0

Khái niệm cảnh quan và nghiên cứu cảnh quan trong quy hoạch xây dựng phát triển bền vững đô thị tại Pháp

11 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/12/2022, 13:01

Bài viết Khái niệm cảnh quan và nghiên cứu cảnh quan trong quy hoạch xây dựng phát triển bền vững đô thị tại Pháp với tiêu chí đảm bảo được cảnh quan chính là đảm bảo được mối liên kết giữa môi trường sống của con người với môi trường tự nhiên, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa con người với tự nhiên và góp phần đến gần với mục tiêu phát triển bền vững đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo! RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT KHÁI NIỆM CẢNH QUAN VÀ NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ TẠI PHÁP Lương Thùy Trang* Tóm tắt: Các nước phát triển Châu Âu, đặc biệt Pháp quan tâm đến nghiên cứu cảnh quan cách họ áp dụng nghiên cứu vào trình thực quy hoạch lãnh thổ hiệu Những tìm hiểu cách thức áp dụng nghiên cứu cảnh quan họ ví dụ tham khảo có ích cho Việt Nam Qua tổng hợp phân tích tài liệu, nghiên cứu dự án cảnh quan quy hoạch đô thị Pháp số nước Tây Âu khác thực 30 gần đây, thấy nghiên cứu cảnh quan thực mang lại lợi ích cho PTBV liên quan đến mối quan hệ môi trường tự nhiên người Tính hiệu nghiên cứu cảnh quan minh chứng qua việc tham gia xuyên suốt dự án quy hoạch cải tạo đô thị, từ giai đoạn lập dự án, đánh giá trạng đến hoàn thiện dự án Việt Nam đất nước giàu sắc văn hóa điều kiện tự nhiên phong phú Hiện nhà nghiên cứu chuyên mơn tìm kiếm xây dựng mơ hình đô thị PTBV mà yêu cầu đảm bảo giữ “cảnh quan truyền thống” “cảnh quan tự nhiên” Đây ví dụ tham khảo cụ thể giúp cho nhà nghiên cứu có thêm sở lý thuyết phương pháp phân tích đánh giá dự án quy hoạch xây dựng đô thị tương lai Từ khóa: Cảnh quan; Nghiên cứu cảnh quan; Phát triển bền vững; Quy hoạch đô thị Đặt vấn đề Cảnh quan dần trở thành phần quan trọng sách quản lý đất đai vùng lãnh thổ Châu Âu Năm 2000, với đời công ước cảnh quan châu Âu cảnh quan thức cơng nhận chủ để quan trọng loạt sách liên quan đến xây dựng phát triển lãnh thổ nước châu Âu Hội đồng chung châu Âu Các chuyên gia cho rằng, nay, khu vực giới khơng có tham vọng nơi chốn có xã hội, mơi trường kinh tế vượt trội mà họ cố gắng làm tăng giá trị đặc trưng tiêu biểu Một số nơi gỡ bỏ mơ hình đa chức (bao gồm mơ hình xanh), mơ hình mà trước cho áp dụng tất trường hợp, đề phát triển theo nét riêng Họ thực việc quy hoạch sử dụng đất cách tìm kiếm khái niệm * Thạc sĩ, Giảng viên, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 389 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG cảnh quan tập hợp tất quan điểm nhà khoa học, nhà nghiên cứu xã hội Khái niệm lại giúp họ xây dựng sách phối kết hợp để quản lý phát triển cảnh quan sau Tại Việt Nam, « Cảnh quan » ln xuất cụm từ « kiến trúc cảnh quan » Cách 20 năm, PGS.TS Hàn Tất Ngạn biên soạn giáo trình giảng dạy đưa định nghĩa « Kiến trúc cảnh quan môn khoa học tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhằm giải vấn đề tổ chức môi trường nghỉ ngơi - giải trí, thiết lập cải thiện mơi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc »11 Qua định nghĩa thấy, kiến trúc sư cảnh quan có vai trị quan trọng, người kết nối tự nhiên với không gian sống người Tuy nhiên đến thời điểm tại, nói đến cảnh quan, nhiều người cho thiết kế cảnh quan công việc liên quan đến làm sân vườn Thêm vào đó, tìm nghiên cứu khoa học cảnh quan phổ biến Việt Nam hầu hết đề tài liên quan đến phân tích địa lý khí hậu, cải tạo mơi trường để đáp ứng cho nông nghiệp hay hỗ trợ cho việc quản lý đất đai Trong xã hội tương lai, phong tục, thói quen hình thành, có đổi tạo tương thích người mơi trường sống cảnh quan cho phép hiểu vận hành xã hội cơng cụ để hiểu phát triển xã hội Nghiên cứu cảnh quan cho đóng vai trị tích cực cảnh quan phản ánh văn hóa nếp sống Với tiêu chí : đảm bảo cảnh quan đảm bảo mối liên kết mơi trường sống người với môi trường tự nhiên, điều thúc đẩy phát triển hài hòa người với tự nhiên góp phần đến gần với mục tiêu PTBV đô thị Khái niệm cảnh quan nghiên cứu cảnh quan 2.1 Khái niệm cảnh quan Tại Châu Âu, theo Pierre Donadieu (Michel Périgord et Pierre Donadieu, 2012), từ « cảnh quan » xuất Bắc Âu - landschaft (mang hàm ý miêu tả khu vực) vào kỷ thứ Nam Âu cụ thể Italia - paese vào kỷ thứ 15 mang ý nghĩa vẽ tái lại hình ảnh đất nước Nếu nhìn vào ngơn ngữ phổ biến giới nay, thấy từ gốc mà nước sử dụng để tạo thành từ cảnh quan ngôn ngữ nước Cụ thể tiếng Anh Landscape, tiếng Đức landschaft, tiếng Hà Lan landschap, tiếng Pháp paysage, tiếng ý paesaggio, tiếng Bồ Đào Nha paysagem…Dựa giải thích từ điển ngơn ngữ nước cho thấy từ cảnh quan có hai quan điểm bản: thứ để hình ảnh nghệ thuật (tranh miêu tả cảnh vật) ; thứ hai khoảng rộng khơng gian vật thể khu vực Tại châu Á, mà ngơn ngữ chữ viết hình thành theo hình thức khác hình thành thuật ngữ cảnh quan có lịch sử riêng Theo ghi chép, ý niệm cảnh quan 390 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT châu Á đời sớm Tương tự nước phương Tây, nguồn gốc khái niệm cảnh quan liên quan đến nghệ thuật hội họa Cụ thể, vào kỷ thứ trước công nguyên, thuật ngữ cảnh quan xuất sách hướng dẫn vẽ tranh phong cảnh Zong Binh Trong sách này, khái niệm dung để miêu tả cảnh quan Sơn Thủy - Tranh vẽ núi sông Như vậy, so sánh với định nghĩa cảnh quan Châu Âu xuất phát điểm từ cảnh quan Trung Quốc lúc bao gồm núi sơng Và phần hình ảnh chủ thể mà thu ngắm nhìn vùng đất, khu vực Xét nghệ thuật hội họa, Châu Á Châu Âu có tương đồng đưa thiên nhiên vào tranh vẽ để nói lên cảm xúc người Tuy nhiên tranh cảnh quan Trung Quốc lại sâu vào tìm hiểu ý nghĩa triết học thiên nhiên để thể tranh3 Trên phương diện nghiên cứu khoa học, trước đến nay, cảnh quan thường thuộc lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu địa lý học sinh thái, sau thêm phương diện xã hội học nhân văn Theo nhà địa lý học : cảnh quan học phận địa lý tự nhiên, nghiên cứu phân hóa lãnh thổ lớp vỏ địa lý Dưới góc độ sinh thái học tác phẩm “Sinh thái cảnh quan” Forman (Forman, R.T.T and Godron.M, 1986)), đưa định nghĩa cảnh quan khơng dựa kích thước mà cịn định nghĩa tính chất bề mặt khơng đồng khu vực Theo đó, cảnh quan không đồng bao gồm cụm hệ sinh thái tương tác lặp lại xuyên suốt theo hình thái tương đồng Trên góc độ đó, sinh thái học cảnh quan có liên hệ mật thiết với địa lý cảnh quan, nhiên sinh thái cảnh quan sâu vào mối quan hệ hệ sinh thái không gian xác định Dưới góc độ nhân chủng học xã hội, cảnh quan phân tích thay đổi khơng gian tác động yếu tố văn hóa, lịch sử, xã hội Trong định nghĩa cảnh quan ta thấy khơng có định nghĩa sai, có điều cách nhìn hướng nghiên cứu tác giả khác dẫn đến định nghĩa đưa khác Chúng ta thấy cảnh quan vừa môn nghệ thuật môn khoa học khiến nước giới ngày quan tâm đến cảnh quan «nghiên cứu cảnh quan trở nên thơng dụng hơn, định hướng xã hội lý thuyết học thuật » Đặc biệt, đến năm 2000, công ước chung cảnh quan châu Âu đời tạo tảng sở cho việc phổ cập nâng cao vai trò cảnh quan nước Theo đó, khái niêm cảnh quan định nghĩa đơn giản tổng quát: "Cảnh quan" định phần lãnh thổ nhận thức người với đặc điểm hình thành tác động yếu tố tự nhiên/yếu tố nhân tạo mối quan hệ qua lại người tự nhiên15 Định nghĩa cho thấy nội dung cảnh quan bao gồm yếu tố vật thể (những mà nhìn thấy) yếu tố phi vật thể (những mà cảm nhận được) Ngoài ra, 391 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG cịn yếu tố nằm việc nghiên cứu cảnh quan sách chiến lược phát triển Do đó, cảnh quan vừa cấu trúc vật chất vừa đối tượng văn hóa: mà nhìn vào, đồng thời, sản phẩm thể tinh thần qua quan sát cảm nhận được4 Theo cách khác, thành phần tham gia vào cảnh quan tổng hợp theo công thức sau 13: L=S+N Trong : L cảnh quan (landscape), S chủ thể (sujet) N tự nhiên (nature) 2.2 Nghiên cứu cảnh quan Nghiên cứu cảnh quan phân tích mối quan hệ sách, hoạt động người, với tảng tài nguyên thiên nhiên, yếu tố văn hóa xã hội Nghiên cứu cảnh quan đọc giá trị khu vực, lãnh thổ (Pierre Donadieu, 2007) Vì vậy, có thêm cơng tác nghiên cứu đánh giá cảnh quan trình đánh giá trạng tạo dựng thêm sở cho định hướng phát triển bền vững đô thị sau Nghiên cứu cảnh quan dành cho người quan tâm muốn tiếp cận tìm hiểu cảnh quan chia sẻ nhận thức họ với bên liên quan khác khu vực 2.3 Các thành phần tham gia vào nghiên cứu cảnh quan Cảnh quan nhận thức thông qua giác quan thị giác, thính giác khứu giác Nó dao động vĩnh viễn yếu tố chi tiết tổng quan, khác nuôi dưỡng lẫn Khái niệm quan niệm cảnh quan rộng mở nên người làm cảnh quan không đơn liên quan đến việc thiết kế không gian xanh, không công cộng, khơng gian mở Nghiên cứu tìm hiểu cảnh quan thực người khơng phải chuyên gia, với người có kinh nghiệm việc đọc cảnh quan Khuôn khổ buổi đánh giá phân tích cảnh quan ví dụ chuyến tham quan có hướng dẫn viên (du lịch nông thôn, tham quan công viên tự nhiên khu vực, đào tạo môi trường, v.v.), khảo sát thực địa để thiết lập dự án cảnh quan (thiết kế phát triển cảnh quan, cảnh quan dự án chất lượng, v.v.) dự án quy hoạch lãnh thổ (quy hoạch tổng thể phát triển, quy hoạch nơng nghiệp, cải tạo đất tồn diện, v.v.) Thực tế, có góc nhìn khác nhau, cảm xúc khác nên nhà khoa học, nhà làm nghệ thuật cơng chúng nói chung đưa cách đánh giá hoàn toàn khác cảnh quan Và ngành khoa học, phong trào nghệ thuật nhóm văn hóa xã hội, khác biệt khả cảm thụ tạo đa dạng nhận thức cảnh quan Một số nhà nghiên cứu cảnh quan tổng kết chia người quan sát thể cảnh quan theo dạng : « am hiểu », « có tảng » « có ý niệm » Đối với dạnh quan sát này, chia cách thức đọc cảnh quan : đọc phân tích có tính thẩm mỹ học dành cho 392 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT người đào tạo, am hiểu, người có tảng cảnh quan cho sản phẩm học thuật, khoa học, cịn người có ý niệm cảnh quan đơn cho sản phẩm có tính lãng mạn việc miêu tả cảnh vật truyện văn học Và thấy nghiên cứu cảnh quan hồn tồn từ người nằm ngồi chun mơn kiến trúc quy hoạch Mỗi nghiên cứu chuyên gia cảnh quan bổ sung cần thiết mang lại liên kết chặt chẽ q trình đánh giá phân tích trạng phát triển lãnh thổ tương lai Ngoài cách chia nhóm tham gia đọc phân tích cảnh quan trên, chia theo cách khác có nhóm chuyên gia nghiên cứu cảnh quan - Thứ là nhà thiết kế, người hướng đến kiến thức khoa học để tìm hiểu thực trạng phát triển cảnh quan Đây kiến trúc sư, quy hoạch sư, hay người thiết kế sân vườn, cảnh quan họ tập liệu khu vực, cho thấy mối quan hệ người không gian gần xa - Thứ nhà khoa học, kỹ sư, người tìm cách làm rõ chi tiết lý thay đổi phong cảnh khu vực Bằng việc tổng hợp phân tích đánh giá cảnh quan nhóm chuyên gia trên, cho đời nhìn tổng quan bao quát trình hình thành phát triển dự báo tương lai khu vực Nhờ tiến tới xây dựng phương án xây dựng PTBV xác thực tế Cảnh quan phát triển bền vững Ý tưởng phát triển bền vững bắt đầu vào năm 1960, giới bước khỏi chiến thứ hai Đây kết nhận thức tác động tiêu cực người môi trường sau thời gian khai thác để phát triển kinh tế Hiện nay, hầu hết nghiên cứu, giảng lựa chọn khái niệm PTBV đưa vào năm 1987 Báo cáo Brundtland (còn gọi Báo cáo Our Common Future) Ủy ban Môi trường Phát triển Thế giới - WCED (nay Ủy ban Brundtland) để giới thiệu PTBV Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng, tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai Khái niệm PTBV gắn với khái niệm nhu cầu giới hạn nhấn mạnh khía cạnh sử dụng hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo đảm môi trường sống cho người trình phát triển Như vậy, quan điểm PTBV hình thành giao thoa phát triển ý thức cong người sinh thái Tuy nhiên, theo quan niệm sau vài chục năm tới ta hiểu không gây phương hại cho việc thỏa mãn nhu cầu hệ tương lai nhu cầu người thay đổi không ngừng22 393 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG Trong mơ hình phát triển bền vững, yếu tố tham gia vào việc tạo dựng phát triển bền vững ngày tăng Đa phần khái niệm PTBV đề cập đến việc phát triển cân 03 yếu tố Kinh tế, Xã Hội Môi trường Đến năm 2002, Hội nghị Thượng đỉnh giới Phát triển bền vững tổ chức Johannesburg (Cộng hồ Nam Phi), mơ hình PTBV nhà nghiên cứu bổ sung thêm yếu tố văn hóa Đến nay, nhu cầu người ngày cao, số nghiên cứu, mô hình PTBV thể đầy đủ hình ảnh bơng hoa Theo nhà nghiên cứu bổ sung thêm yếu tố thể chế sách xã hội, yếu tố coi bệ đỡ cho yếu tố bên trên1 Cảnh quan hình thành kết gắn bó mà người có với nơi sống, nơi làm việc, giải trí đơn nơi ngang qua Con người tạo cảnh quan cảnh quan chi phối hoạt động người Cảnh quan thay đổi, biến chất thích ứng với điều kiện xã hội dần mối quan tâm thời đại Chính cảnh quan PTBV có mối quan hệ tương hỗ Thực tế là, cách chăm sóc cảnh quan, đồng thời thúc đẩy phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường bảo vệ hoạt động kinh tế Do đó, tất bốn thành phần phát triển bền vững (cải thiện xã hội, sinh thái, kinh tế văn hóa) có liên quan Báo cáo giải thích cho cơng ước cảnh quan Châu Âu nhiều lần đưa quan điểm đó: “Sự hoàn thiện mặt cá nhân, xã hội văn hóa giúp thúc đẩy phát triển bền vững khu vực liên quan, chất lượng cảnh quan có ảnh hưởng quan trọng đến thành công kinh tế xã hội, sáng kiến, cho dù công cộng hay tư nhân.” Nghiên cứu cảnh quan dự án xây dựng quy hoạch cải tao phát triển đô thị 4.1 Quan điểm cảnh quan: Qua khái niệm cảnh quan học giả đưa ra, thấy ban đầu, khái niệm cảnh quan coi phức tạp đa nghĩa, đến nay, cảnh quan trở thành khái niệm xuyên suốt, phong phú thực tiễn, phù hợp với mục tiêu đổi phương diện thực hành lẫn nghiên cứu Chính xác định tầm quan trọng cảnh quan nghiên cứu cảnh quan mà năm 1993, Pháp nước cho đời luật Cảnh quan Các học giả Pháp đưa khẳng định, cảnh quan chìa khóa để phát triển bền vững lãnh thổ24 cảnh quan không bối cảnh, nơi sống người đan diễn mà cảnh quan tất thứ bao trùm tồn khơng gian sinh sống Cảnh quan coi khung, thang tham chiếu giúp tất tự định vị định hướng phát triển Sự cân việc xây dựng quy trình bảo tồn cảnh quan quy định kết 394 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT nối hoạt động đời sống xã hội với việc xử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên hay nói cách khác tôn trọng giới tự nhiên (Yves Gorgeu, 2013) 4.2 Nghiên cứu cảnh quan xây dựng phát triển đô thị bền vững Nghiên cứu cảnh quan dự án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị Thay đổi nhận thức, quan điểm cảnh quan gắn liền với trình thay đổi định hướng quy hoạch xây dựng đô thị châu Âu bước tích hợp yêu cầu cảnh quan Theo đó, vào cuối năm 60, quy hoạch lãnh thổ tuẩn thủ theo nguyên tắc chủ nghĩa công năng, hướng tới đẩy mạnh phát triển kinh tế giảm chênh lệch khu vực quan tâm đến vấn đề mơi trường (Merlin,1988) Bắt đầu từ năm 70, với xuất nhận thức môi trường, quy hoạch lãnh thổ tăng cường kết hợp từ ý tưởng đến thực tế phương án bảo vệ thiên nhiên bảo vệ mơi trường Sau đó, mục tiêu bảo tồn môi trường dẫn đến cách tiếp cận tích hợp cho phương án quy hoạch - mục đích kép : gia tăng sản xuất kết hợp bảo vệ môi trường áp dụng khu vực (Feltz, 1996) Mục tiêu kép lại đòi hỏi kết hợp mục tiêu, tiêu chí phương pháp sử dụng đất đồng thời lúc với mục tiêu quản lý môi trường Chính chồng chéo mà số khu vực cho cần có quan tâm đến cảnh quan, ấn định khu vực nông thôn, khu vực xanh, khu vực tự nhiên Tuy nhiên đến tháng 11 năm 1997, theo ký kết Wallon (Bỉ), khu vực cần quan tâm đến cảnh quan bao gồm tất khu vực với tất loại hình chức sử dụng đất Và vậy, cách gần 30 năm, quy hoạch vùng lãnh thổ nước Châu Âu bước tích hợp yêu cầu yếu tố quản lý mơi trường cảnh quan Hay nói cách khác, cảnh quan dần đóng vai trị quan trọng q trình thực quy hoạch lãnh thổ Tây Âu, phân tích cảnh quan trở thành chẩn đốn sở cho sách tác động, đặc biệt quy hoạch sử dụng đất Trong qua trình quy hoạch tái thiết lãnh thổ, bênh cạnh yếu tố đất đai tự nhiên, cảnh quan yếu tố cấu trúc quy hoạch để tạo dựng mơi trường sinh học tích cực cho phát triển đô thị tất cấp độ Vì vậy, dự án quy hoạch đô thị đại, cảnh quan đơi đóng vai trị quan trọng việc hình thành phát triển cấu trúc thị Bằng việc áp dụng nghiên cứu cảnh quan, dự án quy hoạch cải tạo đô thị tiếp cận với PTBV lĩnh vực : xã hội, môi trường kinh tế Điển hình : với bối cảnh diện tích đất xây dựng ngày bị thu hẹp, đối mặt với việc cải tạo hình ảnh đô thị, đề cập đến hệ thống tái cấu trúc đất đai (giải tỏa lấy đất khơng dành cho xây dựng), nói khái niệm mẻ liên quan đến cảnh quan, sở hạ tầng cảnh quan đô thị Cơ sở hạ tầng cảnh quan cách tiếp cận mới, tiên tiến để thiết lập chiến lược sở hạ tầng đa năng, bền vững mặt kinh tế môi trường, đảo ngược q trình thị hóa tái tạo nguồn tài ngun thiên nhiên vơ giá14 Chúng ta hình dung sở hạ tầng cảnh quan sau: thay hệ thống giao thơng phức tạp khô khan, sở hạ tầng cảnh quan mang lại nét cho đường, nút giao thông Điều 395 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG vừa giải nhu cầu thị giác, yêu cầu môi trường sinh thái, yêu cầu bảo tồn… Như vậy, sở hạ tầng cảnh quan công cụ đa giúp bảo tồn đất, chia sẻ gánh nặng tài cho phát triển đô thị, khôi phục hệ sinh thái tự nhiên bị bỏ ngỏ bị hư hại trước đây, củng cố lựa chọn giao thông lành mạnh cung cấp cho công chúng khả tiếp cận khơng gian mở cần thiết 14 Một ví dụ tổng hợp cho thấy ích lợi việc nghiên cứu cảnh quan dự án quy hoạch PTBV Châu Âu dự án xây dựng đường tàu điện thành phố Nice - miền nam nước Pháp : Nice thành phố nhỏ nằm ven biển Địa trung hải Việc kết nối từ theo trục Đông Tây dài gần 12km Thành phố đảm bảo tuyến xe buýt chạy dọc theo tuyến đường ven biển, điều hồn tồn khơng đáp ứng nhu cầu lại người dân Ngoài ra, khu vực phía Tây thành phố cịn nhiều diện tích xây dựng đặt làm trung tâm hành Khi giao thơng lại thuận tiện, thúc đẩy giãn dân khu vực phía Tây Mục tiêu đặt cần xây dựng tuyến đường tàu điện, điều vừa giúp tăng cường giao thơng, giảm khí thải từ lượng phương tiện giao thông thúc đẩy thay đổi cấu quy hoạch Thành phố Nếu xây dựng tuyến đường cao số đô thị lớn làm hồn tồn khơng phù hợp tuyến đường nuốt hệ thống cảnh quan ven biển thành phố lớn thứ Pháp Bằng việc kết hợp với công tác nghiên cứu cảnh quan, nhà nghiên cứu đưa giải pháp xây dựng đường tàu điện cách cải tạo để đường tàu điện chạy trục phố chính, song song với đường ven biển chạy ngầm khu vực phố cổ trung tâm Ý tưởng đưa ra, phương án thành hình, quyền thành phố thêm gần 01 năm để lấy ý kiến người dân thành phố việc xây dựng tàu điện Dự án phê duyệt, quyền thành phố lại tiếp tục lấy ý kiến người dân hình ảnh đường tàu điện tương lai Cụ thể : dựa nghiên cứu nhà khoa học giống phù hợp yếu tố địa hình khí hậu, thổ nhưỡng, người dân tham gia chọn loại trồng dọc bên đường tàu, chọn hình thức toa tàu màu tàu Nhờ có kết hợp rõ ràng cụ thể, quyền người dân chung tay vào việc xây dựng đường tàu điện, nắm rõ hình dung viễn cảnh thành phố tương lai, giảm thiểu xung đột lợi ích Tuyến đường tàu điện ví dụ việc sở hạ tầng cảnh quan giúp cho vừa bảo tồn đất đai, vừa thúc đẩy việc chuyển dịch cấu sử dụng đất tiết kiệm kinh tế mà hạn chế tối đa xung đột lợi ích bên tham gia Dự án cảnh quan Ngoài việc tham gia vào tất giai đoạn dự án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị: từ nghiên cứu đánh giá trạng đến lên ý tưởng thực hiện, để phục vụ cho phát triển lãnh thổ, nghiên cứu cảnh quan Pháp số nước liên minh Châu Âu xây dựng dự án độc lập tương tự dự án thiết kế đô thị hay dự án quy hoạch xây dựng đô thị Các dự án cảnh quan không thu thập thông tin kiến thức mà cịn dự báo hình ảnh tương lai vùng đất Dự án kết hợp việc phân tích thực tiễn tạo hình 396 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT ảnh vùng đất với việc thấu hiểu đánh giá tổng hợp vùng đất (Bernard Davasse, 2004) Tại Pháp, dự án cảnh quan phủ coi trọng Minh chứng cho việc lời mời tham gia đồ án cảnh quan Bộ Năng lượng, Môi trường Biển Pháp năm 2017 khẳng định : «Việc thực sách phát triển bền vững lãnh thổ thông quan việc quản lý tốt cảnh quan « thường nhật », đảm bảo cho tất người dân tiếp cận với sống chất lượng Để có vậy, việc tăng cường nắm bắt yếu tố liên quan đến cảnh quan sách cơng đóng vai trị quan trọng Theo đó, biến đổi cảnh quan chủ yếu liên quan đến sách phát triển khác thực vùng lãnh thổ Đồ án cảnh quan công cụ liên quan đến cảnh quan - cho dù mặt bảo vệ, quản lý hay phát triển - sách quy hoạch không gian (quy hoạch đô thị, giao thông, sở hạ tầng, lượng tái tạo, v.v nông nghiệp) quy mô phục vụ cảnh quan khu vực lưu trú, nơi coi đơn vị cảnh quan.»21 Sự khác biệt lợi ích dự án cảnh quan so với dự án quy hoạch thị khác tính sắc Các dự án liên quan đến nghiên cứu, quy hoạch xây dựng lãnh thổ, thường xác định xây dựng theo sách, chiến lược, mục tiêu Sau dự án tìm kiếm tái thiết không gian cộng đồng vùng dân cư, thơng tin có giá trị theo nhiều mức độ khác nhằm thiết lập tổ chức không gian cho cư dân, quản lý luồng dịch chuyển tương lai sát với mục tiêu đề Còn dự án cảnh quan quan tâm đến việc tìm kiếm đặc tính ưu việt vùng đất, tối ưu hóa lên để mang lại cho vùng đất sắc riêng Trong trình quy hoạch không gian vùng lãnh thổ, đề xuất dự án cảnh quan hướng đến tích hợp tối ưu yếu tố thời gian yếu tố thực tiễn khơng gian Kết luận Ở Việt Nam hiên nay, cảnh quan đề cập đến chung chung sách dự án nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị : « u cầu cần tơn trọng gìn giữ cảnh quan truyền thống » hay « khơng phá vỡ không gian kiến trúc cảnh quan » Tuy nhiên để thực yêu cầu cảnh quan chưa có phương pháp chiến lược cụ thể Một phần nguyên nhân tiếp xúc phương diện học thuật cảnh quan nhiều hạn chế Đặc biệt chuyên ngành kiến trúc cảnh quan thường bị người hiểu lầm liên quan đến thiết kế vườn cảnh quan vườn Năm 2014, khóa đào tạo chuyên nghành kiến trúc cảnh quan thức mở trường đại học Kiến trúc Hà Nội Tuy nhiên, chưa đủ điều kiện để thành lập khoa riêng cảnh quan nên việc đào tạo kiến trúc sư cảnh quan đặt vào khoa Quy hoạch đô thị nông thôn việc giảng dạy đào tạo đảm nhận chủ yếu thầy cô thuộc khoa Điều vơ hình chung khiến cho phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, cách thức thể giống với việc đào tạo kiến trúc sư quy hoạch So với trường đại học Kiến trúc Hà Nội trường đại học Lâm nghiệp triển khai đào tạo kiến trúc sư cảnh quan sớm hơn, năm 2012, nhiên 397 QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG trường Lâm nghiệp nên chủ yếu việc đào tạo liên quan đến xanh ánh sáng Có thể thấy, nghiên cứu cảnh quan mảng non trẻ Việt Nam Tài liệu nghiên cứu đề tài điều vô cần thiết thời điểm Mỗi quốc gia có sách có quy định quy trình riêng việc thực xây dựng quy hoạch lãnh thổ khơng thể áp dụng hồn tồn cách thức mà Pháp thực Bài giới thiệu đóng góp thêm cách nhìn, quan điểm, phương pháp thực kêu gọi quan tâm đến việc nghiên cứu cảnh quan chuyên gia tất lĩnh vực để hoàn thiện q trình xây dựng quy hoạch thị Việt Nam Tài liệu tham khảo Anne Jegou, Les géographes face au développement durable, L’Information géographique, n° 3, 2007 Antrop M., 1997 The concept of traditional landscapes as a base for landscape evaluation and planning The example of Flanders Region Landscape Urban Plan, 38, 105-117 Augustin BERQUE, Des eaux de la montagne au paysage - La naissance du concept de paysage en Chine Bernard Davasse, Trois situations paysagères contrastées [Rapport de recherche] Ministère de l’écologie et du développement durable 2010, halshs-00798830 Catherine Dubois, Le paysage, enjeu et instrument de l’aménagement du territoire, Biotechnol Agron Soc Environ 2009 13(2), p.309-316 Cedissia About, Le paysage urbain durable, une nouvelle utopie pour l’aménagement des villes - Le cas de Paris Revue du paysage Revue scientifique sur le projet et l’aménagement du paysage, 2017, hal-02377616 Elina Krasilnikova, Landscape and urban planning transformation of space-planning structure, Urban planning Department, Volgograd State Architectural and Civil Engineering, The Hybrid_Link #03, ISSN 2039-4608 Émeric Militon, Pourquoi et comment éduquer au développement durable? Education 2016 Feltz C., 1996 L’aménagement du territoire, entre urbanisme et environnementalisme ou l’apprentissage de la pluridisciplinarité Environ Soc., 15/16, 129-145 10 Forman, R.T.T and Godron, M (1986) Landscape Ecology John Wiley and Sons Ltd., New York 398 RISK GOVERNANCE AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT 11 Hàn Tất Ngạn, Kiến trúc cảnh quan, Giáo trình giảng dạy, NXB Xây dựng 2000 12 Jacques Theys, Le développement durable face sa crise : un concept menacé, sousexploité ou dépassé ? Développement durable et territoires, Vol 11, n°2 | Juillet 2020) 13 Katia Talento, Miguel Amado, Josè Carlos Kullberg, Landscape - A Review with a European Perspective; Revue Land, Received: 21 April 2019; Accepted: 24 May 2019; Published: 28 May 2019 14 Khue Nguyen Thanh, Cơ sở hạ https://issuu.com/khue123456/docs/t_p_ch_c_nh_quan/s/12453333 tầng cảnh quan, 15 La Convention européenne du paysage (Florence, 2000) 16 LDV Studio Urbain, Le paysage : quel rôle dans la transition de nos villes ?, 25 Mar 2021, https://www.demainlaville.com/le-paysage-quel-role-dans-la-transition-de-nos-villes/ 17 Lukas Diblasion Brochard, Lé développement durable : enjeux de definition et de messurabilité, Mémoire de Université du Quebec Montréal, Juin 2011 18 Marc Antrop, A brief history of landscape research, p.12 19 Merlin P & Choay F., 1988 Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement Paris : Presses universitaires de France 20 Michel Périgord et Pierre Donadieu, Le Paysage, 2012, p.8 21 Ministère de l’Environnement, de lEnergie et de la Mer - Rộpublique Franỗaise, Appel projets 2017 « Plans de paysage » 22 Ngo Thuy Quynh, Quan ly PTBV Vietnam, tạp chí Khoa học va công nghệ, Đại học Hùng Vương, tập 19, số 2, 17/04/2020) 23 Noureddine ESSABRI, Le cas des dirigeants de riads maisons d’hôtes Marrakech, thèse doctorat 19 Decembre 2017, Représentations, agir et justifications du développement durable chez les dirigeants de PME 24 Pierre Donadieu, « Le paysage, les paysagistes et le développement durable : quelles perspectives ? », Économie rurale, 297-298 | 2007, 10-22 25 Regis Ambroise, 2013, Le paysage, clé d’entrée pour un développement durable des territoires https://www.citego.org/bdf_fiche-document-913_fr.html 26 Yves Gorgeu - Les rapports intimes de l’homme et des paysages - Passerelle N09 05/2013 - Page 19 399 ... (Yves Gorgeu, 2013) 4.2 Nghiên cứu cảnh quan xây dựng phát triển đô thị bền vững Nghiên cứu cảnh quan dự án quy hoạch xây dựng cải tạo đô thị Thay đổi nhận thức, quan điểm cảnh quan gắn liền với trình... TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ BỀN VỮNG Trong mơ hình phát triển bền vững, yếu tố tham gia vào việc tạo dựng phát triển bền vững ngày tăng Đa phần khái niệm PTBV đề cập đến việc phát triển cân... RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG cảnh quan tập hợp tất quan điểm nhà khoa học, nhà nghiên cứu xã hội Khái niệm lại giúp họ xây dựng sách phối kết hợp để quản lý phát triển cảnh quan sau Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm cảnh quan và nghiên cứu cảnh quan trong quy hoạch xây dựng phát triển bền vững đô thị tại Pháp,