0

Giáo trình Thí nghiệm thiết bị điện quay (Nghề Thí nghiệm điện Cao đẳng)

53 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:41

Untitled TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔN HỌC THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN QUAY NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/QĐ CĐDK ngà[.] TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠN HỌC: THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN QUAY NGHỀ: THÍ NGHIỆM ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:206/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình thí nghiệm thiết bị điện quay nhằm trang bị cho học sinh sinh viên, học viên nghề kiến thức công trình, vật liệu , điện… với kiến thức áp dụng thực tế trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cơng trình điện nhà máy điện hay cơng trình nhà Để xây dựng giáo trình chúng tơi tham khảo sở thực tế nhà máy công trình điện khác nhằm rút kinh nghiệp thực tế áp dụng đưa vào giảng dạy cho học sinh sinh viên, học viên kiến thức Nội dung : gồm Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp lực Bài 2: Thí nghiệm biến dịng chân sứ Bài 3: Thí nghiệm biến dịng điện Bài 4: Thí nghiệm biến điện áp Bài 5: Thí nghiệm kháng điện Bài 6: Thí nghiệm động điện xoay chiều Bài 7: Thí nghiệm máy phát điện Trong q trình biên soạn có điều sai sót mong đóng góp đồng nghiệp độc giả Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 06 năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: Dương Tiến Trung Phạm Văn Cấp Nguyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC BÀI 1: THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC BÀI 2: THÍ NGHIỆM BIẾN DỊNG CHÂN SỨ 17 BÀI 3: THÍ NGHIỆM BIẾN DỊNG ĐIỆN 23 BÀI 4: THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP 30 BÀI 5: THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN 36 BÀI 6: THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 39 BÀI 7: THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN 43 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Đo điện trở cách điện cuộn dây C-H(MBA pha) Hình 2: Đấu nối đầu đo 10 Hình 3: Sơ đồ đấu nối đo tỉ số biến áp MBA 01 Pha 10 Hình 4: Sơ đồ đấu nối đo tỉ số biến áp MBA 03 Pha 11 Hình 5: Sơ đồ đấu nối thí nghiệm MBA 01 pha 12 Hình 6: Sơ đồ đấu nối thí nghiệm MBA 03 pha 13 Hình 7: Sơ đồ đấu nối thí nghiệm ngắn mạch MBA 03 pha 13 Hình 8: Đo điện trở cách điện biến dịng chân sứ 19 Hình 9: Sơ đồ kiểm định biến dịng điện chân sứ 20 Hình 10: Sơ đồ đo đặc tuyến từ hoá cuộn dây nhị thứ biến dòng chân sứ 21 Hình 11: Đo điện trở cách điện biến dịng điện 25 Hình 12: Sơ đồ kiểm định biến dòng điện 26 Hình 13: Sơ đồ đo đặc tuyến từ hoá cuộn dây nhị thứ biến dịng điện 27 Hình 14: Đo điện trở cách điện TU 32 Hình 15: Sơ đồ kiểm định biến điện áp 32 Hình 16: Sơ đồ thí nghiệm khơng tải máy biến điện áp 33 Hình 17: Sơ đồ thí nghiệm đo điện trở cách điện động 41 Hình 18: Sơ đồ thí nghiệm đo điện trở chiều cuộn dây sử dụng đồng hồ VOM 41 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN QUAY Tên mơ đun: Thí nghiệm thiết bị điện quay Mã môn học: ELET55145 Thời gian thực mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 87 giờ; Kiểm tra: giờ) Số tín chỉ: 05 Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: Mơ đun bố trí học học kỳ 2, năm học thứ 2, sau môn học lý thuyết sở chương trình đào tạo - Tính chất: Là mô đun đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc Mục tiêu mô đun: Sau học xong môn học này, người học đạt được: - - Về kiến thức:  Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, xác định nội dung tài liệu kỹ thuật, tình trạng bên ngồi thiết bị điện cần thí nghiệm  Trình bày cách thử hoạt động động không tải, non tải, mang tải định mức, biết cách đo độ rung gối trục động máy đo độ rung, biết cách thử nghiệm làm mát khơng khí áp lực thuỷ động điện xoay chiều Về kỹ năng:  Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm, kiểm tra  Thực thí nghiệm đo điện trở cách điện, đo điện trở chiều; thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, đo trị số tg sứ đầu vào cuộn dây thiết bị điện tĩnh, thiết bị điện quay  Thực thí nghiệm đo đặc tuyến từ hoá cuộn dây nhị thứ các nấc phân áp, đo điện trở chiều cuộn dây nhị thứ tất tỷ số biến, kiểm tra cực tính, tỷ số biến tất nấc phân áp, máy biến dòng chân sứ  Làm thí nghiệm kiểm tra cực tính, kiểm tra tỷ số biến, đo đặc tuyến từ hoá cuộn dây nhị thứ nấc phân áp biến dòng điện  Thực thí nghiệm đo điện trở cách điện cuộn dây, đo điện trở cuộn dây dịng điện chiều, kiểm tra cực tính tổ đấu dây, đo tỷ số biến, thí nghiệm khơng tải, thí nghiệm cách điện vịng dây điện áp cảm ứng, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số cơng nghiệp biến điện áp  Làm thí nghiệm đo điện trở cách điện cuộn dây, đo điện kháng, đo điện trở cuộn dây dòng điện chiều kháng điện  Thực thí nghiệm kiểm tra thử nghiệm hệ thống kích thích, đo độ rung máy phát, kiểm tra thử nghiệm hệ thống làm mát, kiểm tra cách điện ổ trục máy phát làm việc, kiểm tra thử nghiệm hệ thống cung cấp dầu, - xác định khả đóng điện khơng sấy, thử nghiệm cách điện cuộn dây stato điện áp chỉnh lưu tăng cao với việc đo dòng điện rò theo pha, đo độ lớn khe hở khơng khí rơto stato, xác định đặc tính máy phát, kiểm tra thử nghiệm hệ thống cung cấp dầu, thử nghiệm máy phát mang tải, đo điện áp dư máy phát mạch rôto, đo điện kháng số thời gian Về lực tự chủ trách nhiệm:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, ham học hỏi  Thực yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh mơi trường, có ý thức giữ gìn, bảo quản thiết bị Nội dung mơ đun: 5.1 Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) TT Thực Kiểm hành, tra Lý thí nghiệm, thuyết thảo luận, LT TH tập Mã MH, MĐ Tên môn học, mơ đun Tín I Các mơn học chung/đại cương 23 465 180 260 17 Tổng số COMP64002 Giáo dục trị 75 41 29 COMP62004 Pháp luật 30 18 10 COMP62008 Giáo dục thể chất 60 51 4 COMP64010 75 36 35 2 COMP63006 Tin học 75 15 58 FORL66001 Tiếng anh 120 42 72 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 23 82 2055 491 1471 34 59 14 285 126 143 II II.1 Giáo dục quốc phịng an ninh Các mơn học, mơ đun chuyên môn ngành, nghề Môn học, mô đun sở ELET5201 An toàn điện 30 28 ELET51165 Vẽ điện 30 29 10 ELET62064 Vật liệu điện 30 28 11 ELET5308 Điện kỹ thuật 45 42 Khí cụ điện 75 14 58 12 ELEI53117 13 ELEO53149 II.2 14 15 Thực tập điện 75 14 56 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 68 1770 365 1328 25 52 150 28 116 90 56 29 Máy điện Năng lượng mặt trời lý ELET55068 thuyết ứng dụng ELEI56135 16 ELET5316 Bảo vệ rơ le 75 14 58 17 ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 18 ELET55157 Trang bị điện 120 28 87 19 ELET52137 45 14 29 1 20 ELET65142 120 28 87 21 ELET55141 Thí nghiệm khí cụ điện 120 28 87 22 ELET55143 Thí nghiệm máy cắt điện 120 28 87 23 ELET66146 150 28 116 24 ELET66147 150 28 116 25 ELET65144 Thí nghiệm rơ le bảo vệ 120 28 87 26 ELET55145 Thí nghiệm thiết bị điện quay 120 28 87 27 ELET54251 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 28 ELET63218 Khóa luận tốt nghiệp 135 129 105 2520 671 1731 51 67 Phần điện nhà máy điện trạm biến áp Thí nghiệm mạch nguồn, mạch dịng, mạch áp mạch tín hiệu Thí nghiệm thiết bị đo lường điện Thí nghiệm thiết bị trạm biến áp Tổng cộng 5.2 Chương trình chi tiết mơn học: Số TT Nội dung tổng quát Tổng số Thời gian (giờ) Thực hành, Lý thí nghiệm, thuyết thảo luận, tập 23 Thí nghiệm máy biến áp lực 31 Thí nghiệm biến dịng chân sứ 12 Thí nghiệm biến dịng điện 10 Thí nghiệm biến điện áp 12 Thí nghiệm kháng điện 12 Thí nghiệm động điện xoay chiều 12 Kiểm tra LT TH 1 Thí nghiệm máy phát điện Cộng 31 22 1 120 28 87 Điều kiện thực mơn học 6.1 Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Phịng thí nghiệm điện 6.2 Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu 6.3 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án Phiếu thực hành, phiếu học tập (nếu có) 6.4 Các điều kiện khác: Nội dung phương pháp đánh giá 7.1 Nội dung Về kiến thức: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Về kỹ năng: Về lực tự chủ trách nhiệm  Nghiêm túc học tập  Rèn luyện tính kiên nhẫn, xác tỉ mỉ công việc 7.2 Phương pháp đánh giá kết thúc mơ học theo hình thức sau: Kiểm tra thường xuyên  Số lượng bài: 03  Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực thời điểm q trình học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập Kiểm tra định kỳ: Thiết kế nội dung kiểm tra thi thực hành dạng lý thuyết đánh giá hình thức trắc nghiệm/viết  Số lượng bài: 05  Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực theo theo số kiểm tra quy định chương trình mơn học mục III hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập Giáo viên biên soạn đề kiểm tra lý thuyết kèm đáp án đề kiểm tra thực hành kèm biểu mẫu đánh giá thực hành theo biểu mẫu qui định, đó: Stt Bài kiểm tra Hình thức kiểm tra Nội dung Thời gian Bài kiểm tra số Thực hành Bài 1, 45÷60 phút Bài kiểm tra số Lý thuyết Bài 45÷60 phút Bài kiểm tra số Thực hành Bài 45÷60 phút Bài kiểm tra số Lý thuyết Bài 45÷60 phút Bài kiểm tra số Thực hành Bài 45÷60 phút Thi kết thúc mơn học: Thi thực hành,  Hình thức thi: Thực hành  Thời gian thi: 45÷60 phút Hướng dẫn thực mơn học 8.1 Phạm vi áp dụng chương trình Chương trình mơ đun áp dụng cho nghề Thí nghiệm điện, hệ Cao đẳng/ Trung cấp 8.2 Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập môn học: Đối với giáo viên, giảng viên:  Thiết kế giáo án theo thể loại lý thuyết tích hợp thực hành phù hợp với học Giáo án soạn theo buổi dạy  Tổ chức giảng dạy: (mô tả chia ca, nhóm )  Thiết kế phiếu học tập (nếu có) Đối với người học:  Tài liệu, dụng cụ học tập, ghi đầy đủ  Hoàn thành thực hành kỹ  Tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập  Tuân thủ qui định an toàn, giấc 8.3 Những trọng tâm chương trình cần ý: 8.4 Tài liệu cần tham khảo: - [1] Phạm Thị Cư (chủ biên),Mạch điện 1, NXB Giáo dục - 1996 [2] Lê Đăng Doanh - Phạm Văn Chới - Nguyễn Thế Công - Nguyễn Đình Thiên(2002), Bảo dưỡng thử nghiêm thiết bị hệ thống điện - Nhà xuất khoa học kỹ thuật [3] Giáo trình đo lường đại lượng điện không điện - NXB GD 2003
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Thí nghiệm thiết bị điện quay (Nghề Thí nghiệm điện Cao đẳng),