0

TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH môn học PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG flamingo grill là một nhà hàng cao cấp ở st petersburg, florida

13 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 05:26

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM   KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  TIỂU LUẬN KHƠNG THUYẾT TRÌNH   MƠN HỌC: PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Sinh viên thực hiện:  ĐỖ NGỌC THANH Lớp:  ADC07 MSSV:  31211026475 Giảng viên hướng dẫn:  Ts Đinh Thái Hoàng Thời gian thực hiện: Từ ngày đến 11 tháng 11 năm 2022   Câu 1 (5 điểm) Flamingo Grill nhà hàng cao cấp St.Petersburg, Florida Để xây dựng kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo tới, ban quản lý Flamingo thuê công ty quảng cáo Haskell & Johnson (HJ) Yêu cầu đặt cho HJ phương án phân bổ ngân sách cho quảng cáo truyền hình, radio báo chí Ngân sách dành cho quảng cáo xác định mức 279000$ Trong họp với nhóm quản lý Flamingo, chuyên gia tư vấn HJ cung cấp thông tin sau đánh giá hiệu hiển thị ngành quảng cáo, ước tính họ số lượng khách hàng tiềm tiếp cận quảng cáo chi phí cho quảng cáo: Đánh giá hiển thị xem thước đo giá trị quảng cáo khách hàng khách hàng tiềm Nó thể điều hình ảnh, thơng điệp gợi nhớ, tính hấp dẫn hình ảnh âm thanh, v.v Như kỳ vọng, quảng cáo truyền hình mắc tiền có đánh giá hiệu hiển thị cao với tiềm tiếp cận khách hàng lớn Về điểm này, chuyên gia tư vấn HJ liệu liên quan đến đánh giá hiển thị tiếp cận áp dụng cho vài quảng cáo phươngtiện Đối với truyền hình, HJ cho đánh giá hiển thị 90 4000 khách hàng đạt quảng cáo đáng tin cậy cho 10 quảng cáo truyền hình Từ lần thứ 11 trở đi, đánh giá hiển thị 55 ước tính tiếp cận 1500 khách hàng quảng cáo Tương tự vậy, với quảng cáo radio, liệu ước tính đáng tin cậy với tối đa 15 quảng cáo Sau 15 quảng cáo đầu tiên, đánh giá hiển thị cịn 20 ướctính cịn 1200 khách hàng cho quảng cáo Đối với quảng cáo báo, liệu đáng tin cậy với tối đa 20 quảng cáo Đánh giá hiển thị giảm xuống số lượng khách hàng tiềm ước tính tiếp cận cịn 800 cho quảng cáo sau Ban quản lý Flamingo   xem việc tối đa hóa tổng đánh giá hiển thị tất cácphương tiện truyền thông mục tiêu chiến dịch quảng cáo Thể quan tâm việc thu hút khách hàng mới, ban quản lý yêu cầu chiến dịch quảng cáo phải tiếp cận 100000 khách hàng Để cân chiến dịch quảng cáo sử dụng tất  phương tiện truyền thông, yêu cầu khác đặt sau: • Quảng cáo radio phải gấp đơi quảng cáo truyền hình • Khơng q 20 quảng cáo truyền hình • Ngân sách quảng cáo truyền hình 140000$ • Ngân sách dành cho quảng cáo radio giới hạn mức tối đa 99000$ • Quảng cáo báo chí phải 30000$ Yêu cầu Hãy giúp HJ xây dựng mô hình để phân bổ ngân sách quảng cáo theo yêu cầu Flamingo Chú ý trình bày chi tiết sau đây: Số lượng quảng cáo ngân sách cho phương tiện Xác định tổng mức đánh giá hiển thị tổng số khách hàng tiềm tiếp cận Tổng mức đánh giá hiển thị thay đổi ngân sách quảng cáo tăng thêm 10000$ Diễn giải ý nghĩa phạm vi thay đổi hệ số hàm mục tiêu Kết luận bạn độ nhạy phươmg án tối ưu đánh giá hiển thị nào? Nếu mục tiêu chiến dịch quảng cáo tối đa hóa số lượng khách hàng tiềm tiếp cận số lượng quảng cáo ngân sách cho phương tiện nào? Hãy so sánh kết (1) (4) Hãy cho biết đề xuất bạn cho chiến dịch quảng cáo Flamingo Grill Bài làm Đặt: T1 là tổng số quảng cáo TV với mức hiển thị 90 4000 khách hàng tiếp cận   T2 là tổng số quảng cáo TV với mức hiển thị 55 1500 khách hàng tiếp cận R1 là tổng số quảng cáo Radio với mức hiển thị 25 2000 khách hàng tiếp cận R2 là tổng số quảng cáo Radio với mức hiển thị 20 1200 khách hàng tiếp cận N1 là tổng số quảng cáo báo với mức hiển thị 10 1000 khách hàng tiếp cận N2 tổng số quảng cáo TV với mức hiển thị 800 khách hàng tiếp cận Theo đề bài, có ràng buộc sau: T1, T2, R1, R2, N1, N2 ≥ 0; T1 ≤10, R1≤15, N1≤20  Ngân sách cho chiến dịch 279.000$ 10.000 x (T1+T2) + 3000 x (R1+R2) + 1000 x ( N1+N2) ≤ 279.000 Chiến dịch quảng cáo cần tiếp cận 100.000 khách hàng 4000T1 + 1500T2 + 2000R1 + 1200R2 + 1000N1 + 800N2 ≥ 100.000  Quảng cáo Radio phải gấp đôi quảng cáo TV R1 + R2 ≥ x (T1+T2)  Không 20 quảng cáo TV T1 + T2 ≤ 20  Ngân sách quảng cáo TV 140.000$ 10.000 x (T1 + T2) ≥ 140.000  Ngân sách dành cho quảng cáo radio giới hạn mức tối đa 99.000$ 3000 x (R1+R2) ≤ 99.000  Quảng cáo báo chí phải 30.000$ 1000 x (N1 + N2) ≥ 30.000   Số lượng quảng cáo ngân sách cho phương tiện Xác định tổng mức đánh giá hiển thị tổng số khách hàng tiềm tiếp cận Theo đề ta có hàm mục tiêu:  90T1 + 55T2 + 25R1 + 20R2 + 10N1 + 5N2 (max)  Khi sử dụng bảng Excel để tính, ta có:   , , , , , T 1=10 T 2=5  R1=15  R 2=18  N 1= 20  N 2= 10 Vậy: - Số lượng quảng cáo tivi 15 (T1 + T2) ngân sách 140.000$  - Số lượng quảng cáo radio 33 (R1+ R2) ngân sách 99.000$ - Số lượng quảng cáo báo 30 (N1 + N2) ngân sách 30.000$  Mức đánh giá hiển thị tối đa 2160 tổng số khách hàng tiềm tiếp cận 127100 người   Tổng mức đánh giá hiển thị thay đổi ngân sách quảng cáo tăng thêm 10000$ Dựa vào bảng excel  Tổng mức đánh giá mức hiển thị tăng lên 2215 nghĩa tăng thêm 55 so với lúc đầu ngân sách tăng thêm 10.000$   Diễn giải ý nghĩa phạm vi thay đổi hệ số hàm mục tiêu Kết luận bạn độ nhạy phươmg án tối ưu đánh giá hiển thị nào?   Diễn giải ý nghĩa phạm vi thay đổi hệ số hàm mục tiêu: - T1 nằm khoảng [55; +∞) → T1 10 - T2 nằm đoạn [55; 200  ) → T2 - R1 nằm khoảng [20; +∞) → R1 luôn 15 - R2 đoạn [16.5; 25) → R2 18 - N1 khoảng [5; +∞) → N1 20 - N2 khảng (-∞; 5.5] → N2 10 Độ nhạy phương án tối ưu đối mức trung bình đánh giá thị   Nếu mục tiêu chiến dịch quảng cáo tối đa hóa số lượng khách hàng tiềm tiếp cận số lượng quảng cáo ngân sách cho phương tiện nào? Vì mục tiêu tối đa hóa số lượng khách hàng tiềm tiếp cận nên ta có hàm mục tiêu sau: 4000T1 + 1500T2 + 2000R1 + 1200R2 + 1000N1 + 800N2 (MAX)   Dựa bảng excel ta có:   , , , , , T 1=10 T 2=4  R 1=15  R2=13  N 1=20  N 2=35 Vậy hàm mục tiêu tối đa hóa số lượng khách hàng tiềm tiếp cận thì:  Số lượng quảng cáo tivi 14 (T1 + T2) giảm so với ban đầu ngân sách  phải chi 140.000$ giảm 10.000$ so với ban đầu  Số lượng quảng cáo radio 28 (R 1 + R 2) giảm so với ban đầu ngân sách  phải chi 84.000$ giảm 15.000$ so với ban đầu  Số lượng quảng cáo báo 55 (N 1 + N2) tăng 25 so với ban đầu ngân sách  phải chi 55.000$ tăng 25.000$ so với ban đầu   Hãy so sánh kết (1) (4) Hãy cho biết đề xuất bạn cho chiến dịch quảng cáo Flamingo Grill So sánh kết (1) (4): P (1) Chỉ Tổng đánh (4) So sánh kết 2160 2130 (1)> (4) 127100 139600 (1) < (4) 279000 279000 (1) = (4) giá thị Tổng số lượng khách hàng ềm ếp cận Tổng phí  chi $   $ Trong tùy chọn câu (1), tổng số lượt đánh giá hiển thị khách hàng 2.160, với tổng số 127.100 khách hàng Trong phương án câu (4), kết nhận tổng cộng 2130 lượt đánh giá ấn tượng khách hàng tổng số lượt tiếp cận khách hàng 139.600 Nếu kết câu (1) lấy làm gốc thì:  Kết câu (4) cho thấy tổng số lượt đánh giá từ khách hàng giảm 1,38% so với trước Kết câu (1)  Tổng số khách hàng liên hệ theo kết câu (4) tăng 9,8% so với kết Câu hỏi 1)    Kết câu (4) tốt phương án (1) Tỷ lệ thu nhập có Khả tăng cao tiếp cận nhiều khách hàng tiềm Mục tiêu doanh nghiệp mang lại lợi nhuận tối ưu, để không giảm chi phí? Tăng lợi nhuận thay bán hàng Vì vậy, theo tôi, nên áp dụng Phù hợp với phương thức câu (4)   Câu (5 điểm) Mt Sinai New Orleans bệnh viện tư nhân lớn, 600 giường, hồn chỉnh với  phịng xét nghiệm, phòng mổ thiết bị X-quang Nhằm tăng doanh thu, ban quản trị Mt Sinai định xây dựng thêm khu với 90 giường phần đất liền kề sử dụng làm bãi đậu xe cho nhân viên Ban quản trị nhận thấy  phòng xét nghiệm, phòng phẫu thuật phận chụp X-quang chưa sử dụng hết công suất không cần phải mở rộng thêm mà đảm nhận số bệnh nhân tăng thêm khu vực xây dựng Hồ sơ kế tốn hành bệnh viện cung cấp chi tiết sau Thời gian nằm viện trung bình cho bệnh nhân khơng phẫu thuật ngày, bệnh nhân không phẫu thuật trung bình tạo doanh thu 2280$ Bệnh nhân phẫu thuật trung bình bệnh viện ngày với hóa đơn 1515$ Phịng xét nghiệm có khả thực 15000 xét nghiệm năm Trung bình bệnh nhân không phẫu thuật cần 3,1 xét nghiệm bệnh nhân phẫu thuật làm 2,6 xét nghiệm Thêm vào đó, bệnh nhân khơng phẫu thuật trung bình cần chụp lần X-quang bệnh nhân phẫu thuật trung bình cần chụp lần X-quang Nếu bệnh viện mở rộng thêm 90 giường, phận X-quang xử lý tới 7000 ca chụp mà chi phí tăng khơng đáng kể Cuối cùng, ban quản trị ước tính với lực phịng mổ đảm nhận 2800 ca Trung bình bệnh nhân phẫu thuật thường thực ca phẫu thuật Yêu cầu Hãy phân tích vấn đề bệnh viện Mt Sinai Chú ý trả lời câu hỏi sau đây: Hãy xác định số giường cần phân bổ cho bệnh nhân phẫu thuật bệnh nhân không  phẫu thuật tổng số 90 giường xây dựng thêm nhằm đạt doanh thu lớn Giả sử bệnh viện mở cửa 365 ngày năm Doanh thu tối đa năm bao nhiêu? Có bệnh nhân phẫu thuật bệnh nhân không phẫu thuật/năm? Có giường cịn trống? Hãy giải thích   Các phòng xét nghiệm, phòng mổ phận chụp X-quang có sử dụng hết cơng suất hay khơng? Nếu chưa sử dụng hết cơng suất thực thêm xét nghiệm, ca mổ ca chụp X-quang/năm? Hãy giải thích Bài làm Hãy xác định số giường cần phân bổ cho bệnh nhân phẫu thuật bệnh nhân không phẫu thuật tổng số 90 giường xây dựng thêm nhằm đạt doanh thu lớn Giả sử bệnh viện mở cửa 365 ngày năm 600 giường sử dụng tối đa công suất với tỷ lệ giường bệnh cho người không cần phẫu thuật giường bệnh cho người cần phẩu thuật định, cần thêm 90 giường  Những phòng chụp X quang, phẩu thuật, xét nghiệm chưa hết công suất - Nguồn lực thời gian 90 giường: 90×365 = 32850 ngày - Gọi số người không cần phẩu thuật 90 giường a - Gọi số người cần phẩu thuật 90 giường b  Để bệnh viện sử dụng hết công suất tối đa 90 giường thì: 8a + 5b = 32850 (1)  Để phịng xét nghiệm xét nghiệm 15000 xét nghiệm năm: 3.1a + 2.6b ≤ 15000 (2)  Để xử lý tối đa 7000 ca chụp X-quang:   a + 2b ≤ 7000 (3)   Năng lực phòng mổ 2800 ca:  b ≤ 2800 (4) Để đạt doanh thu tối đa: 2280a + 1515b = Max 32850 −8 a →  2280a + →  9953550 - 144a = Max  a  = Max nhỏ doanh đạt tối đa  b lớn a nhỏ Từ (1),(2),(3),(4) → bmax = 2105 → amin = 2791  Thời gian bệnh nhân không phẩu thuật 90 giường: 2791 × 8 = 22328 ngày  Thời gian bệnh nhân phẩu thuật 90 giường: 2105 × 5 = 10525 ngày  Phần trăm thời gian bệnh nhân không phẩu thuật bệnh nhân phẩu thuật: %a = 22328 22328 + 10525  × 100 = 68% %b = 32%   Số giường cho bệnh nhân không phẩu thuật: 68% ×90 = 61 giường Số giường cho bệnh nhân phẩu thuật: 29 giường Doanh thu tối đa năm bao nhiêu? Có bệnh nhân phẫu thuật bệnh nhân khơng phẫu thuật/năm? Có giường cịn trống? Hãy giải thích Theo bảng excel, ta thấy phương án tối ưu có: - Doanh thu tối đa năm: 9,551,659.1$ - Số bệnh nhân không phẫu thuật/năm: 45.625*61 ≈ 2783 (bệnh nhân) - Số bệnh nhân phẫu thuật/ năm có: 73*29 = 2117 (bệnh nhân) - Số giường trống là: 90- (61+29) =   Số giường bệnh tận dụng tối đa khơng cịn dư giường trống   Các phòng xét nghiệm, phòng mổ phận chụp X-quang có sử dụng hết cơng suất hay khơng? Nếu chưa sử dụng hết cơng suất thực thêm xét nghiệm, ca mổ ca chụp X-quang/năm? Hãy giải thích Ta nhận thấy: - Số ca chụp X-quang tối đa: 2745 + 2117*2 = 6979 ca ( dư 21 ca) - Số ca xét nghiệm tối đa: 2745*3,1 + 2117*2,6 = 14013,7 ≈ 14014 ca (còn dư 986 ca) - Số ca phẩu thuật tối đa: 2117 (còn dư 683 ca) Dựa số bệnh nhân phẩu thuật không phẩu thuật xác định 2117 2745 bệnh nhân có phịng xét nghiệm, phòng chụp X-quang, phòng mổ chưa sử dụng hết công xuất ...  Câu 1 (5 điểm) Flamingo Grill nhà hàng cao cấp St. Petersburg, Florida Để xây dựng kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo tới, ban quản lý Flamingo thuê công ty quảng cáo Haskell... quảng cáo Flamingo Grill Bài làm Đặt: T1? ?là tổng số quảng cáo TV với mức hiển thị 90 4000 khách hàng tiếp cận   T2? ?là tổng số quảng cáo TV với mức hiển thị 55 1500 khách hàng tiếp cận R1? ?là tổng... hình để phân bổ ngân sách quảng cáo theo yêu cầu Flamingo Chú ý trình bày chi tiết sau đây: Số lượng quảng cáo ngân sách cho phương tiện Xác định tổng mức đánh giá hiển thị tổng số khách hàng tiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN KHÔNG THUYẾT TRÌNH môn học PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG flamingo grill là một nhà hàng cao cấp ở st petersburg, florida,