to-chuc-vinamilk/ CASE STUDY: STEVE JOBS Câu chuyện Steve Jobs tạo hóa kỳ diệu tinh thần doanh nhân mà phải thừa nhận Với phẩm chất tuyệt vời nhà quản trị kinh doanh xuất sắc, Steve Jobs gây dựng cho nghiệp vĩ đại Steve Jobs lên biểu tượng tối cao sức sáng tạo, trí tưởng tượng, đổi trường tồn, ông hiểu cách tốt để tạo giá trị đích thực kỷ XXI việc kết nối óc sáng tạo với khoa học cơng nghệ, ơng xây dựng cơng ty nơi mà trí tưởng tượng đột phá kết hợp với thành tựu đáng kinh ngạc kỹ thuật Với đóng góp khơng mệt nghỉ cho Apple, ông giúp công ty trở thành công ty lớn giới (với giá trị vốn hoá thị trường cao giới) Tuy nhiên, đời doanh nhân tài ba kết thúc tuổi 56 (ngày 05/10/2011) bệnh ung thư Ông để lại bao nuối tiếc cho người Steve Jobs cho bậc thầy nghệ thuật quản trị với phong cách lãnh đạo độc đoán Jobs thể tài quản trị giúp cho cơng ty Apple khỏi bờ vực phá sản năm 1997 đạt nhiều thành công ngày hơm Ơng thường xun áp đặt suy nghĩ khác người lên người khác Ơng hay đưa định cách độc đoán chớp mắt khiến khơng lần làm người ngạc nhiên sững sờ Sự đời máy iMac năm 1997 minh chứng cho độc đốn ơng Với ý tưởng kỳ lạ thiết kế cầu vàng phim khoa học viễn tưởng, Jobs nhận 38 lý từ chối từ phận kĩ sư, họ cho ý tưởng thực Nhưng Jobs gạt khẳng định: “Tôi tổng giám đốc nghĩ chúng làm được” Tuy nhiên lúc ơng Việc định mang tính độc đốn mà khơng tham khảo ý kiến người khiến ông đối mặt với sai Vào trước năm 1985, hãng máy tính sản xuất phần cứng khác áp dụng phần mềm điều hành Microsoft ơng lại khăng khăng nghiên cứu sản xuất phần mềm riêng cho máy tính Tuy nhiên sản xuất phần mềm lỗi thời so với đối thủ Mọi việc Apple đã, theo tầm nhìn giám đốc độc đoán Tuy nhiên, Jobs lại ngược lại hồn tồn với quan điểm khăng khăng cách làm việc Đây tiền đề để Jobs xây dựng nên luật im lặng văn hóa công ty tiếng Apple LINK: https://sme.misa.vn/13018/steve-jobs-baihoc-lanh-dao-thuc-su-ky-1/ CASE STUDY: QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CƠNG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH Giám sát thi công hoạt động theo dõi, kiểm sốt tồn q trình thi cơng dự án, thường cơng trình xây dựng, cơng trình lắp đặt nội thất, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước,… từ lúc bắt đầu kết thúc nghiệm thu Đảm bảo dự án hoàn thành theo thiết kế, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, thời gian tiến độ dự kiến Quy định khoản Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, cụ thể công việc giám sát thi công bao gồm: - Kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình so với hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi cơng, phịng thí nghiệm chun ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng nhà thầu thi cơng xây dựng cơng trình; - Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công phê duyệt - Chấp thuận kế hoạch tổng hợp an toàn, biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết cơng việc đặc thù, có nguy an tồn lao động cao thi cơng xây dựng cơng trình; - Xem xét chấp thuận nội dung quy định khoản Điều 13 Nghị định nhà thầu trình yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa nội dung q trình thi cơng xây dựng cơng trình cho phù hợp với thực tế quy định hợp đồng Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận hợp đồng xây dựng với nhà thầu việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực nội dung nêu trên; - Kiểm tra chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào cơng trình; - Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng cơng trình nhà thầu khác thực công việc xây dựng trường theo yêu cầu thiết kế xây dựng tiến độ thi công cơng trình; - Giám sát việc thực quy định quản lý an tồn thi cơng xây dựng cơng trình; giám sát biện pháp đảm bảo an tồn cơng trình lân cận, cơng tác quan trắc cơng trình; - Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế phát sai sót, bất hợp lý thiết kế; Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm quy định quản lý an tồn lao động làm xảy có nguy xảy tai nạn lao động, cố gây an tồn lao động; chủ trì, phối hợp với bên liên quan giải vướng mắc, phát sinh q trình thi cơng xây dựng cơng trình phối hợp xử lý, khắc phục cố theo quy định Nghị định này; - Kiểm tra, đánh giá kết thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng q trình thi cơng xây dựng tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra xác nhận vẽ hồn cơng; - Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng phận cơng trình, hạng mục cơng trình, cơng trình xây dựng theo quy định Điều Nghị định (nếu có); - Thực công tác nghiệm thu theo quy định Điều 21, 22, 23 Nghị định này; kiểm tra xác nhận khối lượng thi cơng xây dựng hồn thành; - Thực nội dung khác theo quy định hợp đồng xây dựng LINK: https://fastwork.vn/case-study-quy-trinhgiam-sat-thi-cong-xay-dung-cong-trinh/ ... CHỨC Khái niệm dạng quản trị mục tiêu định điều kiện biến động môi trường “ “ Quản trị tác động chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt - Ba dạng quản trị chính: + Quản trị giới vơ sinh:... quản trị Phân theo trình quản trị + Lập kế hoạch + Tổ chức + Lãnh đạo + Kiểm tra Phân theo hoạt động tổ chức + Quản trị marketing + Quản trị nghiên cứu phát triển + Quản trị sản xuất + Quản trị. .. yếu Nội dung môn quản trị học - Cơ sở lý luận phương pháp luận khoa học quản trị - Quá trình đề định quản trị đảm bảo thông tin cho định - Các chức quản trị - Đổi hoạt động quản trị tổ chức Giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản Trị Học _ Nhóm 6.Pdf,