0

Đề Thi Học Sinh Giỏi Khối Lớp 4

1 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 02:15

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 4 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 4 THÀNG 12 Môn Toán ( Thời gian 60 phút) ( Không kể thời gian giao đề) *********************** Bài 1 Tính bằng cách thuận tiện 372463 x 99[.] ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP THÀNG 12 Mơn : Tốn ( Thời gian : 60 phút) ( Khơng kể thời gian giao đề) *********************** Bài 1: Tính cách thuận tiện: 372463 x 999 + 372463 ( đ) Bài 2: Tính nhanh kết biểu thức sau: Bài 3: Tìm X : – + – 12 + 15 – 18 + 21 – 24 + 27 – 30 + 33 ( đ) x ( X – 11 ) = 763 ( đ) x 74 + X = 884 Bài 4: Ơ tơ thứ chở 75 kiện hàng Ơ tô thứ hai chở số kiện hàng ô tô thứ nhất.Ơ tơ thứ ba chở tơ thứ 11 kiện hàng lại nhiều gấp hai lần số kiện hàng ô tô thứ tư Hỏi trung bình số kiện hàng bốn tơ chở bao nhiêu? ( đ) Bài 5: Ngày xuân, ba bạn Huệ, Hằng, Mai trồng Biết tổng số trồng ba bạn 17 Số hai bạn Huệ Hằng trồng nhiều số cử Mai trồng cây, số Huệ trồng Hằng Tính xem bạn trồng cây? ************Hết ************ số trồng ( đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Khối Lớp 4,