0

Cung cấp và lắp đặt thang máy

13 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 20:04

BẢNG BÁO GIÁQUOTATION (Vv: Cung cấp và lắp đặt thang máy)(Re: Supply and install elevator) Kính gửi: BGĐ CTY SHIMIZUTo: Board of Director of SHIMIZU VIETNAM CO., LTD Địa chỉ: KCN VSIP BÌNH DƯƠNGAddress: VSIP BINH DUONG INDUSTRIAL PARK Tên công trình:THANG MÁY TẢI HÀNGProject name: CARGO ELEVATOR Loại thang: 01 THANG MÁY TẢI HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KHÔNG PHÒNG MÁY – TẢI TRỌNG 4000KG – TỐC ĐỘ 30mPHÚT – 04 ĐIỂM DỪNG. Elevator type: 01 CARGO ELEVATOR WITHOUT MACHINE ROOM – LOAD 4000KG – SPEED 30mminute – 04 STOPS. TP. HCM tháng 10 năm 2022HCMC, October 2022 420 CÔNG TY TNHH THANG MÁY HƯNG PHÚ GIA HUNG PHU GIA ELEVATOR CO., LTD Văn phòng: 207/12 NG VĂN ĐẬU PHƯỜNG 11 Q.BÌNH THẠNH TPHCM ĐT: 096807777 0918238081 Office: 201/12 Nguyen Van Dau Street, Ward 11, Binh Thanh District, HCMC Phone: 096807777 / 0918238081 www.hungphugiaelevator.com – Email:hungphugiaelevator@gmail.com BẢNG BÁO GIÁ QUOTATION (V/v: Cung cấp lắp đặt thang máy) (Re: Supply and install elevator) Kính gửi: BGĐ CTY SHIMIZU To: Board of Director of SHIMIZU VIETNAM CO., LTD Địa chỉ: KCN VSIP BÌNH DƯƠNG Address: VSIP BINH DUONG INDUSTRIAL PARK Tên cơng trình: THANG MÁY TẢI HÀNG Project name: CARGO ELEVATOR Loại thang: 01 THANG MÁY TẢI HÀNG CÓ NGƯỜI ĐI KHƠNG PHỊNG MÁY – TẢI TRỌNG 4000KG – TỐC ĐỘ 30m/PHÚT – 04 ĐIỂM DỪNG Elevator type: 01 CARGO ELEVATOR WITHOUT MACHINE ROOM – LOAD 4000KG – SPEED 30m/minute – 04 STOPS TP HCM tháng 10 năm 2022 HCMC, October 2022 Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd CÔNG TY TNHH THANG HƯNG PHÚ GIA HUNG PHU GIA ELEVATOR CO., LTD Văn phòng: 207/12 NG VĂN ĐẬU P11.BT TP.HCM Office: 201/12 Nguyen Van Dau Street, Ward 11, Binh Thanh District, HCMC Điện thoại/ Phone: 0968097777 0918238081 www.hungphugiaelevator.com – Email:hungphugiaelevator@gmail.com BẢNG BÁO GIÁ QUOTATION TP.HCM, ngày 8/11/2022 HCMC, November 08, 2022 Số/No.: BG11.8.22 Kính gửi: BGĐ CTY SHIMIZU To: Board of Director of SHIMIZU VIETNAM CO., LTD (V/v: Cung cấp,lắp đặt hệ thớng thang máy khơng phịng máy) (Rev: Supply and installation of elevator system without machine room) Căn theo nhu cầu thang máy tín nhiệm Quý khách hàng Nay Công ty TNHH thang máy Hưng Phú Gia xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá cho việc cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thang máy khơng phịng máy 100% (Đồng Việt Nam) cho: Based on the needs of the elevator and the trust of customers Now, Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd would like to send to customers a quotation for the supply, transportation and installation of a 100% new elevator system without machine room (Synchronized in Vietnam) for: Cơng trình: nhà máy YUWA FAB2 Project: YUWA FAB2 factory Địa chỉ: KCN VSHIP BINH DƯƠNG Address: VSIP BINH DUONG INDUSTRIAL PARK NỘI DUNG CÔNG VIỆC DETAIL OF WORKS: A ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN A SPECIFICATIONS:  Thang máy tải hàng có người khơng phòng máy Cargo elevator without machine room  Đồng Việt Nam Tải trọng: 4000Kg Tốc độ: 30m/phút, 04 điểm dừng Synchronization in Vietnam Load: 4000Kg, Speed: 30m/min, 04 stops Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd  Điều khiển: Điều khiển đơn – Mạng truyền thông nối tiếp Control: Single control – Serial communication network  Các đặc tính kỹ thuật khác xin tham khảo bảng đặc tính kỹ thuật đính kèm For other specifications, please refer to the attached specification sheet B CHI PHÍ THỰC HIỆN B COST OF IMPLEMENTATION: STT NỘI DUNG SL ĐƠN GIÁ NO CONTENT QTY UNIT PRICE Thang máy tải hàng khơng phịng máy, có người tảitrọng 4000kg, 04 điểm dừng, tốc độ 30m/phút , hành trình 24 mét Cargo elevator without machine room, with a passenger load of 4000kg, 04 stops, speed 30m/min, travel 24 meters Máy kéo không hộp số nhãn hiệu :AKISTURKEY( bảo hành thân động 120 tháng, 1.310.000.000 phụ kiện theo máy kéo encoder , puly phanh hãm 12 tháng) Tractor without gearbox brand: AKISTURKEY (120 months warranty for engine, 12 months for tractor accessories such as encoder, pulley and brake) Hệ điều khiển: NICE3000- THÁI LAN ( bảo hành 24 tháng) Control system: NICE3000- THAILAND (24 months warranty) Mã hiệu/code: FP4000-4C2500-30-04 stop Cửa cánh mở tim rộng 2500mm x cao 2400mm 4-wing doors open center 2500mm wide x 2400mm high Riêng cửa tầng mở hướng đối diện The ground floor door opens in two opposite directions Kích thước hố: 4200mmx4500mm Hole size: 4200mmx4500mm Kich thước cabin : 2700mm x 3700mmx cao 2500mm Cabin size: 2700mm x 3700mmx height 2500mm Pit 1500mm OH 4360mm Thời gian hoàn thành : 4,5 tháng Completion time: 4.5 months Động sử dụng sợi cáp 10mm The motor uses pcs of 10mm cables Giảm giá Discount Còn lại Residue Thuế VAT 8% Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator THÀNH TIỀN AMOUNT 1.310.000.000 40.000.000 1.270.000.000 101.600.000 Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd VAT 8% Tổng cộng Grand total 1.371.600.0000 Vận hành, kiểm định thang máy, bảo hành toàn thiết bị thang máy 12 tháng kể từ ngày kí biên nghiệm thu bàn giao cơng trình đưa vào sử dụng Operation, inspection of elevators, warranty for all elevator equipment 12 months from the date of signing the minutes of acceptance and handover of the works and put equipments into use C CÁC PHẦN VIỆC LIÊN QUAN C RELATED TASKS Phần việc bên Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia thực hiện: Tasks performed by Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd.: Cung cấp bản vẽ thiết kế thang máy và đặc tình kỹ thuật thang máy Provide elevator design drawings and elevator specifications Thông báo cho bên mua các giai đoạn công việc Inform the buyer of the stages of work Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi việc xây dựng hố thang, phòng máy theo đúng bản vẽ thiết kế nêu Appoint technical staff to monitor the construction of pits, machine rooms in accordance with the above design drawings Nhập khẩu thiết bị, làm thủ tục nhận hàng, vận chuyển đến công trường, lắp ráp thiết bị thang máy vào hố thang, hiệu chỉnh đưa thang máy vào hoạt động an toàn ổn định đồng bộ và nghiệm thu bàn giao Import equipment, carry out procedures to receive goods, transport to the construction site, assemble elevator equipment into the pit, calibrate and put the elevator into safe, stable and synchronous operation and handover Bảo hành toàn thiết bị thang máy 12 tháng Warranty for all elevator equipment 12 months Hướng dẫn nhân viên của Quý khách hàng các thao tác sử dụng thang máy an toàn và xử lý một số tình trạng hư hỏng đơn giản Guide your staff on the safe operation of the elevator and handle some simple errors Phần việc khách hàng thực hiện: Tasks performed by customers: Xây dụng hố thang theo thông số kiến trúc tải trọng ghi vẽ thiết kế Hưng Phú Gia cung cấp, thực lỗ kỹ thuật móc treo tải (Phục vụ thi cơng bảo trì sau) Hoàn thiện phần xây dựng sau lắp đặt xong thang máy Build the elevator pit according to the architectural parameters and load stated as the design drawings provided by Hung Phu Gia, implement technical holes and load hooks (For later construction and maintenance) Finish the construction part after installing the elevator Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd Bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn để bên thi công thực hiện việc lắp đặt thang máy đúng tiến độ Hand over the construction site on time for the construction party to install the elevator on schedule Cung cấp kho chứa 40met vng có cửa tạm khóa lại nằm khu vực công trình để bên thi công tự bảo quản cất giữ thiết bị thang máy Provide a 40 square meter warehouse with a temporarily locked door located in the construction area for the construction party to self-preserve and store elevator equipment Cung cấp và chịu chi phí tiền điện cho thi công vận hành thang máy: phases, 380 V, dây (bao gồm dây phases, 10mm vuông/1 sợi dây trung tính, dây tiếp đất) đế phòng kỹ thuật của thang máy Cấp bảng điện với một (01) cầu dao tự động – CB phases 40A, 01 CB phases và một bộ đèn chiếu sáng phòng đúng công suất theo bản vẽ thiết kế của Hưng Phú Gia Supply and bear the cost of electricity for the construction and operation of the elevator: phases, 380 V, wires (including phase wires, 10mm square / wire, neutral wire, ground wire), base of the room elevator engineering Power panel with one (01) automatic circuit breaker – CB phases 40A, 01 CB phase and a set of room lighting with correct capacity according to design drawings of Hung Phu Gia Ký biên bản kiểm định thang máy biên bàn giao thang máy Sign elevator inspection minutes and elevator handover minutes D THỜI GIAN THỰC HIỆN: 135 ngày D IMPLEMENTATION TIME: 135 days - Bên B hồn tất cơng việc thời gian theo tiến độ thực tế cơng trình kể từ ngày ký hợp đồng nhận số tiền toán lần Party B completes the work within the actual schedule at the construction site from the date of signing the contract and receives the first payment Trong đó: - Thời gian sản xuất nhập thiết bị 100 ngày In which: - Time to manufacture and import equipment 100 days Thời gian vận chuyển thiết bị đến cơng trình: ngày kể từ ngày có biên xác nhận bàn giao hố thang từ chủ đầu tư đại diện chủ đầu tư đủ điều kiện để lắp đặt (Chống thấm hố thang, dọn hố thang, mặt để vật tư) Time to transport equipment to the construction site: days from the date of receipt of confirmation of handover of the pit from the investor or the investor's representative and eligible for installation (Waterproofing the pit, cleaning the pit, space layout for materials) - Thời gian lắp đặt, vận hành hiệu chỉnh:35 ngày Time for installation, operation and calibration: 35 days - Thời gian chưa bao gồm ngày lễ chủ nhật Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd The above time does not include holidays and Sundays E PHƯƠNG THỨC THANH TỐN E PAYMENT METHOD: Thanh tốn chuyển khoản chia làm ba (03) lần: Payment by transfer is divided into three (03) times: - Lần 1: 40% Tổng trị giá hợp đồng sau hợp đồng ký kết - First time: 40% of the total contract value right after the contract is signed - Lần 2: 40% Tổng trị giá hợp đồng sau hàng chuyển tới cơng trình - Second time: 40% of the total contract value after the goods are delivered to the construction site - Lần 3: 20% Tổng giá trị hợp đồng sau tiến hành kiểm định, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Third time: 20% of the total contract value after conducting inspection, acceptance and handing over Chúng cảm ơn quan tâm Quý khách hàng công ty mong bảng báo giá đáp ứng yêu cầu Quý khách hàng We sincerely thank for your interest in our company and hope that this quotation will meet your requirements Bảng báo giá có hiệu lực vịng 30 ngày kể từ ngày ký This quotation is valid for 30 days from the date of signing Trân trọng kính chào ! Best regards! TP.HCM, ngày tháng 10 năm 2022 HCMC, October 8, 2022 GIÁM ĐỐC DIRECTOR VÕ VĂN GA Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator CÔNG TY TNHH THANG HƯNG PHÚ GIA HUNG PHU GIA ELEVATOR CO., LTD Văn phòng: 207/12 NG VĂN ĐẬU P11.BT TP.HCM Office: 201/12 Nguyen Van Dau Street, Ward 11, Binh Thanh District, HCMC Điện thoại/ Phone: 0968097777 0918238081 www.hungphugiaelevator.com – Email:hungphugiaelevator@gmail.com ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT SPECIFICATIONS  Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6395-2008 Design and installation standards according to Vietnamese standards TCVN 6395-2008  Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 quality management standard Thang máy tải hàng khơng phịng máy, tải trọng 4000Kg, tốc độ 30m/phút, 04 điểm dừng Cargo elevator without machine room, load of 4000kg, speed 30m/min, 04 stops, STT ĐẶC TÍNH CHUNG NO MAIN SPECIFICATIONS 01 Loại thang Tải hàng kèm tải hàng khơng phịng máy có người Type Cargo elevator without machine room FP4000 – 4C2500 – 30m/phút – 04stops CỬA CÁNH MỞ TIM 02 Mã hiệu TỰ ĐỘNG RIÊNG TẦNG TRỆT CỬA MỞ ĐÔI DIỆN Code FP4000 – 4C2500 – 30m/min – 04stops 4-wing doors open center, ground floor door opens in two opposite directions 03 04 05 06 07 08 09 Số lượng Quantity Tải trọng Load 01 4000Kg Tốc độ 30m/phút Speed 30m/minute Số tầng Floors Số cửa tầng Doors Số điểm dừng thang Stops Chiều cao phòng máy 04 04 04 phịng máy Cơng ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd Machine room height Machine room Hố thang (Rộng x Sâu): kích thước hố 10 thang lọt lịng Pit (Width x Depth): Kích thước phạm vi mặt sàn:W 4200mm x D 4500mm Floor size:W 4200mm x D 4500mm the size of the inner pit 11 Hành trình Theo thực tế 24000 mm Travel According to actual 24000 mm Pit (Chiều âm hố 12 thang) 1500 mm Pit (The depth of pit) 13 OH (Overhead) 4400mm Phase, dây, 380VAC, 50Hz 14 Nguồn điện thang máy (khách hàng cung cấp tới phòng máy) Elevator power supply Phase, Wire, 380VAC, 50Hz (customers provide to the machine room) Phase, 220VAC, 50Hz (khách hàng cung cấp tới phịng máy) Có 15 Nguồn chiếu sáng Light source hệ thống tiếp đất chống giật dây tiếp đất phải kéo lên phòng máy Phase, 220VAC, 50Hz (customers provide to the machine room) Have anti-shock grounding system and ground wire must be pulled up to the machine room ĐỘNG CƠ MÁY KÉO TB ( HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA) TRACTOR ENGINE TB (PICTURES FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY) Động máy kéo AKIS– xuất xứ TURKEY 01 SX năm 2022 Tractor engine AKIS – Origin AKIS-TURKEY TURKEY Production in 2022 03 04 Tiêu chuẩn Standard Nguồn điện Power Source Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator TCVN 6395 – 2008 380 Volt x phase x 50Hz Số lần khởi động: 180 lần/giờ 380 Volt x phase x 50Hz Number of starting: 180 times/hour TỦ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY ELEVATOR CONTROL PANEL Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd TỦ ĐIỀU KHIỂN NICE3000 GỒM: CONTROL PANEL NICE3000 INCLUDES: XUẤT XỨ :THÁI LAN ORIGIN : THAILAND 1/ Hệ điều khiển tín hiệu vận hành tích hợp Integrated operating signal control system 2/ Hệ điều khiển động lực: Biến Tần pha Dynamic control system: 3-phase inverter 3/ Các khí cụ điện đóng ngắt: Contactor, Relay trung gian Switching power tools: Contactor, Intermediate Relay 4/ Relay bảo vệ pha, nghịch pha thấp áp Relay protects against phase loss, inversion and undervoltage 5/ Biến tần điều khiển điều khiển động cửa cabin Inverter to control cabin door motor 6/ Bộ cứu hộ điện Rescue kit in case of power failure HỆ THỐNG PHỊNG THANG (CABIN) Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) 01 Dimension (Width x W Depth 2700mm x D 3700mm x H 2300mm x Height) Trần giả 02 Ceiling Trên thang có cửa Trần cabin hiểm The ceiling is roof of the cabin There is an emergency exit on the top of cabin Sử dụng đèn LED (Tự động tắt vòng 03 phút ngưng sử dụng sáng trở lại có gọi Tiết kiệm 60% lượng điện so với đèn huỳnh quang) Using LED light (Automatically turn off within 03 minutes when 03 Hệ thống chiếu sáng Light system not in use and immediately back on when there is a cabin call Save 60% energy compared to fluorescent lights) Chiếu sáng khẩn cấp điện vòng 60 phút Emergency lighting in case of power failure within 60 minutes 04 Sàn phòng thang Tole gân dày 5mm Elevator room floor Steel thickness of 5mm Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd Vách sau: Inox sọc nhuyễn 304 dày 1mm Back wall: 304 fine striped stainless steel thickness of 1mm vách hông: Inox sọc nhuyễn 304 dày 1mm sidewalls: 304 fine striped stainless steel thickness of 1mm Vách trước cửa cabin: Inox 06 Vật liệu cabin sọc nhuyễn 304 dày 1mm Cabin material Front wall and cabin door: 304 fine striped stainless steel thickness of 1mm vách hơng cabin có hộp inox che chắn tránh va chạm vách cabin( hình) side walls of the cabin with stainless steel boxes to avoid collisions with the cabin walls (as shown) Vách trước Front wall Inox sọc nhuyễn SUS 304 1mm 304 fine striped stainless steel thickness of 1mm 12 01 03 Kích thước Dimension HỆ THỐNG CỬA TẦNG FLOOR DOOR W 2500mm x H 2400mm - Vật liệu cửa tầng Cửa tầng chính: Inox sọc Trên cánh cửa có dán( nhuyễn trắng bấm rive) thêm inox 1mm Main floor door: Stainless steel Main floor door with white stripes từ chân cao lên 500mm material On each door with stickers Bao che bản hẹp sọc nhuyễn - Bao che hep trắng tại tầng chính (press drive) add a 1mm Narrow hall door jamb with tầng stainless steel plate from the stainless steel Narrow hall door jamb bottom to 500mm Inox SUS – 304 dày 1mm Stainless steel SUS - 304 Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd thickness of 1mm 02 Tiêu chuẩn Standard Rail dẫn hướng cabin Cabin guide rail 04 05 06 07 06 Hãng MARAZI Công nghệ Italia sx china MARAZI Italian technology made in China Rail dẫn hướng đối trọng Counterweight Guide Rail Hãng MARAZI Công nghệ Italia sx china MARAZI Italian technology made in China EN 12385 – 5: 2002; 180Kg/mm2 T114 Chuyên dụng cho thang máy ( 100%) T114 Specialized for elevators (100% new) Dẫn hướng cho phận cabin chạy lên xuống theo phương thẳng đứng Guide the cabin unit to run up and down in a vertical direction T78huyên dụng cho thang máy ( 100% ) T78 is specialized for elevators (100% new) Dẫn hướng cho phận đối trọng chạy lên xuống theo phương thẳng đứng Guide the counterweight to run up and down in a vertical direction Cáp tải ( korea) Loading cable (Korea) sợi cáp x 10mm( máy kéo AKIS -TURKEY) cables x 10mm (AKIS TURKEY tractor) Dán bảng hướng Cung cấp đầy đủ thông tin dẫn sử dụng liên lạc cần hỗ trợ Stick the instruction Provide full contact manual sheet information when needed Bộ khống chế tốc độ (GOVERNOR Phanh hãm an toàn Speed controller (GOVERNOR Safety brake Kiểm soát tốc độ thang máy thang máy chạy vượt tốc độ mặc định thang rơi tự Control the elevator speed when the elevator is running over the default speed or the elevator is in free fall Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd Bộ giảm chấn thủy lực Hydraulic damper 07 09 10 02 Được đặt bên bị trí hố Pit thang máy Mục đích giảm chấn thang rơi tự cự li thấp, Bộ khống chế tốc độ thắng êm chưa kịp tác động lúc giảm chấn thủy lực tác động giúp Cabin thang máy Gối trực tiếp lên giảm chấn, giúp an toàn cho người sử dụng Placed directly below the elevator pit The purpose of damping when the lelevator is free-falling at a low distance, the speed controller and the safety brake have not work, at this time the hydraulic damper acts to help the elevator cabin place directly on the hydraulic damper, helping to ensure safety for all users Bo đối trọng thang máy Được đúc bê tông cốt thép Elevator counterweight hỗn hợp , bọc vỏ nhựa set bên ngồi Vị trí đối trọng nằm bên hông hố thang máy (Made in Viet Nam) đằng sau hố thang máy tùy theo thiết kế cơng trình Molded in reinforced concrete mix, covered by plastic outer shell The counterweight position is located right on the side of the elevator pit or behind the elevator pit depending on the design of the building Khung thép chịu lực Heavy duty steel frame (Made in Viet Nam) Chất lượng sắt gia công dây chuyền CNC nhà máy Quality steel frame is processed by CNC lines at the factory CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT PREMIUM FEATURES Mành tia hồng ngoại và an toàn cửa (Multi –Beam Door Sensor) 03 04 05 Điều khiển dừng tầng an toàn (Safe Landing) SFL Điều khiển dừng tầng kế tiếp Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator Công ty TNHH Thang máy Hưng Phú Gia/ Hung Phu Gia Elevator Co., Ltd 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 (Next Landing) NXL Điều khiển dừng đúng tầng nguồn điện chính trở lại bình thường (Power on Releveling) PORL Dừng và giữ cửa mở thang báo qúa tải , có chuông báo (Overload Holding Stop) OLH Hủy bỏ lệnh gọi thang Cabin lệnh này không phù hợp với chiều hoạt động – Car call canceling – CCC Chức vận hành bằng tay (Hand Operation) HAND Chức phục vụ độc lập các cuộc gọi phòng thang (Independent Operation) IND Phát hiện và bảo vệ kẹt cửa (Door Load Detecter) DLD Điều chỉnh thời gian đóng mở cửa tự động tùy thuộc vào mật độ sử dụng (Automatic Door – Open time Adjustment) DOT Điều khiển moment đóng cửa (Door Close control) DTC Đóng cửa nhanh EDC Đóng cửa trở lại Repeat Door – RDC Phục vụ liên tục Continuity Of Service – COS Hệ thống liên lạc nội bộ (Inter communication System) ITP 18 19 Chng báo khẩn cấp (Emergency Bell) EMB CÁC BỢ PHẬN BẢO VỆ PROTECTION PARTS 01 02 03 04 05 Bảo vệ quá dòng (Overcurrent Protection) Bảo vệ vươt tốc (Over speed Protection) Bảo vệ quá nhiệt (Over temperature Protection) Bảo vệ điện áp (Over voltage Protection) Bảo vệ ng̀n điện bị lỡi (Power failure Protection) Tồn thiết bị vật thang máy sản xuất 2022- 2023 bảo hành 12 tháng All elevator equipment manufactured from 2022 to 2023 is warranted for 12 months ĐẠI DIỆN BÊN MUA REPRESENTATIVE OF BUYER ĐẠI DIỆN BÊN BÁN REPRESENTATIVE OF SELLER VÕ VĂN GA Báo giá thang máy Quotation of cargo elevator ... VIETNAM CO., LTD (V/v: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy khơng phịng máy) (Rev: Supply and installation of elevator system without machine room) Căn theo nhu cầu thang máy tín nhiệm Quý khách... khách hàng Nay Công ty TNHH thang máy Hưng Phú Gia xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá cho việc cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống thang máy khơng phịng máy 100% (Đồng Việt Nam) cho:... hố thang theo thông số kiến trúc tải trọng ghi vẽ thiết kế Hưng Phú Gia cung cấp, thực lỗ kỹ thuật móc treo tải (Phục vụ thi cơng bảo trì sau) Hồn thiện phần xây dựng sau lắp đặt xong thang máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cung cấp và lắp đặt thang máy,