0

Trading Hub 2.0 - Beat The Retail Trader - Trade Like Banks (Mr. Khan) - Vietsub

54 21 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2022, 09:11

MỤC LỤC1) Xác định xu hướng2) Xác định CHOCHBOS3) Bí mật OBFVGIMBIFC4) Retail Trader và Trai Bự (BIGBOY, BANKER)5) Các loại Liquity6) Các loại entry7) MTF phân tích8) Case Study9) Trade Management10) Tâm Lý Dịch Thuật : MichelTeo from team BullishGain MỤC LỤC 1) Xác định xu hướng 2)Xác định CHOCH/BOS 3)Bí mật OB/FVG/IMB/IFC 4)Retail Trader Trai Bự ( BIGBOY, BANKER) 5)Các loại Liquity 6)Các loại entry 7)MTF phân tích 8)Case Study 9)Trade Management 10) Tâm Lý What is Trend ( Xu Hướng ) Bạn phải nghe nhiều lần câu “ Xu hướng Bạn, Gãy ) Và Tại phần lớn người hay bị sai việc xác định xu hướng Nhưng đừng bận tâm vấn đề lúc Tất hẳn nghe Trader khác, nguồn interet minh họa Bull Market, Bear Market ( Bò Tăng, Gấu Giảm ) Buy cấu trúc tạo Higher High, Sell cấu trúc Lower Low Major Trend vs Minor Trend ( Xu hướng Lớn, Xu hướng Nhỏ ) Phần lớn người khó khăn xác định, phân biệt Major Minor Trend Minh họa cách để làm dấu, phân biệt cấu trúc HTF LTF Nhưng cịn nhiều người gặp khó khăn việc làm dấu High/Low, xem thật cẩn thận đọc chậm rãi, bạn tiến chút Đây ví dụ cho Bear Market, Bull Market tự suy luận tương tự ngược lại ( Nói nhiều hay :V ) Để dễ dàng hơn, tơi nói thêm cách làm dấu xác nhận cấu trúc market Khung thời gian phù hợp, phụ thuộc vào phong cách trade cá nhân khác ( Intraday, Swing, Positional ) H1 HTF cho Intraday, H1 lại LTF với Swing, Positional Xem xét nào, phụ thuộc vào phong cách Trade bạn Chúng ta nói nhiều TF cách sử dụng hợp lý Identify Valid Structure ( Xác định Đúng Cấu Trúc ) Đây phần quan trọng SMC, khẳng định tất người khơng có khả xác định cấu trúc Vấn đề kiến thức bạn học trước Những thứ mà tất dạy giống làm nhau, điển hình tất dạy câu“ Xu Hướng Anh Em’’ đâu biết Anh Em Cây Khế Và BigBoy khai thác lấy lợi ích từ điều Nhưng có câu “ Đi ngày đàng, tốn chục ngàn tiền xăng “ Bạn đừng bận tâm chục ngàn tiền xăng, thay vào tơi bạn cách úp lê vồ , góc nhìn bạn cấu trúc thay đổi 369 độ theo hướng ( Đại loại biết cách xác định cấu trúc ) Cấu trúc nhỏ tạo giá break đỉnh Minor cấu trúc gần trước đó, HTF low xác nhận từ Bây nói Bearish Market, nói chung đơn giản đan giỏ, hi vọng bạn hiểu Bây bạn hiểu cách xác định cấu trúc, điều cần lưu ý Tất cấu trúc Giảm minh họa Giảm Market Tăng tương tự, lật ngược lại BOS vs CHOCH BOS ( Phá vỡ cấu trúc ) Phá vỡ cấu trúc tên thẻ cước BOS Định nghĩa giá phá vỡ qua Swing Low/High trước gọi BOS, ngồi cịn nickname nhà BMS Đơn giản thơi, hình minh họa bên Giờ hình minh họa cấu trúc Bull, tương tự lật ngửa Nếu bạn khơng nhồi có người khác nhồi thay bạn Tỉ lệ rủi ro lệnh 50/50, bạn nhồi thịt chỗ đem lại profit siêu to khổng lồ bà Tân vlog Hình Minh Họa MTF Phân Tích Để bắt đầu Trade, phải nhìn nhiều góc độ khác nhau, để hiểu cách market di chuyển Chúng ta đánh giá xu hướng di chuyển (Forex,Crypto,Stock) thông qua TF cho việc Dài Hạn xu hướng Ngắn Hạn xu hướng Thay vào việc phân tích MTF cho nhìn xác, cụ thể hơn, từ đưa định trade tốt Hình Minh Họa CASE STUDY Bạn nắm hết khái niệm kiến thức, tơi khơng cịn để truyền đạt (cịn nịt) Giờ Phần ví dụ học TRADE Management Nếu bạn phân tích tốt, bạn có kiến thức Market, bạn có entry đẹp Nhưng phần việc giúp bạn kiếm profit từ Market, phần lại quan trọng nằm việc quản lý lệnh, bạn cần phải biết cách bảo vệ lợi nhuận quan trọng, không khả cao bạn trúng nhiều giải khuyến khích xúc xích Hình Minh Họa, kèm hướng dẫn Quản lý PSYCHOLOGY ( TÂM LÝ ) Positive Mindset ( Suy nghỉ tích cực) Tất rồng cháu tiên, việc mắc sai lầm điều bình thường, sai lầm xảy nhiều lần tiếp tục xảy ra, bạn khơng thể dừng việc Nhưng bạn làm điều giúp giảm việc mắc sai lầm, việc đừng mắc lại sai lầm xảy Luôn suy nghỉ tích cực, bạn khơng thể thay đổi việc xảy ra, thay đổi tương lai việc xảy không xảy lần Đừng suy nghỉ khứ, thay vào cố gắng ngày, ngày mai tốt P/s: Có Cơng Mài Sắc, Có Ngày Chai Tay ( Just kidding) “Khơng có liều thuốc độc giết chết Tích Cực, khơng có Vắc Xin cứu chữa Tiêu Cực” Mấy tâm lý phía sau( Gamble, Fomo, Fear and Greed, Patience, v.v ) toàn lặp lại google, muốn tìm hiểu cụ thể lên google cho lẹ ... Thanh Khoản Market Retail Trader Có nhiều loại Thanh Khoản, tơi nói bạn vài loại tiêu biểu Phần lớn Retail Trader entry Trendline SnR Và Thao Túng giá diễn Vì mà nơi Retail Trader canh me canh... gian hay gọi quét khoản, stophunt, cụ thể khoản nói phần Hình minh họa IFC RETAIl / SMC / BANK Retail Trader Tất Retail Trader, không quan trọng phương pháp dựa vào gì, EMA,PA,SNR,Trendline,Candle,v.v…... BÓC CHÓC, thân nghỉ biết hết Now ! this my time, my show, trade like bigboy, theo chân cá mập Cái kết méo mèo meo Hãy xem minh họa SMC trader Ố dề, sau bàn phần quan trọng Liquidity ( Thanh Khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: Trading Hub 2.0 - Beat The Retail Trader - Trade Like Banks (Mr. Khan) - Vietsub,