bao cao diam cong nge thong tin 2011 potx

3 263 0
bao cao diam cong nge thong tin 2011 potx

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

TRUNG TÂM VHTT-HTCĐ ĐIỂM THÔNG TIN KH&CN Số: 24/BC-ĐTT CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Điền, ngày 01 tháng 12 năm 2011 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cung cấp thông tin KHCN, tình hình sử dụng máy móc thiết bị trong năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2012 I/. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2011: 1/. Số lượt người dân đến yêu cầu cung cấp thông tin: - Số lượng: 191 lượt. 2/. Số lượng và loại thông tin cung cấp cho người dân: 2.1/ Về Công nghệ nông thôn: - Kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây ăn trái, cây lương thực. - Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, vật nuôi có giá trị kinh tế - Tìm hiểu những thông tin trên Internet… 2.2/ Các loại thông tin cung cấp khác (Internet, câu hỏi đáp về dịch hại,…): - Các câu hỏi đáp về sâu bệnh, cách phòng trừ trên cây lương thực - Internet: Tìm hiểu thông tin về các trường ĐH, Cao Đẳng. - Tham khảo các đề thi tốt nghiệp và đại học. - Các trang web về sức khỏe, làm đẹp… - Đọc báo tuổi trẻ, pháp luật, thể thao… 3/. Cập nhật thông tin lên trang web: Số lượng tin đã cập nhật: 229 tin (có danh mục tin đính kèm). Trong đó: + Văn hóa: 40 tin + Hội đồng nhân dân: 60 tin + Đoàn thể: 43 tin + Kinh nghiệm -ứng dụng: 2 tin + Y tế - giáo dục: 44 tin + Tin nhanh: 8 tin + Kinh tế: 30 tin Phát thanh trên đài phát thanh xã: Số lượng: 217 lượt. Nội dung: Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các thông báo, công văn của cơ quan, BNĐT. Tuyên truyền luật ATGT, phòng chống cháy nổ, HIV/ASID, luật nghĩa vụ quân sự. Tuyên truyền lịch sử ngày 22/12, ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3/2, Tiếp âm thư chúc mừng tết Nguyên Đán Canh Dần 2010 của chủ tịch nước tới đồng bào cả nước. Tuyên truyền bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2010 – 2012. Lịch sử ngày miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4, quốc tế lao động 1/5. Lịch sử ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Ngày quốc khánh 2/9.Phòng và trị bệnh sốt xuất huyết, cao huyết áp, tay chân miệng… 4/. Tình hình máy móc, thiết bị: - Máy vi tính (02 máy): 01 máy bị hư ổ đĩa - Máy tích điện (02 máy): đã hư - Máy in (01 máy): hoạt động tốt - Máy chụp hình KTS (01 máy): tốt 5/. Những tồn tại, kiến nghị và đề xuất: - Hiện tại ổ đĩa cứng máy tính dùng lưu các dữ liệu khoa học công nghệ hiện đã đầy, không thể cập nhập và chép thêm các phim khác cho phù hợp với tình hình sản xuất của nông dân địa phương. Do vậy, Điểm thông tin KH &CN Phú Điền kính đề nghị phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND huyện cho chủ trương nâng cấp, thêm dung lượng ổ cứng của 02 máy tính tại Trung tâm. II/. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2012 Căn cứ kết quả hoạt động của Điểm thông tin KHCN trong năm 2011. Năm 2012 Điểm Thông tin KHCN xã Phú Điền sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau: - Tiếp tục phát triển hệ thống các nguồn thông tin số hoá về khoa học và công nghệ thiết thực phục vụ nhân dân tại địa phương, phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ hiệu quả cho công tác giáo dục, học tập và nghiên cứu trên địa bàn; Trong đó, ngoài thư viện điện tử công nghệ nông thôn do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai cấp, Điểm sẽ chủ động truy cập từ nguồn Internet để cung cấp cho người dân, cụ thể như kỹ thuật về chăn nuôi; cách phòng và trị bệnh cây trồng vật nuôi; văn bản pháp luật; xem tin tức trong nước trên inernet qua các trang thông tin điện tử trong và ngoài tỉnh; trao đổi thông tin giữa các Điểm thông tin khoa học và công nghệ; trao đổi thông tin quản lý điều hành và những nguồn thông tin bổ sung từ sở khoa học và công nghệ. Đối tượng cung cấp thông tin chủ yếu tại Điểm thông tin của xã: + Lãnh đạo Đảng và Chính quyền xã, phường, thị trấn; + Các ban, ngành của xã, phường, thị trấn; + Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, các đoàn thể, hội, câu lạc bộ khác…; + Nhân dân trong xã; + Hệ thống giáo dục của địa phương (giáo viên, học sinh, sinh viên); - Lập dự toán kinh phí duy trì hoạt động của điểm gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng hợp lập dự án cấp kinh phí. Trên đây là báo cáo tình hình máy móc, thiết bị và cung cấp thông tin khoa học công nghệ của Điểm Thông tin xã Phú Điền năm 2011 và phương hướng thực hiện năm 2012./. Nơi nhận: TM. ĐIỂM TT KH&CN XÃ - Trung tâm Thông tin KH&CN (b/c); TRƯỞNG BAN - Phòng KT&HT (b/c); - UBND xã Phú Điền (b/c); - Lưu: VT (điểm TT). Nguyễn Văn Ngọc . nhật thông tin lên trang web: Số lượng tin đã cập nhật: 229 tin (có danh mục tin đính kèm). Trong đó: + Văn hóa: 40 tin + Hội đồng nhân dân: 60 tin + Đoàn. dân: 60 tin + Đoàn thể: 43 tin + Kinh nghiệm -ứng dụng: 2 tin + Y tế - giáo dục: 44 tin + Tin nhanh: 8 tin + Kinh tế: 30 tin Phát thanh trên đài phát

Ngày đăng: 11/03/2014, 23:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan