0

Giáo trình Thí nghiệm thiết bị trạm biến áp (Nghề Thí nghiệm điện Cao đẳng)

32 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:41

Untitled TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ CĐDK[.] TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP NGHỀ: THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:206/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình thí Thí nghiệm thiết bị trạm biến áp nhằm trang bị cho học sinh sinh viên, học viên nghề kiến thức cơng trình, vật liệu , điện… với kiến thức áp dụng thực tế trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất công trình điện nhà máy điện hay cơng trình nhà Để xây dựng giáo trình chúng tơi tham khảo sở thực tế nhà máy cơng trình điện khác nhằm rút kinh nghiệp thực tế áp dụng đưa vào giảng dạy cho học sinh sinh viên, học viên kiến thức Nội dung : gồm Bài 1: Thí nghiệm tụ điện Bài 2: Thí nghiệm cáp lực Bài 3: Thí nghiệm Bài 4: Thí nghiệm chống sét van 22kV Bài 5: Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp Bài 6: Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lơi Trong q trình biên soạn có điều sai sót mong đóng góp đồng nghiệp độc giả Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: Nguyễn Lê Cương Dương Tiến Trung Nguyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC BÀI 1: THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN BÀI 2: THÍ NGHIỆM CÁP LỰC 10 BÀI 3: THÍ NGHIỆM THANH CÁI 15 BÀI 4: THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN 22KV 18 BÀI 5: THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN AP 21 BÀI 6: THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT CỦA CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI 24 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Đo cách điện cực võ tụ điện Hình 2: Sơ đồ thử độ bền cách điện tụ điện Hình 3: Thử điện áp chiều tăng cao – Đo dòng điện rò 12 Hình 4: Sơ đồ đo điện trở hệ thống tiếp địa 23 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP Tên mơ đun: Thí nghiệm thiết bị trạm biến áp Mã môn học: ELET64147 Thời gian thực mô đun: 150 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 116 giờ; Kiểm tra: giờ) Số tín chỉ: 06 Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: Mơ đun bố trí học học kỳ 2, năm học thứ 2, sau mơn học lý thuyết sở chương trình đào tạo - Tính chất: Là mơ đun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc Mục tiêu mô đun: Sau học xong môn học này, người học đạt được: Về kiến thức:  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, xác định nội dung tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên loại tụ điện, cáp lực, cần thí nghiệm  Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra  Nêu cấu tạo, chức nhiệm vụ tụ điện, cáp lực, cần thí nghiệm  Nêu cấu tạo, chức nhiệm vụ cách kiểm tra tình trạng bên ngồi chống sét van 22kV  Nêu cấu tạo, chức nhiệm vụ cách kiểm tra tình trạng bên ngồi tiếp đất trạm biến áp, tiếp đất cột điện,cột thu lôi Về kỹ năng:  Thực kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện, đo tổn hao điện mơi điện dung, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số cơng nghiệp, thí nghiệm điện áp chiều tụ điện  Thực kiểm tra tình trạng bên ngoài, đo điện trở cách điện, thử nghiệm cao áp chiều đo dịng rị, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp cáp lực  Thực kiểm tra tình trạng bên ngồi, đo điện trở cách điện, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, đo điện trở tiếp xúc mối nối  Thực làm thí nghiệm đo cách đo điện trở cách điện, đo dòng điện rò với điện áp chiều tăng cao, đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Vơn– Ampe, đo tổn hao công suất chống sét van  Thực thí nghiệm đo điện áp bước, điện áp tiếp xúc, đo liền mạch tiếp đất đến tất mối nối, đo điện trở tiếp đất hệ thống -  Thực thí nghiệm đo điện áp bước, điện áp tiếp xúc, đo liền mạch tiếp đất đến tất mối nối, đo điện trở tiếp đất cột điện, cột thu lôi Về lực tự chủ trách nhiệm:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, ham học hỏi  Thực yêu cầu an tồn lao động, vệ sinh mơi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị Nội dung mơ đun: 5.1 Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) TT Thực Kiểm hành, tra Lý thí nghiệm, thuyết thảo luận, LT TH tập Mã MH, MĐ Tên mơn học, mơ đun Tín I Các mơn học chung/đại cương 23 465 180 260 17 Tổng số COMP64002 Giáo dục trị 75 41 29 COMP62004 Pháp luật 30 18 10 COMP62008 Giáo dục thể chất 60 51 4 COMP64010 75 36 35 2 COMP63006 Tin học 75 15 58 FORL66001 Tiếng anh 120 42 72 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 23 82 2055 491 1471 34 59 14 285 126 143 II II.1 Giáo dục quốc phịng an ninh Các mơn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề Môn học, mô đun sở ELET5201 An toàn điện 30 28 ELET51165 Vẽ điện 30 29 10 ELET62064 Vật liệu điện 30 28 11 ELET5308 Điện kỹ thuật 45 42 Khí cụ điện 75 14 58 Thực tập điện 75 14 56 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 68 1770 365 1328 25 52 150 28 116 12 ELEI53117 13 ELEO53149 II.2 14 ELEI56135 Máy điện 15 ELET55068 Năng lượng mặt trời lý thuyết ứng dụng 90 56 29 16 ELET5316 Bảo vệ rơ le 75 14 58 17 ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 18 ELET55157 Trang bị điện 120 28 87 19 ELET52137 45 14 29 1 20 ELET65142 120 28 87 21 ELET55141 Thí nghiệm khí cụ điện 120 28 87 22 ELET55143 Thí nghiệm máy cắt điện 120 28 87 23 ELET66146 150 28 116 24 ELET66147 150 28 116 25 ELET65144 Thí nghiệm rơ le bảo vệ 120 28 87 26 ELET55145 Thí nghiệm thiết bị điện quay 120 28 87 27 ELET54251 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 28 ELET63218 Khóa luận tốt nghiệp 135 129 105 2520 671 1731 51 67 Phần điện nhà máy điện trạm biến áp Thí nghiệm mạch nguồn, mạch dịng, mạch áp mạch tín hiệu Thí nghiệm thiết bị đo lường điện Thí nghiệm thiết bị trạm biến áp Tổng cộng 5.2 Chương trình chi tiết mơn học: Số TT Nội dung tổng quát Thí nghiệm tụ điện Thí nghiệm cáp lực Thí nghiệm Thí nghiệm chống sét van 22kV Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lôi Cộng Tổng số 30 26 25 22 Thời gian (giờ) Thực hành, Lý thí nghiệm, thuyết thảo luận, tập Kiểm tra LT TH 4 21 21 20 17 24 20 23 17 1 150 28 116 Điều kiện thực mơn học: 6.1 Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: 1 1 Phịng thí nghiệm điện 6.2 Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu 6.3 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án Phiếu thực hành, phiếu học tập (nếu có) 6.4 Các điều kiện khác: Nội dung phương pháp đánh giá: 7.1 Nội dung Về kiến thức: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, Về kỹ năng: Về lực tự chủ trách nhiệm  Nghiêm túc học tập  Rèn luyện tính kiên nhẫn, xác tỉ mỉ cơng việc 7.2 Phương pháp đánh giá kết thúc mô học theo hình thức sau: 5.2.1 Kiểm tra thưởng xuyên: - - Số lượng bài: 02 - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực thời điểm trình học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập - Số lượng bài: 06, 02 lý thuyết 04 thực hành - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực theo theo số kiểm tra quy định chương trình mơn học mục III hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập Giáo viên biên soạn đề kiểm tra lý thuyết kèm đáp án đề kiểm tra thực hành kèm biểu mẫu đánh giá thực hành theo biểu mẫu qui định, đó: Stt Bài kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian Bài kiểm tra số Lý thuyết Bài 1,2 45p – 60p Bài kiểm tra số Thực hành Bài 1,2 45p – 60p Bài kiểm tra số Thực hành Bài 3,4 45p – 60p Bài kiểm tra số Thực hành Bài 5,6 45p – 60p Bài kiểm tra số Lý thuyết Bài 3,4,5,6 45p – 60p Bài kiểm tra số Thực hành Bài 5,6 45p – 60p 7.3 Thi kết thúc môn học: thực hành - Nội dung Hình thức thi: Thực hành Thời giant thi: 60 phút – 90 phút Hướng dẫn thực môn học: 8.1 Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình mơ đun áp dụng cho nghề Thí nghiệm điện, hệ Cao đẳng/ Trung cấp 8.2 Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập môn học: Đối với giáo viên, giảng viên:  Thiết kế giáo án theo thể loại lý thuyết tích hợp thực hành phù hợp với học Giáo án soạn theo buổi dạy  Tổ chức giảng dạy: (mơ tả chia ca, nhóm )  Thiết kế phiếu học tập (nếu có) Đối với người học:  Tài liệu, dụng cụ học tập, ghi đầy đủ  Hoàn thành thực hành kỹ  Tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập  Tuân thủ qui định an toàn, giấc 8.3 Những trọng tâm chương trình cần ý: Tài liệu cần tham khảo: [1] Phạm Thị Cư (chủ biên),Mạch điện 1, NXB Giáo dục - 1996 [2] Lê Đăng Doanh - Phạm Văn Chới - Nguyễn Thế Cơng - Nguyễn Đình Thiên(2002), Bảo dưỡng thử nghiêm thiết bị hệ thống điện - Nhà xuất khoa học kỹ thuật [3] Giáo trình đo lường đại lượng điện không điện - NXB GD 2003 - Quan sát, ghi lại kết đo 2.4 Cáp lực hạ áp 2.2.1 Đo điện trở cách điện + Việc đo điện trở cách điện thực Megaom có điện áp thích hợp (Dùng Megaom 500/1.000 V cáp có điện áp định mức ≤1.000V; Megaom 2.500 V với cáp có điện áp > 1.000 V) 2.2.2 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp phút Sử dụng thiết bị, hợp thử điện áp xoay chiều chuyên dùng + Cáp thử phải cắt điện, cách ly hai đầu nối đất để phóng hết điện tích dư cáp + Đối tượng thử: Điện áp thử nghiệm đặt ruột dẫn lớp vỏ giáp (trường hợp cáp nhiều lõi, tiến hành thử ruột dẫn, yêu cầu tất ruột dẫn lại phải đấu tắt lại nối vào lớp vỏ giáp) + Trình tự thử: Đấu nối nội máy thử, tiếp đất phần trung tính vỏ máy thử nghiệm Tiếp đất phần trung tính cáp, đấu nối ngõ máy thử cao áp vào đầu cáp Sau thực đấu nối xong, thông báo cho người xung quanh biết có điện cao áp Cấp nguồn cho máy thử, nâng từ từ điện áp đến giá trị thử, quan sát Sau thời gian thử, từ từ giảm điện áp không tắt máy để kết thúc việc thử Sau thử cao áp xong thực xả điện tích dư cáp cách dùng sào cách điện chuyên dụng 2.5 Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao Cáp thử kết luận đạt khi: + Giá trị cách điện nằm giới hạn cho phép + Không có tượng phóng điện, đánh thủng suốt trình thử điện cao áp Đồng thời tính tốn hệ số không đối xứng điện trở pha, điện áp thí nghiệm dịng rị đo pha, hệ số khơng đối xứng điện trở cáp lớn coi dấu hiệu bất thường (theo kinh nghiệm thực tế công tác thí nghiệm Việt Nam, hệ số khơng đối xứng điện trở lớn coi bất thường) Trang 13 + Theo Qui Phạm Khối lượng Tiêu chuẩn Thí nghiệm Thiết bị điện Bộ Cơng nghiệp ban hành năm 1965, thí nghiệm định kỳ cáp dài khơng q 20003000m, dịng điện rị lúc thử điện áp thử định mức: Cáp 10 kV nhỏ u cầu dịng rị khơng q 500 μA Cáp 15 kV đến 35 kV yêu cầu dòng rò không 800 μA Giá trị điện trở cách điện trước sau thử nghiệm không suy giảm  TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI 2: 2.1 Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật 2.2 Kiểm tra tình trạng bên ngồi 2.3 Cáp lực cao áp 2.3.1 Đo điện trở cách điện 2.3.2 Thử cao áp chiều đo dòng rò 2.3.3 Đo điện trở suất ruột cáp 2.4 Cáp lực hạ áp 2.4.1 Đo điện trở cách điện 2.4.2 Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp phút 2.5 Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao  CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 2: Tiến hành bước thí nghiệm cáp lực Ghi thơng số vào biên thí nghiệm Các lưu ý tiến hành thí nghiệm cáp lực Trang 14 BÀI 3: THÍ NGHIỆM THANH CÁI  GIỚI THIỆU BÀI 3: Bài giới thiệu thí nghiệm  MỤC TIÊU BÀI 3: - Xác định nội dung tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngồi cần thí nghiệm - Xác định xác giá trị điện trở cách điện pha trước sau thí nghiệm cao áp, thí nghiệm pha, pha cịn lại nối đất, xác định xác giá trị điện áp thí nghiệm thời gian thí nghiệm điện áp xoay chiều pha, giá trị điện trở tiếp xúc mối nối với thiết bị khác - Thực tốt biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị dụng cụ - Phát hư hỏng tượng khơng bình thường (nếu có) ghi kết thí nghiệm vào biên thí nghiệm rõ ràng, xác - Thời gian thực thời gian định mức ghi phiếu công nghệ  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận tập 3(cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài 3) trước buổi học; hoàn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI - Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Phịng thí nghiệm điện - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức Trang 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Thí nghiệm thiết bị trạm biến áp (Nghề Thí nghiệm điện Cao đẳng),