0

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị

5 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2022, 09:45

Câu 93: Cùng với việc sử dụng tiếng phổ thông, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam được Nhà nước cho phép sử dụng tiếng nói, chữ viết riêng của mình là bảo đảm quyền bình đẳng g[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn GDCD trường THPT Lê Lợi – Quảng Trị,