0

Mạng lưới xã hội trong trồng trọt và chăn nuôi của người Lô Lô tỉnh Cao Bằng

12 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2023, 23:33

Bài viết Mạng lưới xã hội trong trồng trọt và chăn nuôi của người Lô Lô tỉnh Cao Bằng trình bày mạng lưới xã hội trong hoạt động trồng trọt và chăn nuôi; Mạng lưới xã hội trong mua bán sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. Mạng lưới xã hội trồng trọt chăn nuôi người Lô Lô tỉnh Cao Bằng Lý Hành Sơn1, Lê Minh Anh2 1, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Email: hmongdao@yahoo.com.vn Nhận ngày 23 tháng năm 2020 Chấp nhận đăng ngày 31 tháng năm 2020 Tóm tắt: Dân tộc Lơ Lơ tỉnh Cao Bằng có 674 hộ với 3.472 người, cư trú chủ yếu hai huyện biên giới Bảo Lạc Bảo Lâm Diện tích đất nơng nghiệp ít, có khoảng 246,5ha, bình quân 750m2/người, chủ yếu đất nương rẫy Vì vậy, người Lô Lô nơi tận dụng mạng lưới xã hội từ truyền thống đến phát triển trồng trọt chăn nuôi theo xu hướng đổi cấu trồng, vật nuôi, kết hợp mở rộng nhiều hình thức trao đổi mua bán khác Nhờ đó, mạng lưới xã hội trở thành nguồn lực thiết yếu, tạo điều kiện phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, hoạt động du lịch lao động làm thuê Từ khóa: Mạng lưới xã hội, trồng trọt, chăn nuôi, người Lô Lô Phân loại ngành: Dân tộc học Abstract: There are currently 3,472 Lo Lo ethnic people in Cao Bang Province, living in 674 households, mostly in the two border districts of Bao Lac and Bao Lam They have very little land of agricultural production (only approx 246.5ha, or 750m2 per person), most of which is shifting cultivation areas Therefore, the Lo Lo there are taking advantage of their social networks, both in traditional and modern forms, to develop cultivation and animal husbandry in the trend of renovating the crop and livestock structure combined with various forms of trading and exchange Since then, the networks have become essential resources, helping to facilitate the development of non-agricultural occupations, especially tourism and hired labour Keywords: Social network, cultivation, animal husbandry, the Lo Lo Subject classficiation: Ethnology 57 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 Mở đầu Qua khảo sát huyện Bảo Lạc nơi vùng cao biên giới tỉnh Cao Bằng cho thấy, tộc người Nùng, Dao đặc biệt người Lô Lô chủ yếu sản xuất nông nghiệp việc trồng trọt kết hợp chăn nuôi, trồng trọt nương rẫy đóng vai trị Cụ thể, diện tích đất trồng lúa có 53,1ha, chiếm 21,5%; diện tích nương rẫy 193,4ha, chiếm 79,5% Do lâu đời sinh sống khu vực đồi núi cao, đất nước tưới để mở rộng diện tích ruộng nước, nên người Lô Lô nơi chủ yếu làm nương trồng ngô, lúa, loại hoa màu, ăn trái song lại thuộc vùng có độ dốc cao 180, nên thường xuyên bị xói mịn hàng năm, làm cho đất canh tác nhanh bạc màu, nghèo kiệt dinh dưỡng [1] Tuy vậy, mạng lưới xã hội phát triển kinh tế vốn tồn trước người Lô Lô tỉnh Cao Bằng lại đa dạng, thể rõ nét hầu hết khâu sản xuất nông nghiệp chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm Trên sở số cơng trình đã công bố tư liệu điền dã dân tộc học vào tháng 10/2019, viết này2 phân tích thực trạng mạng lưới xã hội trồng trọt chăn nuôi; mua bán sản phẩm trồng trọt chăn nuôi người Lô Lô huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; số vấn đề đặt giải pháp Về khái niệm, theo số nhà nghiên cứu, mạng lưới xã hội bao gồm tập hợp đối tượng miêu tả mối quan hệ đối tượng Vì vậy, hiểu biết quan hệ cá nhân người khác đánh giá vốn xã hội cá nhân [3, tr.49] 58 Mạng lưới xã hội hoạt động trồng trọt chăn nuôi 2.1 Mạng lưới xã hội hoạt động trồng trọt Mạng lưới xã hội giống trồng Đối với người nông dân lấy trồng trọt làm đầu mối sản xuất chính, giống trồng gồm nhiều loại có hạt, phải chuẩn bị trước Để có đủ giống cho nhu cầu gieo trồng năm gia đình, người Lơ Lơ trước gần giữ tập quán tự bảo quản hạt giống Nếu cảm thấy thiếu giống, họ tranh thủ vay mượn hàng xóm nhờ họ hàng trợ giúp, chí tìm mua tộc người khác Vì vậy, theo truyền thống, mạng lưới xã hội giúp đảm bảo đủ giống trồng hàng năm chủ yếu dựa vào tri thức chọn giống giữ gìn giống gia đình, cá nhân có kinh nghiệm gia đình thực Đó việc tự bảo quản, trì loại giống truyền thống lúa nương, ngô, khoai, rau, củ, quả, vừng, đỗ nhiều loại giống khác gồm bông, chàm, gia vị Nếu gia đình khơng tự đáp ứng giống cần loại giống mà huyện có người gieo trồng đại diện gia đình thơng qua hàng xóm, người quen để nắm bắt tình hình cụ thể nhà có giống Sau đó, đại diện gia đình đến tận nhà sở hữu giống để trao đổi, vay mượn mua Theo tập quán đồng bào, thuộc giống trồng chính, gia đình cần giống xin, mà phải trao đổi mượn tạm đủ số lượng mang gieo trồng, cho thu hoạch đem trả với số lượng dôi chút, gọi cảm ơn nhà đã cho vay giống Lý Hành Sơn, Lê Minh Anh Đây mạng lưới xã hội truyền thống quan trọng, nên người Lơ Lơ huyện Bảo Lạc trì Nhờ có mạng lưới này, người dân tiếp tục gieo trồng số giống mà địa phương đã có cách lâu Từ kết thảo luận nhóm xóm Ngàm Lồm, xã Cơ Ba vào tháng 10/2019 cho thấy, việc người Lô Lô trước kiếm loại giống địa bàn huyện chủ yếu thơng qua người quen tình cờ bắt gặp giống đó, họ mua giống mang trồng thử, giống thuộc loại có hạt xin vài ăn để lấy hạt trồng Mạng lưới thể rõ sang Trung Quốc thăm người thân, người Lô Lô thường để ý thấy loại lúa nương, lúa ruộng dễ trồng, ăn ngon xin giống mang trồng thử Riêng loại giống gieo trồng phổ biến gần đây, chẳng hạn lúa ruộng thuộc giống lai cho suất cao với thời gian sinh trưởng ngắn ngày, sắn cao sản, ngô lai, dâu để ni tằm người Lơ Lô tiếp cận áp dụng vào sản xuất thông qua số mạng xã hội Cụ thể mạng lưới thơng tin theo kênh sách dân tộc Nhà nước, quyền địa phương trực tiếp giới thiệu, cung cấp giống cho hộ gia đình thơng qua lãnh đạo thơn/ Thậm chí, đại diện gia đình người Lơ Lơ tự nắm bắt thông tin loại trồng thông qua kênh truyền thông, báo, đài Nhà nước từ bạn bè, qua mạng lưới khuyến nông khuyến lâm huyện, xã, thị trấn Riêng giống lãnh đạo xã, doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp đại diện gia đình tự tìm hiểu định lấy giống trồng thông qua bạn bè, người từ nơi khác đến giới thiệu Chẳng hạn trường hợp người Lô Lô xã Hồng Trị, Kim Cúc, Cơ Ba thuộc huyện Bảo Lạc tự tìm kiếm giống từ bên Trung Quốc từ người dân vùng Tiêu biểu sắn cao sản hầu hết gia đình Lơ Lơ xã Hồng Trị đưa vào trồng với diện tích tăng dần từ năm 2017 đến để bán thị trường Một số giống khác người dân trồng nhiều để bán chuối, dâu nuôi tằm, sa mộc, xa nhân chủ yếu thông qua mạng lưới cá nhân, đại diện gia đình nắm bắt xin giống trồng, sau nhân rộng cho nhiều hộ trồng Có thể thấy, việc phát triển giống vùng người Lô Lô tỉnh Cao Bằng thường diễn tự phát, tăng giảm diện tích gieo trồng tùy theo điều kiện gia đình, dẫn đến giá bán bấp bênh Song, đồng bào trồng nhiều giống cây, sản phẩm giá cịn khác Chẳng hạn gia đình người Lơ Lô xã Cô Ba huyện Bảo Lạc, năm 2018 - 2019, gieo cấy lúa ruộng khoảng 4kg giống loại 838, ngô trồng khoảng 17kg vừa giống cũ vừa giống loại 989, sắn cao sản có 600 gốc gia đình cịn trồng thêm quế khoảng 1.000 cây, dầu sở khoảng 400 cây, sa mộc 4.000 đã trồng cách 5-6 năm Theo người dân nơi cho biết, việc tác động mạng xã hội từ phía quyền địa phương, rút kinh nghiệm từ sản xuất độc canh lúa, ngô hoa màu thời gian qua; đặc biệt đồng bào tiếp thu từ người thân, bạn bè bên Trung Quốc nhằm ứng phó với biến động giá thị trường Do đó, người dân thường phát triển đa dạng nhiều loại 59 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 trồng theo dạng lấy ngắn nuôi dài, tức vừa phát triển ngắn ngày cho thu hoạch năm, vừa mở rộng diện tích trồng công nghiệp dài ngày Mạng lưới xã hội vốn đầu tư Theo ý kiến số người Lơ Lơ tham gia thảo luận nhóm vào tháng 10/2019, đến vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp gia đình tự lo, từ lâu đồng bào có tập quán tự sản tự tiêu Những năm trước đây, thứ liên quan tới sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã hộ gia đình tự túc, nên không cần nhiều vốn đầu tư Do đất canh tác ln sẵn có loại, hạt giống tự chọn thu hoạch phải bảo quản từ vụ mùa trước; khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch cần bỏ cơng sức có sản phẩm Gần đây, người dân gieo trồng nhiều loại giống cho suất cao, sinh trưởng ngắn ngày, cần cải tạo đất, bón nhiều phân, phun thuốc trừ sâu nên cần vốn đầu tư Đặc biệt, phong trào sử dụng máy cày bừa, máy tuốt lúa, xe máy xe công nông để vận chuyển nông sản, mua thêm đất sản xuất phải cần nhiều vốn Đây nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh, phát triển mối quan hệ, mạng xã hội liên quan tới việc tìm kiếm cho vay vốn đầu tư sản xuất Một mạng lưới phổ biến nhiều địa phương miền núi địa bàn khảo sát thuộc tỉnh Cao Bằng việc Nhà nước hỗ trợ, cho vay vốn sản xuất với lãi suất thấp thông qua ngân hàng Qua kết thảo luận nhóm xóm Cốc Sả dưới, xã Hồng Trị đã cho thấy, tháng 10/2019 xóm có 29 hộ/ 60 hộ người Lô Lô, chiếm gần 50% tổng số hộ vay 60 vốn ngân hàng sách, tư vấn, giám sát tổ chức gọi tổ vay vốn ngân hàng, bao gồm tổ trưởng, tổ phó, thư ký người có trách nhiệm xóm Tổ vay vốn thành lập từ năm 2004, với thành viên gia đình có quan hệ vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng lâu năm, mua bị ni cho sinh sản, mua nơng cụ Hộ vay vốn ngân hàng đến thời hạn đã trả hết lãi gốc khỏi tổ vay vốn Những hộ khác có nhu cầu vay vốn làm đơn xin thành viên tổ vay vốn lãnh đạo tổ vay vốn, lãnh đạo xã xét duyệt cho vay vốn ngân hàng sách Theo báo cáo lãnh đạo xóm Cốc Sả dưới, từ năm 2004 đến 2018, xóm có nhiều gia đình Lơ Lơ vay vốn ngân hàng đến kỳ hạn phải trả, gia đình trả hết lãi gốc Để có vậy, mặt người Lơ Lơ, gia đình dịng họ có mạng lưới tương trợ nhau: gia đình có cơng việc hệ trọng, nợ nần làm ăn mà đến hạn phải trả chưa đủ tiền mượn tạm người họ hàng, bạn thân người Mặt khác, gia đình có điều kiện, trước đến kỳ phải trả gốc lãi cho ngân hàng đem bán nơng sản gia súc Thông qua giới thiệu việc làm người quen, gần đây, người có sức lao động (chủ yếu nam nữ niên, trung niên) thường làm thuê kiếm tiền bên Trung Quốc để đến thời hạn đem tiền để trả ngân hàng Đây mạng lưới xã hội quan trọng, thơng qua họ hàng, xóm giềng, bạn bè bên bên biên giới giúp người Lô Lô giải phần khó khăn vốn đầu tư sản xuất Lý Hành Sơn, Lê Minh Anh Mạng lưới xã hội tiếp cận kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất Trong khâu trồng trọt người Lô Lô, mạng lưới xã hội nhiều mức độ thể rõ nét Trong đó, bật việc tích lũy phát huy kinh nghiệm cha ông truyền lại gieo trồng loại giống truyền thống, tập quán tương trợ, đặc biệt thói quen đổi công cho thực số khâu trồng trọt làm đất, gieo cấy lúa, trồng ngô sắn, làm cỏ cho trồng, thu hoạch Nếu gia đình ơng A mong muốn nhiều nhân lực đến trợ giúp cần báo cho gia đình biết, người tự kéo đến làm việc; gia đình khác có việc tương tự gia đình ơng A lại cử người làm giúp với số lượng số người mà gia đình đã đến giúp nhà Đây mạng lưới mang tính liên kết cộng đồng thơn/ anh em họ hàng, đã tồn lâu đời trì phát huy hiệu số khâu sản xuất nông nghiệp hộ gia đình Nhờ có mạng lưới tương trợ này, công việc gieo trồng, thu hoạch, vận chuyển sản phẩm gia đình ln thực nhanh chóng, kịp thời vụ, phịng tránh tác động khơng thuận lợi thời tiết Bên cạnh đó, việc nâng cao kỹ hiểu biết áp dụng kỹ thuật tiên tiến gieo trồng giống Nhà nước hỗ trợ thường cá nhân đại diện gia đình tiếp thu kết hợp thực hành thơng qua mạng lưới thống Nhà nước Chẳng hạn, trước trồng loại mới, người dân nghe phổ biến kiến thức, kỹ thuật làm đất, gieo trồng, chăm sóc thơng qua lớp tập huấn địa phương, phận khuyến nông xã đến tận hướng dẫn, cầm tay việc Kết vấn thảo luận nhóm vào tháng 10/2019 cho thấy, số Lơ Lơ đã có trường hợp áp dụng thí điểm cho vài hộ gieo trồng giống mới, thành cơng nhân rộng nhiều hộ Đây trường hợp trực tiếp phổ biến kiến thức, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc loại giống quyền địa phương, doanh nghiệp cung ứng giống ký kết hợp đồng gieo trồng Nhìn chung, theo ý kiến người Lơ Lơ có số giống Nhà nước cung cấp cho suất cao đòi hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc cầu kỳ, phải có vốn để cải tạo đất, bón phân hóa học, phun thuốc trừ sâu tốn mặt thời gian, cơng sức kinh phí bỏ Trong khi, sản phẩm đa số giống ăn không ngon, giá bán thị trường không ổn định, thường bán với giá thấp so với giá sản phẩm loại giống đồng bào, nên nhiều gia đình Lơ Lơ gieo trồng giống cũ kết hợp trồng thêm giống lúa ngô lai Sau thu hoạch, sản phẩm bán giá cao đem bán, loại bán giá thấp thường để dành cho gia đình ăn phục vụ chăn ni Ngồi tiếp thu, áp dụng tiến khoa học lối canh tác loại giống dựa vào lớp tập huấn ngắn hạn cán khuyến nông đến hướng dẫn, cá nhân đại diện gia đình Lơ Lơ tự học hỏi thông qua kênh truyền thông Nhà nước tivi, đài, báo địa phương trung ương, chí qua mạng internet Hiện nay, nhiều người dân có 61 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 điều kiện sử dụng điện thoại thơng minh thơng qua thu hút nhiều cá nhân, đại diện gia đình tìm đọc thông tin liên quan tới kỹ thuật trồng trỉa, chăm sóc nhiều loại thuộc giống giống cũ phù hợp với đặc điểm đất canh tác ngày bạc màu Vấn đề đã từ lâu, số gia đình Lơ Lơ có tập qn thơng qua họ hàng bạn bè nơi khác, bên Trung Quốc để mua xin giống trồng theo canh tác truyền thống Các giống trồng sinh trưởng bên Trung Quốc không xa so với địa bàn sinh sống người Lô Lơ Thậm chí, cách gieo trồng, kỹ thuật chăm sóc bên Trung Quốc tương đồng với lối canh tác cổ truyền người Lô Lô, nên người Lô Lô lấy giống trồng cho thu hoạch đáng kể Chẳng hạn, từ năm trước, vài gia đình Lơ Lơ lấy giống lúa 838 với giá rẻ từ bạn bè bên Trung Quốc mang cấy cho thu hoạch cao giống cũ đồng bào Về sau, nhiều gia đình nơi sang Trung Quốc mua giống lúa này, phía Việt Nam vào thời điểm có hạt giống bán chợ giá cao nên người Lô Lô không mua Riêng ngô, từ năm 2010, ngồi việc gieo trồng giống cũ, nhiều gia đình trồng thêm giống ngô 989 mua từ người dân bên Trung Quốc Nhà nước lúc cấp miễn phí giống ngô 9698, người Lô Lô trồng thử cho suất thấp hơn, mà lại tốn phân bón cơng chăm sóc Trong khi, giống ngô 989 lấy bên Trung Quốc cần canh tác theo truyền thống cho suất cao Hiện nay, người Lơ Lơ xóm Ngàm Lồm trồng giống ngơ họ chọn loại 989 62 Thực trạng cho thấy, mạng lưới xã hội thơng qua bạn bè có hiệu quả, khơng giúp tìm kiếm giống phù hợp với đất đai khí hậu địa phương, mà cịn học hỏi kinh nghiệm gieo trồng, chăm sóc giống Đặc biệt, giống lại phù hợp với tập quán, kiến thức gieo trồng người Lô Lô nhiều dân tộc nơi biên giới 2.2 Mạng lưới xã hội hoạt động chăn nuôi Mạng lưới xã hội giống Việc chăn nuôi gia súc, gia cầm người Lô Lô tỉnh Cao Bằng thường phụ thuộc vào nhu cầu gia đình Tập qn chăn ni người Lơ Lơ vừa chăm sóc vừa thả rơng, nên đàn gia súc, gia cầm nhà mà phát triển Chỉ vật nuôi bị dịch chết hết đại diện gia đình xin người thân mua chợ mang ni, chí sang Trung Quốc để tìm kiếm người bạn Do vậy, mạng lưới xã hội giống đồng bào trước chủ yếu dựa vào tương trợ, kết hợp mua bán thị trường Gần đây, thị trường phát triển, mạng lưới xã hội giống vùng Lô Lô đa dạng, quan hệ dân tộc mở rộng không với tộc người vùng mà xuyên biên giới Từ năm 1991, mở cửa biên giới Việt - Trung, gia tăng quan hệ xuyên biên giới mua bán, trao đổi giống trồng vật nuôi để phát triển cây, mang tính hàng hóa đã làm thay đổi tư sinh kế tự túc, tạo nhu cầu thay đổi giống vật nuôi Song, giống Lý Hành Sơn, Lê Minh Anh việc tìm kiếm giống mới, đến người Lô Lô Cao Bằng ưa chuộng giống vật ni vừa thích ứng với điều kiện tự nhiên, khí hậu nơi đây, vừa dễ ni theo tập qn, tức khơng phải mua cám, mua thuốc phịng dịch Do đó, mạng lưới xã hội thơng qua sách nhà nước, dự án để cấp cho người dân giống bò lai, gà lai, lợn nái chưa có hiệu Con vật sau thời gian đồng bào chăn nuôi chậm lớn phần nhiều bị chết Vì thế, có sách cho đồng bào vay vốn để mua bị giống ni Song, việc hồn vốn cho ngân hàng lại ngắn so với thời gian sinh trưởng vật ni để đẻ bán có lãi, nên vốn vay mang lại hiệu chưa cao Một số gia đình nhận vốn vay từ ngân hàng vừa mua vật nuôi, vừa đầu tư mở rộng sản xuất trồng ngắn ngày có giá trị hàng hóa để bán lấy tiền trả lãi ngân hàng Mạng lưới xã hội vốn đầu tư tiếp thu kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi Khảo sát số kết hợp phân tích tư liệu vấn vào tháng 10/2019 cho thấy, vấn đề đầu tư vốn để thành lập trang trại chăn nuôi địa bàn người Lô Lô Cao Bằng chưa trọng Bản thân người chăn ni chưa có nhu cầu mở rộng chăn nuôi dạng trang trại Vài năm gần đây, với phát triển tác động đa dạng mạng xã hội, mở nhiều hội để người Lô Lô vay vốn làm ăn, làm thuê kiếm tiền tích lũy vốn để mở rộng chăn ni Song, điều kiện vùng cao khó khăn hạ tầng, chưa thoát khỏi ảnh hưởng sâu nặng tập qn chăn ni "nửa chăm sóc nửa thả rơng", cá nhân đại diện gia đình Lơ Lô nơi chưa thể tận dụng hội Người Lô Lô cho rằng, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giống lợn lai, gà lai vừa khó ni, vừa tốn tiền mua thức ăn thuốc phòng dịch Khi vật ni lớn, mang bán có giá thấp, người dân thương lái nơi thích mua thịt vật giống địa Hơn nữa, thịt lợn lai, gà lai khơng ngon, đem cúng sợ cụ chê Theo họ, muốn nuôi lợn lai hay gà lai để bán có lãi phải ni nhiều làm trang trại người Kinh Tày số nơi Song, chăn nuôi vậy, người Lơ Lơ chưa có vốn, cịn thiếu kinh nghiệm Hơn nữa, dịch bệnh lợn gà thường xuyên xảy địa phương, mùa đông trời rét kéo dài ni nhiều thành đàn mà khơng biết phịng dịch dễ cơng vốn Như vậy, mạng lưới xã hội tiếp thu kỹ thuật phát triển chăn nuôi giống chưa tác động mạnh tới gia đình Lơ Lơ Cao Bằng Vì thế, số dự án theo sách nhà nước cung cấp lợn nái, gà lai để người dân nuôi nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập, không đạt kết mong đợi Vấn đề người dân không muốn tiếp nhận kiến thức mở rộng chăn nuôi giống mới, mà chủ yếu giống chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu tập quán chăn nuôi đồng bào Chỉ việc cho vay vốn ngân hàng qua mạng lưới liên kết ngân hàng - lãnh đạo xã - lãnh đạo thơn - hộ gia đình để đồng bào tự mua giống nuôi phù hợp, đáp ứng nguyện vọng số gia đình có điều kiện nhân lực, nguồn thức ăn, đất chăn nuôi 63 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 Nguyên nhân mạng lưới xã hội mối quan hệ tộc người chăn nuôi cổ truyền phát huy tác dụng Đặc biệt, hình thức chăn ni người Lơ Lơ nhỏ lẻ, phụ thuộc vào trồng trọt lực gia đình, chưa phát triển thành trang trại hợp tác xã chăn nuôi tách khỏi hoạt động trồng trọt, chí liên kết vài hộ gia đình chăn ni chưa xuất Do đó, mạng lưới xã hội liên quan tới áp dụng kỹ thuật, phương thức chăn ni giống mang tính dịch vụ, kinh doanh với số lượng hàng trăm chưa phù hợp với cách tiếp cận, nguồn nhân lực, lực vốn, cách thức tổ chức điều kiện sở hạ tầng, liên kết khâu chăn nuôi cá nhân, hộ gia đình cộng đồng người Lơ Lơ nơi Mạng lưới xã hội mua bán sản phẩm trồng trọt chăn nuôi 3.1 Chợ mạng lưới truyền thống phổ biến mua bán sản phẩm Đến nay, chợ mạng lưới chủ yếu đã tồn lâu đời có liên quan trực tiếp tới việc cung ứng sản phẩm mà gia đình Lơ Lơ chưa tự sản xuất Mỗi cá nhân có nhu cầu riêng mua đồ dùng quần áo giày dép gia đình lại cần mua đồ gia dụng, mắm muối, mỳ chính, nơng cụ Song, để đáp ứng nhu cầu này, cá nhân gia đình làm nghề nông nên chủ yếu bán nông sản, sản phẩm chăn nuôi thủ công, lâm thổ sản tìm kiếm từ rừng Bán sản phẩm 64 để có tiền mua thứ mà gia đình khơng tự sản xuất nhu cầu thiết yếu, khiến người Lơ Lơ ln tìm đến chợ Trong khi, chợ miền núi nơi vùng cao biên giới tỉnh Cao Bằng, vài ngày sau tuần họp phiên mạng lưới quan trọng không để người dân mua bán hàng hóa, mà cịn khơng gian văn hóa - xã hội, nơi diễn mối quan hệ dân tộc vùng xuyên biên giới Về mặt truyền thống, chợ mạng lưới để người dân tộc người, có người Lơ Lơ tham gia trao đổi mua bán loại sản phẩm trồng trọt, chăn ni Song, chợ miền núi cịn nơi diễn vui chơi, tiếp biến mối quan hệ tộc người nên người từ trẻ đến già biết đến chợ địa phương thích chợ, đến phiên chợ giáp Tết Nguyên đán Ngày nay, có nhiều mạng lưới mua bán hàng hóa, kể mua bán qua mạng internet, chợ nơi buôn bán sôi động với tham gia ngày đông người dân tộc người, tiểu thương, thương nhân Trong bối cảnh chế thị trường, thị trấn thuộc tỉnh Cao Bằng ngày họp chợ, song vào ngày chợ phiên đông đúc người mua bán, đa dạng loại hàng hóa, nhiều người dân lứa tuổi nhiều tộc người đến chợ Thực tế điền dã xóm Cốc Sả dưới, xã Hồng Trị xóm Ngàm Lồm, xã Cô Ba, nhận thấy, đến phiên chợ thị trấn Bảo Lạc, cá nhân gia đình Lơ Lơ xóm rủ vài người chợ để trợ giúp đường chợ trở nhà Những gia đình bận việc, neo đơn khơng có người chợ cần đến thứ thiết yếu gói thuốc lào, bao thuốc Lý Hành Sơn, Lê Minh Anh lá, bật lửa hay gói kẹo cho nhỏ gửi tiền nhờ người chợ mua hộ Vì vậy, chợ khơng nơi mua bán hàng hóa mà cịn yếu tố kết nối người gia đình người hàng xóm với Một số người Lơ Lơ xóm Ngàm Lồm, xã Cơ Ba cịn nói rằng, chợ nơi giúp nhận biết giá để gia đình ước lượng bán nơng sản sản phẩm chăn nuôi nhà không bị lỗ có thương lái đến tìm mua tận 3.2 Một số mạng lưới mua bán sản phẩm Gần đây, với phát triển chế thị trường đã xuất số mạng lưới mua bán sản phẩm nông sản, chăn nuôi, nghề thủ công Trong đó, phổ biến mạng lưới tư thương người Kinh, người Tày thị trấn đến tận trao đổi buôn bán Trước tiên, họ đến để bán mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân thịt gia súc gia cầm, thịt lợn, rau cỏ, mắm muối, gia vị Từ sáng sớm đã có chuyến hàng phận bán hàng rong đến tận rao bán đồ ăn sáng, chủ yếu xôi, bánh trái nhiều loại bánh cuốn, bánh nếp, bánh giò Vào mùa nóng, hàng ngày có người từ thị trấn đến khắp nhà rao bán kem, nước giải khát Một số tư thương kết hợp thu mua sản phẩm nông lâm thổ sản người dân mang thị trấn bán lại cho chủ bn, số khác thu mua đồng nát, sắt vụn Cũng người bán hàng rong kết hợp trao đổi đồ đồng nát que kem, bánh trái Vì vậy, đồng bào Lơ Lơ có muốn bán gom lại để bán cho phận bán hàng rong có nhu cầu thu mua Bên cạnh đó, hầu hết gia đình, người Kinh có điều kiện mở dịch vụ bán hàng khơ người Lơ Lơ có nhu cầu thu mua mặt hàng nông lâm thổ sản dược liệu người dân để bán lại cho chủ buôn hai bên biên giới Việt - Trung [2, tr.11] Nếu chưa có dịch vụ thu mua phần lớn chủ bn ngồi thị trấn có nhu cầu vào tận để mua thông qua trao đổi điện thoại gia đình cần bán sản phẩm với số lượng lớn trâu, bị, sắn cao sản Theo đó, chủ bn đại diện gia đình tự thỏa thuận giá thời điểm diễn mua bán Tuy vậy, chủ buôn giảm trừ công vận chuyển trực tiếp vào tận lấy hàng, nên giá bán thấp so với gia đình tự mang hàng tận quầy để bán Do có tương trợ cách đổi cơng, nên người Lô Lô thường giúp vận chuyển hàng, sắn cao sản tận quầy thu mua nông sản thị trấn xã đến vụ mùa thu hoạch Gần đây, giao thơng phát triển, cịn có trường hợp dựa vào bạn bè, người quen biết để quảng bá, giới thiệu mặt hàng đặc sản bản, nơi phát triển du lịch người Lơ Lơ xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc Qua đó, cá nhân đại diện gia đình trực tiếp thơng qua bưu điện để vận chuyển số hàng đóng gói nhỏ gọn thuốc nam chữa bệnh dạng chế biến khô, chè đặc sản , gửi chuyển qua xe khách loại hoa quả, khoai môn, thịt lợn giống địa cho khách hàng người quen xi có nhu cầu Khách hàng đặt tiền trước đến du lịch toán qua ngân hàng nhận hàng, 65 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 chí gửi tiền qua tài xế lái xe khách Qua kết nghiên cứu điền dã vào tháng 10/2019 cho thấy, người dân số xóm Lơ Lơ xã Hồng Trị, Kim Cúc, Cô Ba thuộc huyện Bảo Lạc cịn sử dụng dịch vụ bn bán hàng nơng sản thông qua xe khách từ thị trấn Bảo Lạc thành phố Cao Bằng số tỉnh miền xuôi Một số vấn đề đặt giải pháp Từ kết nghiên cứu điền dã vào tháng 10/2019 thấy, tác động cơng đổi mới, đặc biệt sách dân tộc Nhà nước với xu hướng giao lưu hội nhập, người Lơ Lơ tỉnh Cao Bằng đã có chuyển biến việc tiếp cận sử dụng hệ thống mạng xã hội từ truyền thống đến đại cho việc phát triển trồng trọt chăn nuôi Bên cạnh trì tận dụng mạng lưới truyền thống đổi công, cho vay không lấy lãi, thông tin cho loại trồng vật nuôi đồng bào Lô Lô ngày quan tâm đến mạng xã hội đại Đó việc cá nhân đại diện gia đình tăng cường tiếp cận thông tin thông qua phương tiện tiên tiến tivi, đài, báo, điện thoại, internet Từ việc thực thi sách dân tộc Nhà nước, người Lô Lô nơi đã trọng vay vốn ngân hàng thông qua tổ vay vốn để đầu tư sản xuất, phát triển số dịch vụ, hoạt động du lịch để tiêu thụ sản phẩm Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình Lơ Lơ Cao Bằng có thu nhập ngày cao từ trồng trọt chăn ni, góp phần ổn định đời sống kinh tế, bước vươn lên hòa nhập nhiều mặt với tộc người láng giềng Song, lâu dài trước mắt cịn khơng vấn đề 66 đặt hạn chế mạng xã hội người Lô Lô đây, có số vấn đề với gợi ý giải pháp sau: Một là, vấn đề mạng lưới xã hội liên quan tới phát triển loại có giá trị hàng hóa Khi vài gia đình hay kề cận trồng loại đem bán cho thu nhập đáng kể gia đình khác đua thành phong trào tồn bản, chí vùng dẫn đến tình trạng cung lớn cầu nên bị ép giá Đó trường hợp người Lô Lô phát triển ạt ngô lai trước sắn cao sản, chuối Để giải vấn đề này, cần có quy hoạch sản xuất cấp ngành, nâng cao trình độ quản lý kiến thức phát triển kinh tế thị trường đội ngũ cán thôn Hai là, vấn đề bảo tồn loại giống truyền thống có giá trị kinh tế gieo trồng cho thu hoạch thấp Nay kinh tế thị trường đã tác động đến mạng lưới xã hội việc trì loại giống cổ truyền lúa nương thơm ngon dẻo; ngô nếp trắng, nếp hoa; loại dưa, đậu trồng xen với lúa, ngô Rõ ràng biến đổi trồng trọt vùng người Lô Lô cần gắn với giải pháp bảo tồn giống truyền thống có giá trị kinh tế cao, cụ thể khuyến khích hỗ trợ liên kết hộ gia đình để sản xuất giống Ba là, vấn đề giá sản phẩm trồng trọt chăn nuôi thấp so với thu nhập từ số ngành nghề phi nơng nghiệp Vì vậy, thơng qua hệ thống mạng lưới xã hội đại, phần lớn lớp trẻ người Lô Lô nơi làm thuê bên Trung Quốc, số thành phố tìm kiếm việc làm Như vậy, cần đặc biệt ý đào tạo nghề mở rộng ngành nghề, ưu tiên ngành nghề Lý Hành Sơn, Lê Minh Anh phi nông nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển địa phương Bốn là, vấn đề thiếu vốn thiếu kiến thức, dẫn đến canh tác, chăn nuôi chưa bền vững Trong khi, trồng trọt chăn nuôi vùng đồng bào mang tính tự phát, gia đình tự định thông qua tác động loại mạng xã hội, chưa có liên kết hộ để có người đứng đầu với trách nhiệm đạo, lo khâu đầu vào, đầu Vì thế, trồng trọt chăn nuôi người Lô Lô tình trạng bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết, giá xuống thấp bà khơng kịp ứng phó, ạt chuyển sang giống khác Đây nguyên nhân khiến lớp trẻ người Lơ Lơ có nhu cầu làm th bên Trung Quốc Để giải vấn đề này, cần hợp tác nhà khoa học, nhà quản lý doanh nghiệp; đặc biệt, cần có sách tăng cường mạng lưới xã hội phát triển ngành nghề phi nông nghiệp địa phương, du lịch vùng người Lô Lô tỉnh Cao Bằng nằm hai công viên lớn Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn Công viên địa chất Non nước Cao Bằng để phát triển trồng trọt chăn nuôi theo xu hướng đổi cấu trồng, vật nuôi, kết hợp mở rộng nhiều hình thức trao đổi mua bán Nhờ đó, mạng lưới xã hội trở thành nguồn lực thiết yếu, tạo điều kiện bước phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, đặc biệt hoạt động du lịch lao động làm thuê để có thêm thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững Chú thích Bài viết kết nghiên cứu đề tài cấp Bộ: “Mạng lưới xã hội tộc người Lô Lô Nùng tỉnh Cao Bằng phát triển kinh tế, đảm bảo trật tự xã hội vùng biên giới ” Viện Dân tộc học chủ trì, TS Lê Minh Anh TS Lê Thị Mùi làm chủ nhiệm Tài liệu tham khảo [1] Tình hình thực Quyết định số 2086/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ địa bàn tỉnh Cao Bằng (Phục vụ đoàn kiểm tra liên Bộ: UBDT, Tài chính, Kế hoạch Đầu tư), Cao Bằng tháng 7/2019 [2] Khổng Diễn, Trần Bình (Chủ biên) (2007), Dân tộc Lô Lô Việt Nam, Nxb Thông tấn, Kết luận Lô Lô tộc người có dân số 10 nghìn người Việt Nam Với diện tích đất canh tác sản xuất nên người dân phân bố cư trú phân tán chủ yếu hai huyện biên giới Bảo Lạc Bảo Lâm Cũng có đất sản xuất, nên từ mở cửa biên giới Việt Trung năm 1991, gần đây, người Lô Lô nơi tăng cường tận dụng mạng lưới hội từ truyền thống đến đại Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng (2019), Báo cáo Hà Nội [3] Phạm Đăng Hiến (2010), “Người Lô Lô môi trường kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt Trung”, Tạp chí Dân tộc học, số [4] Tỉnh ủy Cao Bằng (2019), Báo cáo Tổng kết 15 năm thực Nghị số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 Ban chấp hành Trung ương khóa IX “Về công tác dân tộc”, Cao Bằng tháng 4/2019 [5] Hoàng Bá Thịnh (2008), “Về vốn xã hội mạng lưới xã hội”, Tạp chí Dân tộc học, số 67 Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2020 68 ... dã dân tộc học vào tháng 10/2019, viết này2 phân tích thực trạng mạng lưới xã hội trồng trọt chăn nuôi; mua bán sản phẩm trồng trọt chăn nuôi người Lô Lô huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; số vấn đề... hoạt động trồng trọt chăn nuôi 2.1 Mạng lưới xã hội hoạt động trồng trọt Mạng lưới xã hội giống trồng Đối với người nông dân lấy trồng trọt làm đầu mối sản xuất chính, giống trồng gồm nhiều loại... giúp người Lô Lô giải phần khó khăn vốn đầu tư sản xuất Lý Hành Sơn, Lê Minh Anh Mạng lưới xã hội tiếp cận kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất Trong khâu trồng trọt người Lô Lô, mạng lưới xã hội nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạng lưới xã hội trong trồng trọt và chăn nuôi của người Lô Lô tỉnh Cao Bằng,